دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Strategic management::صفحه 1

دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Strategic management

تعداد مقالات یافته شده: 42
ردیف عنوان نوع
1 Competitive price interactions and strategic responses in the lodging market
برهم کنش های قیمت رقابتی و واکنش های راهبردی در بازار مسکن-2018
It is generally expected that competitors do not react uniformly in response to a cut in price. Although the literature suggests that firms are heterogeneous in their price responses, little empirical research has examined how competitors actually respond. This study investigates how hotels strategically respond to competitors’ room rate decisions through the lens of the firm dyad. Through an empirical analysis using a fixed effect spatial panel, we find 1) that smaller hotels reduce their room rates following price cuts of larger hotels, while the larger hotels are unaffected by discounts of smaller hotels, 2) that chain and independent hotels are interdependent in their price decisions, and 3) that older hotels discount room rates when their newer competitors cut prices while price cuts by older hotels are not associated with price-cutting by newer properties. Implications for practitioners and suggestions for future research are discussed along with findings of the study.
keywords: Lodging industry |Strategic management |Competitor analysis |Competitive price response |Spatial econometrics |Fixed effects spatial panel (FESP) models
مقاله انگلیسی
2 Project capabilities for operational outcomes in inter-organisational settings: The case of London Heathrow Terminal 2
قابلیت های پروژه برای خروجی های عملیاتی در شرایط درون سازمانی: مورد فرودگاه پرتاب گرما در لندن شماره 2-2018
Project and strategic management scholarship recognises the importance of project capabilities that allow firms to deliver projects. Although work on project capabilities is a fast-growing line of inquiry, little is still known about how clients assemble project capabilities to achieve operational outcomes in inter-organisational settings. This study seeks to apply theoretical work on project capabilities to the domain of infrastructure project delivery in order to understand how the assembly of project capabilities in temporary inter-organisational settings contributes to the delivery of operational outcomes. The empirical enquiry takes place in the context of the delivery of London Heathrow Terminal 2. Through an inductive theory building approach drawing upon semi-structured interviews with client-side project leadership, internal documents, publicly available data and ongoing engagement with the field, we identified three key capability-enabling mechanisms that help explain the genesis of project capabilities in inter-organisational settings: (1) reconfiguring project capabilities, (2) adapting project capabilities and (3) maintaining project capabilities. We discuss and expand these findings by engaging with theoretical ideas from project studies, and mainstream strategy, organisation, and management research to induce a dynamic model that can be helpful to guide future research, policy and management practices relating to the client side management of project capabilities.
keywords: Project capabilities |Operational capabilities |Dynamic capabilities |Organisational routines |Infrastructure projects |Heathrow Terminal 2 |Systems lifecycle |Project-operations transition |Operational readiness
مقاله انگلیسی
3 Strategic management of product and brand extensions: Extending corporate brands in B2B vs: B2C markets
مدیریت راهبردی محصول و گسترش های نشان: بسط دادن نشان های شرکتی در بازارهای B2B دربرابر B2C-2018
Decisions about expanding an existing product portfolio and capturing new markets are of critical importance to a firms financial performance and growth. Yet, important questions remain in regard to the extent to which product and brand extensions contribute to a firms profit in B2B and B2C markets, respectively, and how firms with corporate brands in these markets should pursue an extension strategy that provides maximum impact on firm profit. The authors theorize and empirically address these questions based on a study of firms listed in the U.S. Fortune 500 published ranking. Findings of this research have important prescriptive implications for the management of B2B and B2C firms growth-based extension strategy and contribute to B2B theory.
keywords: Brand extension |Product extension |Profit |B2B |B2C |Corporate brands
مقاله انگلیسی
4 The project-oriented organization and its contribution to innovation
سازمان پروژه گرا و سهم آن در نوآوری-2018
This paper presents a new conceptualization of the project-oriented organization. The project-oriented organization is conceptualized as an entrepreneurial, future- and stakeholder-oriented innovating organization, which uses projects as temporary, task-focused organizations, to define, develop, and implement its strategies, to transform its structure, culture and behavior, and to define and develop new products, services, and business models. The concept of the project-oriented organization consists of the three segments (1) values, (2) structures, and (3) people. For each segment three important areas are described, which characterize a project-oriented organization. The model is theoretically based on a wide spectrum of management disciplines: (1) The orientations in the value segment have been developed in entrepreneurship, strategic management and technology and innovation management; (2) The foundations for the design of the socio-technical artefacts in the structure segment of derived from organizational design, planning and controlling, and ICT systems theory; (3) The foundations for the elements of the human side come from organizational behavior, human resource management, and knowledge management theories. Our model shows a clear linkage to these theories, references key articles, and gives special consideration to empirical studies in the realm of projects, programs, project portfolios, and project-based or project-oriented organizations. Thus, our assumption that the elements of our model are supposed to increase project success, innovation success, and business success is based on empirical evidence.
keywords:
مقاله انگلیسی
5 Assessing business value of Big Data Analytics in European firms
بررسی ارزش کسب و کار تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در شرکت های اروپایی-2017
In the strategic management field, dynamic capabilities (DC) such as organizational agility are considered to be paramount in the search for competitive advantage. Recent research claims that IT business value research needs a more dynamic perspective. In particular, the Big Data Analytics (BDA) value chain remains unexplored. To assess BDA value, a conceptual model is proposed based on a knowledge-based view and DC theories. To empirically test this model, the study addresses a survey to a wide range of 500 European firms and their IT and business executives. Results show that BDA can provide business value to several stages of the value chain. BDA can create organizational agility through knowledge management and its impact on process and competitive advantage. Also, this paper demonstrates that agility can partially mediate the effect between knowledge assets and performance (process level and competitive advantage). The model explains 77.8% of the variation in competitive advantage. The current paper also presents theoretical and practical implications of this study, and the studys limitations.
Keywords:Big Data Analytics (BDA)|IT business value|Knowledge Based View (KBV)|Dynamic capabilities (DC)|Organizational agility|Competitive advantage
مقاله انگلیسی
6 سوابق عملکرد تیمی درمورد مطالعات موردی در یک دوره مدیریت راهبردی اعلی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
کسب دانش و مهارت ازطریق مطالعات موردی تیم – محور، یک دیدگاه رایج آموزشی و پرورشی در دوره های مدیریت راهبردی می باشد. این مطالعه بررسی می کند که چرا برخی تیم های دانشجویی در کار مطالعاتی موردی نسبت به سایر تیم ها عملکرد بهتری دارند. چندین متغیر با ویژگی های تیمی همراه شد و اثرات آنها روی عماکرد تیم بررسی شد. نتایج نشان داد که تاثیرات متغیرهای مستقل دررابطه با عملکرد تیمی ذهنی " بررسی شده توسط خود فرد" و عملکرد تیمی عینی "بررسی شده توسط کارشناس" متفاوت می باشد. به جز برای گرایش نمره ای/ عملکردی، سایر متغیرهای مستقل شامل سودمندی فرآیند تیمی، گرایش تحلیلی، گرایش یادگیری و آماده سازی پیشرفته نشانگر یک رابطه مثبت و تنوع نشانگر یک رابطه منفی با عملکرد تیمی ذهنی " بررسی شده توسط خود فرد" بود. برعکس، فقط دو متغیر مستقل، آماده سازی پیشرفته و تنوع، با عملکرد تیمی عینی "بررسی شده توسط کارشناس" رابطه داشتند؛ اولی رابطه ای مثبت و دومی رابطه ای منفی داشتند.
کلیدواژه ها: دوره مدیریت راهبردی اعلی | یادگیری تجربی | مطالعات موردی | تیم های دانشجویی | یادگیری مبتنی بر تیم | عملکرد تیمی
مقاله ترجمه شده
7 Assessing business value of Big Data Analytics in European firms
بررسی ارزش کسب و کار تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در شرکت های اروپایی-2017
In the strategic management field, dynamic capabilities (DC) such as organizational agility are considered to be paramount in the search for competitive advantage. Recent research claims that IT business value research needs a more dynamic perspective. In particular, the Big Data Analytics (BDA) value chain remains unexplored. To assess BDA value, a conceptual model is proposed based on a knowledge-based view and DC theories. To empirically test this model, the study addresses a survey to a wide range of 500 European firms and their IT and business executives. Results show that BDA can provide business value to several stages of the value chain. BDA can create organizational agility through knowledge management and its impact on process and competitive advantage. Also, this paper demonstrates that agility can partially mediate the effect between knowledge assets and performance (process level and competitive advantage). The model explains 77.8% of the variation in competitive advantage. The current paper also presents theoretical and practical implications of this study, and the studys limitations.
Keywords:Big Data Analytics (BDA)|IT business value|Knowledge Based View (KBV)|Dynamic capabilities (DC)|Organizational agility|Competitive advantage
مقاله انگلیسی
8 تاثیر مدیریت منابع انسانی بر روی رقابت شرکت های حمل و نقل
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
در این مقاله، تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابت شرکت های حمل و نقل بررسی می¬شود. طبق مقاله ادبی علمی، در مورد مدیریت منابع انسانی، مزیت رقابتی و مفاهیم رقابتی تجزیه و تحلیل، مدل های مدرن مدیریت منابع انسانی و نظریه های ارتباط بین شرکت ها و تخصیص منابع انسانی و رقابت ارزیابی می شود. این مقاله شرکت های بخش حمل و نقل لیتوانی را که در فرایندهای تحقیقاتی مدیریت منابع انسانی فعال هستند، توصیف خواهد کرد.
کلمات کلیدی: منابع انسانی | مدیریت استراتژیک | شرکت های حمل و نقل
مقاله ترجمه شده
9 Strategic crisis management in tourism: An application of integrated risk management principles to the Croatian tourism industry
مدیریت بحران استراتژیک در گردشگری: استفاده از اصول مدیریت یکپارچه ریسک برای صنعت گردشگری کرواسی-2016
Strategic management of crises and disasters is considered a vital ingredient for managing sustainable tourism development. Contemporary tourism research has so far provided several conceptual articles and agendas for research regarding this important topic, with discussions particularly intensifying after the 9/11 events. Nowadays, this topic is more critical than ever, particularly after the beach massacre in Port El Kantaoui and the preceding terrorist attack at the Bardo National Museum in Tunisia in 2015. Since that time, with the steady rise of ISIS/ISIL, terrorism has, unfortunately, turned into a persisting threat on a global level. This regional spotlight portrays the application of integrated risk management (IRM) principles to the case of Croatian tourism as a means of thinking holistically about the exposure to risks in an economy that is heavily dependent on tourism. In particular, this study focuses on the risk assessment phase and develops an initial risk map to quantify and prioritize industry risks that may affect Croatian tourism on a season-to-season basis.
Keywords: Integrated risk management | Destination management | Risk assessment | Risk map
مقاله انگلیسی
10 The good practices manifesto: Overcoming bad practices pervasive in current research in business
شیوه های خوب بیانیه ای: غلبه بر شیوه های بد فراگیر در پژوهش حاضر در کسب و کار-2016
Under the “Metrics” link, Google.com/scholar ranks the top twenty journals by impact in 16 subcategories of “business, economics, and management” (e.g., accounting and taxation, economics, finance, marketing, strategic management, tourism and hospitality). This editorial describes bad practices appearing in the majority of pub- lished articles in the twenty leading journals within all of these 16 subcategories. Unfortunately, bad practices ap- pear in most articles in the Journal of Business Research—even though the JBR is first in marketing and seventh in strategic management in the Google journal h5 impact rankings. Most of the articles in most of the journals in finance, management, marketing, and organizational studies include empirical positivistic methods and findings—and each of these empirical articles likely includes three-to-ten or more bad practices that this editorial describes. The editorial includes how to design-in good practices in theory, data collection procedures, analysis, and interpretations to avoid these bad practices. Given that bad practices in research are ingrained in the career training of scholars in sub-disciplines of business/management (e.g., through reading articles exhibiting bad practices usually without discussions of the severe weaknesses in these studies and by research courses stressing the use of regression analysis and structural equation modeling), this editorial is likely to have little impact. How- ever, scholars and executives supporting good practices should not lose hope. The relevant literature includes a few brilliant contributions that can serve as beacons for eliminating the current pervasive bad practices and for performing highly competent research.© 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Bad | Competency | Complexity | Configuration | Good | Incompetency
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer