دانلود مقاله و خرید ترجمه:ارتباط بین شاخص توده بدنی، فعالیت جسمانی، تصویر بدن، عزت نفس و حمایت اجتماعی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک - 2014
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات ترجمه شده بهداشت و درمان ( Healthcare )
 • The Association between Body Mass Index and Physical Activity, and Body Image, Self Esteem and Social Support in Adolescents with Type 1 Diabetes ارتباط بین شاخص توده بدنی، فعالیت جسمانی، تصویر بدن، عزت نفس و حمایت اجتماعی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارتباط بین شاخص توده بدنی، فعالیت جسمانی، تصویر بدن، عزت نفس و حمایت اجتماعی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک


  عنوان انگلیسی مقاله:

  The Association between Body Mass Index and Physical Activity, and Body Image, Self Esteem and Social Support in Adolescents with Type 1 Diabetes


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Can J Diabetes 38 (2014) 244-249


  نویسنده:

  Laura A. Kaminsky PhD, Deborah Dewey PhD


  چکیده انگلیسی:

  Objective: To examine the associations between body mass index (BMI) and physical activity with body image, self-esteem and social support in adolescents with type 1 diabetes compared to adolescents without health conditions.
  Methods: We studied 46 adolescents with type 1 diabetes and 27 comparison adolescents who provided self-reports of height and weight, which were used to calculate BMI z-scores. Participants also completed validated questionnaires that assessed physical activity, body image, self-esteem and social support.
  Results: No significant group differences were found between adolescents with type 1 diabetes and comparison adolescents in terms of BMI and physical activity. Examination of group and gender revealed that higher BMI was significantly associated with a less positive body image in girls with diabetes only. Higher BMI was associated with poorer self-esteem and lower levels of social support in adolescents with diabetes, particularly girls. Higher levels of physical activity were not associated with a more positive body image and no significant associations were found between physical activity and self-esteem or social support.
  Conclusions: BMI and physical activity levels of adolescents with type 1 diabetes do not differ from those of adolescents without diabetes. Higher BMI is associated with a less positive body image and poorer psychosocial outcomes, particularly in girls with diabetes. As body image concerns and various psychosocial factors could be precursors to the development of eating-disorder symptoms, future research in adolescents with diabetes with higher BMIs should examine the associations among these variables. Further, it is essential that research on body image take into account gender differences.
  Keywords: adolescents | body image | body mass index | physical activity | type 1 diabetes


  چکیده فارسی:

  هدف مقاله: بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی، فعالیت جسمانی، وضع ظاهری، عزت نفس و حمایت اجتماعی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک در مقایسه با نوجوانان فاقد شرایط جسمی سالم.
  روش ها: 46 نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک و 27 نوجوانی که خود سنجی قد و وزن شان را ارائه دادند، بررسی شدند و این مطالعه برای محاسبه امتیازات BMI z استفاده شد. شرکت کنندگان دراین پژوهش همچنین پرسشنامه های اعتبارسنجی را تکمیل کردند که درآن فعالیت جسمانی، وضع ظاهری، عزت نفس و حمایت اجتماعی ارزیابی شد.
  نتایج: تفاوت های گروهی قابل توجهی به لحاظ BMI و فعالیت جسمانی بین نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک و نوجوانان مورد سنجش یافت نشد. بررسی گروه و جنسیت نشان داد که BMI بالاتر به طرز قابل توجهی با وضع ظاهری غیرمثبت در دختران مبتلا به دیابت مرتبط بوده است. BMI بالاتر با عزت نفس ضعیف و سطح پایین تر حمایت اجتماعی نوجوانان مبتلا به دیابت به خصوص دختران ارتباط داشته است. سطوح بالاتر فعالیت جسمانی با تصویر بسیار مثبت بدن ارتباطی نداشته است و همچنین ارتباط خاصی بین فعالیت جسمانی و عزت نفس و حمایت اجتماعی یافت نشد.
  نتیجه گیری: سطح BMI و فعالیت جسمانی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک نسبت به نوجوانان فاقد دیابت تفاوتی نداشت. BMI بالاتر با وضع ظاهری غیرمثبت و پیامدهای ضعیف روانی به ویژه در دختران مبتلا به دیابت مرتبط است. به خاطر اهمیت وضع ظاهری و عوامل مختلف روانی-اجتماعی که می تواند گسترش دهنده علائم اختلال در تغذیه باشد، پژوهش های آینده درباره نوجوانان مبتلا به دیابت با BMI بالاتر باید ارتباط بین این متغیرها را بررسی کنند. علاوه براین، ضروری است که پژوهش درباره وضع ظاهری، تفاوت های جنسیتی را نیز در نظر بگیرد.
  کلمات کلیدی: نوجوانان | تصویر بدن | شاخص توده بدنی | فعالیت بدنی | دیابت نوع 1


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 19

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 187 کیلوبایت


  قیمت: 24000 تومان  19200 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی