دانلود مقاله و خرید ترجمه:تعصبات شناختی در پرخاشگری رانندگان : آیا توهم کنترل رانندگی ما را از توجه به جاده دور می کند؟ - 2014
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات ترجمه شده روانشناسی عمومی ( General Psychology )
 • Cognitive biases in aggressive drivers: Does illusion of control drive us off the road? تعصبات شناختی در پرخاشگری رانندگان : آیا توهم کنترل رانندگی ما را از توجه به جاده دور می کند؟

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تعصبات شناختی در پرخاشگری رانندگان : آیا توهم کنترل رانندگی ما را از توجه به جاده دور می کند؟


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Cognitive biases in aggressive drivers: Does illusion of control drive us off the road?


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Personality and Individual Differences 68 (2014) 124–129


  نویسنده:

  Amanda N. Stephens ⇑, Keis Ohtsuka


  چکیده انگلیسی:

  Anger has been shown to be a motivating factor in aggression and it is widely accepted that driving anger may lead to aggressive driving. However, the link between anger and aggressive driving is likely to be mediated by drivers’ pre-existing cognitive biases and the subsequent situational evaluations made. This study investigated the extent to which optimism bias, illusion of control beliefs and driver anger predict self-reported hostile driving behaviours. A total of 220 licensed drivers (106 men; 114 women) completed a self-report questionnaire measuring trait driving anger, optimism bias, illusion of control and driving behaviour. Structural Equation Modelling showed that trait driving anger and illusion of control beliefs account for 37% of the variance in hostile driving behaviour scores. Optimism biases were unrelated to hostile driving behaviours. Thus, driving anger propensities and feelings of control over the situation, but not a general tendency to underestimate the likelihood of adverse outcomes, predict aggressive driving.
  Keywords: Driving anger | Cognitive bias | Illusion of control | Aggressive driving | Optimism bias


  چکیده فارسی:

  خشم نشان داده شده است به عنوان یک عامل ایجاد انگیزه در پرخاشگری و به طور گسترده ای پذیرفته شده است که خشم رانندگی ممکن است به رانندگی تهاجمی منجر شود. با این حال، ارتباط بین خشم و رانندگی تهاجمی است به احتمال زیاد به واسطه تعصبات شناختی از پیش موجود رانندگان و ارزیابی موقعیتی پس از آن ساخته شده است. این مطالعه میزان تعصب خوشبینی، توهم باورهای کنترل و خشم راننده در پیش بینی رفتار خود گزارش خصمانه رانندگی بررسی می کند. در مجموع 220 رانندگان مجاز(106 مرد 114 زن) یک پرسشنامه خود گزارش اندازه گیری خشم رانندگی، تعصب خوشبینی، توهم کنترل و رفتار رانندگی تکمیل کردند. مدل معادلات ساختاری نشان داد که ویژگی خشم و توهم باورهای کنترل رانندگی برای 37٪ از واریانس نمرات رفتار خصمانه رانندگی محاسبه می شود. تعصبات خوشبینی به رفتار خصمانه رانندگی بی ارتباط بودند. بنابراین، رانندگی با تمایل خشم و احساس کنترل بر وضعیت، نه یک تمایل عمومی به دست کم گرفتن احتمال عوارض جانبی بلکه پیش بینی کننده رانندگی تهاجمی است.
  کلید واژه ها: خشم رانندگی | تعصب شناختی | توهم کنترل | رانندگی تهاجمی | تعصب خوشبینی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 19

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 317 کیلوبایت


  قیمت: 25000 تومان  20000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی