دانلود مقاله انگلیسی رایگان:تحلیل مطالعات رویدادی شکست بیش از حد بزرگ پس از قانون Dodd-Frank: چه کسی برای شکست خوردن بیش از حد بزرگ است؟ - 2018
رمضان 2
دانلود مقاله انگلیسی داده های بزرگ رایگان

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی