دانلود مقاله انگلیسی رایگان:زمین بازی های دیجیتال کودکان به عنوان مجموعه های داده ها: مسائل حریم شخصی، شخصی سازی و فرهنگ تبلیغاتی - 2018
تبریک غدیر خم
دانلود مقاله انگلیسی داده های بزرگ رایگان

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی