دانلود و نمایش مقالات مرتبط با IS planning::صفحه 1

دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - IS planning

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 رابطه بین فرایند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و موفقیت آن؛ مطالعه ای اکتشافی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
این مقاله مطالعه ای را در زمینه رابطه بین شکل فرایند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP) و موفقیت SISP ارائه می کند. SISP فعالیت مهمی در همسویی سیستم ها و خدمات فناوری اطلاعات با الزامات تجاری است. اما با وجود اهمیت آشکار برنامه ریزی مناسب سیستم های فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها موفقیت SISP روشن نیست. و از آنجایی که موفقیت SISP تحت تأثیر فرایند دنبال شده در ایجاد SISP نیز است سوال پژوهشی این مطالعه این است که «شکل فرایند SISP چگونه بر موفقیت SISP تأثیر می گذارد؟» بر اساس یک مطالعه اکتشافی چند موردی نتیجه گرفتیم که خاص بودن و جامعیت استراتژی ها، اهداف و تصمیم ها در یک سازمان تأثیر مثبتی بر موفقیت SISP دارد. نتیجه دیگر این است که نقش بارزتر سازمان IS/IT در فرایند SISP بر کیفیت SISP قابل تحویل تأثیر مثبت دارد اما تأثیری منفی بر ایجاد همکاری بین کسب و کار و IT در سازمان دارد. نتیجه نهایی این است که به نظر می رسد دنبال کردن یک متدولوژی رسمی SISP تأثیری بر موفقیت SISP ندارد. این یافته ها دستورالعمل هایی را برای متخصصانی فراهم می کند که قصد دارند یک SISP را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای همسویی کسب و کار و ITایجاد کنند.
کلمات کلیدی: برنامه ریزی IS | برنامه ریزی SISP | فناوری اطلاعات | فرآیند
مقاله ترجمه شده
2 عوامل تعیین کننده موفقیت برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP): چارچوب پیشنهادی برای سازمان های کوچک و متوسط (SME ها)
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
اهمیت روزافزون سیستم های اطلاعاتی (IS) برای پشتیبانی از عملیات تجاری برنامه ریزی مناسب IS را الزامی ساخته است. برنامه ریزی مناسب IS به سازمان ها امکان می دهد تا IS و اهداف تجاری استراتژیک را کاملاً همسو کنند. این همسویی در نهایت تضمین می کند که سازمان ها از سرمایه گذاری مرتبط با IS مزیت رقابتی به دست می آورند. با وجود پژوهش های گسترده برای شناسایی روش های SISP در سازمان های بزرگ، همچنان پژوهش های اندکی در مورد سازمان های کوچک و متوسط (SME ها) وجود دارد. بررسی بیشتر این مسئله به دلیل افزایش اهمیت IS برای پشتیبانی از جنبه های مختلف عملیات SME ها حائز اهمیت است. از آن مهم تر، به دلیل محدودیت های ذاتی منابع در میان SME ها برای سرمایه گذاری در IS، تعهد مدیریت ارشد و نیز مشارکت کاربران در فعالیت های برنامه ریزی ISاهمیت بیشتری پیدا می کند. در نتیجه، این مطالعه چارچوبی را برای ارزیابی تأثیر تعهد مدیریت ارشد و مشارکت کاربر بر موفقیت SISP ارائه می کند. یافته های این مقاله در تضمین موفقیت SISP برای مدیریت ارشد بنگاه حائز اهمیت است.
کلیدواژه ها: تعهد مدیریت ارشد | مشارکت کاربر | برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی| SME ها.
مقاله ترجمه شده
3 شاخه تئوریک مدل برای مدیریت بحران در سازمان
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
براي اينكه بتوان از نظر استراتژيكي بحران را درون محيط كسب و كار مديريت نمود، لازم است كه راجع به فرايند برنامه ريزي بحران و همينطور مديريت استراتژي درون يك سازمان بحث شود. براي تحقق اين هدف، آموزش كافي پرسنل ضروري است، بعلاوه، بررسي وضعيت و جستجوي راه حل هاي جايگزين مورد نياز مي باشند. براي اينكه بتوان بطور مناسبي براي يك برنامه ريزي بحران و فرايند مديريت استراتژي آمادگي داشت، مباحث علمي و راه حل هاي كاربردي ضروري هستند. برنامه ريزي فعاليت، مديريت را قادر مي سازد تا اينكه نه تنها پويايي هاي درون يك محيط كسب و كار را بررسي نمايد، بلكه مسائل مرتبط با تغييرات مشابه را ارزيابي كند. لذا، مقاله در اين شرايط، راه حل هاي تغييرات استراتژيك را بررسي نموده، ارتباطات بحران موجود در يك سازمان و خود تشخيصي كاركنان را شناسايي كرده است. نويسنده اظهار مي كند كه بايستي توجه عمده اي به فرد شود، مهارت هاي حرفه اي اش بهبود يابد، قابليت هايش را بوجود آورد، كه به تشخيص موفق وي در سازمان كمك مي كند و قادر به تلفيق فعاليت هاي كاري در آينده ي نزديك مي نمايد. اين امر اصل اساسي وضعيت بحراني و تصميم گيري مي باشد. اين اصل مستلزم ارزيابي فرايندهاي جامعه پذيري، فرد سازي، و سازگاري كاركنان و همچنين شكل دهي حالت تشخيص كاركنان يك سازمان مي باشد. درغير اينصورت با يك بحران "خستگي روحي"، بخاطر نبود همكاري ميان كاركنان يك شركت، روبرو هستيم. اين بحران به صورت خستگي جسمي و عاطفي كاركنان در اثر كار تيمي فشرده و الزامات خيلي شديد براي ابتكارات كاركنان تعريف مي شود. مديريت در هر سازماني بايد نقاط ضعف موجود در مديريت پرسنلي را شناسايي نموده و بايستي داراي يك استراتژي درون ساخته ي شناخت پيشرفت كاركنان باشد كه فرايند سازگاري كاركنان با اهداف و ارزش هاي سازمان را شتاب مي بخشد و كارايي و رضايت شغلي وي را تصريح مي كند تا اينكه موقعيت هاي بحراني را مديريت نمايد. تنش و ابهام غالبا به دنبال بحران هايي مي آيند كه به شدت بر تصميم گيري تاثير مي گذارند. هرچقدر مديران زودتر بتوانند عوامل عمده ي ريسك را شناسايي نمايند، برنامه ي بحران با توجه به تصميم گيري كارامدتر خواهد بود. مديريت باكفايت فرايند استراتژي ممكن است در زمينه ي انجام اقداماتي براي به حداقل رساندن بحران، بر سازمان تاثير بگذارد. مديريت بحران مستلزم همكاري با سيستم ها، ارتباطات داخلي، و خارجي كارامد، انتصاب اشخاص و نقش هاي آنها، كه توسط وظايف و مسئوليت هاي خاص بيان مي شوند، تصميم گيري گروهي كارامد، و مسئوليت كنترل و همكاري است. نويسنده در اين زمينه، شاخه ي فرعي مدل مديريت بحران در يك سازمان را نشان داده است. ساختار مدل احتمالي مديريت بحران ارائه گرديده و بر رابطه ي بين سه مؤلفه استراتژي متمركز مي باشد: • استراتژي مديريت بحران در سازمان: آماده سازي برنامه پيشگيري از وضعيت بحراني، شناسايي ماهيت بحران، اقدامات عملي در زمان وقوع بحران و از بين بردن پيامدهاي بحران، توانبخشي عملكرد سازماني. اين چرخه با اماده سازي برنامه هاي جديد مديريت شرايط بحراني دوباره شروع مي شود. • ارتباطات كارامد شركت: بعنوان كاركرد مديريت استراتژيك، با تمركز بر چالش هاي امروزي، ضرورت ايجاد اعتماد ميان مخاطب داخلي و خارجي يك شركت؛ براي فعالسازي كسب و كار تا اينكه فرهنگ پاسخگويي شركت بعنوان پيشگيري و مديريت بحران شكل گيرد. • فرايندهاي جامعه پذيري، فردسازي، و سازگاري و همچنين ابزار شكل دهي تشخيص كاركنان سازمان. تلاش براي كنترل تاثير عناصر ناراحتي. مسئله ي علمي: با بكارگيري بررسي روشمند پيشينه ي دانشگاهي و علمي، اين مقاله درمورد مسئله ي مربوط و مناسب روز بحث مي كند. درحاليكه مقاله به جزئيات مباحثات علمي مي پردازد، مديريت بحران را بواسطه ي ارتباطات كارآمد شركت بعنوان يك وظيفه ي مديريت استراتژيك و شناخت كاراكنان در سازمان معرفي مي نمايد كه شامل چشم انداز وسيع تري است و صرفا در رابطه با ابعاد اقتصادي مديريت بحران نمي باشد. هدف مقاله، مفهوم سازي مدل مديريت بحران در سازمان است، ساختاري كه بر اساس چشم انداز ارتباطي و شناخت اجتماعي فرد پديد آمده است. در اين وضعيت كه رويكرد روش شناسانه ي سازنده اي انتخاب شده بود، مي توانست تخمين پديده هاي ذهني را نشان دهد و نگرش محقق راجع به مسائل تحقيقي را بوجود آورد. در اين روش، برنامه ريزي فعاليت بر مبناي يك مدل مديريت بحران، ممكن است در تلفيق اجزاي سازنده ي فراين استراتژي مفيد باشد كه ديدگاه هاي مديريت بحران را توسعه داده است. ساختار اين مقاله متشكل از:  در نخستين بخش، مفهوم سازي تعريف بحران در يك سازمان ارائه گريديده است. نويسنده به دنبال تعريف مفهوم بحران مي باشد.  در بخش دوم، فرايند برنامه ريزي بحران و مديريت استراتژيك مطرح
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer