دانلود مقاله انگلیسی رایگان:یک مدل خطی سازی شده برای تخصیص ستاد علمی در یک دانشگاه برزیلی تمرکز کننده روی بهره عملکردی در شاخص های کیفیت - 2018
رمضان 2
دانلود مقاله انگلیسی مدیریت کیفیت رایگان

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی