دانلود مقاله و خرید ترجمه:مطالعات تجربی لنگرگاه ژئوسنتتیک – تاثیرات پارامترهای هندسی و کارایی لنگرگاه - 2014
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده عمران - سازه هدرولیکی ( Civil Engineering - Hadrolique Structures )
 • Experimental studies of the geosynthetic anchorage e Effect of geometric parameters and efficiency of anchorages مطالعات تجربی لنگرگاه ژئوسنتتیک – تاثیرات پارامترهای هندسی و کارایی لنگرگاه

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مطالعات تجربی لنگرگاه ژئوسنتتیک – تاثیرات پارامترهای هندسی و کارایی لنگرگاه


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Experimental studies of the geosynthetic anchorage e Effect of geometric parameters and efficiency of anchorages


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Geotextiles and Geomembranes 42 (2014) 505e514


  نویسنده:

  S.H. Lajevardi , L. Briançon, D. Dias


  چکیده انگلیسی:

  The soil reinforcement by geosynthetic is widely used in civil engineering structures: embankments on compressible soil, slope on stable foundations, embankments on cavities and retaining structures. The stability of these structures specially depends on the efficiency of the anchors holding the geosynthetic sheets. Simple run-out and wrap around anchorages are two most commonly used approaches. In order to improve the available knowledge of the anchorage system behaviour, experimental studies were carried out. This paper focuses on a three-dimensional physical modelling of the geosynthetics behaviour for two types of anchors (simple run-out and wrap around). The pull-out tests were performed with an anchorage bench under laboratory controlled conditions with three types of geosynthetic (two geotextiles and one geogrid) and in the presence of two types of soil (gravel and sand).
  The results show that there is an optimum length for the upper part of the geosynthetic for the wrap around anchorage.
  Keywords: Anchorage systems | Geosynthetic | Pull-out test | Low confinement stresses | Soil reinforcement


  چکیده فارسی:

  تقویت خاک توسط ژئوسنتتیک بطور گسترده در سازه های مهندسی عمران استفاده می شود: خاکریز خاک تراکم پذیر، فونداسیون ها با دامنه پایدار، خاکریزهای ایجاد شده بر روی حفره ها و سازه های نگهدارنده. پایداری این سازه ها بخصوص در بهره وری راندمان لنگرگاه ها به قابهای ژئوسنتتیک موجود وابسته است. run-out ساده و بسته بندی اطراف لنگرگاه دو روش رایج جهت استفاده در این رویکرد هستند. به منظور بهبود دانش موجود رفتار سیستم لنگرگاه توسط مطالعات تجربی انجام شد. این مقاله بر مدل سازی سه بعدی فیزیکی رفتار ژئوسنتتیک در دو نوع لنگرگاه (run-out ساده و با بسته بندی اطراف) تمرکز دارد. آزمایشات pull-out به ارزیابی سکوی لنگرگاه تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی با سه نوع ژئوسنتتیک (دو ژئوتکستایل و یک ژئوگرید) و در حضور دو نوع خاک (شن و ماسه) می پردازد. نتایج نشان می دهد که یک طول بهینه در بخش بالای ژئوسنتتیک در بسته بندی اطراف لنگرگاه وجود دارد.
  واژگان کلیدی: سیستم لنگرگاه | ژئوسنتتیک | آزمایشات pull-out | تنش تحدیدی پایین | تقویت خاک


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 28

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 1700 کیلوبایت


  قیمت: 25000 تومان  20000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی