دانلود مقاله انگلیسی رایگان:دانشمندان اجتماعی شما بازی های ذهنی را دوست دارند: آزمایش در تقسیم بین علم داده ها و مطالعات الگوریتم بحرانی - 2019
رمضان 2
دانلود مقاله انگلیسی داده های بزرگ رایگان

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی