دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Climate Change::صفحه 1

بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Climate Change

تعداد مقالات یافته شده: 41
ردیف عنوان نوع
1 منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب رسوب و عدم قطعیت های آنها برای فلات گاپ
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
زیرساخت های مهندسی مثل چاه های فاضلاب سطحی و پل ها معمولا" با استفاده از مفهوم منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب، طراحی می شوند که فرض می کنند که اتفاق افتادن الگوها و توزیع های ته نشینی به ازنظر فضایی درداخل ناحیه آبریزگاه مشابه هستند و درسرتاسر بازه عمر زیرساخت های (ثابت و ساکن)، بی تغییر باقی می مانند. برمبنای این قضیه که تغییرات آب و هوایی، تغییرپذیری فضایی و موقتی الگوهای ته نشینی را تغییر خواهند داد و عدم دقت در تخمین منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب، ممکن است اتفاق بیفتد. همینطور قبل از تولید منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب، تحلیل گرایشات بیشینه ته نشینی سالانه، واجب است. هدف این مطالعه تخمین شدت های ته نشینی و عدم قطعیت های آنها (حدهای پایین و بالا) برای مدت زمان های 125/0، 25/0، 5/0، 1، 2، 4 و 6 ساعت و دوره های بازگشت 2، 10، 25، 50 و 100 ساله در فلات گاپ در شمال استان کیپ در آفریقای جنوبی با استفاده از توزیع مقدار نهایی تعمیم داده شده است. بیشینه ته نشینی سالانه از داده های بلند مدت ته نشینی (1918 تا 2014) برای چهار ایستگاه هواسنجی (پست ماسبرگ، دوگلاس، کورومان و گروبلرشوپ) که از خدمات آب و هوایی آفریقای جنوبی منبع می گیرند استخراج شد. به صورت میانگین، بالاترین شدت های ته نشینی تخمین زده شده برای این فلات دارای محدوده ای از 2/4 میلیمتر بر ساعت برای مدت زمان طوفان 6 ساعته تا 8/55 میلیمتر بر ساعت برای 125/0 ساعت در دوره زمانی بازگشت 2 ساله بود. در دوره بازگشت 100 ساله، این شدت دارای محدوده ای از 3/13 میلیمتر بر ساعت برای مدت زمان 6 ساعت تا 5/175 میلیمتر بر ساعت برای مدت زمان 125/0 ساعت بود. حد پایین عدم قطعیت دارای محدوده ای از 7/11% در دوره بازگشت 2 ساله تا 26% در دوره بازگشت 100 ساله و از 8/12% تا 4/58% برای حد بالایی برای دوره های بازگشت مربوطه بود. این روش می تواند به صورت فرمول سازی خط مشی برای طراحی فاضلاب سطحی و زیرساخت های مدیریت سیلاب در فلات گاپ یکپارچه سازی شود، جاییکه معدنکاری، فعالیت اقتصادی اصلی است.
کلیدواژه ها: منحنی های شدت | مدت زمان – تناوب رسوب | سطوح عدم قطعیت | تابع توزیع مقدار نهایی تعمیم داده شده | فلات گاپ
مقاله ترجمه شده
2 Environmental sustainability of agri-food supply chains: An LCA comparison between two alternative forms of production and distribution of endive in northern Italy
پایداری زیست محیطی زنجیره تامین مواد غذایی: یک مقایسه LCA بین دو فرم جایگزین تولید و توزیع نهایی در شمال ایتالیا-2017
Alternative cultivation practices such as organic and integrated farming are generally proposed as a mean to reduce environmental impacts associated with food production and consumption. For the same reason, various schemes of direct sale or distribution of local agricultural products have been increasingly developed as an alternative to large-scale distribution of nationally or globally sourced products. How ever, for a variety of vegetable crops such as salads and leaves, there is few scientific evidence about the relative environmental performance of alternative farming techniques. Similarly, alternative distribution systems have mainly been investigated only in terms of their energy and climate change performance, and mostly within the debate on domestic/local versus imported/delocalised food supply. In this paper, life cycle assessment (LCA) was used to compare the potential environmental impacts of two agricultural supply chains, with the primary aim of testing the expected benefits of vegetable organic farming and of alternative forms of distribution promoting packaging reduction and a shortened supply chain. Organic and integrated production of endive (Cichorium endivia) in Lombardia (northern Italy) were firstly compared, according to a cradle-to-farm gate approach. The comparison was then extended to the whole supply chain, considering the direct distribution of raw organic endive to local networks of ethical purchasing groups by means of returnable crates, and the large-scale retailing of conventional endive as a ready-to-use product after its industrial cutting, washing and packing. Fourteen environmental and human health impact categories were considered as terms of comparison, along with the cumulative energy demand. Results revealed that none of the examined farming techniques has a better overall environmental profile. In fact, when impacts are expressed per hectare of cultivated area, nearly half impact categories (7/15) are favourable to organic farming, with impact reductions ranging from 13% to 55%. However, organic fertilisation practices are responsible for higher impacts of this cultivation form in terms of acidification (þ16%), terrestrial eutrophication (þ32%) and non-carcinogenic human toxicity (þ127%). Per kg of harvested product, impact categories favourable to organic farming are reduced to five, while six are favourable to integrated farming (which achieves higher yields). Organic farming techniques thus need to be further improved in terms of fertilisation practices and achievable yields in order to achieve a more sustainable production system. Considering the whole supply chain, the direct distribution of the raw organic product loose at the local level is preferable for all impact categories except one, where the impact of the farming stage is dominant and against organic production. This exception however disappears if farming is excluded from the comparison (i.e. only distribution and consumption are considered). Observed reductions in overall supply chain impacts range mostly be tween 20% and 48% and are mainly enabled by the absence of disposable packaging items and industrial processing.
Keywords: Life cycle assessment (LCA) | Organic farming | Integrated production | Short supply chain |Packaging reduction |Local food
مقاله انگلیسی
3 Sustainable supply chain management in the digitalisation era: The impact of Automated Guided Vehicles
مدیریت زنجیره تامین پایدار در دوران دیجیتالیزاسیون: تاثیر وسایل نقلیه راهنمایی خودکار-2017
Internationalization of markets and climate change introduce multifaceted challenges for modern supply chain (SC) management in the todays digitalisation era. On the other hand, Automated Guided Vehicle (AGV) systems have reached an age of maturity that allows for their utilization towards tackling dynamic market conditions and aligning SC management focus with sustainability considerations. However, extant research only myopically tackles the sustainability potential of AGVs, focusing more on addressing network optimization problems and less on developing integrated and systematic methodological ap proaches for promoting economic, environmental and social sustainability. To that end, the present study provides a critical taxonomy of key decisions for facilitating the adoption of AGV systems into SC design and planning, as these are mapped on the relevant strategic, tactical and operational levels of the natural hierarchy. We then propose the Sustainable Supply Chain Cube (S2C2), a conceptual tool that integrates sustainable SC management with the proposed hierarchical decision-making framework for AGVs. Market opportunities and the potential of integrating AGVs into a SC context with the use of the S2C2 tool are further discussed.
Keywords:Automated Guided Vehicles |Sustainable supply chain management| Literature taxonomy| Decision-making framework |Sustainable Supply Chain Cube (S2C2) tool
مقاله انگلیسی
4 Cradle-to-gate life cycle assessment of forest supply chains: Comparison of Canadian and Swedish case studies
ارزیابی چرخه زندگی گهواره به دروازه زنجیره تامین جنگل: مقایسه مطالعات موردی کانادا و سوئد-2017
This study took a Life Cycle Assessment (LCA) perspective to model a total of twenty forest supply chains, from seedling production to forest biomass delivery to industry. Four scenarios were analyzed, two in Sweden and two in Canada. Resource and energy consumption, and emissions to air, water and soil of conventional and biomass dedicated supply chains were evaluated and compared. The Swedish supply chains showed a better environmental profile, on average, per oven dry tonne (ODt) than the Canadian ones in the regions studied. In terms of climate change potential the Swedish biomass dedicated supply chains generated 48.8 kg CO2-eq, 13%, 30% and 38% lower than Swedish conventional, Canadian biomass dedicated and Canadian conventional supply chains, respectively. Sawlogs from final felling in the Swedish biomass dedicated supply chains generated 34.2 kg CO2-eq, the lowest emissions within the roundwood assortments. Concerning the forest fuel assortments in form of wood chips, pulpwood from final felling in the Swedish conventional supply chains, and stump core and long tops from final felling in the Swedish biomass dedicated supply chains generated the lowest emissions: 48.9 kg CO2-eq, 52.3 Kg CO2-eq and 57.8 kg CO2-eq respectively. Transport from forest to industry, harvesting, extraction, chipping, and crushing were identified as hotspots in the forest supply chains. Forwarding versus skidding, chipping and transportation were the processes that differed the most between countries. In both countries, when the supply chains were biomass dedicated the environmental impacts per ODt were lower than in the conventional supply chains. Therefore, integrating forest fuel supply with in dustrial wood harvesting has the potential to reduce emissions.
Keywords:Energy wood|Forest biomass|Forest fuel|Harvesting system|Renewable resources|Sustainable supply chain
مقاله انگلیسی
5 Multi-period planning of closed-loop supply chain with carbon policies under uncertainty
برنامه ریزی چند مرحله ای زنجیره تامین حلقه بسته با سیاست های کربن در شرایط عدم اطمینان-2017
Climate change and greenhouse gases emissions have caused countries to implement var ious carbon regulatory mechanisms in some industrial sectors around the globe to curb carbon emissions. One effective method to reduce industry environmental footprint is the use of a closed-loop supply chain (CLSC). The decision concerning the design and plan ning of an optimal network of the CLSC plays a vital role in determining the total carbon footprint across the supply chain and also the total cost. In this context, this research pro poses an optimization model for design and planning a multi-period, multi-product CLSC with carbon footprint consideration under two different uncertainties. The demand and returns uncertainties are considered by means of multiple scenarios and uncertainty of car bon emissions due to supply chain related activities are considered by means of bounded box set and solve using robust optimization approach. The model extends further to inves tigate the impact of different carbon policies such as including strict carbon cap, carbon tax, carbon cap-and-trade, and carbon offset on the supply chain strategic and operational deci sions. The model captures trade-offs that exist among supply chain total cost and carbon emissions. Also, the proposed model optimizes both supply chain total cost and carbon emissions across the supply chain activities. The numerical results reveal some insightful observations with respect to CLSC strategic design decisions and carbon emissions under various carbon policies and at the end we highlighted some managerial insights.
Keywords:Closed-loop supply chain network design|Carbon policies|Carbon emission|Transportation mode selection|Mathematical modelling|Stochastic |programmingRobust optimization
مقاله انگلیسی
6 Key challenges and requirements for sustainable and industrialized biorefinery supply chain design and management: A bibliographic analysis
چالش ها و الزامات کلیدی برای طراحی و مدیریت زنجیره تامین زیست محیطی پایدار و صنعتی: یک تجزیه و تحلیل کتابشناختی-2017
The growing global population and its effects on world food security, as well as the urgency for climate change mitigation, are issues that foster technological, social, and political innovations to increase the efficiency of use of natural resources, such as biomass among others. While significant research efforts have been devoted to biomass conversion processes, their associated supply chains and their implication for complete process efficiency have only been studied more recently. However, most of the recent investigations into the design and optimization of biomass supply chains have focused on an economic point of view, sidelining other dimensions of sustainability, which represents a serious drawback for this kind of work. This article surveys the recent research on design and management optimization of biorefinery supply chains from a sustainability perspective. 72 published research articles from 2006 to 2015 have been analyzed to highlight the sustainability dimensions considered, as well as the inclusion of uncertainties. A typology of decision-making at three levels of analysis (strategic, tactical and operational), and the specific set of tools used to model and optimize the biorefinery supply chain have also been studied. The conclusion underlines the contributions and shortcomings of current research and suggests possible future directions.
Keywords:Biorefinery7|Supply chain|Sustainability dimensions|Decision-making levels
مقاله انگلیسی
7 Energy overview for globalized world economy: Source, supply chain and sink
مروری انرژی برای اقتصاد جهانی جهان: منبع، زنجیره تامین و سینک-2017
Energy use of the globalized world economy is comprehensively overviewed by means of a systems input-output analysis based on statistics of 2010. Emphases are put on the sources of primary energy exploitation, inter regional trade imbalance of energy use via global supply chains, and sinks of energy use in final demand. The largest final user turns out to be the United States, compared with China as the leading energy exploiter. The global trade volume of energy use is shown in magnitude up to about 90% of the global primary energy exploited. The United States is recognized as the world’s biggest energy use importer, in contrast to Russia as the biggest exporter. Approximately one third of global primary energy exploited is shown to be embodied in inter-regional net trade. Japan and Russia are respectively illustrated to be the world’s leading net importer and leading net exporter of energy use. For China as the leading energy exploiter, about 30% of its exploited energy is for foreign regions’ final use, and 70% for its own final use. For the European Union as the largest sink region, nearly 80% of the energy required in its final use is from foreign regions, led by Russia. As reflected in the results, the conventional perspective based only on the direct energy consumption by region inevitably leads to inter-regional “energy grabbing” and “carbon leakage”, which raises a serious concern of “regional decrease at the expense of global increase”. In current context of energy shortage and climate change, this global energy overview can provide essential strategic implications at the international, national and regional scales for sustainable energy policy making.
Keywords:Energy|Trade imbalance|Input-output analysis|World economy|Global sustainability
مقاله انگلیسی
8 Is the supply chain ready for the green transformation? The case of offshore wind logistics
آیا زنجیره تامین برای تحول سبز آماده است؟ مورد تدارکات بادی دریایی-2017
The transition from fossil fuel-based energy systems to renewable energy systems is a cornerstone of the green transformation to decarbonize our economic systems and mitigate climate change. Given the urgency of effective climate change mitigation, renewable energy diffusion needs to accelerate drastically. Among the many constraints to renewable energy diffusion, the important role of the supply chain is often overlooked. Therefore, this article addresses the role of the supply chain in the renewable energy diffusion process. Using the offshore wind energy sector as a case, this article presents an analysis of supply chain readiness to ascertain the role of the supply chain in the green transformation. Examining Europe and China mainly within offshore wind logistics, the research findings show that this segment of the supply chain constitutes a key bottleneck for accelerated deployment. For Europe, the key findings indicate that legislation for offshore wind beyond 2020 is necessary to ensure the implementation of the required investments in logistics assets, transport equipment, and personnel. In China, the key findings indicate that the Chinese supply chain of wind energy is mainly organized around onshore wind. Key bottlenecks exist, predominantly in logistics, and this article identifies specific areas of the supply chain where international collaboration and knowledge transfer may speed up deployment.
Keywords:Green transformation|Offshore wind|Life-cycle|Supply chain|Shipping|Logistics|Europe|Asia|China
مقاله انگلیسی
9 خطر رو به افزایش ماههای دارای بارش پایین باران و دمای بالا در جنوب شرق استرالیا برای 50 سال گذشته
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
تغییرپذیری آب و هوا، تغییرات آب و هوا و حوادث آب و هوایی بیانگر خطراتی هستند که باید کمّی سازی شده و مدیریت شوند. شرایط خشک و گرم دارای تاثیرات قابل ملاحظه ای هستند و ارتباطی قوی با خطر خشکسالی دارند. بسیاری از تحلیل های حوادث آب و هوایی روی یک متغیر در یک زمان تمرکز می کنند. با این حال، حوادث ترکیبی شامل دو یا چند متغیر آب و هوایی می توانند به صورت نامتناسبی تاثیر بزرگی داشته باشند. بنابراین تحلیل های یکپارچه چند متغیره جهت بررسی جامع تاثیرات آب و هوایی ضروری می باشد. در اینجا ما اطلاعات 150 ساله درباره حوادثی با بارش باران ماهانه پایین و دمای بالا را برای جنوب شرقی استرالیا مستندسازی می کنیم. تعداد ماههای گرم و خشک در سال نشانگر تغییرپذیری دهه ای و تمایلات رو به افزایش است. تمایلات بلند مدت توسط دما بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند تا توسط بارش باران، و با یک آب و هوای گرم سازگار هستند. تعداد حوادث گرم و خشک متوالی که به صورت سه تا پنج ماه متوالی دارای حوادث ترکیبی تعریف می شود، روبه افزایش است. یافته های ما نیاز به بررسی تعریف هایی را به هنگام کمّی سازی خطر خشکسالی، که شامل چند متغیره مثل بارش باران و دما و یا سایر متغیرهای آب و هوایی می شوند تقویت می کند، هرجا که امکانپذیر باشد. بحث روی اینکه چگونه نتایج می توانند در بهبود علم پیش بینی آب و هوایی در استرالیا یا جاهای دیگر سهمی باشد ارائه می شود.
کليدواژگان: افراطيات متداول | ماه گرم و خشک | خشکسالی | تغییرات اقلیمی | خطرات آب و هوا
مقاله ترجمه شده
10 MERRA Analytic Services: Meeting the Big Data challenges of climate science through cloud-enabled Climate Analytics-as-a-Service
خدمات تحلیلی MERRA: برآورده کردن چالش های داده های بزرگ علمی آب و هوایی از طریق تجزیه و تحلیل آب و هوا به عنوان یک سرویس یکپارچه شده توسط ابر-2017
Climate science is a Big Data domain that is experiencing unprecedented growth. In our efforts to address the Big Data challenges of climate science, we are moving toward a notion of Climate Analytics-as-a-Service (CAaaS). We focus on analytics, because it is the knowledge gained from our interactions with Big Data that ultimately produce societal benefits. We focus on CAaaS because we believe it provides a useful way of thinking about the problem: a specialization of the concept of business process-as-a-service, which is an evolving extension of IaaS, PaaS, and SaaS enabled by Cloud Computing. Within this framework, Cloud Computing plays an important role; however, we see it as only one element in a constellation of capabilities that are essential to delivering climate analytics as a service. These elements are essential because in the aggregate they lead to generativity, a capacity for self assembly that we feel is the key to solving many of the Big Data challenges in this domain. MERRA Analytic Ser vices (MERRA/AS) is an example of cloud-enabled CAaaS built on this principle. MERRA/AS enables MapReduce analytics over NASA’s Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications (MERRA) data collection. The MERRA reanalysis integrates observational data with numerical models to produce a global temporally and spatially consistent synthesis of 26 key climate variables. It represents a type of data product that is of growing importance to scientists doing climate change research and a wide range of decision support applications. MERRA/AS brings together the following generative elements in a full, end-to-end demonstration of CAaaS capa bilities: (1) high-performance, data proximal analytics, (2) scalable data management, (3) software appliance virtualization, (4) adaptive analytics, and (5) a domain-harmonized API. The effectiveness of MERRA/AS has been demonstrated in several applications. In our experience, Cloud Computing lowers the barriers and risk to organizational change, fosters innovation and experimentation, facilitates technology transfer, and provides the agility required to meet our customers’ increasing and changing needs. Cloud Computing is providing a new tier in the data services stack that helps connect earthbound, enterprise-level data and computational re sources to new customers and new mobility-driven applications and modes of work. For climate science, Cloud Computing’s capacity to engage communities in the construction of new capabilities is perhaps the most important link between Cloud Computing and Big Data.
Keywords:MapReduce|Hadoop|Data analytics|Data services|Cloud Computing|Generativity|iRODS|MERRA|ESGF|BAER
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer