دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Software development::صفحه 1

بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Software development

تعداد مقالات یافته شده: 26
ردیف عنوان نوع
1 Exploring software security approaches in software development lifecycle_ A systematic mapping study
بررسی رویکردهای امنیتی نرم افزار در طول عمر مفید نرم افزار _ یک مطالعه نقشه برداری سیستماتیک-2017
There is an increase use of security driven approaches to support software development activities, such as requirements, design and implementation. The objective of this paper is to identify the existing software security approaches used in the software development lifecycle (SDLC). In order to meet our goal, we conducted a systematic mapping study to identify the primary studies on the use of software security techniques in SDLC. In total, we selected and categorized 118 primary studies. After analyzing the selected studies, we identified 52 security approaches and we categorized them in to five main categories, namely, ‘secure requirements modeling’, ‘vulnerability identification, adaption and mitigation’, ‘software security focused process’, ‘extended UML-based secure modeling profiles’, ‘non UML-based secure modeling notations’. The results show that the most frequently used approaches are static analysis and dynamic analysis that provide security checks in the coding phase. In addition, our results show that many studies in this review considered security checks around the coding stage of software development. This work will assist software development organizations in better understanding the existing software security approaches used in the software development lifecycle. It can also provide researchers with a firm basis on which to develop new software security approaches.
Keywords:Systematic mapping study | Empirical study | Software development life cycle | Software security
مقاله انگلیسی
2 An improved strategic information management plan for medical institutes
بهبود برنامه مدیریت اطلاعات استراتژیک برای مؤسسات درمان های پزشکی-2016
The driving force behind software development of the Electronic Medical Record (EMR) has been gradually changing. Heterogeneous software requirements have emerged, so how to correctly carry out development pro- ject has become a complex task. This paper adopts the knowledge engineering and management mechanism, i.e., CommonKADS, and software quality engineering to improve existing strategic information management (SIM) plan as a design methodology to help software implementation for medical institutes. We evaluate the adopting performance by a real case that examines the maturity level of the architecture alignment between the target so- lution in the proposed SIM plan and the built medical system.© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Strategic information management plan | Electronic medical record | Software development | Knowledge engineering and management | Software quality engineering
مقاله انگلیسی
3 یک برنامه بهبود یافته مدیریت راهبردی اطلاعات برای مؤسسه های پزشکی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
نیروی محرک موجود در پشت توسعه نرم افزاری " ثبت الکترونکی داده های پزشکی" (EMR)، به تدریج در حال تغییر بوده است. نیازهای نرم افزاری ناهمگن و غیریکنواختی پدیدار شده است و بنابراین چگونگی انجام صحیح فرآیند توسعه، یک وظیفه پیچیده شده است. این مقاله، مهندسی دانش و مکانیزم مدیریت یعنی KADS معمول و نیز مهندسی کیفیت نرم افزار را برای بهبود برنامه مدیریت راهبُردی فعلی اطلاعات (SIM) به کار گرفته است تا با طراحی روشی، به اجرای نرم افزاری در موسسات پزشکی کمک کند. ما انجام این روش از طریق یک مورد واقعی را بررسی می کنیم که سطح تکامل همترازی ساختاری بین راه حل هدف در برنامه مدیریت راهبُردی اطلاعات و سیستمِ از پیش ساخته پزشکی را مورد آزمایش قرار می دهد.
کلیدواژه ها: برنامه راهبردی مدیریت اطلاعات | ثبت الکترونکی داده های پزشکی | توسعه نرم افزاری | مهندسی و مدیریت دانش | مهندسی کیفیت نرم افزاری
مقاله ترجمه شده
4 A method of requirements change management for global software development
روشی از مدیریت تغییر مورد نیاز برای توسعه نرم افزار جهانی-2016
Context: : Requirements change is an inevitable software development activity and can occur due to changes in user requirements, increased understanding of the stakeholders’ needs, customer organizational restructure, and availability of new technologies. Timely management of these changes is vital to successful software development, which can be achieved through a rigorous requirements change management (RCM) process. RCM is not straight forward in collocated software development; and with the presences of geographical, social, cultural and temporal factors in Global Software Development (GSD), it makes RCM even more difficult for GSD. Existing RCM methods do not take into consideration of the GSD issues. Objective: : In this paper, we present a method for managing requirements changes for GSD. Method: : Our method consists of three stages: (i) an understanding of the changes required between different GSD sites is to be established; (ii) a change analysis is to be performed with respect to the development work, which might be either directly or indirectly affected by the changes; and (iii) a finalization of the changes will be made between GSD sites. Past researchers used student groups in a university environment to play the roles of stakeholders in experiments in GSD studies. We validate our method by applying it to a case study of an online shopping system, where the roles of stakeholders were played by a group of students. Results: : The results showed that our method facilitates stakeholders to manage requirements changes for GSD better than the existing methods could. Conclusion: : Managing changes in requirements at the right time improves the chance of developing a GSD project successfully by minimizing the risks associated with it.
Keywords: Requirements change management | Distributed teams | Global software development
مقاله انگلیسی
5 Using business process models to better understand the dependencies among user stories
استفاده از مدل های فرآیند کسب و کار به منظور درک بهتر وابستگی بین داستان های کاربر-2016
Context: Agile software development projects often manage user requirements with models that are called user stories. Every good user story has to be independent, negotiable, valuable, estimable, small, and testable. A proper understanding of a user story also requires an understanding of its dependencies. The lack of explicit representation of such dependencies presumably leads to missing information regarding the context of a user story. Objective: We propose a method that facilitates better understanding of execution order and integration dependencies of user stories by making use of business process models. The method associates user stories with the corresponding business process model activity element. Method: We adopted a situational method engineering approach to define our proposed method. In order to provide understanding of proposed method’s constructs we used ontological concepts. Our method associates a user story to an activity element. In this way, the business process model can be used to infer information about the execution order and integration dependencies of the user story. We defined three levels of association granularity: a user story can be more abstract, approximately equal to, or more detailed than its associated business process model activity element. In our experiment we evaluate each of these three levels. Results: Our experiment uses a between-subject design. We applied comprehension, problem-solving and recall tasks to evaluate the hypotheses. The statistical results provide support for all of the hypotheses. Accordingly, there appears to be significantly greater understanding of the execution order and integration dependencies of user stories when associated business process models are available. Conclusions: We addressed a problem which arises from managing user stories in software development projects and focuses on the missing context of a user story. Our method contributes to the discipline of conceptual modeling in agile development. Our experiment provides empirical insight into requirement dependencies.
Keywords: User story | Execution order dependency | Integration dependency | Context | Experiment
مقاله انگلیسی
6 Knowledge acquisition in information technology and software engineering towards excellence of information systems based on the standardisation platform
کسب دانش در فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار به سوی تعالی سیستم های اطلاعات مبتنی بر چهارچوب استانداردسازی-2016
: This paper presents a study of the collective knowledge in information technology (IT) and the isolated segment of the comparative analyses of innovative trends in the global and local standardisation of the roads of knowledge in the subfields of software engineering (SE): software development, documentation, internet applications (35.080), and languages used in IT (35.060). From statistical samples, documents (parallel roads in ISO/IEC and SRPS knowledge acquisition) in IT and the isolated areas in SE were analysed. (ISO/IEC is global standardisation platform and SRPS is local standards).The focus is on the amount of required innovation that will be necessary during the early twenties of the 21st century in the examples database of standardised units in IT and SE for the improvement of the knowledge base to the level of excellence of the information systems (IS). The goal of the study is to determine how to obtain appropriate knowledge in IT and SE to model the excellence of IS and expert systems.The contribution to the modelling of IS excellence in PDCA (Plan-Do-Check-Act) is presented in this paper.
Keywords: IT | SE | knowledge acquisition | IS excellence | standardisation
مقاله انگلیسی
7 پیاده‌سازی امنیت اطلاعات بهترین شیوه در فرآیندهای چرخه عمر نرم‌افزار: The ISO/IEC 15504 Security Extension
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 15504 را می‌توان با چارچوب مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27000 هم تراز کرد. در طول تحقیقات، تمام روابط موجود بین اقدامات پایه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار ISO / IEC 15504-5 و کنترل‌های امنیتی ISO/IEC 27002 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و افزوده‌ی امنیتی ISO/IEC 15504 توسعه‌ی افت. تغییراتی که شرکت‌ها باید برای اجرای موفقیت‌آمیز کنترل‌های امنیتی مرتبط در فرایند‌های چرخه‌ی عمر نرم‌افزار ایجاد کنند توسط این افزوده بیان می‌شود. برای رسیدن به اهداف این پژوهش، افزوده‌ی امنیتی ISO/IEC 15504 را از طریق مطالعات موردی در‌ی ک سازمان توسعه نرم‌افزار ارزیابی می‌کنیم. این مطالعه پارادایم علوم طراحی شده را دنبال می‌کند که بر اساس پژوهش سازنده است. کلمات کلیدی: ISO/IEC 27002، مدیریت امنیت اطلاعات، سیستم‌ها، ISO/IEC 15504 (SPICE)، افزوده‌ی امنیتی، بهبود فرایند نرم‌افزار (SPI)
مقاله ترجمه شده
8 رویکرد مدیریت پروژه با استفاده از شبیه سازی برآورد هزینه در مقیاس بزرگ و توسعه ی نرم افزار های پیچیده
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
مهندس مدیریت می تواند این مقاله را به منظور توسعه ی رویکرد براورد هزینه و برنامه ریزی در مقیاس بزرگ و توسعه ی نرم افزار های پیچیده که مشکلی ذاتی در توسعه ی براوردهای دقیق برای چنین پروژه هایی در نظر گرفته می شود را استفاده کند. هیچ کدام از این روش ها و ابزار های موجود نمی تواند هزینه واقعی نرم افزار را در درجه ی بالایی از دقت در رویکرد پروژه مطرح کند. این مقاله روشی را که فرایند توسعه شبیه سازی نرم افزار است با نظم و انتقال عدم قطعیت ان با براورد اولیه فراهم می کند. پروژه ناسا با استفاده از شبیه سازی ها و اطلاعات ازمایشگاه مهندسی نرم افزار منافع حاصل از این رویکرد را تجزیه و تحلیل کردند.
کلمات کلیدی: توسعه نرم افزار | مدیریت پروژه | برآورد هزینه | شبیه سازی وقایع مجزا
مقاله ترجمه شده
9 استفاده از یکپارچه سازی مدل بلوغ توانمند ( CMMI ) همراه با توسعه ی نرم افزاری چابک (Agile): بررسی سیستماتیک
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 44 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 71
پیش زمینه: جستجو برای رسیدن به پیشرفت با استفاده از فرایندهای سبکی که نیازمند تلاش کم هستند به عنوان چالشی برای سازمان های توسعه ی نرم افزار در نظر گرفته می شود. هدف: هدف این مطالعه ارزیابی، ترکیب، و ارائه ی نتایج استفاده از مدل تکامل قابلیت یکپارچه سازی (CMMI) در ترکیب با توسعه ی نرم افزار سریع الانتقال، و پس از ان مروری بر موضوعات مورد تحقیق قرار گرفته است که بحثی در مورد مزایا و محدودیت ها، قابلیت یافته ها و نیز کاربرد در تحقیق و عمل را در بر می گیرد. روش ها: روش به کار رفته مرور سیستماتیک بر مطالعات منتشر شده تا سال 2011 است. نتایج: استراتژی جستجو 3193 نتیجه شناسایی کرد که در 81 عدد از آنها از روش های CMMI و سریع الانتقال استفاده شده است. مزایای یافت شده در دو دسته ی اصلی طبقه بندی شدند: آنهایی که به سازمان مربوطند و آنهایی که به فرایند توسعه مربوطند. محدودیت ها هم به این دو دسته طبقه بندی شدند. با استفاده از معیار تعریف شده، قدرت شواهد یافت شده کم در نظر گرفته شد. برای تحقیق و نیز کاربردهای عملی نتایج مورد بحث قرار می گیرند. نتیجه گیری: کمپانی ها می توانند از روش سریع الانتقال برای کاهش تلاش جهت رسیدن به سطوح 2 و 3 ی CMMI استفاده کنند. حتی گزارشاتی از رسیدن به سطح 5 با استفاده از این روش هم منتشر شده است. اگرچه طبق مطالعات این روش به تنهایی برای رسیدن به یک سطح مورد نظر کافی نیست و باید عملیات دیگری هم انجام شود.
کلمات کلیدی: توسعه فرایند نرم افزاری | یکپارچه سازی مدل بلوغ توانمند | روش چابک | مزایا | محدودیت ها | مرور سیستماتیک
مقاله ترجمه شده
10 سیستم خبره دندانپزشکی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
در اوایل قرم بیستم، بیماری های دندانی و پیشگیری از آنها بهتر درک شد. با این حال، پیشرفت در فناوری کامپیوتر، محققان را تشویق کرد تا نرم افزاری را برای کمک به پزشکان در تصمیم گیری بدون مشاوره ی مستقیم با یک متخصص بسازند. توسعه ی نرم افزار از هوش انسان سو استفاده می کند مانند استدلال، تصمیم گیری، یادگیری از طریق تجربه و بسیاری از موارد دیگر. نرم افزار به معنی جایگزینی متخصص یا دکتر نیست، اما در عین حال توسعه یافته است تا به پزشکان عمومی و متخصصان در تشخیص و پیش بینی شرایط بیمار برای تجربیات خاص کمک کند. هدف از این مقاله، نشان دادن کاربرد عملی اطلاعات و فناوری ارتباطات (ICT) برای تشخیص بیماریهای دندان بر اساس مجموعه علائم است. سیستم خبره یک سیستم کامپیوتری است که قابلیت تصمیم گیری یک انسان خبره را شبیه سازی می کند. سیستم خبره در کاربردهای پزشکی باعث کاهش هزینه، زمان و تخصص بشر و خطاهای پزشکی می شود. این مقاله در مورد سیستم خبره ی دندانپزشکی یک سیستم راهنمای کلی است که توسط بیشتر سازمانهای پزشکی برای درمان استفاده می شود. این مقاله به استفاده از سیستم های خبره برای تشخیص مشکلات خفیف دندانی کمک می کند. در این مقاله، سیستم خبره ED که به عنوان دندانپزشک الکترونیک نامیده می شود مبتنی بر مدل سیستم خبره ی عصبی-فازی است و با استفاده از زبان برنامه نویسی C# پیاده سازی می شود. این سیستم خبره یک کاربرد کاربردوستانه و ساده دارد که می تواند توسط هر کسی برای تکمیل فرآیند دستی تشخیص به کار گرفته شود.
عبارات عمومی: علائم | هوش مصنوعی | شبکه های عصبی
کلمات کلیدی: سیستم خبره | دندانپزشک | بیمار | بیماری های دندان | منطق فازی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer