دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Scale development::صفحه 1

دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Scale development

تعداد مقالات یافته شده: 15
ردیف عنوان نوع
1 Development of measurement scale for functional congruity in guest houses
توسعه مقیاس سنجش برای تجانس کارکردی در خانه های میزبان-2018
The rapid development of guest houses in China intensified business competition. Understanding the experiences and expectations of customers can help guest houses gain advantage over competitors when customers are particular about their accommodation experience. Given the limited discussions, only a few systematic approaches were developed for the functional needs of customers toward guest houses. Thus, the present study developed a measurement scale for the functional congruity of guest houses based on the procedures recommended by Churchill (1979). The scale was tested, which was found reliable and valid. Marketing implications were provided theoretically and practically based on the results.
keywords: Functional congruity |Guest house |Measurement scale development
مقاله انگلیسی
2 چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری ( CCCV)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
با توجه به افزایش روز افزون تحقیقات در زمینه خلق مشترک ارزش ، به طور کلی تحقیق در زمینه خلق مشترک ارزش برند هنوز هم محدود باقی مانده است. به طور خاص میزان مشارکت مصرف کنندگان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند روشن نیست. این تحقیق مجموعه ای شامل هشت پژوهش را در زمینه مقیاس اندازه گیری ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) توسعه می دهد و به شرکت ها در ارزیابی ارزش مشتریان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند کمک می کند. یافته ها نشان می دهد که ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) یک ساختار چند بعدی است و شامل دو عامل مرتبه بالا و هفت بعد دیگر شامل : منابع تحت مالکیت مشتری ( شامل دانش در زمینه برند ، مهارت ها در زمینه برند ، خلاقیت در برند و وابستگی به برند) و انگیزه مشتری ( علاقه داشتن به برند ، اعتماد به برند و تعهد به برند) است. علاوه بر این ، مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) اعتماد و اطمینان مشتریان نسبت به برند را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. چارچوب ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) به مدیران بازاریابی کمک می کند تا درک کنند که چگونه مشتریان می توانند در ایجاد ارزش برند شرکت مشارکت داشته باشند و میزان مشارکت مشتریان در فرآیند خلق مشترک یک برند چقدر است.
کلمات کلیدی: ارزش برند | خلق مشترک | توسعه مقیاس | CCCV | معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی | مدلسازی (PLS-SEM)
مقاله ترجمه شده
3 Experience-involvement, memorability and authenticity: The service providers effect on tourist experience
درگیری با تجربه، خاطره انگیز بودن و اصلیت: تاثیر ارائه دهنده خدمات روی تجربه گردشگر-2018
The purpose of the research was to investigate how service providers can enhance memorable and authentic tourist experiences in on-site conditions, in the context of sightseeing tours. Based on scale development, the experience-involvement construct is introduced to measure on-site tourist experience. The role of on-site experience as a predictor of memorable and authentic experiences was emphasized and empirically tested, and four dimensions of on-site tourist experience were identified: emotional, mental, flow-like and social experience-involvement. PLS-SEM revealed that interactive service elements and customization have a significant effect on on-site, memorable and authentic tourist experience formation, however, organizational service elements (e.g. physical environment, comfort) do not. The findings not only contribute to the body of knowledge on tourist experience formation with potential managerial implications, but fuel the emerging academic and industry discussion about the differences between services generating satisfaction (only) and those leading to memorability.
keywords: Tourism experience |PLS-SEM |Scale development |Involvement |Flow |Memorable experience |Sightseeing tour |Tour guide
مقاله انگلیسی
4 بازگشت اجتماعی و قصد مسافرت کردن
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
در تشخیص اینکه ههمه تجربیات مسافرتی به صورت یکسان ارزیابی نمی شوند، فرصتی برای تجربیات مختلف مسافرتی وجود دارد که سطوح مختلفی از "بازگشت اجتماعی" را تولید کنند. "بازگشت اجتماعی" مقدار بازخورد اجتماعی است که پست های یک شخص در رسانه های اجتماعی تولید می کند. این مقاله، مقیاس بازگشت اجتماعی (SRS) را تولید کرده و از این مقیاس برای پیش بینی قصد 758 مسافر آمریکایی برای بازدید از کشور کوبا استفاده می کند. تحلیل عاملی تاییدی این مقیاس، اعتبار سازه ای قدرتمندی را برمبنای بارگذاری های عاملی بالاتر از 85/0، تخمین میانگین واریانس استخراج شده 86/0 و یک ضریب اطیمنان سازه ای 91/0 آشکار کرد. این مقیاس همچنین رابطه ای مثبت و قابل توجه با قصد بازدید از کوبا دربین 6 مدل معادله ای ساختاری داشت که توسط کرانه زمان (1 سال، 5 سال و 10 سال) و شامل شدن نظریه سازه های رفتاری برنامه ریزی شده تغییر کردند. نتایج بیان می کند که "بازگشت اجتماعی" یک عامل نمادین برجسته در فرآیند انتخاب مقصد است.
کلیدواژه ها: رسانه های اجتماعی | بازگشت اجتماعی | مصرف برجسته | عکس نگاری آنلاین | کوبا | تولید مقیاس | نظریه رفتار برنامه ریزی شده | انتخاب مقصد
مقاله ترجمه شده
5 Co-created value: Multidimensional scale and nomological network
ارزش هم خلقی شده: مقیاس چند بعدی و شبکه تنها سخن گویی-2018
Although, increasing interest is given to value co-creation in service industries, including tourism and hospitality, there is a lack of a valid and reliable instrument that measures value from the co-created perspective. Study addresses a research gap by developing conceptually grounded and psychometrically sound scale of co-created value. Derived from service-dominant logic and theory of value, co-created value is conceptualized as a personal appraisal of the meaningfulness of a service based on what is contributed and what is realized through collaboration. The scale development and validation followed multi-step multi-stage methodology and verified the measure in different tourism and hospitality contexts. The analyses resulted in 25-item 5-dimension original scale representing: meaningfulness, contribution, collaboration, recognition and emotional response. The co-created value scale was tested for concurrent validity using consumer loyalty as a part of the nomological network, with antecedents operationalized as openness and authenticity and consequences as well-being, competitive advantage, commitment, and trust.
keywords: Co-created value |Scale development |Service-dominant logic |Well being |Service advantage |Trust
مقاله انگلیسی
6 Social return and intent to travel
بازگشت اجتماعی و قصد سفر-2018
In recognition that not all travel experiences are evaluated equally, there is the opportunity for different travel experiences to generate varying levels of “Social Return.” “Social Return” is the amount of positive social feedback that ones social media posts of travel generate. This paper develops the Social Return Scale (SRS) and uses the scale to predict 758 U.S. travelers intentions to visit the country of Cuba. The CFA of the SRS revealed strong construct validity based upon factor loadings above 0.85, an average variance explained estimate of 86%, and a construct reliability coefficient of 0.91. The SRS also had a positive and significant relationship with intention to visit Cuba across six structural equation models that varied by time horizon (1 year, 5 year and 10 years) and the inclusion of Theory of Planned Behavior constructs. Results suggest that “Social Return” is a salient symbolic factor in the destination selection process.
keywords: Social media |Social return |Conspicuous consumption |Online photography |Cuba |Scale development |Theory of planned behavior |Destination selection
مقاله انگلیسی
7 Drug tourism motivation of Chinese outbound tourists: Scale development and validation
انگیزه گردشگری دارویی گردشگران خارجی چینی: تولید و اعتبارسنجی مقیاس-2018
Drug-taking behaviours have been extensively studied in psychology, behavioural science and health studies, yet, limited effort has been invested in understanding the factors that motivate tourists to engage in drug tourism. Given the increasing numbers of tourists who are exposed to commercially available cannabis in overseas destinations, developing a measurement scale for their motivation offers an effective tool to understand drug tourists more comprehensively. Using samples of Chinese outbound tourists who travelled to Amsterdam for consuming commercial cannabis, this study adopted a mixed methods approach and collected two rounds of quantitative data for scale development and empirical test. The results suggested a six-factor motivation scale: spiritual and emotional healing; social prestige; relaxation and escape; cannabis authenticity; commercial cannabis availability; and, cannabis experimentation. The resulting measurement scale demonstrated accepted reliability and validity. Findings further indicated that commercial cannabis availability is the strongest motivation for predicting drug tourists’ future behavioural intention.
keywords: Drug tourism |Motivation |Commercial cannabis consumption |Measurement scale development |Chinese outbound tourists
مقاله انگلیسی
8 Tour leaders’ job crafting: Scale development
شغل و پیشه رهبران تور: توسعه مقیاس-2018
Job crafting is an emerging construct that has been applied in various disciplines but remains largely unexplored in the tourism industry. The purpose of this study was to develop a scale for measuring tour leaders job crafting. First, focus group interviews and content analysis were conducted to generate the initial items. Second, two surveys involving respective sample sizes of 268 and 253 were conducted. Through a rigorous development process, the 30-item four-dimensional tour leaders job crafting scale was proven to have reliability and validity. This study extends current knowledge of the field of job crafting in the tourism industry and provides a foundation for further investigation of tour leaders’ job crafting and the relationships between the related constructs. The scale provides a useful tool for tour leaders to understand their own job crafting level. Furthermore, the results can serve as a reference for managers in recruiting and training tour leaders.
keywords: Tour leader |Job crafting |Group package tour |Scale development
مقاله انگلیسی
9 آیا سازمان شما برای ایجاد ارزش اجتماعی مستمر مناسب است ؟ حرکت به سوی یک شرکت اجتماعی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
در چند دهه گذشته ، تاکید صریح بر ایجاد ارزش اجتماعی در شرکت ها سودجو و غیرانتفاعی بیشتر شده است و حتی باعث ظهور یک طبقه بندی سازمانی قانونی جدید برای شرکت ها بزرک شده است. همانند ارزش مالی، ارزش اجتماعی نیز یک مفهوم پویاست و موضوع آن، ایجاد تغییرات دائمی در محیط بیرونی شرکت، همچنین تغییر فرصت ها و تهدید ها برای شرکت است. اگرچه محققان در زمینه کارآفرینی اجتماعی مطالعاتی را در زمینه شناسایی و بهره برداری از فرصت ها و همچنین در زمینه ایجاد ارزش اجتماعی انجام داده اند اما این پژوهش در درجه اول در عرصه سازمان های نوپا و استارت آپ انجام شده است. در مقابل ، تحقیقات در زمینه کارآفرینی شرکت ها ، بر ایجاد ارزش در شرکت تاکید دارد اما این پژوهش در درجه اول بر شناسایی و بهره برداری از فرصت ها در زمینه ایجاد ارزش مالی متمرکز است. با ترکیب این دو، ما می توانیم ایجاد ارزش اجتماعی در شرکت را بوسیله ارائه یک مقیاس اجتماعی برای کارآفرینی شرکت (SCES) ؛ همچنین یک سند جدید در زمینه اندازه گیری سوابق سازمانی را برای کارافرینی شرکت و همچنین فراهم کردن فرصت ها برای مدیران به منظور تجزیه و تحلیل اینکه آیا محیط ، رفتار کارآفرینانه شرکت را در زمینه ایجاد ارزش اجتماعی و مالی پشتیبانی می کند را مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله با بحث در مورد سهم بالقوه شیوه های مدیریتی صورت پذیرفته است.
کلمات کلیدی: کارآفرینی اجتماعی | کارآفرینی شرکت | ارزش اجتماعی | سازمان ترکیبی | توسعه مقیاس | استراتژی نوآوری اجتماعی
مقاله ترجمه شده
10 بسط مقیاس اندازه¬گیری صلاحیت¬های مربیگری ماماهای بالینی در ژاپن و ارزیابی روایی و پایایی این مقیاس: یک مطالعه پژوهشی مقداری اکتشافی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
زمینه: تا زمانی که ماماهای تازه¬کار وجود دارند، ماماها همواره در فعالیت های آموزشی درگیرند. اگر چه مقیاس¬های مختلف برای اندازه¬گیری صلاحیت¬های آموزشی پرستاران، پیش از این در مطالعات پیشین بسط یافته¬اند، اما هنوز هم یک مقیاس مربوط به صلاحیت آموزشی مختص به ماماها باید بسط یابد، و یا حتی هیچ یک از مطالعات قبلی، کارکرد خود را به مربیان بالینی اختصاص نداده¬اند.
اهداف: هدف از این مطالعه، بسط یک مقیاس برای اندازه¬گیری صلاحیت¬های مربیگری ماماهای بالینی (مقیاس MCCM) و تایید روایی و پایایی این مقیاس بود.
طرح¬ریزی: یک مطالعه پژوهشی مقداری اکتشافی.
روش¬ها: پرسشنامه¬ها در 148 مرکز درمانی در بین 1645 مامایی که قبلاً به ماماهای تازه¬کار تعلیم داده بودند، توزیع شدند. 1004 ماما (61%) به طور داوطلبانه پاسخ¬های معتبری داده و 296 ماما (18%) به طور داوطلبانه، موافق شرکت در نظرسنجی برای آزمون و باز آزمون پایایی بودند.
نتایج: تحلیل¬های عاملی اکتشافی برای 41 مورد انجام شده و هفت عامل زیر با ضریب پایایی 0.953(α- کرونباخ) استخراج شدند: (i) حمایت از مطالعات تجربی، (ii) ویژگی¬های شخصی مختص مربیان بالینی، (iii) اندیشمندی و تبادل افکار برای ماماهای جدید، (iv) خود آگاهی و خود اندیشه گری برای یافتن اعمتاد به نفس، (V) استفاده موثر از تجربه شخصی ماماهای جدید، (VI) تعهد به فعالیت¬های آموزشی، و (vii) به اشتراک¬گذاری عملکرد مامایی. آزمون و باز آزمون پایایی بر اساس یک نمونه ساده از 246 ماما (83.1%) انجام شد. ضریب همبستگی پیرسون آزمون- بازآزمون برای کل مقیاس r = 0.863 بود. بارگذاری¬های عاملی هر مورد در عامل مربوطه خود 0.925-0.313 بود. درجه کل مقیاس MCCM، بطور مثبتی با مقیاس کیفی تجربه شغلی پرستاران (r = 0.641, p = 0.000) و بطور منفی با درجه کل مقیاس فرسودگی شغلی ژاپنی ها (r = -0.480، P = 0.000) همبسته بود.
نتیجه گیری: مقیاس MCCM از 41 مورد و سه مقیاس فرعی اندازه¬گیری شده توسط مجموعاً هفت عامل تشکیل شده است. روایی و پایایی مقیاس MCCM توسط تجزیه و تحلیل¬های آماری تایید شد.
© 2016 Elsevier Ltd . همه حقوق محفوظ است.
کلید واژه ها: ماما | مربی | صلاحیت مربیگری | اندازه گیری آموزشی | تحلیل عاملی | بسط مقیاس | روایی و پایایی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer