دانلود مقاله انگلیسی رایگان:کاربرد یادگیری ماشینی در ارزیابی ایمنی تمرینات ورزشکاران بر اساس نظارت بر شاخص فیزیولوژیکی - 2019
روز مادر
دانلود مقاله انگلیسی یادگیری ماشین رایگان
 • Application of machine learning in safety evaluation of athletes training based on physiological index monitoring Application of machine learning in safety evaluation of athletes training based on physiological index monitoring
  Application of machine learning in safety evaluation of athletes training based on physiological index monitoring

  سال انتشار:

  2019


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Application of machine learning in safety evaluation of athletes training based on physiological index monitoring


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  کاربرد یادگیری ماشینی در ارزیابی ایمنی تمرینات ورزشکاران بر اساس نظارت بر شاخص فیزیولوژیکی


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Safety Science, 120 (2019) 833-837: doi:10:1016/j:ssci:2019:08:025


  نویسنده:

  Xiao-qiu Wang, Jin Yin⁎


  چکیده انگلیسی:

  In order to realize the monitoring and adaptive evaluation of athletes training safety, the physiological index monitoring and training safety evaluation method of athletes based on machine learning is put forward. Taking the physiological index parameters such as heart rate HR, maximum oxygen uptake VO2max, oxygen pulse O2P, respiratory entropy RQ, maximum ventilation (VEmax) as constraint indexes, the physiological index monitoring big data analysis model of athlete training safety evaluation is constructed. The multivariate index joint analysis modeling method is used to reconstruct the characteristics of athletes physiological index monitoring, the related characteristic quantities of athletes physiological index monitoring data are extracted, the correlation of athletes physiological indexes is analyzed by using association rule reconstruction method, and the adaptive training of athletes physiological index monitoring and safety evaluation is carried out combined with machine learning method. The statistical analysis and optimization control model of athletes training safety evaluation is constructed, and the physiological index monitoring and training safety evaluation of athletes are realized under machine learning. The simulation results show that the confidence level of this method is high and the convergence of the evaluation process is good, so it has a good application value in athletes training and physiological monitoring.
  Keywords: Physiological index monitoring | Athletes | Training | Safety assessment | Machine learning


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5
  حجم فایل: 1024 کیلوبایت

  قیمت: رایگان


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی