دانلود مقاله انگلیسی رایگان:شناسایی اجزای جذب شده و متابولیتهای جوشانده Xiao-Ai-Jie-Du و توزیع آنها در موشهای صحرایی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد فوق العاده / طیف سنجی ماد پرواز چهارگانه - 2020
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
دانلود مقاله انگلیسی هوش مصنوعی رایگان
 • Identification of the absorbed components and metabolites ofXiao-Ai-Jie-Du decoction and their distribution in rats using ultrahigh-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flightmass spectrometry Identification of the absorbed components and metabolites ofXiao-Ai-Jie-Du decoction and their distribution in rats using ultrahigh-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flightmass spectrometry
  Identification of the absorbed components and metabolites ofXiao-Ai-Jie-Du decoction and their distribution in rats using ultrahigh-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flightmass spectrometry

  سال انتشار:

  2020


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Identification of the absorbed components and metabolites ofXiao-Ai-Jie-Du decoction and their distribution in rats using ultrahigh-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flightmass spectrometry


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  شناسایی اجزای جذب شده و متابولیتهای جوشانده Xiao-Ai-Jie-Du و توزیع آنها در موشهای صحرایی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد فوق العاده / طیف سنجی ماد پرواز چهارگانه


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 179 (2020) 112984: doi:10:1016/j:jpba:2019:112984


  نویسنده:

  Huisen Fana,b,1, Shijia Liuc,d,1, Weixing Shena, An Kangb, Jiani Tana, Liu Lia, Xiao Liub,Changliang Xua, Xuefen Xua, Yueyang Laia, Haibo Chenga,∗, Dongdong Suna


  چکیده انگلیسی:

  Xiao-Ai-Jie-Du decoction (XAJDD), a traditional Chinese medicine formula, has long been used forthe treatment of hepatocarcinoma, gastric cancer and colorectal cancer. It is composed of six herbalmedicines, including Scutellariae Barbatae Herba, Pseudostellariae Radix, Ophiopogonis Radix, Cremastrae Pseudobulbus, Curcumae Rhizoma and Akebiae Fructus. Despite the in-depth study on its pharmacologicaleffects on cancer prevention and treatment, the comprehensive analysis of the chemical components andthe absorbed bioactive constituents are not well studied. Thus, an ultra-high-performance liquid chro-matography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-Q-TOF-MS) method was establishedto detect and identify the chemical constituents in XAJDD. The absorbed components and metabolitesafter oral administration of XAJDD in rats were also studied. In total, 102 components were identified ortentatively characterized in XAJDD, including 30 flavonoids, 19 triterpenoids, 12 organic acids, 9 steroidalsaponins, 9 cyclic peptides, 7 phenanthrenes, 5 amino acids, 3 alkaloids and 8 other compounds. Afteranalysing the metabolites in rat plasma and urine after oral administration of XAJDD, a total of 70 com-pounds were identified, including 15 primary components and 55 metabolites, and metabolic pathways,including hydrogenation, hydroxylation, methylation, sulfonation, and glucuronidation were evaluated.Among these, methylation and glucuronidation were the main metabolic pathways. In conclusion, thedeveloped UHPLC-Q-TOF-MS method with high sensitivity and resolution is suitable for identifying andcharacterizing the chemical constituents of XAJDD in vitro and characterizing the primary componentsand their metabolites in vivo; moreover, the results will provide essential data for further studying therelationship between the chemical components and pharmacological activity of XAJDD.
  Keywords: Absorbed components | Metabolites | Identification | UHPLC-Q-TOF-MS | Xiao-Ai-Jie-Du formula


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14
  حجم فایل: 2495 کیلوبایت

  قیمت: رایگان


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi