دانلود مقاله انگلیسی رایگان:ِِِDEASort: اختصاص دادن بخشها با تحلیل پوششی داده ها در کلاس های ABC - 2018
تبریک غدیر خم
دانلود مقاله انگلیسی داده کاوی رایگان

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی