دانلود مقاله انگلیسی رایگان:قیمت گذاری گزینه های سهام خارجی کوتاه - مدت با یک مدل پرش - نفوذ دومتغیره با پرش های همبسته گره دار - 2018
رمضان 2
دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مالی رایگان

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی