دانلود مقاله و خرید ترجمه:عوامل اثرگذار بر رفتار خرید آنلاین: نقش واسطه ای قصد خرید - 2016
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده مدیریت بازاریابی ( Marketing Management )
 • Factors Influencing Online Shopping Behavior: The Mediating Role of Purchase Intention عوامل اثرگذار بر رفتار خرید آنلاین: نقش واسطه ای قصد خرید
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  عوامل اثرگذار بر رفتار خرید آنلاین: نقش واسطه ای قصد خرید


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Factors Influencing Online Shopping Behavior: The Mediating Role of Purchase Intention


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Procedia Economics and Finance 35 ( 2016 ) 401 – 410


  نویسنده:

  Yi Jin Lim, Abdullah Osman, Shahrul Nizam Salahuddin, Abdul Rahim Romle, Safizal Abdullah


  چکیده انگلیسی:

  Internet shopping is a phenomena that is growing rapidly nowadays. A peep into the exponential growth of the main players in this industry indicates there is still a large reservoir of market potential for e-commerce. The conveniency of online shopping rendering it an emerging trend among consumers, especially the Gen Y. The prevalence of online shopping has raised the interest of the retailers to focus on this area. Therefore, this study was to determine the relationship between subjective norm, perceived usefulness and online shopping behavior while mediated by purchase intention. University students aged between 18 and 34 that currently pursuing their studies in University Malaysia Perlis were selected as the subject of analysis. 662 out of 800 sets of questionnaires distributed were valid for coding, analyzing and testing the hypothesis. Collected data were then analyzed using SPSS version 18.0 and AMOS version 16.0. Structural Equation Modeling to examine the model fits and hypothesis testing. The conclusion can be depicted that subjective norm and perceived usefulness significant positively influence online purchase intention but subjective norm insignificant influence shopping behavior in a negative way. It is interesting to note that perceived usefulness also insignificantly influence online shopping behavior. Finding also revealed that purchase intention significant positively influence online shopping behavior. For future research, sample from working adults and other variables that related to online shopping were to be included to minimise sampling bias.
  Keywords: Subjective Norm | Perceived Usefulness | Purchase Intention | Online Shopping Behavior | University


  چکیده فارسی:

  خرید اینترنتی یک پدیده ای است که به سرعت این روزها درحال رشد است. یک نگاه اجمالی به رشد نمایی بازیگران اصلی در این صنعت نشان می دهد که هنوز یک مخزن بزرگی از پتانسیل بازار برای تجارت الکترونیک وجود دارد. سهولت خرید آنلاین آن را به عنوان یک تمایل درحال پدیدار شدن در بین مشتریان به ویژه Gen Y تعبیر می کند. رواج خرید آنلاین علاقه خرده فروشان به تمرکز بر روی این ناحیه را افزایش داده است. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین رابطه بین هنجار عینی، مفید بودن درک شده و رفتار خرید آنلاین به هناگم وساطت شدن توسط قصد خرید می باشد. دانشجویان دانشگاه که سنی بین 18 و 34 سال دارند و درحال حاضر مطالعات خود را در دانشگاه مالزی دنبال می کنند به عنوان هدف تحلیل انتخاب شدند. 662 مورد از 800 پرسشنامه های توزیع شده برای کدگذاری، تحلیل و آزمایش فرضیه ها معتبر بودند. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18.0 و AMOS نسخه 16.0 تحلیل شدند. مدلسازی معادله ای ساختاری برای بررسی تناسب های مدل و آزمایش فرضیه استفاده شد. نتیجه گیری می تواند بیان کند که هنجار عینی و مفید بودن درک شده به صورت قابل توجه و مثبتی بر قصد خرین آنلاین اثر می گذارد اما هنجار عینی تاثیر غیر قابل توجهی بر رفتار خرید به صورت منفی دارد. ذکر این نکته شایان توجه است که مفید بودن درک شده نیز به صورت غیر قابل توجهی رفتار خرید آنلاین را تحت تاثیر قرار می دهد. یافته ها همچنین آشکار کردند که قصد خرید تاثیر مثبت قابل توجهی بر رفتار خرید آنلاین دارد. برای تحقیقات آتی، نمونه ها از بزرگسالان کار کننده و دیگر متغیرها که مربوط به خرید آنلاین بوند مشمول تحقیق شدند تا انحراف نمونه گیری به حداقل برسد.
  کلید واژه ها: هنجار عینی | مفید بودن درک شده | قصد خرید | رفتار خرید آنلاین | دانشگاه


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 22

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 164 کیلوبایت


  قیمت: 36000 تومان  28800 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی