دانلود مقاله و خرید ترجمه:پیش بینی اثرات ترکیبی الیاف و سیمان بر خواص مکانیکی ماسه با استفاده از 	الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات - 2014
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات ترجمه شده الگوریتم ها ( algorithms )
 • Prediction of combined effects of fibers and cement on the mechanical properties of sand using particle swarm optimization algorithm پیش بینی اثرات ترکیبی الیاف و سیمان بر خواص مکانیکی ماسه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  پیش بینی اثرات ترکیبی الیاف و سیمان بر خواص مکانیکی ماسه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Prediction of combined effects of fibers and cement on the mechanical properties of sand using particle swarm optimization algorithm


  منبع:

  Journal of Adhesion Science and Technology, 2014


  نویسنده:

  Saman Soleimani Kutanaei and Asskar Janalizadeh Choobbasti


  چکیده انگلیسی:

  In this research, a series of laboratory tests have been performed to investigate the effects of cement and polyvinyl alcohol (PVA) fiber on the performance of sand. Unconfined compression strength and compaction are also assessed in the present study. The cement contents were 0.5, 1, 2, 4, and 6% by weight of the dry sand. Fiber length and diameter were 12 and 0.1 mm, respectively, and were added at 0.0, 0.3, 0.6, and 1% by weight of dry sand. Finally, the obtained results from the experimental data with particle swarm optimization algorithm are used to generate a polynomial model for prediction unconfined compression strength, modulus of elas ticity, and axial strain at peak strength. The results of the study indicate that the inclusion of PVA fiber increases the unconfined compressive strength and the peak axial strain. The elastic modulus of specimen decreased with increase in fibers. Maximum dry density of the sand–cement–fiber mixture increases with the increase in cement content and decreases with the increase in fiber content.
  Keywords: cement | fiber | UCS | compaction | sand


  چکیده فارسی:

  در این تحقیق، مجموعه ای از آزمایش‌ها جهت بررسی تأثیر سیمان و الیاف پلی وینیل الکل (PVA) بر عملکرد ماسه انجام شده است. هم چنین، مقاومت فشاری محصورنشده و تراکم نیز در این مطالعه ارزیابی شده اند. درصدهای سیمان برحسب وزن ماسه خشک 0.5، 1، 2، 4 و 6% است. طول و قطر الیاف به ترتیب 12 و 0.1 میلیمتر است و به میزان 0.3، 0.6 و 1% برحسب وزن ماسه خشک به آن افزوده شده است. در پایان، نتایج حاصل از داده‌های آزمایشگاهی الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات به منظور ساخت یک مدل چندجمله ای بکار گرفته شد تا مقاومت فشاری محصورنشده، مدول ارتجاعی و کرنش محوری در مقاومت بیشینه پیش بینی شوند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که گنجاندن الیاف PVR سبب افزایش مقاومت فشاری محصورنشده و کرنش محوری بیشینه می‌گردد. مدول ارتجاعی نمونه با افزایش الیاف کاهش یافت. دانسیته خشک بیشینه مخلوط سیمان-ماسه-الیاف نیز با افزایش درصد سیمان بیشتر و با افزایش درصد الیاف کمتر می‌شود.
  کلیدواژه‌ها: سیمان | الیاف | UCS | تراکم | ماسه


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 25

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 2051 کیلوبایت


  قیمت: 25000 تومان  20000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی