دانلود مقاله و خرید ترجمه:ضعف فیزیکی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده: یافته های حاصل از مطالعه NESDO - 2016
نیمه شعبان
مقالات ترجمه شده روانشناسی عمومی ( General Psychology )
 • Physical Frailty and Cognitive Functioning in Depressed Older Adults: Findings From the NESDO Study ضعف فیزیکی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده: یافته های حاصل از مطالعه NESDO

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ضعف فیزیکی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده: یافته های حاصل از مطالعه NESDO


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Physical Frailty and Cognitive Functioning in Depressed Older Adults: Findings From the NESDO Study


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - JAMDA 17 (2016) 36-43


  نویسنده:

  Matheus H.L. Arts MD a,b,*, Rose M. Collard MSc c, Hannie C. Comijs PhD d, Marij Zuidersma PhD b, Sophia E. de Rooij MD, PhD e, Paul Naarding MD, PhD c,f, Richard C. Oude Voshaar MD, PhD


  چکیده انگلیسی:

  Objectives: Cognitive frailty has recently been defined as the co-occurrence of physical frailty and cognitive impairment. Late-life depression is associated with both physical frailty and cognitive impairment, especially processing speed and executive functioning. The objective of this study was to investigate the association between physical frailty and cognitive functioning in depressed older persons.
  Design: Baseline data of a depressed cohort, participating in the Netherlands Study of Depression in Older persons (NESDO).
  Setting: Primary care and specialized mental health care.
  Participants: A total of 378 patients (60 years) with depression according to DSM-IV criteria and a MMSE score of 24 points or higher.
  Measurements: The physical frailty phenotype as well as its individual criteria (weight loss, weakness, exhaustion, slowness, low activity). Cognitive functioning was examined in 4 domains: verbal memory, working memory, interference control, and processing speed.
  Results: Of the 378 depressed patients (range 60e90 years; 66.1% women), 61 were classified as robust (no frailty criteria present), 214 as prefrail (1 or 2 frailty criteria present), and 103 as frail (3 criteria). Linear regression analyses, adjusted for confounders, showed that the severity of physical frailty was associated with poorer verbal memory (ß ¼ 0.13, P ¼ .039), slower processing speed (ß ¼ 0.20, P ¼ .001), and decreased working memory (ß ¼ 0.18, P ¼ .004), but not with changes in interference control (ß ¼ 0.04, P ¼ .54).
  Conclusion: In late-life depression, physical frailty is associated with poorer cognitive functioning, although not consistently for executive functioning. Future studies should examine whether cognitive impairment in the presence of physical frailty belongs to cognitive frailty and is indeed an important concept to identify a specific subgroup of depressed older patients, who need multimodal treatment strategies integrating physical, cognitive, and psychological functioning.
  Keywords: Physical frailty | cognitive functioning | cognitive frailty | late-life depression


  چکیده فارسی:

  هدف: ضعف شناختی اخیراً به صورت رخداد ضعف جسمی و اختلال شناختی تعریف شده است. افسردگی در اواخر عمر، هم با ضعف جسمی و هم اختلال شناختی، به ویژه سرعت پردازش و عملکرد اجرایی، همراه است. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بین ضعف (سستی) جسمی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده بود.
  طراحی: داده های پایه از یک گروه افسرده، که در مطالعه ای در هلند در مورد افسردگی در سالمندان شرکت داشتند (NESDO).
  زمینه: مراقبت های اولیه و مراقبت تخصصی سلامت روان.
  شرکت کنندگان: تعداد 378 نفر (≥60 سال) مبتلا به افسردگی با توجه به معیارDSM-IV و نمرهMMSE از 24 امتیاز و یا بالاتر.
  اندازه گیری: فنوتیپ ضعف (سستی) جسمی و همچنین معیارهای فردی آن (از دست دادن وزن، ضعف، خستگی، کندی، فعالیت کم). عملکرد شناختی در 4 حوزه مورد بررسی قرار گرفت: حافظه کلامی (شفاهی)، حافظه کاری، کنترل تداخل، و سرعت پردازش.
  نتایج: از 378 بیمار مبتلا به افسردگی (محدوده 90-60 سال؛ 66% درصد زن)، 61 نفر به صورت قوی (هیچ معیار ضعف موجود نیست)، 214 نفر به صورت قبل از ضعف (1 یا 2 معیار ضعف وجود دارد)، و 103 نفر به صورت شکننده (≥ 3 معیار) طبقه بندی شدند. تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی، تعدیل شده برای عوامل مداخله گر، نشان داد که شدت ضعف (سستی) فیزیکی با حافظه کلامی ضعیف تر ( )، سرعت پردازش کندتر ( ) و حافظه کاری کاهش یافته ( ) ارتباط دارد اما با تغییرات در کنترل تداخل ( ) ارتباطی ندارد.
  نتیجه گیری: در افسردگی اواخر عمر، ضعف فیزیکی با عملکرد شناختی ضعیفتر همراه است، اگر چه برای عملکرد اجرایی این موضوع سازگار نمی باشد. مطالعات آتی بایستی بررسی نمایند که آیا اختلال شناختی در حضور ضعف فیزیکی، متعلق به ضعف شناختی است و در واقع یک مفهوم مهم برای شناسایی یک زیر گروه خاص از بیماران مسن افسرده است، که نیازمند استراتژی درمانی چند وجهیِ یکپارچه کننده عملکرد فیزیکی، شناختی، و روانی هستند.
  واژه های کلیدی: ضعف فیزیکی | عملکرد شناختی | ضعف شناختی | افسردگی در اواخر عمر


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 25

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 223 کیلوبایت


  قیمت: 35000 تومان  28000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی