دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Knowledge and Attitude::صفحه 1

بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Knowledge and Attitude

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Canadian family physician knowledge and attitudes toward laboratory utilization management
دانش پزشک خانواده در کانادا و نگرش نسبت به مدیریت بهره وری آزمایشگاه-2016
Objectives: Mitigation of unnecessary and redundant laboratory testing is an important quality assurance priority for laboratories and represents an opportunity for cost savings in the health care system. Family physicians represent the largest utilizers of laboratory testing by a large margin. Engagement of family physicians is therefore key to any laboratory utilization management initiatives. Despite this, family physicians have been largely excluded from the planning and implementation of such initiatives. Our purposes were to (1) assess the importance of lab management issues to family physicians, and (2) attempt to define the types of initiatives most acceptable to family physicians.
Design and methods: We invited all Alberta family practice residents and practicing physicians to participate in a self-administered online electronic survey. Survey questions addressed the perceived importance of lab misutilization, prevalence of various types of misutilization, acceptability of specific approaches to quality control, and responsibility of various parties to address this issue.
Results: Of 162 respondents, 95% considered lab misutilization to be either important or very important. Many physicians placed the responsibility for addressing lab misutilization issues on multiple parties, including patients, but most commonly the ordering physician (97%). Acceptability for common strategies for quality improvement in lab misutilization showed a wide range (35%–98%).
Conclusions: These responses could serve as a framework for laboratories to begin discussions on this important topic with primary care groups.
Keywords: Alberta | Cost savings | Family practice | Laboratories | Quality improvement
مقاله انگلیسی
2 دانش و برخوردهای پزشکان خانواده در کانادا دربرابر مدیریت استفاده از آزمایشگاه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
اهداف: کاهش تستهای آزمایشگاهی غیر ضروری و اضافی، یک اولویت مهم برای اطمینان از کیفیت برای آزمایشگاهها می باشد و نشانگر یک فرصتی برای صرفه جویی در هزینه در سیستم مراقبت از سلامتی می باشد. پزشکان خانواده با سهم بزرگی، نماینده بزرگترین استفاده کنندگان از تستهای آزمایشگاهی می باشند. بنابراین اتخدام پزشکان خانواده برای هر ابتکاری در مدیریت استفاده از آزمایشگاه، کلیدی می باشد. علی رغم این، پزشکان خانواده تاحد زیادی از برنامه ریزی و اجرای چنین ابتکاراتی محروم بوده اند. هدف ما (1) بررسی اهمیت مسائل مدیریت آزمایشگاه برای پزشکان خانواده و (2) تلاش برای تعریف انواع ابتکاراتی است که برای پزشکان خانواده قابل قبول ترین هستند.
طراحی و روشها: ما همه پزشکان مستقر خانواده و پزشکان تمرینی را برای شرکت در یک ارزیابی آنلاین خود – مدیریتی دعوت کردیم. سوالات ارزیابی نشانگر اهمیت مشاهده شده سوء استفاده از آزمایشگاه، شیوع انواع مختلف سوء استفاده، قابل قبول بودن دیدگاههای مشخص درباره کنترل کیفیت، و مسئولیت پذیری بخشهای مختلف در نشان دادن این مسئله.
نتایج: از 162 شرکت کننده، 95% سوء استفاده از آزمایشگاه را مهم یا بسیار مهم ارزیابی کردند. بسیاری از پزشکان مسئولیت پذیری را برای نشان دادن مسائل سوء استفاده آزمایشگاهی در بخشهای متنوع انتخاب کردند که شامل بیماران بود اما اکثر آنها به صورت معمول، پزشکان سفارشی را انتخاب کردند (97%). قابل قبول بودن راهبردهای معمول برای بهبود کیفیت در سوءاستفاده آزمایشگاهی، محدوده وسیعی را نشان می دهد (35 تا 98%).
نتیجه گیری: این جوابها می توانند به عنوان یک چارچوبی برای آزمایشگاهها جهت شروع بحث هایی درباره این موضوع مهم با گروههای سلامتی اصلی، عمل کنند.
کلیدواژه ها: آلبرتا | صرفه جویی در هزینه | پزشک خانواده | آزمایشگاه | بهبود کیفیت
مقاله ترجمه شده
3 What determines fishers’ knowledge of and attitudes towards regulations? A case study from the Marlborough Sounds, New Zealand
چه چیزی دانش سارقین از نگرش نسبت به مقررات را تعیین میکند؟مطالعه موردی تلفن های موبایل مارلبرو، نیوزیلند-2015
Fisher attitudes and the factors that shape them are still poorly understood, especially in recreational fisheries, despite their potential influence on compliance behaviour. In addition to the standard size and daily limits common in recreational fisheries, recreational fishers of the blue cod fishery in New Zealand’s Marlborough Sounds are presented with two other unique restrictions. Blue cod must not be filleted while at sea and any fish caught elsewhere must still meet the Marlborough Sounds’ size and daily limits if transported through this area. An intercept survey explored fishers’ knowledge of and attitudes towards these two regulations in addition to potential influences on their satisfaction with the regulations. Results showed that while overall fishers are dissatisfied with the current regulations, both knowledge and attitudes differed between the specific rules examined. Furthermore, the most experienced and locally resident fishers displayed higher levels of knowledge but more negative attitudes towards regulations. Regulation influence on fishing habits and satisfaction with the fishing also differed between groups. A greater identification of these factors could assist fisheries management in increasing fisher satisfaction with regulations but also poses challenges in implementing rules that the majority of fishers will accept Keywords: Attitudes Experience and residency influence Fishery management Recreational fishing Regulation knowledge
مقاله انگلیسی
4 اپیدمیولوژی ، ویزگیهای ناحیه ایی ، دانش ، و نگرش نسبت به قطع / بریدن عضو ژنیتال زنان در جنوب ایران
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
مقدمه . قطع / بریدن عضو ژنیتال زنان (FGM/C) ، که بعنوان ختنه زنان نیز شناخته میشود ، یکی از روشهای سنتی است که شامل حذف جزئی یا کامل دستگاه تناسلی خارجی زنان به دلایل غیر پزشکی میشود . گرچه این مورد بخوبی در برخی کشورهای عربی و آفریقایی شرح داده شده است ، اما داده های مرتبط به آن در ایران بسیار نادر است . هدف . شرحی بر اپیدمیولوژی ، ویژگیهای ناحیه ایی ، دانش و آگاهی نسبت به FGM/C در جنوب ایران .
مواد و روش ها . این مطالعه مقطعی در طی 36 ماه ، از سال 2010 – 2013 در هرمزگان ، یکی از استانهای جنوبی ایران نزدیک خلیج فارس انجام شد . در این مطالعه 780 زن را در شش منطقه عمده روستایی از این استان را مورد مطالعه قرار دادیم که برای انجام واکسیانسیون ، خدمات مرتبط به ماما و یا ارایه برنامه ریزی های خانوادگی به مرکز بهداشت و سلامت مراجعه کرده بودند . تمام شرکت کنندگان تحت بررسی کاملِ لگن قرار گرفتند ، برای تعیین نوع FGM . پرسشنامه هایی شامل چندین بخش مانند ویژگیهای جمعیت شناختی و اطلاعات زمینه ایی ، و دو بخش مجزای خودگزارش دهی دانش و اگاهی در مورد FGM/C و عوارض ان ارایه شدند . ویژگیها و اطلاعات زمینه ایی جمعیت شناختی شامل موارد زیر بودند : سن ، سطح تحصیلات ، وضعیت تاهل ، مذهب ، و ملیت که متغیرهای مستقل مطالعه محسوب میشدند .
نتایج. در میان شرکت کنندگان ، 535 (68.5%) نفر تجربه ی FGM/C را داشته اند، FGM/C با سنین بالاتر در ارتباط بود (P = 0.002) ، برای ملیت افغانی (P = 0.003) ، سنی مذهب (P = 0.019) ، و داشتن سابقه خانوادگی FGMC در مین اعضای خانواده ، مادر (P ˂ 0.001)، خواهر (P˂0.001) و مادربزرگ (P ˂ 0.001) ارزیابی شد . نواحیی که دارای سنت های کهن بودند (57.1%) بعنوان مهمترین فاکتورِ بروز FGM/C مد نظر قرار گرفتند . بیشترین عارضه معمولی گزارش داده شده در این مورد حدود (64.4%) بود که به عفونتهای مجاری ادراری متعلق بود .
نتیجه گیری . FGM/C یک شیوه رایج در مناطق روستایی جنوب ایران است . این شیوه با افزایش سن ، بیسوادی ، سنی مذهب بودن ، ملیت افغانی ، و سابقه مثبت خانوادگی ارتباط مستقیم دارد . عدم آگاهی و دانش کافی در مورد FGM/C مهمترین دلیل شیوع و استمرارِ این عمل در این نواحیی است . مریم دهقان خلیلی ، فلاحی ، محمودی ، غفارپسند ، شهرزاد ، تقویی ، و فریدونی . اپیدمیولوژی ، ویژگیهای ناحیه ایی ، دانش ، و نگرش نسبت به قطع / بریدن عضو ژنیتال زنان در جنوب ایران . مجله پزشکی جنسی(J Sex Med,2015;12:1577-1583) .
واژگان کلیدی : قطع / بریدن عضو ژنیتال زنان (FGM/C) | ختنه زنان | دانش و نگرش | عوامل تعیین کننده | ایران .
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer