دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Quantitative::صفحه 1

دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Quantitative

تعداد مقالات یافته شده: 144
ردیف عنوان نوع
1 A fuzzy model for evaluating metal detection equipment at airport security screening checkpoints
مدل فازی برای ارزیابی تجهیزات تشخیص فلز در پاسگاه های بازرسی امنیتی فرودگاه-2017
Every passenger who travels by air is exposed to security screening. As part of this procedure, the passenger typically is screened by a walk-through metal detector. Such a device should effectively detect prohibited metal items while simultaneously ensuring adequate throughput at the security screening checkpoint. Therefore, it is necessary to evaluate both these factors when selecting an appropriate walk-through metal detector and its parameters. However, while it is easy to measure passenger throughput, it is much more difficult to determine the effectiveness of a detector, which is a subjective concept. This paper presents a quantitative method for evaluating the effectiveness of walk- through metal detectors. Since the evaluation is subjective and based on incomplete and imprecise input information, a fuzzy inference method is used, where the input values are expressed as linguistic variables. The research presented in this paper involved field measurements of the sensitivity of walk-through metal detectors and a survey of experts in order to correctly determine the detector sensitivity values. The model for evaluating walk-through metal detectors is implemented in FUGAS (Fuzzy Gate Assessment System), which was tested at the Katowice-Pyrzowice Airport in Poland. The experimental results demonstrate that a fuzzy inference system can be very effective at assisting airport managers in selecting and configuring the equipment used at airport security screeningcheckpoints.& 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords:Airport Security Screening | Walk-Through Metal Detectors | Subjective Evaluation | Fuzzy Inference System
مقاله انگلیسی
2 مسئولیت گسترده تولید کننده: تاثیر ابعاد سازمانی بر روی جمع آوری زباله های تجهیزات الکتریکی و الکترونیک از خانواده ها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
"مسئولیت گسترده تولید کننده" (EPR) از دهه 2000، به عنوان ستون فقرات مدیریت چرخه عمر محصول در اروپا شده است. متاسفانه، اجرای "مسئولیت گسترده تولید کننده" چندین اثر بر روی زنجیره تامین دارد و بنابراین پیامدهای آن همیشه به راحتی قابل مدیریت نیست. اگرچه چندین مطالعه به بررسی مثالهای مختلفی درداخل اروپا پرداخته اند، اما عوامل تعیین کننده سومندی مدیریت "مسئولیت گسترده تولید کننده" هنوزهم کاملا" درک نشده است. این تحقیق به دنبال پر کردن این شکاف از طریق استفاده از تحلیل های کمّی جهت بررسی اینکه چگونه مسائل کلیدی به آن مربوط می شوند، می باشد: جابجایی های رهنمودی WEEE (زباله تجهیزات و وسایل الکتریکی و الکترونیک) و شرایط سازمانی پذیرفته شده توسط هر ایالت عضو بر نتایج به دست آمده در آن ایالت های عضو درمورد جمع آوری این تجهیزات از خانواده ها اثر می گذارد. به صورت جزئی تر، یک تحلیل کلاسی مخفی (LCA) برای تحلیل راهبردهای مختلف مدیریت "مسئولیت گسترده تولید کننده" بر مبنای شرایط سیاست، ساختار زنجیره تامین، و بازدهی جمع آوری زباله الترونیک از خانواده ها، استفاده شده است. نتایج ارتباط قوی بین واگذاری مسئولیت و مدل سازمانی پذیرفته شده در ایالت های عضو و بازدهی مربوط به تجهیزات خانوارهای کوچک را پررنگ می کند. نتایج نشانگر نیاز به هماهنگی قوی تر "مسئولیت گسترده تولید کننده" و سیاست های زباله ای به منظور دستیابی به سطوح کافی از جمع آوری زباله های تجهیزات الکتریکی و الکترونیک، نیاز به تشریح واضح مسئولیت های هر بخش از زنجیره تامین و همچنین اهمیت "خانه های تمیز کننده" در وساطت کردن اثرات رقابت کوته نگرانه بین طرح های جمعی می باشد.
کلیدواژه ها: مدیریت پایدار زنجیره تامین | مسئولیت گسترده تولید کننده | زباله الکترونیک | بهره وری منبع | سیاست محیطی
مقاله ترجمه شده
3 A quantitative model for disruption mitigation in a supply chain
یک مدل کمی برای کاهش ضعف در یک زنجیره تامین-2017
In this paper, a three-stage supply chain network, with multiple manufacturing plants, distribution cen ters and retailers, is considered. For this supply chain system we develop three different approaches, (i) an ideal plan for an infinite planning horizon and an updated plan if there are any changes in the data, (ii) a predictive mitigation planning approach for managing predictive demand changes, which can be predicted in advance by using an appropriate tool, and (iii) a reactive mitigation plan, on a real-time basis, for managing sudden production disruptions, which cannot be predicted in advance. In predictive mitigation planning, we develop a fuzzy inference system (FIS) tool to predict the changes in future de mand over the base forecast and the supply chain plan is revised accordingly well in advance. In reactive mitigation planning, we formulate a quantitative model for revising production and distribution plans, over a finite future planning period, while minimizing the total supply chain cost. We also consider a series of sudden disruptions, where a new disruption may or may not affect the recovery plans of earlier disruptions and which consequently require plans to be revised after the occurrence of each disruption on a real-time basis. An efficient heuristic, capable of dealing with sudden production disruptions on a real-time basis, is developed. We compare the heuristic results with those obtained from the LINGO optimization software for a good number of randomly generated test problems. Also, some numerical examples are presented to explain both the usefulness and advantages of the proposed approaches.
Keywords: Supply chain | Mitigation | Production disruption | Quantitative model | Heuristic
مقاله انگلیسی
4 Towards quantification and evaluation of security of Cloud Service Providers
در جهت تعیین خاصیت و ارزیابی امنیت ارائه دهندگان خدمات ابری-2017
Keywords:Security quantification Security evaluationCloud Service Provider (CSP) Cloud Security Services Security metricsGoal-Question-Metric (GQM) methodSecurity is still the main obstacle preventing companies and businesses which deal with private informa- tion and confidential data from migrating towards the Cloud. Cloud Service Providers should continuously perform security self-evaluation and assess the level of their security services in order to identify their limitations and improve their performance. We propose in this paper, a methodology for performance quantification and evaluation of Cloud security services, based on a set of quantitative evaluation metrics which we developed using the Goal-Question-Metric (GQM) paradigm. We also make use of a case study scenario in order to demonstrate the efficiency and practicability of the proposed methodology.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Security quantification | Security evaluation | Cloud Service Provider (CSP) | Cloud Security Services | Security metrics | Goal-Question-Metric (GQM) method
مقاله انگلیسی
5 Exploring behavioral information security networks in an organizational context: An empirical case study
بررسی شبکه های امنیتی اطلاعات رفتاری در یک زمینه سازمانی: مطالعه موردی تجربی-2017
Article history:Available online 14 July 2016Keywords:Social network analysis Security behavior Security compliance Security influence Organizational behaviorThe purpose of this research is to propose network research as an alternative approach in the behavioral security field. A case study was conducted in a large interior contractor to explore eight organizational networks, four of which focus on security behaviors. The researchers employed social network analysis methods, including quantitative and qualitative ones, to analyze the case study’s data and demonstrate the analytical capability of the network analysis approach in the behavioral security field. Key features of the security networks’ structures include high transitivity, hierarchy, and centralization, whereas reci- procity and density are lower than other organizational networks. Moreover, work-related interactions were found to impact security influence, among which giving IT advice increases significantly one’s in- fluential status in security matters. Practical implications include suggestions about the use of network analysis methods as a tool for security managers to monitor their behavioral security networks and de- vise appropriate strategies. Potential research directions are also elaborated, which future research can employ and promote the novel and practical use of network analysis techniques.© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Social network analysis | Security behavior | Security compliance | Security influence | Organizational behavior
مقاله انگلیسی
6 Vision enhancement through single image fog removal
افزایش دید از طریق حذف مه آلود بودن تصویر-2017
Contrast and color of the captured pictures are degraded under foggy weather conditions and this degra- dation is often attributed to attenuation and airlight. To reduce the number of road accidents through vision enhancement in turbid weather, an efficient fog removal technique plays a vital role as fog greatly reduces the visibility and hence affects the computer vision algorithms such as surveillance, tracking and Fog Vision Enhancement System (FVES). In this paper, a novel and effective algorithm is proposed for sin- gle image fog removal that’s capable of handling images of gray and color channels. The proposed algo- rithm introduces Dark Channel Prior (DCP) followed by Weighted Least Square (WLS) and High Dynamic Range (HDR) based fog removal scheme. The qualitative and quantitative analysis is applied for the assessment of defogged images obtained from the proposed methodology and is additionally compared with the different fog removal algorithms to establish its superiority. The foremost dominant advantage of the proposed algorithm is its capability to preserve sharp details whereas maintaining the color quality.© 2016 Karabuk University. Publishing services by Elsevier B.V. This is an open access article under the CCBY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Air-light | Contrast gain | Colorfulness index | High Dynamic Range | Weighted Least Square | Transmission map | Dark Channel Prior
مقاله انگلیسی
7 درک رابطه بین رضایت ارتباطی، عدالت مشاهده شده و رفتار سازمانی شهروندی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
این مطالعه کاربرد عدالت و مفاهیم رفتارهای سازمانی شهروندی و رضایت شغلی را جهت به دست آوردن اثرات بررسی نشده قبلی از طریق بررسی رابطه بین رضایت ارتباطی، عدالت مشاهده شده و رفتارهای سازمانی شهروندی در بین کارکنان چینی مورد بررسی قرار می دهد. ما پیش بینی می کنیم که عدالت مشاهده شده در رابطه بین رضایت ارتباطی و رفتارهای سازمانی شهروندی وساطت خواهد کرد. ما همچنین پیش بینی می کنیم که رضایت ارتباطی در رابطه بین عدالت مشاهده شده و رفتارهای سازمانی شهروندی وساطت خواهد کرد. از تحلیل های کمّی برای تحلیل این روابط استفاده شد. از روش FsQCA به عنوان یک روش اضافی برای بررسی اثر واسطه ای استفاده شد. نتایج نشان می دهند که رفتارهای سازمانی شهروندی از طریق رضایت ارتباطی و عدالت مشاهده شده تحت تاثیر قرار می گیرد. رضایت ارتباطی یک واسطه بین عدالت مشاهده شده و رفتارهای سازمانی شهروندی است. عدالت مشاهده شده یک واسطه بین رضایت ارتباطی و رفتارهای سازمانی شهروندی نیست. یافته ها نشانگر نیاز به ارتقای روشهای ارتباطی و خلق یک محیط کاری منصفانه به منظور ترغیب رفتارهای احتیاطی هستند. دلالت های عملی و تئوریکی به همراه محدودیت ها بحث می شوند.
کلیدواژه ها: رضایت ارتباطی | منابع انسانی | مشاهدات عدالت | ماکائو | رفتارهای سازمانی شهروندی
مقاله ترجمه شده
8 Closed loop supply chain networks: Designs for energy and time value efficiency
شبکه های زنجیره تامین حلقه بسته: طرح های بازده انرژی و زمان-2017
Product recovery has become a viable option for many industries to realize economic gains while pro tecting the environment. However, insufficient investment and inefficient supply chains have hampered the viability of reuse and/or recycling because of the extended time intervals between the recycling process of recovery and reuse. Manufacturers and distributors face the challenge and necessity to reduce these process delays in order to recover the maximum value of the returned products through an effective, responsive closed loop supply chain (CLSC). This paper quantitatively measures the effective responsiveness of the CLSC model in terms of time and energy efficiency. The proposed multi-objective mixed integer linear programming (MOMILP) model evaluates delay parameters with decision variables that maximize profit, optimize customer surplus and minimize energy use. The model suggests decision makers may achieve an optimal tradeoff among differing objectives in a multiple-objective CLSC sce nario. We employed a multi-objective particle swarm optimization (MOPSO) approach to solve the proposed MOMILP model and compared our approach with the Non-Dominated Sorted Genetic Algo rithm (NSGA-II) for optimal solution. Results of the comparative evolutionary approaches shows that MOPSO outperforms NSGA-II in almost all cases in achieving the best trade-off solutions. Sensitivity analysis carried out to test the robustness of the model confirms that substantially less cost is feasible through the reduction of return process delays. This paper aims to formulate a multi-objective CLSC problem based on a network-flow model measuring the time value to recover maximum assets lost due to delay at different stages of the recycle process. We also developed a particle swarm approach for a multi-objective CLSC. Our study also offers valuable insights for designers wishing to create a product flow network with an optimal capacity level in case of prioritized objectives scenarios.
Keywords: Closed loop supply chain | Product recovery | Time-sensitive product returns | Multi-objective particle swarm | optimization
مقاله انگلیسی
9 انتخاب محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهد تجربی و چالش های روش شناختی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 21 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 58
انتخاب محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) توسط شرکت های چند ملیتی (MNEs ) , موضوعیست که دهه ها وشاید بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است . با این حال، تنوع گسترده در رویکردهای روش شناسی و سطح تجزیه و تحلیل و همچنین شواهد تجربی مانع رسیدن به درکی جامع از این پدیده میشود . ما 153 مطالعه ی کمی را در محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دربیش از چهار دهه 1976-2015 در رشته های متعدد، از جمله کسب و کار بین المللی، مدیریت , اقتصاد و مطالعات شهری و منطقه ای و جغرافیای اقتصادی , بررسسی و ارزیابی کردیم. مطالعه ی ما , تجزیه و تحلیل جامعی را از شواهد تجربی و پیامدهای روش شناسی برای تحقیق تجربی آینده در زمینه ی انتخاب محل FDI , ارایه میکند .
کلمات کلیدی : انتخاب محل سکونت | سرمایه گذاری مستقیم خارج | شهرهای جهانی | تراکم | تئوری نهادی | شواهد تجربی چالش های روش شناختی
مقاله ترجمه شده
10 تحلیل کتاب سنجی انتشارات درمورد گردشگری شرابخواری در پایگاه داده ای Scopus و WoS
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
هدف از این مطالعه، نشان دادن وضعیت فعلی تحقیقات علمی درباره گردشگری شرابخواری ازطریق مقایسه بسترهای اطلاعات علمی WoS و Scopus و به کارگیری روشهای کمّی می باشد. به همین منظور، یک مطالعه کتاب سنجی بر روی انتشارات فهرست شده در WoS و Scopus انجام شد که همبستگی بین افزایش ها، پوشش ها، همپوشانی ها، پراکندگی و تمرکز مدارک را تحلیل می کند. درطی فرآیند جستجو، یک سری شامل 238 مقاله و 122 مجله مختلف به دست آمد. بر مبنای نتایج مطالعه مقایسه ای، ما نتیجه می گیریم که پایگاه داده ای WoS و Scopus از نظر حوزه، حجم داده ها و سیاست های پوششی با درجه بالایی از منابع و مقالات منحصر به فرد باهم متفاوت هستند که منجر به این می شود که هردوی آنها مکمل هم باشند و یکجا جمع نشوند. Scopus ازطریق شامل کردن تعداد بیشتری مجلات، مقالات و امضاها، در حوزه گردشگری شرابخواری بهتر است.
کلمات کلیدی: گردشگری شرابخواری | تحلیل کتاب سنجی | همپوشانی | WOS | اسکوپوس
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer