دانلود و نمایش مقالات مرتبط با UK::صفحه 1

دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - UK

تعداد مقالات یافته شده: 99
ردیف عنوان نوع
1 درک برخوردهای گردشگران بین المللی با غذای خیابانی در فوکت، تایلند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
غذای خیابانی درسراسر آسیای شرقی وجود دارد و نماینده یک جادبه گردشگری مهم در تایلند می باشد. فوکت مثل دیگر مقصدهای گردشگری، یک فهرستی از کالاهای ویژه را ارائه می دهد که از بین آنها می توان انتخاب کرد. این می تواند به عنوان یک جاذبه برای بازدید کننده مورد بهره برداری قرار گیرد اما عوامل خاصی درمورد غذای خیابانی باید بهبود یابد تا گردشگران بین المللی بیشتری که از جزیره بازدید می کنند جذب شوند. هدف این تحقیق تشریح برخورد کلی گردشگران بین المللی با پدیده غذای خیابانی در فوکت و نیز شناسایی مقصدهایی که در پیش بینی تمایلات رفتاری آنها مهمترین هستند می باشد. این مطالعه 294 گردشگر بین المللی را ارزیابی کرد و با استفاده از یک مدل رگراسیونی چندگانه، پی برد که جدا از بهداشت، کیفیت غذا، کیفیت خدمات، رضایتمندی و ارزش غذایی، مهربانی مهمترین پیش بینی کننده گرایشات رفتاری گردشگر درمورد غذای خیابانی در فوکت می باشد.
کلیدواژه ها: برخورد | گرایشات رفتاری | فوکت | غذای خیابانی | تایلند | گردشگری
مقاله ترجمه شده
2 محرک هایی از انتخاب صادرات اولیه SME و تأثیر منطقه ای اتحادیه اروپا در تولید
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
هدف - دستیابی جهانی در صادرات به قابلیت سوددهی مرتبط است. هدف از این مقاله ، تأثیر مقررات اتحادیه اروپا بر تصمیمات صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط سازنده بریتانیا (SME ها) با سرمایه گذاری در محرکهای مبتنی بر کشور میزبان و انتخاب SME برای صادرات، صادرات منطقه ای در اتحادیه اروپا است.
طرح / روش شناسی- در تقابل با چشم اندازهایی که مبتنی بر منابع و اوپسالا می باشند( با استفاده از نمونه شرکتهای کوچک و متوسط تولید مستقل بریتانیا و استفاده از نظر سنجی ، آنالیز همبستگی و آنالیز عوامل) ، این مقاله تاثیر عمده محرکهای متناوب از مقالات قبلی را که بر تصمیم گیری SME برای صادرات اتحادیه اروپا یا غیر آن ایجاد می کند را شرح می دهد.
یافته ها - از این مقاله دریافتیم که SMEهایی که آخرین ورود به بازار بین المللی در اتحادیه اروپا را صورت دادند، به شکل عمده ای در امتیازدهی عوامل برای محرکها در ابعاد خارجی نسبت به شرکت کنندگان حضور بعمل نیاوردند. چندین محرک همبستگی ای را با انتخاب در جهت صادرات به شکل فی نفسه را نشان می دهد. اهمیت منطقه برای شروع صادرات ( و عضویت اتحادیه اروپا) در داخل اتحادیه اروپا در نتایج مورد تأکید قرار گرفت.
محدودیتها / استدلالات تحقیقاتی – اندازه نمونه محدود شده است.
استدلالات عملی - در جو کنونی ، SME ها چگونه میتوانند هزینه های تحقیقاتی بازار را برای مدیران با تکیه بر کشور میزبان و سودهای داخلی از اطرافشان کاهش دهند ؟ مدیران و سیاست مداران میتوانند راهبرد خودشان ، منابع و سیاست را به شکل بسیار مؤثری مطابق با محرکها ؛ محرکهای کشور میزبان ( برای مثال نقاط قوت قیمتهای محصولات) را هدایت نمایند، SME برای غلبه بر بدهی خارجی درون منطقه ای هدایت گشته است، حال آنکه محرکهای کشور میزبان ( برای مثال محدودیتهای قانونی در کشور میزبان) آنها را به ریسکهای منطقه ای هدایت میکند.
اصالت / ارزش - کار عملی و نظری در این موضوع ، تاکنون ، قطعه بندی شده اند و ناسازگار تمرکز بر محرکهای ویژه دارند اما نه ضرورتاٌ توجیه انتخاب یا منشأ متغیرها حتی کمی بر SME ها.
کلمات کلیدی : بریتانیا | تولید | صادرات | تحریک کردن | نظریه مبتنی بر منبع | سرمایه گذاریهای در شرکت های کوچک و متوسط
مقاله ترجمه شده
3 Vision enhancement through single image fog removal
افزایش دید از طریق حذف مه آلود بودن تصویر-2017
Contrast and color of the captured pictures are degraded under foggy weather conditions and this degra- dation is often attributed to attenuation and airlight. To reduce the number of road accidents through vision enhancement in turbid weather, an efficient fog removal technique plays a vital role as fog greatly reduces the visibility and hence affects the computer vision algorithms such as surveillance, tracking and Fog Vision Enhancement System (FVES). In this paper, a novel and effective algorithm is proposed for sin- gle image fog removal that’s capable of handling images of gray and color channels. The proposed algo- rithm introduces Dark Channel Prior (DCP) followed by Weighted Least Square (WLS) and High Dynamic Range (HDR) based fog removal scheme. The qualitative and quantitative analysis is applied for the assessment of defogged images obtained from the proposed methodology and is additionally compared with the different fog removal algorithms to establish its superiority. The foremost dominant advantage of the proposed algorithm is its capability to preserve sharp details whereas maintaining the color quality.© 2016 Karabuk University. Publishing services by Elsevier B.V. This is an open access article under the CCBY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Air-light | Contrast gain | Colorfulness index | High Dynamic Range | Weighted Least Square | Transmission map | Dark Channel Prior
مقاله انگلیسی
4 Multi-objective hybrid PSO-APO algorithm based security constrained optimal power flow with wind and thermal generators
امنیت مبتنی بر الگوریتم PSO-APO ترکیبی چند هدفه محدود جریان نیروی مطلوب با ژنراتورهای باد و حرارت-2017
In this paper, a new low level with teamwork heterogeneous hybrid particle swarm optimization and artificial physics optimization (HPSO-APO) algorithm is proposed to solve the multi-objective security constrained optimal power flow (MO-SCOPF) problem. Being engaged with the environmental and total production cost concerns, wind energy is highly penetrating to the main grid. The total production cost, active power losses and security index are considered as the objective functions. These are simultane- ously optimized using the proposed algorithm for base case and contingency cases. Though PSO algorithm exhibits good convergence characteristic, fails to give near optimal solution. On the other hand, the APO algorithm shows the capability of improving diversity in search space and also to reach a near global optimum point, whereas, APO is prone to premature convergence. The proposed hybrid HPSO-APO algorithm combines both individual algorithm strengths, to get balance between global and local search capability. The APO algorithm is improving diversity in the search space of the PSO algorithm. The hybrid optimization algorithm is employed to alleviate the line overloads by generator rescheduling during contingencies. The standard IEEE 30-bus and Indian 75-bus practical test systems are considered to evaluate the robustness of the proposed method. The simulation results reveal that the proposed HPSO-APO method is more efficient and robust than the standard PSO and APO methods in terms of get- ting diverse Pareto optimal solutions. Hence, the proposed hybrid method can be used for the large inter- connected power system to solve MO-SCOPF problem with integration of wind and thermal generators.© 2017 Karabuk University. Publishing services by Elsevier B.V. This is an open access article under the CCBY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords:Multi-objective | Hybrid optimization algorithm | Security constrained optimal power flow | Pareto optimal solution
مقاله انگلیسی
5 An efficient medical image watermarking scheme based on FDCuT-DCT
یک تصویر پزشکی کارآمد طرح چاپ سفید(نقشاب) مبتنی بر FDCuT-DCT-2017
In this paper, a blind medical image watermarking scheme based on Fast Discrete Curvelet Transform (FDCuT) and Discrete Cosine Transform (DCT) is proposed. FDCuT is applied on the medical image to get different frequency coefficients of its curvelet decomposition. On the high frequency curvelet coeffi- cients of the medical image, block wise DCT is applied to get different frequency coefficients. Then mid band frequency coefficients of the medical image are modified by White Gaussian Noise (WGN) sequences according to watermark bit to get watermarked medical image. At extraction end, blind recov- ery of watermark data is performed by correlation of WGN sequences. The proposed scheme is tested for its effectiveness on various types of medical images such as X-ray, Ultrasound (US), Magnetic Resonant Imaging (MRI) and Computerized Tomography (CT). Result analysis shows that imperceptibility of water- marked medical image is better as PSNR is above 45 dB for all types of the medical images. In addition, the robustness of the scheme is better than an existing scheme for a similar set of medical images in terms of Normalized Correlation (NC). Experimental results show that scheme is robust to geometric attacks, signal processing attacks and JPEG compression attacks. An analysis is also carried out to verify the performance of the proposed scheme to support binary watermarks with different details in it: text and logos. Moreover, the proposed scheme resulted in zero false positive rate when tested on 100 non- watermarked images.© 2017 Karabuk University. Publishing services by Elsevier B.V. This is an open access article under the CCBY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords:Blind watermarking | Fast Discrete Curvelet Transform (FDCuT) | Medical Image Security | Robustness | Telemedicine | White Gaussian Noise (WGN)
مقاله انگلیسی
6 بررسی قابلیت گردشگری و جاذبه طبیعی چشمه معدنی لوکوفسکا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
در صربستان 240 منطقه جغرافیای آب گرم وجود دارد که 60 مورد از آنها دارای چشمه های معدنی تجاری هستند.اکثر آنها در لبه جنوبی رودخانه پانونیان در غرب و جنوب شرقی این کشور یافت می شوند. از بین اینها، مرتفع ترین و یکی از مهمترین چشمه های معدنی بالقوه، چشمه لوکوفسکا، موضوع مورد بررسی این مقاله می باشد. این مطالعه از مدلسازی فضایی مبتنی بر شاخص های جذابیت جغرافیایی و ویژگی های گردشگری جهت تعیین جذابیت لوکوفسکا به عنوان یک مقصد گردشگری دارای چشمه معدنی و نیز جهت نشان دادن راههایی که از طریق آنها مدیریت این چشمه ها امکانپذیر باشد استفاده می کند.
کلیدواژه ها: جذابیت گردشگری | بررسی | منابع چشمه معدنی | GIS | مدل GAM | چشمه معدنی لوکوفسکا
مقاله ترجمه شده
7 Privacy and Security of Electronic Patient Records – Tailoring Multimethodology to Explore the Socio-Political Problems Associated with Role Based Access Control Systems
حفظ حریم خصوصی و امنیت ضمانت نامه های الکترونیکی بیمار - متفرقه سازی چند منظوره برای بررسی مشکلات اجتماعی و سیاسی مرتبط با سیستم های کنترل دسترسی مبتنی بر نقش-2017
PII: S0377-2217(17)30668-9 DOI: 10.1016/j.ejor.2017.07.041 Reference: EOR 14591 To appear in: European Journal of Operational Research Received date: 9 December 2016 Revised date: 10 July 2017 Accepted date: 12 July 2017 Abstract Multimethodologies are now an established area of ‘soft’ operations research (OR). Adopting appropriate OR methods to tackle unstructured and complex problems is a promising field of inquiry and potential application. Research in the areas of energy and utilities, education, UK public services, and healthcare has demonstrated the success of applying multimethodologies to practice. This research focused on the socio-political and socio-cultural issues associated with the specification and design of a Role Based Access Control (RBAC) system as a precursor to the adoption of an electronic health and patient record system in an English National Health Service (NHS) hospital Trust. Although being a local hospital Trust initiative, there were many complex requirements and constraints from UK NHS policies, strategies and standards, as well as from government contracted IT company vendors, consultancy companies and software consortia (termed Local Service Providers). This research develops a multimethodology, using SSM in combination with process modelling and technology management (referred to as TMSSMXL), in order to tailor problem structuring methods to a healthcare hospital context. The research concludes that by adopting methods that are compatible with an organization’s culture, stakeholder perspectives and professional working, a suitable mix of OR methods may be combined and deployed that can enable, and enhance, stakeholders’ knowledge and learning about the unforeseen organizational consequences of complex technology introduction. It is argued that this leads to more effective technology systems requirements definition and greater project implementation success.
Keywords: Problem Structuring | Multimethodologies | Role Based Access Control | Soft Operational Research | Electronic Health Records
مقاله انگلیسی
8 استفاده کردن از "تلنگرها" برای تشویق دانشجو به مشغولیت: یک مطالعه اکتشافی از انگلیس و نیوزیلند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مقاله بررسی می کند که آیا مشغولیت دانشجو توسط استفاده کردن از تلنگرهای ویژه جهت هدایت رفتارها به سمت دستیابی به یک نتیجه مطلوب، تحت تاثیر قرار می گیرد یا خیر. شواهدی قبل از این وجود دارد که نشان می دهد استفاده از تلنگرها ممکن است تاثیر مثبتی در جمعیت عمومی داشته باشد، اگرچه تحقیقات قبلی اندکی نشان داده اند که آیا منافع بالقوه ای در "معماری انتخاب" یا طراحی چنین ابزار آموزشی وجود دارد یا خیر. با استفاده کردن از گروه های دانشجویی تحصل کننده در مقطع لیسانس رشته حسابداری در دانشگاههای انگلیس و نیوزیلند، تعدادی از سنجه های مشغولیت مثل حضور و نظرات دانشجو درباره کارآمدی تلنگرهای ویژه، بررسی شد.
به نظر نمی رسد که نتایج نشان دهنده بهبود قابل توجهی در مشغولیت دانشجو باشند، اگرچه بررسی دقیق تر شواهد، بیانگر این است که این احتمالا" پیامدی از نوع تلنگر استفاده شده و راهی باشد که یک فرد دانشجو با پیامی که دانشگاه سعی در انتقال آن دارد ارتباط برقرار می کند.
علیرغم عدم وجود نتایج قابل توجه، این مقاله هنوزهم قادر است تا سهم قابل توجهی در حوزه مهم مشغولیت دانشجو و تحقیقات روی تلنگر داشته باشد. فقدان پاسخ ممکن است برای سایرین جالب توجه باشد تا پاسخهایی در این حوزه تحت تحقیق تولید کنند.
کلیدواژه ها: تلنگر | معماری انتخاب | مشغولیت دانشجو
مقاله ترجمه شده
9 Servitization, digitization and supply chain interdependency
خدماتی سازی، دیجیتالی شدن و وابستگی متقابل زنجیره تامین-2017
This study draws on literature at the intersection of servitization, digital business models and supply chain man agement. Work empirically explores how digital disruption has affected Business-to-Business (B2B) interdepen dencies. Dematerialization of physical products is transforming the way firms are positioned in the supply chain due to a reduction in production and transport costs and the different ways business engage with customers. Spe cifically, we propose that these new market conditions can empower downstream firms. We further propose that upstream firms can still capture additional value through digital service if their servitized offer includes difficult to imitate elements. The context of the analysis is the publishing industry. The Payment Card method employed is used to test UK and US consumers perceptions of digital formats (eBooks) and assess their willingness to pay in relation to printed formats. The method undertaken enables us to elicit aggregated consumer demand for eBooks which in turn identifies optimal pricing strategies for the digital services. Analysis demonstrates that during dig ital servitization upstream firms should seek to deploy unique resources to ensure their strategic position in the supply chain is not diminished.
Keywords: Servitization | Digitization | Interdependences | Publishing industry | Payment card
مقاله انگلیسی
10 Future availability of raw materials for salmon feeds and supply chain implications: The case of Scottish farmed salmon
در دسترس بودن آینده مواد خام برای خوراک ماهی قزل آلا و اثرات زنجیره تامین: مورد ماهی قزل آلا تولید شده در اسکاتلند-2017
The current range of Scottish salmon feeds is adapted to a differentiated supply of salmon products, including dif fering omega-3 content, differing content of marine raw materials, etc. The progressive replacement of marine feed ingredients by plant proteins and oils is reducing the content of omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA). However the benefits are a more secure and less volatile raw material supply, together with environmental feed contaminants at low or undetectable levels in the resulting salmon product. There is widespread adoption of standards and certification schemes by Scottish salmon farmers and feed suppliers in order to demonstrate environmental sustainability. This has focused in particular on use of certified ingredients from sustainable supply sources (‘responsible sourcing’). Future volume estimates of Scottish salmon production, hence feed requirements, are insufficient to threaten raw material supply compared with global markets, al though it is argued this is likely to involve greater use of locally grown plant proteins and an increased proportion of fishmeal manufactured from by-product trimmings (derived from processing fish for human consumption). However, UK retail chains will remain reluctant to allow salmon suppliers to utilise land animal by-products due to negative consumer perceptions, with resulting implications for formulation cost and flexibility. Given its world-wide scarcity, the main strategic concern relates to future availability of sufficient omega-3 LC-PUFA, in particular eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), in order to maintain the healthy image of Scottish salmon. To maintain its longer-term reputation and product benefits, the Scottish industry may need to consider adopting a more flexible attitude to using new alternatives to fish oil (e.g. EPA and DHA derived from transgenic oil seed crops, when commercially available). It is concluded that Scottish salmon farm ing is a successful example of sustainable feed development and the industry can be confident that the changing raw material base will support continuing production of high quality, healthy farmed salmon, but the long-term security of supply of omega-3 LC-PUFA remains an issue.
Keywords: Atlantic salmon | Sustainable feeds | Fishmeal | Fish oil | Alternative proteins | Alternative oils | Omega-3 | EPA |DHA |Supply chains
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer