دانلود مقاله انگلیسی رایگان:بهینه سازی قوی تصادفی مبتنی بر داده ها: چارچوب محاسباتی عمومی و الگوریتم استفاده از یادگیری ماشین برای بهینه سازی تحت عدم اطمینان در دوران داده های بزرگ - 2018
رمضان 2
دانلود مقاله انگلیسی داده های بزرگ رایگان

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی