دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Human resources::صفحه 1

دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Human resources

تعداد مقالات یافته شده: 32
ردیف عنوان نوع
1 درک رابطه بین رضایت ارتباطی، عدالت مشاهده شده و رفتار سازمانی شهروندی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
این مطالعه کاربرد عدالت و مفاهیم رفتارهای سازمانی شهروندی و رضایت شغلی را جهت به دست آوردن اثرات بررسی نشده قبلی از طریق بررسی رابطه بین رضایت ارتباطی، عدالت مشاهده شده و رفتارهای سازمانی شهروندی در بین کارکنان چینی مورد بررسی قرار می دهد. ما پیش بینی می کنیم که عدالت مشاهده شده در رابطه بین رضایت ارتباطی و رفتارهای سازمانی شهروندی وساطت خواهد کرد. ما همچنین پیش بینی می کنیم که رضایت ارتباطی در رابطه بین عدالت مشاهده شده و رفتارهای سازمانی شهروندی وساطت خواهد کرد. از تحلیل های کمّی برای تحلیل این روابط استفاده شد. از روش FsQCA به عنوان یک روش اضافی برای بررسی اثر واسطه ای استفاده شد. نتایج نشان می دهند که رفتارهای سازمانی شهروندی از طریق رضایت ارتباطی و عدالت مشاهده شده تحت تاثیر قرار می گیرد. رضایت ارتباطی یک واسطه بین عدالت مشاهده شده و رفتارهای سازمانی شهروندی است. عدالت مشاهده شده یک واسطه بین رضایت ارتباطی و رفتارهای سازمانی شهروندی نیست. یافته ها نشانگر نیاز به ارتقای روشهای ارتباطی و خلق یک محیط کاری منصفانه به منظور ترغیب رفتارهای احتیاطی هستند. دلالت های عملی و تئوریکی به همراه محدودیت ها بحث می شوند.
کلیدواژه ها: رضایت ارتباطی | منابع انسانی | مشاهدات عدالت | ماکائو | رفتارهای سازمانی شهروندی
مقاله ترجمه شده
2 درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مطالعه , استفاده از مفاهیم عدالت و رفتار شهروندی سازمانی را فراتر از حقوق و رضایت شغلی به منظور فهمیدن اثرات بررسی نشده ی قبلی با ارزیابی رابطه ی موجود میان رضایت ارتباطی (CS)، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) در میان کارمندان چینی , گسترش ویا به عبارتی بسط میدهد . ما پیش بینی کردیم که عدالت درک شده , رابطه میان CS و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین CS , رابطه بین عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی را متعادل خواهد کرد . برای تحلیل اینگونه از روابط , از تحلیل های کمی استفاده شد.و FsQCA به عنوان یک روش اضافی برای بررسی اثر واسطه ای انها استفاده شد . نتایج نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی تحت تاثیر CS و عدالت درک شده است و CS یک میانجی بین عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی میباشد . عدالت ادراک شده یک میانجی ویا واسطه بین CS و رفتار شهروندی سازمانیست . یافته ها به نیاز به افزایش شیوه های ارتباطات و ایجاد یک محیط کاری عادلانه به منظور تشویق رفتارهای اختیاری اشاره دارند . مفاهیم نظری و عملی مورد بحث قرار گرفته در اینجا , با محدودیت هایی همراه است .
کلیدواژه ها: رضایتمندی ارتباطی | منابع انسانی | مشاهدات عدالت | ماکائو | رفتارهای شهروندی سازمانی
مقاله ترجمه شده
3 تاثیر مدیریت منابع انسانی بر روی رقابت شرکت های حمل و نقل
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
در این مقاله، تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابت شرکت های حمل و نقل بررسی می¬شود. طبق مقاله ادبی علمی، در مورد مدیریت منابع انسانی، مزیت رقابتی و مفاهیم رقابتی تجزیه و تحلیل، مدل های مدرن مدیریت منابع انسانی و نظریه های ارتباط بین شرکت ها و تخصیص منابع انسانی و رقابت ارزیابی می شود. این مقاله شرکت های بخش حمل و نقل لیتوانی را که در فرایندهای تحقیقاتی مدیریت منابع انسانی فعال هستند، توصیف خواهد کرد.
کلمات کلیدی: منابع انسانی | مدیریت استراتژیک | شرکت های حمل و نقل
مقاله ترجمه شده
4 روش جدید بهبود عملکرد صنعتی بر اساس مدیریت منابع انسانی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
در این مقاله به منظور بهبود عملکرد تعمیر و نگهداری ، ابزار تصمیم گیری برای فرایند مدیریت تعمیر و نگهداری در مطالعه موردی زندگی واقعی ارائه شده است. روش پیشنهادی براساس فرآیند تخصیص موثر و بهینه¬ی منابع انسانی است که با صلاحيت و در دسترس بودن آنها مشخص می¬شود. یک مدل شبیه سازی رویداد گسسته بر اساس روش بهینه سازی چند موضوعی پارتو معرفی شد. روش پیشنهادی در بازه زمانی مناسب ، راه حل های خوبی را پیدا می کند و دستاوردهای قابل توجهی از توسعه تا 20٪ عملکرد تعمیر و نگهداری فراهم می¬کند.
کلمات کلیدی: مشکل ارزیابی منابع انسانی | عملکرد | جایگرینی | روش ترکیبی.
مقاله ترجمه شده
5 هم پوشانی ها بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و ابزارهای مدیریت استراتژیک در سازمان های عمومی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
برنامه ریزی پایه¬ای را برای عناصر مدیریت و فرایندی را گسترش می¬دهد که سازمان¬ها تمام فعالیت ها و تلاش های مربوط به اهداف مورد نظر خود، راه رسیدن به آنها، و چگونگی گذر از این راه¬ها را ترکیب می-کنند. هدف از این مقاله ارائه تحقیقات علمی در مورد کاربرد و بهره وری دو ابزار مدیریت استراتژیک در بر گیرنده تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و تجزیه و تحلیل ذینفعان در سازمان های دولتی است و نشان می دهد که ابزارهای استراتژیک مانند تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مورد استفاده در سازمان های عمومی به منظور به حداکثر رساندن اثر آنها برای درک شرایط نیاز به انطباق خود با شرایط پیش فرض دارند. این مطالعات نشان می دهند که تجزیه و تحلیل استراتژیک روابطی که تمام یا بخشی از ارزش های سازمان را تشکیل می دهند اگر روابط پیچیده آنها به صورت متقابل به یکدیگر وابسته و مبهم باشد از اهمیت کمتری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، اعمال دو مدل شامل تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و تجزیه و تحلیل ذینفعان در روشی مشابه برای نشان دادن این است که چگونه درک استراتژیک در نتیجه وجود همزمان این دو افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت باید برنامه ریزی مناسبی برای همه منابع خود داشته باشد. یکی از این منابع که برای سازمان ها استراتژیک است منابع انسانی است که جزء مهم برنامه ریزی استراتژیک است. با این حال برخی عوامل باعث روش جدیدی در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شده¬اند؛ این نوع از برنامه ریزی به طور کامل در سازمان¬ها با توجه به برخی از محدودیت¬ها استفاده نمی شود.
کلمات کلیدی: مدیریت عمومی جدید | ترسیم ذینفعان | مدیریت استراتژیک | ابزارهای استراتژیک | تحلیل زنجیره ارزش
مقاله ترجمه شده
6 Alcohol-related driving in China: Countermeasure implications of research conducted in two cities
Alcohol-related driving in China: Countermeasure implications of research conducted in two cities-2016
Objective: Drunk driving (blood alcohol concentration (BAC) 80 mg/100 ml) was upgraded to become a criminal offence under China’s Criminal Law in May 2011. While this had a major road safety benefit, there was still a high level of alcohol related crashes and fatalities. This paper develops recommendations based on a programme of research undertaken in 2012 that examined the perceptions of general motor vehicle drivers, convicted drunk driving offenders and traffic police about drinking and driving and law enforcement in the cities of Guangzhou and Yinchuan. Alcohol misuse problems were also explored using the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). This paper integrates the findings to examine existing problems in alcohol management, law enforcement, education and rehabilitation and provides recommendations for addressing alcohol-related driving in China.
Methods: A multi-study cross-sectional research programme was conducted in two Chinese cities involving general drivers, drunk driving offenders and traffic police. In total, 16 traffic police officers were interviewed and 105 traffic police officers were surveyed. In addition, 207 drunk driving offenders in detention facilities and 802 general motor vehicle drivers were surveyed.
Results: Traffic police resources including human resources and facilities such as breathalysers were reported as insufficient in both cities. There were problems reported in the process of law enforcement, and shortcomings in police knowledge of factors involved in drink/drunk driving and in the practice of conducting breath alcohol testing (BAT). Knowledge about legal BAC levels and how to keep under the legal limit was very low among general motor vehicle drivers and drunk driving offenders. Proportions with alcohol misuse problems in the two driver groups were high, especially among offenders.
Conclusions: Recommendations to manage alcohol-related driving are proposed for the three groups of traffic police, general motor vehicle drivers and drunk driving offenders. In particular, traffic police resources need to be improved and further education provided to police on the general deterrence potential of BAT. There should be enhanced community education and publicity to improve knowledge of drink driving regulations and how to avoid breaking the law. Alcohol misuse problems should be addressed, particularly for drunk driving offenders.
Keywords: China | Drunk driving | Drink driving | Traffic law enforcement | Education | AUDIT
مقاله انگلیسی
7 تأثیر فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برمنابع انسانی، به عنوان عامل تعیین توسعه پایدار
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
جامعه رومانی یک پویایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غیر قابل پیش بینی را به دلیل تغییرات سیاسی دیده است که در اواخر سال 90 صورت گرفت، سپس تا به امروز یک مسیر نقطه¬ای را با عناصر اخلال متعدد داشته است. با اضافه شدن اصلاح اروپایی و جهانی، تغییرات سیاست رومانیایی در پارادایم اقتصادی و اجتماعی گنجانده شد که باعث تغییرات عمده در تمام سیستم های مدیریت عمومی شد. بخش منابع انسانی، به چالش¬های محیط خارجی حساس است، این تغییرات، منبع فرصت¬ها درک می-شود، اما به همان اندازه به عنوان یک منبع تهدید نیز است – با تغییرات مداوم قوانین، شرایط اقتصادی، سیاست های جمعیتی، تغییرات اجتماعی و فناوری، و غیره - بخش منابع انسانی به شدت این تغییرات را احساس می¬کند. بنابراین، با اتخاذ استراتژی های انطباقی انعطاف پذیر، در دسترسی به فرصت ها و اجتناب از تهدیدات، نقش عمده بخش منابع انسانی بی عیب و کارآمدی مدیریت منابعشان است. با این حال، ساختار منابع انسانی باید واکنش کارکنان به عواقب ناشی از این تغییرات را علاوه بر تأثیر مثبت و یا منفی خارجی در نظر بگیرد. هدف اصلی توسعه پایدار، اجرای سیاست های در نظر گرفته شده برای بهینه سازی ظرفیت اداری و حرفه ای خدمات عمومی، به عنوان یک اقدام موثر حکومتی و سیاست های خوب عمومی بود. در دستیابی به آن، منابع انسانی مکان مهمی داشته و چالش های عمده ای برای هماهنگی این بخش، با نفوذ در هر موسسه دولتی، با محیط سرزنده متعلق به آن دارد. مطالعه ارائه شده در این مقاله مبتنی بر گروه متمرکز تحقیقاتی است که با استفاده از یک ماتریس مصاحبه برای نمونه¬های انتخاب شده، تجزیه و تحلیل و تفسیر پاسخ ها، بدنبال مشخص کردن تاثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی و توانایی سازمان برای انطباق با این تغییرات است.
کلمات کلیدی: منابع انسانی | توسعه پایدار | مدیریت
مقاله ترجمه شده
8 رویکرد استراتژیکی مدیریت منابع انسانی در طول بحران
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین واحدها در شرکتها و سازمان های مدرن است. دستاوردهای مهمِ ناشی از آن و بخصوص در زمان بحران، منجر به آن می شود که حتی مدیریت منابع انسانی را یک بُعد مهم از مدیریت بحران حساب نمود. این مسئله به خوبی شناخته شده است که منابع سیاست های منابع انسانی، تاثیر زیادی بر مردم دارد. در این مطالعه اثرات احتمالی بحران های همواره بلند و راه هایی برای جلوگیری و یا مقابله با این بحران ها جهت ارائه به خوانندگان مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه به طور عمده به جنبه استراتژی منابع انسانی در مدیریت بحران معطوف شده است و این مقاله روش های کلاسیک و مدرن را جهت رسیدگی به اثرات بحران بر روی سرمایه انسانی مورد مقایسه قرار داده است.
کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی | مدیریت بحران | استراتژی های منابع انسانی.
مقاله ترجمه شده
9 Prerequisites for effective official food control
پیش نیازها برای کنترل موثر رسمی مواد غذایی-2016
We studied the prerequisites for official food control and their relation to the quality of controls by using 17 Finnish municipal food control units as our sample. Based on our results, units invest in creating adequate working conditions through the provision of guidance papers, pre forma templates and pos- sibilities for staff to collectively hold discussions. However, poor orientation, tacit knowledge and incomplete commitment among staff to quality systems remain as challenges in the units. Insufficient human resources and the inability of heads of food control units to recognize problems in the workplace setting may impair the functional capacity of units. Poor workplace atmosphere and weaknesses in organization of work may also be reflected in food businesses operators' lesser appreciation toward official food controls.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Official food control | Prerequisites | Quality |Working efficiency | Efficacy
مقاله انگلیسی
10 افزايش عملکرد عاطفى و خدمات به مشتريان از طريق شيوه هاى منابع انسانى:يک ديدگاه سيستمى
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
اگرچه بسيارى از دانشمندان و شاغلان اهميت مديريت احساس کارکنان را در سازمان هاى مبتنى بر خدمات بيان مى کنند،تحقيات مرتبط به پيچيدگى ها حول شيوه هاى هدفمند منابع انسانى(HR )در عملکرد عاطفى کارکنان براى ادامه دادن شکست خورده است.اين با توجه به ارتباطات قوى ايجاد شده بين عملکرد عاطفى کارمند (مانند رفتارهاى بيانى متناسب با انتظارات عاطفى) و نتايج خدمات به مشترى مانند رضايت مشترى،تصميم به برگشت و پيشنهادات و توصيه ها تعجب آور است.با توجه به اين فاصله ، در بررسى کنونى ما يک ديدگاه سيستمى از HR را اتخاذ کرديم و يک مدل يکپارچه برجسته را توسعه مى دهيم که چگونه شيوه هاى HR مرتبط به 3 حوزه HR گسترده -مهارت،انگيزه و فرصت-بايد عملکرد عاطفى را با افزايش انگيزه را بالا برده و توانايى کارکنان خدماتى را در تنظيم احساسات درونى/فردى به کار گيرد.براى خروج از رويکرد "بيشتر بهتر است"ما نظريه پردازى کرده ايم که چگونه ترکيب هاى متفاوتى از 3 حوزه HR ممکن است به نتايج سودمندى بسته به اين که 1)تا چه حد پاداش ها به کار عاطفى و (2 ماهيت مبادلات کارمند-مشترى گره خورده است،منجر گردد.در انجام اين کار ما بيان مى کنيم که شيوه هاى HR به احتمال زياد ضرورى هستند و مى توانند به عنوان جايگزينى در نظر گرفته شود.مفاهيمى براى تعيين و کاربردهايى براى خدمات به مشترى مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کليدى:عملکرد عاطفى | کار عاطفى | هوش عاطفى | مديريت احساسات فردى | منابع انسانى |HR سيستمى | خدمات به مشترى
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer