دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Supply chain integration::صفحه 1

بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Supply chain integration

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 The impact of operations and supply chain strategies on integration and performance
تاثیر عملیات و استراتژی های زنجیره تامین در ادغام و عملکرد-2017
This study aims to develop a comprehensive model that facilitates an understanding of relationships among operations strategies (OSs), supply chain strategies (SCSs), supply chain integration (SCI), and firm performance. It is a start to understand the role of operations strategies in supply chain design. We adopt structural equation modelling to test the relationships based on data collected from 604 Chinese manufacturers. The results show that a lean supply chain is appropriate for firms placing higher priorities on cost, quality and delivery strategies, while an agile supply chain is appropriate for firms competing on the flexibility strategy. Furthermore, both lean and agile SCSs require higher levels of SCI in terms of internal and external integration, but lean SCSs have a significantly higher impact on external integration than agile SCSs. The study refreshes the links between order winner/qualifier and supply chain strategies. Clear-cut differences exist concerning the role of operations strategy in supply chain management, indicating that appropriate supply chain design is very important for firms to achieve their operations objectives. This study contributes to a better understanding of the match between operations strategies and supply chain strategies, and offer a practical insights on investments in the development of supply chain integration.
Keywords: Operations strategy | Supply chain strategy | Supply chain integration | Performance
مقاله انگلیسی
2 Assessment of supply chain integration and performance relationships: A meta-analytic investigation of the literature
ارزیابی تجمیع زنجیره تامین و روابط عملکرد: تحقیق متاآنالیز از ادبیات-2017
The concept of integration has received considerable attention in operations and supply chain management literature in a time spanning over two decades. To advance theory development, it is important to critically examine the empirical findings in various integration studies. This paper undertakes an extensive investigation of the relationships between supply chain integration and various performance dimensions using a meta analytical methodology. The study contributes to literature in four important ways. First, the findings empirically show that internal integration, supplier integration, and customer integration have significant impact on a firms financial performance. Second, the study examines the impact of internal integration, supplier integration, and customer integration on a firms operational performance; and its underlying dimensions of cost, quality, delivery, and flexibility separately. Third, the study points out the specific relationships between supply chain integration and performance that need to be further examined within contingency framework to discern the role of moderating factors. Finally, to provide direction for managerial decision-making, the study offers insights regarding integration dimension(s) that have largest breadth and depth of impact on various performance measures.
Keywords: Internal integration | Supplier integration | Customer integration | Performance | Meta-analysis
مقاله انگلیسی
3 Risk, risk management practices, and the success of supply chain integration
خطر، شیوه های مدیریت ریسک، و موفقیت یکپارچه سازی زنجیره تامین-2016
Companies have reacted to the apparent opportunities and threats of globalization through various global production practices that have increased supply chain complexity and various forms of risk. Through increasing supply chain integration, companies have attempted to manage this increased level of complexity. Supply chain integration has been identified as a key practice to manage supply chains and achieve superior performance. The intent of this paper is to explore the role of risk and risk management practices in the success of supply chain integration in terms of their impact on cost and innovation performance. By applying the relational view and through cross-country survey and secondary country data we explore differences in supply chain integration efficacy based on the risk of conducting business (measured in terms of the strength of a country's rule of law) and the mitigating effect of supply chain risk management practices. One of the main conclusions suggests that supplier integration is also effective in weak rule of law (i.e., high risk) environments. Furthermore, companies can complement and strengthen the performance impact of their supplier integration practices through supply chain risk management practices in risky environments.& 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Supply chain integration | Rule of law | Risk management | Operational performance | Relational view
مقاله انگلیسی
4 ریسک، روشهای مدیریت ریسک، و موفقیت یکپارچه سازی زنجیره تامین
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
شرکتها در مقابل فرصتهای به وجود آمده و نیز تهدیدات حاصل از جهانی سازی، از طریق روشهای مختلف تولید جهانی که پیچیدگی زنجیره عزضه و شکلهای مختلف ریسک را افزایش می دهند، واکنش نشان می دهند. شرکت های از طریق افزایش دادن یکپارچگی زنجیره تامین، تلاش کرده اند تا این سطح افزایش پیچیدگی را مدیریت کنند. یکپارچه سازی زنجیره تامین به عنوان یک روش کلیدی در مدیریت زنجیره های عرضه و دستیابی به بهره وری عالی، شناخته شده است. ما از طریق به کارگیری دیدگاه ارتباط-محور و نیز از طریق ارزیابی داده های حاصل از مطالعه میدانی و ثانویه کشوری، تفاوتهای موجود در سودمندی روشهای یکپارچه سازی زنجیره تامین را بر اساس ریسک راه اندازی کسب و کار (که با توجه به مواردی مثل قدرت قانون در یک کشور اندازه گیری می شود)، و اثر کاهندگی روشهای مدیریت ریسک در زنجیره تامین، بررسی می کنیم. یکی از نتیجه گیری های اصلی این تحقیق نشان می دهد که یکپارچه سازی عرضه کننده نیز در محیط های دارای حکومت ضعیف قانون (یعنی ریسک بالا) موثر است. به علاوه، شرکت ها می توانند اثر بهره وری روشهای یکپارچه سازی عرضه کننده هایشان را از طریق به کارگیری روشهای مدیریت ریسک زنجیره تامین در محیط های پُرخطر، کامل تر و مستحکم تر کنند.
کلید واژه ها: یکپارچه سازی زنجیره تامین | حکومت قانون | مدیریت ریسک | بهره وری عملی | دیدگاه ارتباط-محور
مقاله ترجمه شده
5 آیا یکپارچگی بیشتر زنجیره تامین همیشه برای عملکرد مالی سودمند است؟
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 44
در حالیکه بیشتر مطالعات استدلال می کنند که یکپارچگی زنجیره تامین (SCI) دارای اثر مثبتی بر روی عملکرد مالی می باشد، برخی منابع هشدار می دهند که SCI ممکن است به عملکرد مالی تحت شرایط خاصی، آسیب برساند. مطالعه حاضر، به توسعه این موضوع از تحقیقات، با توجه به تاثیر معکوس SCI، می پردازد. در این مطالعه، بررسی می شود چگونه یکپارچگی تامین کننده، یکپارچگی داخلی و یکپارچگی مشتری، در مشارکت یا ممانعت در عملکرد مالی شرکت ها نقش دارند؛ و به تحقیق در مورد اهمیت نقش های تکمیلی پشتیبانی مدیریت عالی(ارشد) در این پروسه، در ترکیب با بررسی و نظریه های مبتنی بر منابع و اقتصاد سنجی هزینه های معاملاتی می پردازد. یافته های مطالعه حاضر از بررسی 195 شرکت در کشور چین حاکی از هر دوی اثرات مساعد و مخالف SCI با وجود یک رابطه معکوس U-شکل میان SCI و عملکرد مالی، می باشد. پس، SCI در سطح بسیار ناچیز یا بسیار زیاد می تواند به عملکرد مالی زیان برساند. علاوه براین، پشتیبانی مدیریت عالی می تواند بعنوان سرمایه ای تکمیلی برای SCI عمل نماید. این نتیجه پیشنهاد می کند که شرکت ها باید بر اهمیت نقش های پشتیبانی مدیریت عالی بیشتر توجه نمایند طوریکه بهبود عملکرد مالی از طریق SCI بسیار موثر است. این مطالعه مسیرهای تحقیقاتی جدیدی را بسمت SCI هموار می سازد و ایده هایی را برای تحقیقات اتی پیشنهاد می کند با بیان اینکه تحت چه شرایطی SCI می تواند به بهبود عملکرد مالی کمک نماید. کلمات کلیدی: یکپارچگی زنجیره تامین | پشتیبانی مدیریت عالی | عملکرد | کشور چین
مقاله ترجمه شده
6 Is more supply chain integration always beneficial to financial performance?
آیا یکپارچه سازی زنجیره تامین همیشه به عملکرد مالی مفید منجر می شود؟-2015
While most studies argue that supply chain integration (SCI) has positive effect on financial performance, some literature cautions that SCI may impair financial performance under certain conditions. Our research extends this research stream by considering the adverse effect of SCI. In this study, we examine how supplier integration, internal integration and customer integration contribute to or impede firms’ financial performance and investi gate the complementary roles of top management support in this process combining the resource-based view and transaction cost economics. Our findings from a survey of 195 firms in China indicate both favorable and adverse effects of SCI by showing an inverted U-shaped relationship between SCI and financial performance. Thus, either too little or too much SCI can impair financial performance. In addition, top management support can be considered as a complementary asset to SCI. This finding suggests that firms should focus on the important roles of top management support so as to improve financial performance through SCI more effectively. This study opens up new research avenues for SCI and suggests directions for future research and practice by exploring under what conditions SCI can help to improve financial performance Keywords: Supply chain integration Top management support Performance China
مقاله انگلیسی
7 اثرات احتمالی عدم اطمینان محیطی بر روی ارتباط بین یکپارچه سازی زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
این مقاله، تحقیقات پیشین زنجیرة تأمین را با ایجاد و آزمایش تجربی یک مدل تئوریک از تأثیرات محتمل الوقوع عدم قطعیت محیطی(EU) بر ارتباطات بین 3 بعد از یکپارچگی زنجیرة تأمین و 4 بعد از عملکرد عملیاتی توسعه میدهد. براساس تئوریهای پردازش اطلاعات سازمانی و محتمل الوقوع، بحث میکنیم که تحت شرائط عدم قطعیت بالا، ارتباطات بین یکپارچگی مشتری/عرضه کننده و تحویل و عملکرد منعطف و بین یکپارچگی داخلی و کیفیت محصول و هزینه تولید تقویت خواهد شد. این فرضیات به طور گسترده از طریق تحلیلهای گروهی و مسیر ساختاری پرسشنامههایی که از 151 کارخانه تولید خودرو در تایلند جمعآوری شد، تأیید شده است. این مقاله به تحقیقات محتمل الوقوع مدیریت عملیات کمک کرده و بهطور تجربی توضیحاتی را برای مدیران جهت متمایزکردن تأثیرات تلاشهای یکپارچه خارجی و داخلی تحت شرایط محیطی مختلف بیان میکند.
کلمات کلیدی: عدم اطمینان محیطی | محتمل الوقوع | یکپارچه سازی زنجیرة تأمین | عملکرد عملیاتی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer