دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Knowledge management::صفحه 1

دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Knowledge management

تعداد مقالات یافته شده: 71
ردیف عنوان نوع
1 همبستگی استراتژیک مدیریت دانش و ارزش آفرینی: مفاهیم مرتبط با شرکت نفت و گاز
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این تحقیق به بررسی و شرح اینکه به چه شرطی و چگونه الگوهای ارزش آفرینی در یک شرکت دولتی صنعت نفت و گاز برزیل ، منعکس کننده¬ی ادراک افراد در هماهنگی استراتژیک مدیریت دانش هستند، می پردازد. این طرح، اطلاعاتی را که از طریق یک نظرسنجی کارکنان بخش اطلاعات - کارکنان مشاوران داخلی ، - Petroloo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) اتخاذ می کند و داده های حاصل از آن را با استفاده از آمار پارامتریک و غیر پارامتریک و تجزیه و تحلیل چند متغیره مطالعه می کند. یافته ها بیانگر آن است که همبستگی استراتژیک مدیریت دانش از سه دیدگاه مختلف با انعکاس در ادراک ارزش شرکت ایجاد می شود: نمایه متعادل - ارزش آفرینی ویژه شرکت ها - مشخصات تنظیم شده - ارزش آفرینی متوسط - و ناهماهنگ - ارزش آفرینی نامطلوب.
کلمات کلیدی: استراتژی | مدیریت دانش | ارزش آفرینی | سرمایه فکری
مقاله ترجمه شده
2 Combining different evaluation systems on social media for measuring user satisfaction
ترکیب کردن سیستمهای مختلف ارزیابی روی رسانه های اجتماعی برای سنجش رضایت کاربر-2018
Web 2.0 allows people to express and share their opinions about products and services they buy/use. These opinions can be expressed in various ways: numbers, texts, emoticons, pictures, videos, audios, and so on. There has been great interest in the strategies for extracting, organising and analysing this kind of information. In a social media mining framework, in particular, the use of textual data has been explored in depth and still represents a challenge. On a rating and review website, user satisfaction can be detected both from a rating scale and from the written text. However, in common practice, there is a lack of algorithms able to combine judgments provided with both comments and scores. In this paper we propose a strategy to jointly measure the user evaluations obtained from the two systems. Text polarity is detected with a sentiment-based approach, and then combined with the associated rating score. The new rating scale has a finer granularity. Moreover, also enables the reviews to be ranked. We show the effectiveness of our proposal by analysing a set of reviews about the Uffizi Gallery in Florence (Italy) published on TripAdvisor.
keywords: Social media| Sentiment analysis| Rating|Knowledge management
مقاله انگلیسی
3 Fault-tolerant tile mining
کاوش دنباله تحمل خطا-2018
Interesting itemset mining is a fundamental research problem in knowledge management and machine learning. It is intended to identify interesting relations between variables in a database using some mea sures of interestingness and has a number of applications, including market basket analysis, web usage mining, intrusion detection, and many others. This paper proposes a new interestingness measure, the fault-tolerant tile. That is based on two observations: (1) the length of an itemset can be as important as its frequency; (2) knowledge discovery from real-world datasets calls for fault-tolerant data mining (e.g. extracting fault-tolerant association rules, analyzing noisy datasets). Given a user-defined fault tolerance value, we are interested in finding the maximum/top-k fault-tolerant tiles. Due to the exponential search space of candidate itemsets, both problems are NP-hard. While using some monotonic property to prune search space is a common strategy for interesting itemset mining, no monotonic property is available for this problem. To tackle the challenge, we utilize the branch-and-bound search strategy to analyze the characteristics of candidate itemsets at each searching branch and estimating their bounds. Our exper imental results show that our algorithms can effectively analyze real datasets and retrieve meaningful results.
Keywords: Itemset mining ، Fault-tolerant ، Optimization ، Exact algorithm
مقاله انگلیسی
4 Research on the Application of Big Data in Academic Libraries
تحقیق در مورد استفاده از داده های بزرگ در کتابخانه های دانشگاهی-2018
This paper proposes a big data application model system of academic library. From the perspective of big data collection and integration, big data analysis methods, knowledge services, and the shortage of resources, this paper analyzes the plight of library big data application and then constructs a library big data application model system based on large scale network analysis method. This library big data application model based on knowledge management theory and open source cloud computing platform based on large scale network analysis method can face the challenge of big data service in academic library and effectively promote the further development of big data service in academic library.
Keywords : Knowledge Management, Cloud Computing, Application Mode, Big Data of Academic Library
مقاله انگلیسی
5 Visualizing the knowledge structure and evolution of big data research in healthcare informatics
بصری سازی ساختار دانش و تکامل تحقیقات داده های بزرگ در انفورماتیک بهداشتی-2017
Background: In recent years, the literature associated with healthcare big data has grown rapidly, but few studies have used bibliometrics and a visualization approach to conduct deep mining and reveal a panorama of the healthcare big data field. Methods: To explore the foundational knowledge and research hotspots of big data research in the field of healthcare informatics, this study conducted a series of bibliometric analyses on the related literature, including papers’ production trends in the field and the trend of each paper’s co-author number, the distribution of core institutions and countries, the core literature distribution, the related information of prolific authors and innovation paths in the field, a keyword co-occurrence analysis, and research hotspots and trends for the future. Results: By conducting a literature content analysis and structure analysis, we found the following: (a) In the early stage, researchers from the United States, the People’s Republic of China, the United Kingdom, and Germany made the most contributions to the literature associated with healthcare big data research and the innovation path in this field. (b) The innovation path in healthcare big data consists of three stages: the disease early detection, diagnosis, treatment, and prognosis phase, the life and health promotion phase, and the nursing phase. (c) Research hotspots are mainly concentrated in three dimensions: the disease dimension (e.g., epidemiology, breast cancer, obesity, and diabetes), the technical dimension (e.g., data mining and machine learning), and the health service dimension (e.g., customized service and elderly nursing). Conclusion: This study will provide scholars in the healthcare informatics community with panoramic knowledge of healthcare big data research, as well as research hotspots and future research directions.
Keywords: Big data | Healthcare informatics | Bibliometrics | Knowledge structure | Knowledge management
مقاله انگلیسی
6 دلالت های تکاملی رسانه های اجتماعی برای مدیریت دانش سازمانی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
رسانه های اجتماعی درطی دهه گذشته تبدیل به یک فناوری شده اند که به صورت گسترده ای استفاده شده و ازطریق راههای زیادی بر سازمانها اثر گذار بوده اند. یکی از مهمترین اثرات، تاثیر آن روی مدیریت دانش سازمانی است که در آن رسانه های اجتماعی بر بسیاری از محدودیت های نسل های قبلی فناوری های مدیریت دانش غلبه می کنند. در این مقاله من تاثیرات رسانه های اجتماعی روی مدیریت دانش سازمانی را بررسی می کنم. در انجام این کار، من بحث می کنم که رسانه های اجتماعی، یک دسته یکپارچه از فناوری ها نیستند بلکه یک زیرساخت متنوع و درحال تکاملی هستند که راه و روش برقراری ارتباط و همکاری بین مردم را پشتیبانی کرده و آن را تغییر می دهد. جنبه های کلیدی رسانه های اجتماعی ازطریق یک تکامل فناوری درطی دهه گذشته و از محاسبات ابری به فناوری های سیار و تحلیلی تغییر کرده اند. هریک از این جابجایی ها دارای دلالت های متمایزی برای مدیریت دانش سازمانی هستند که بسیاری از آنها هنوزهم باید به صورت کامل محق شوند. به علاوه، گرایشات بیانگر این هستند که رسانه های اجتماعی به تکامل یافتن با فناوری های نوظهور مثل هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و واقعیت بسط یافته که تاثیر بیشتری روی اینکه چگونه مدیریت دانش سامانی عملی می شود می گذارند، ادامه خواهند داد. این دیدگاه تکاملی بیان می کند که ما ممکن است بیشتر از آنکه به انتهای چگونگی اثرگذاری رسانه های اجتماعی بر سازمانها و روشهای مدیریت دانش آنها نزدیک باشیم به آغاز آن نزدیک تر باشیم. همینطور یک دیدگاه گسترده روی رسانه های اجتماعی می تواند حوزه های باز برای تحقیق در سالهای آینده را فراهم کند.
مقاله ترجمه شده
7 جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارکنان و مدیریت دانش در میان کارکنان صف هتل
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
این مطالعه به بررسی اینکه چگونه مدیران می توانند مدیریت دانش (KM) در میان کارکنان صف هتل در سطح فردی را با اثر گذاشتن بر جهت گیری هدف کارمند از طریق جهت گیری نظارتی افزایش دهند پرداخته است. دراین مطالعه تأثیر قابل توجهی از جهت گیری نظارتی بر جهت گیری هدف کارمند یافت شده است . اثر مثبت جهت گیری هدف یادگیری در دانش کارمند نیز قابل توجه است . با این حال اثر جهت گیری هدف عملکرد در مدیریت دانش ناچیز است.نتایج همچنین از اثر مثبت غیر مستقیم نتیجه نهایی نظارت، و جهت گیری قابلیت در مدیریت دانش از طریق میانجی گری از جهت گیری هدف حمایت می کند. سهم اصلی از این مطالعه شناسایی اثر غیر مستقیم جهت گیری ناظر بر دانش از طریق میانجی گری جهت گیری هدف کارکنان است. این مطالعه ارتباط سه مفهوم جداگانه؛ جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارکنان و دانش در یک مدل واحد، برای اولین بار را بیان می کند. علاوه بر این، مفهوم جهت گیری نظارتی در ادبیات مهمان نوازی موجود نیز مورد بحث است.
کلید واژه ها:جهت گیری نظارتی | جهت گیری هدف کارمند | مدیریت دانش
مقاله ترجمه شده
8 فرآیندهای بحرانی مدیریت دانش: یک دیدگاهی به سوی خلق ارزش برای مشتری
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
هدف از این مقاله سهیم بودن در منابع علمی ازطیق شناسایی و تحلیل ترکیبات امکانپذیر بین فرآیندهای بحرانی مدیرت دانش (ظرفیت جذب، انتقال دانش و کاربرد دانش) می باشد که منجر به خلق ارزش عالی برای مشتری می شود. سوال اصلی تحقیقی که این کار به دنبال آن است این است: باتوجه به اینکه مشتریان هر روز ارزش بیشتری را برای خود تقاضا می کنند، چگونه سازمانها می توانند ارزشبیشتری برای مشتریان از فرایندهای مدیریت دانش خود و ترکیب کردن آنها خلق کنند؟ ما پیشنهاد می کنیم که ترکیب کردن سه فرایند مدیریت دانش، یک قابلیت پویا و سطح بالا می سازد که منجر به خلق ارزش عالی برای مشتریان می شود.
کلیدواژه ها: قابلیت پویا | مدیریت دانش | فرآیندهای مدیریت دانش | ارزش مشتری | زیرپایه های قابلیت های پویا
مقاله ترجمه شده
9 Comparing inter-organizational new product development strategies: Buy or ally; Supply-chain or non-supply-chain partners?
مقایسه استراتژی های جدید تولید محصول بین سازمانی: خرید یا اتحاد؛ زنجیره تامین یا شرکای غیر زنجیره تامین؟-2017
Recent supply chain and innovation literature emphasizes the importance of involving external organizations in product development. Building upon this stream of work, this study differentiates four inter-organizational new product development (NPD) strategies based on two dimensions: the external source (supply chain sources [SCS] and non-supply-chain sources [NSCS]) and form of engagement (ally and buy). Using theoretical arguments from the knowledge-based view, we compare the effects of these four strategies on product novelty and product financial performance. Moderated structural equation modeling is used to test the hypotheses, based on survey responses of 267 projects, partially complemented by archival objective data. Results suggest that some strategies are more effective for enhancing product novelty, while others are more beneficial for improving product financial performance. Furthermore, this study reveals no distinction between supply chain and non-supply-chain sources influences on product novelty. We also show that technology interdependence carries a significant role in enhancing the positive association between product novelty on product financial performance. Overall, this study demonstrates companies need to carefully design their inter-organizational NPD strategies to suit various needs of innovation projects.
Keywords: Inter-organizational new product development | Product novelty Collaboration | Knowledge acquisition | Knowledge management | |Technology interdependence | Supply chain
مقاله انگلیسی
10 ارتباط بین دانش رهبری و شیوه های مدیریت دانش در صنعت غذایی در استان کردستان ایران
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 6
هدف این پژوهش شناسایی ارتباط بین دانش رهبری و شیوه های مدیریت دانش است. این استراتژی تحقیقاتی با توجه به کمیت ، شیوه و اطلاعات موجود ، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل همه کارمندان صنعت غذایی در استان کردستان ایران است که در سال 2016 در این تحقیق مشارکت کرده اند و تعداد آنها نیز 1800 نفر بود. 316 کارمند مشغول در صنعت غذایی کردستان انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کرونباخ ، روش غیر تصادفی ، و پرسیدن سوالات معتبر و استاندارد ، داده ها ها اندازه گیری شدند. روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت. تجریه و تحلیل آماری داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده ارتباط بین رهبری دانش محور و فعالیت های مرتبط با مدیریت دانش را به صورت متغیر های میانجی نشان داد. نتایج داده ها و تست فرضیه ها نشان داد فعالیت های مربوط به مدیریت دانش نقش مهمی را در فرآیند نوآوری محصول ایفا می کنند . نتایج همچنین نشان داد که فعالیت های مربوط به مدیریت دانش ( انتقال دانش ، ذخیره سازی دانش ، به کار بردن دانش و ایجاد دانش ) بر عملکرد در نوآوری محصول تاثیر دارند.
کلمات کلیدی: رهبری دانش محور | عملکرد نوآوری محصول | شیوه های مدیریت دانش | ایران
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer