دانلود و نمایش مقالات مرتبط با recycling::صفحه 1

دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - recycling

تعداد مقالات یافته شده: 28
ردیف عنوان نوع
1 بازیابی و بازیافت لاستیکهای زباله در لهستان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
هدف این مقاله مشخص کردن بازار بازیابی و بازیافت لاستیک زباله در لهستان و نشان دادن روند توسعه در این منطقه است. در این مطالعه، شرایط سازمانی و حقوقی برای بازیابی و بازیافت لاستیک های دست دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر این، مشکلات عمده و چشم انداز توسعه بازار بازیافت و بازیابی زباله لاستیک ها برجسته شده است. روش های تحقیقاتی مانند تجزیه و تحلیل متون مکتوب، قوانین و تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های اصلی تحلیل ها این است که لاستیک های استفاده شده از ضایعات مشکل ساز تبدیل به مواد خام مطلوب در صنعت می شوند. این امر به لطف اجرای ابزارهای موثر مدیریتی در مدیریت ضایعات امکان پذیر بود.
کليدواژگان: بازيافت | بهبود | مدیریت زباله | لاستیک های دست دوم
مقاله ترجمه شده
2 ترکیب زباله های خطرناک و صنعتی و فعالیتهای مدیریتی همراه آن در پارک صنعتی کاسپین، ایران
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
هدف مطالعه حاضر بررسی ترکیب زباله و اقدامات مدیریتی مربوطه در پارک صنعتی کاسپین می باشد. در مرحله اول، همه فرایندهای صنعتی، انواع و مدار محصولات، تولید زباله، فعالیتهای مدیریتی و دیگر داده های عمومی از طریق پرسشنامه ساختاریافته به دست آمد. در مرحله بعد، تعداد کل 20 صنعت انتخاب شد و زباله های آنها به صورت دستی رتبه بندی شد و سپس برای تعیین ترکیب فیزیکی زباله تولید شده وزن شد. به علاوه، اطلاعات جزئی درباره زباله در همه صنعت ها ازطریق مصاحبه ها و مشاهدات شناسایی شد. بر مبنای نتایج، نرخ کل تولید زباله در پارک صنعتی کاسپین برابر 4/3890 کیلوگرم در روز بود. فلزات، زابهل ارگانیک و کاغذ و مقوای نازک تقریبا" 9/80% سهم کل زباله تولید شده را داشتند. از سوی دیگر، همه دیگر اجزا فقط 1/19% زباله را به خود اختصاص دادند. همچنین نشان داده شد که اکثر زباله های صنایع از صنعتهای فلزی (2/31%)، و غذا و صنایع آشامیدنی (4/26%) می آید. به علاوه، کل زباله های خطرناک تقریبا" برابر 85/6% از کل زابله تولید شده بود. به منظور مدیریت بهتر زباله های صنعتی، افزایش انگیزه برای بازیافت زباله ها و استفاده دوباره در بین کارکنان و مدیران، بسیار مهم است.
کلیدواژه ها: زباله صنعتی | زباله خطرناک | مدیریت زباله | پارک صنعتی کاسپین
مقاله ترجمه شده
3 A particle swarm approach for optimizing a multi-stage closed loop supply chain for the solar cell industry
یک رویکرد رشد ذرات برای بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته چند مرحله ای برای صنعت سلول خورشیدی-2017
In order to implement sustainable strategies in a supply chain, enterprises should provide highly fa vorable and effective solutions for reducing carbon dioxide emissions, which brings out the issues of designing and managing a closed-loop supply chain (CLSC). This paper studies an integrated CLSC net work design problem with cost and environmental concerns in the solar energy industry from sus tainability perspectives. A multi-objective closed-loop supply chain design (MCSCD) model has been proposed, in consideration of many practical characteristics including flow conservation at each pro duction/recycling unit of forward/reverse logistics (FL/RL), capacity expansion, and recycled components. A deterministic multi-objective mixed integer linear programming (MILP) model capturing the tradeoffs between the total cost and total CO2 emissions was developed to address the multistage CSLC design problem. Subsequently, a multi-objective PSO (MOPSO) algorithm with crowding distance-based non dominated sorting approach is developed to search the near-optimal solution of the MCSCD model. The computational study shows that the proposed MOPSO algorithm is suitable and effective for solving large-scale complicated CLSC structure than the conventional branch-and-bound optimization approach. Analysis results show that an enterprise needs to apply an adequate recycling strategy or energy saving technology to achieve a better economic effectiveness if the carbon emission regulation is applied. Consequently, the Pareto optimal solution obtained from MOPSO algorithm may give the superior sug gestions of CLSC design, such as factory location options, capacity expansion, technology selection, purchasing, and order fulfillment decisions in practice.
Keywords: Closed-loop supply chain design | Multi-objective searching | Particle swarm optimization | Solar energy industry
مقاله انگلیسی
4 Modelling green and lean supply chains: An eco-efficiency perspective
مدل سازی زنجیره تامین سبز و ناب: چشم انداز سازگار با محیط زیست بهره وری-2017
This manuscript proposes a model to support decision making and to help managers identify the best set of green and lean supply chain management practices to improve their eco-efficiency. To attain this objective, a mathematical model based on eco-efficiency concepts is suggested to overcome the trade-offs between lean and green practices. To illustrate the model application, a case study from an automotive supply chain is presented. Some management practices that are instituted for green or lean benefits have opposite effects on the environmental and economic performance of companies. One of the main findings of our study is that not all companies belonging to the same supply chain can be absolutely lean or green. There should be compromises in the individual companies’ behaviour so the environmental and economic constraints of the supply chain are both satisfied. The proposed model represents a strategic framework to support the design of eco-efficient supply chains.
Keywords: Eco-efficiency | Lean | Green |Supply chain |Linear programming model
مقاله انگلیسی
5 Sustainable supply chain management practices in Indian automotive industry: A multi-stakeholder view
شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو سازی هند: دیدگاه چند استانی-2017
As one of the largest manufacturing sectors, the automotive industry has a deep impact on the society and environment. Automotive products provide mobility to millions and create jobs, but also threaten the environment. Consumer pressure, government regulations, and stakeholder demands for a competitive edge have forced the automotive industry to consider their environmental and social impacts in addi tion to their economic status. These pressures have led many automotive industry businesses to adopt Sustainable Supply Chain Management (SSCM) practices. Specific practices that are adopted into the tra ditional supply chain and that help an industry shift towards a sustainable supply chain are called SSCM practices. Firms have difficulty identifying the most useful practices and learning how these practices impact each other. Unfortunately, no existing research has studied the interrelated influences among these practices in the automotive industry, nor from an Indian perspective. The current study aims to give a better understanding of the interrelated influences among SSCM practices with a particular look at the automotive industry. Our research presents views from multiple stakeholders, including manage rial, environmental, societal, and governmental associations. We propose a framework model, using the Decision Making Trial and Evaluation Laboratory method, to evaluate automotive industry SSCM prac tices specifically situated in the emerging economy of India. Through a questionnaire survey with the above-mentioned stakeholders, we find interinfluences and the prominence of the identified practices. A prominence causal relationship diagram is obtained depicting the cause groups and the effect groups of the practices. The differences and similarities between individual perspectives and combined stakeholder perspectives are identified. The results reveal that management commitment towards sustainability and incorporating the triple bottom line approach in strategic decision making are the most influential prac tices for implementing the sustainable supply chain management. This study provides a foundation for industrial managers to understand the inter influences among the practices and increases the probability of successful implementation of SSCM practices within the automotive industry
Keywords: Sustainable supply chain management | Automotive industries | Emerging economies | Sustainable supply chain management |practices| Inter influences
مقاله انگلیسی
6 A novel approach for enhancing green supply chain management using converged interval-valued triangular fuzzy numbers-grey relation analysis
یک رویکرد جدید برای افزایش مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از تجزیه و تحلیل رابطه فازی مثلثی مثلثی سه بعدی همگرا شده-2017
The existing literatures are lacking on the cost and benefit concerns, screening the measures and conver gence of interval-valued triangular fuzzy numbers-grey relation analysis (IVTFN-GRA) weight together. Nonetheless, Green supply chain management is always suffering the linguistic preferences and system incomplete information in evaluation process to enhance the performance. Yet, those previous stud ies are merely based on un-converged weight results. Hence, this study proposed a hybrid method to dealing with this multi-criteria evaluation problem. Fuzzy Delphi method proposes to screen the evalu ation criteria and converged IVTFN-GRA weight method handles the vagueness system uncertainty and incomplete information with interdependence relations. Hence, the proposed hybrid method enhanced the green supply chain management and compared multi-methods to enhance their performance in Taiwanese electronic focal firm. The result showed that the converged weight is consistent with the real practices, despite the differences with the current average weighting method. The finding in the long-term perspective: resilience and operational improvement are the top weighted aspects.
Keywords: Converged interval-valued triangular fuzzy | numbers-grey relation analysis |Green supply chain management
مقاله انگلیسی
7 Closed loop supply chain networks: Designs for energy and time value efficiency
شبکه های زنجیره تامین حلقه بسته: طرح های بازده انرژی و زمان-2017
Product recovery has become a viable option for many industries to realize economic gains while pro tecting the environment. However, insufficient investment and inefficient supply chains have hampered the viability of reuse and/or recycling because of the extended time intervals between the recycling process of recovery and reuse. Manufacturers and distributors face the challenge and necessity to reduce these process delays in order to recover the maximum value of the returned products through an effective, responsive closed loop supply chain (CLSC). This paper quantitatively measures the effective responsiveness of the CLSC model in terms of time and energy efficiency. The proposed multi-objective mixed integer linear programming (MOMILP) model evaluates delay parameters with decision variables that maximize profit, optimize customer surplus and minimize energy use. The model suggests decision makers may achieve an optimal tradeoff among differing objectives in a multiple-objective CLSC sce nario. We employed a multi-objective particle swarm optimization (MOPSO) approach to solve the proposed MOMILP model and compared our approach with the Non-Dominated Sorted Genetic Algo rithm (NSGA-II) for optimal solution. Results of the comparative evolutionary approaches shows that MOPSO outperforms NSGA-II in almost all cases in achieving the best trade-off solutions. Sensitivity analysis carried out to test the robustness of the model confirms that substantially less cost is feasible through the reduction of return process delays. This paper aims to formulate a multi-objective CLSC problem based on a network-flow model measuring the time value to recover maximum assets lost due to delay at different stages of the recycle process. We also developed a particle swarm approach for a multi-objective CLSC. Our study also offers valuable insights for designers wishing to create a product flow network with an optimal capacity level in case of prioritized objectives scenarios.
Keywords: Closed loop supply chain | Product recovery | Time-sensitive product returns | Multi-objective particle swarm | optimization
مقاله انگلیسی
8 Closing loops in agricultural supply chains using multi-objective optimization: A case study of an industrial mushroom supply chain
حلقه بسته شدن در زنجیره تامین کشاورزی با استفاده از بهینه سازی چند منظوره: مطالعه موردی زنجیره تامین قارچ صنعتی-2017
Environmental concerns and scarcity of resources encourage decision makers in supply chains to con sider alternative production options that include preventing the production of waste streams, and si multaneously reusing and recycling waste materials. Until now, hardly any quantitative modeling ap proaches exist in literature on closing loops in agri-food supply chains. In contrast to closed-loop studies in discrete parts industry, in agri-food supply chains the value of the final product itself cannot be re gained. However, the components used for production such as organic matter or a growing medium, can be recycled. In this paper, the consequences of closing loops in a mushroom supply chain are revealed. We propose a multi-objective mixed integer linear programming model to quantify trade-offs between economic and environmental indicators and explore quantitatively alternative recycling technologies. The model was developed to re-design the logistical structure and close loops in the mushroom supply chain. We found that adopting closing loop technologies in industrial mushroom production has the potential to increase total profitability of the chain by almost 11% while the environmental performance improves by almost 28%. We conclude that a comprehensive evaluation of recycling technologies and re designing logistical structures requires quantitative tools that optimize simultaneously managerial de cisions at strategic and tactical level.
Keywords: Multi-objective optimization | Linear programming | Closed loop supply chain | Exergy | Champignon production
مقاله انگلیسی
9 Supply risk sharing in a closed-loop supply chain
اشتراک گذاری ریسک در زنجیره تامین حلقه بسته-2017
In closed-loop supply chains, the acquisition process of used products or materials often faces high volatility and results in both the uncertain quantity and quality of the recycled products. Such supply uncertainties happen in the reverse supply chain flows while the forward supply chain still faces market demand uncertainty. Managing these uncertainties while coordinating the reverse and forward supply chain flows is one of the many challenges faced by CLSC managers. Among different supply chain management approaches, supply chain contract design has been proven as an effective method for improving supply chain performance. Based on the supply chain contract design theories and focusing on the acquisition process in closed-loop supply chains, this paper analyzes different supply risk sharing contracts including under-supply risk sharing contract, over-supply risk sharing contract, complete supply risk sharing contract, and no risk sharing contract. With game-theoretical models, equilibrium between the recycling price decision (controlling the reverse flow) and the remanufacturing quantity decision (controlling the forward flow) are derived and analyzed. Further, numerical examples are used to demonstrate the managerial results. Based on both the theoretic results and the numerical example illustration, it is shown that different supply risk sharing contracts may result in both the recycling price decision and the remanufacturing production quantity decision to deviate from those decisions under centralized collection structure. Further, this paper investigates the impact of supply or demand risk reduction on the CLSCs financial and environmental performances. It is observed that supply risk reduction approaches may result in the alignment between the CLSCs financial and environmental goals while the demand risk reduction approaches cannot achieve such alignment.
Keywords: Closed-loop supply chain | Supply risk sharing contracts |Acquisition management
مقاله انگلیسی
10 System dynamics applied to closed loop supply chains of desktops and laptops in Brazil: A perspective for social inclusion of waste pickers
پویایی سیستم در زنجیره تامین حلقه بسته دسکتاپ و لپ تاپ ها در برزیل: یک چشم انداز برای پذیرش اجتماعی جمع کننده های ضایعات-2017
The structure of reverse logistics for waste electrical and electronic equipment (WEEE) is essential to minimize the impacts of their improper disposal. In this context, the Brazilian Solid Waste Policy (BSWP) was a regulatory milestone in Brazil, submitting WEEE to the mandatory implementation of reverse logistics systems, involving the integration of waste pickers on the shared responsibility for the life cycle of products. This article aims to measure the impact of such legal incentives and the bargain ing power obtained by the volume of collected waste on the effective formalization of waste pickers. The proposed model evaluates the sustainability of supply chains in terms of the use of raw materials due to disposal fees, collection, recycling and return of some materials from desktops and laptops using system dynamics methodology. The results show that even in the absence of bargaining power, the formalization of waste pickers occurs due to legal incentives. It is important to ensure the waste pickers cooperatives access to a minimum amount, which requires a level of protection against unfair competition with com panies. Regarding the optimal level of environmental policies, even though the formalization time is long, it is still not enough to guarantee the formalization of waste picker cooperatives, which is dependent on their bargaining power. Steel is the material with the largest decrease in acquisition rate of raw material.
Keywords: Waste electrical and electronic equipment | Waste pickers | Brazilian solid waste policy |System dynamics |Reverse logistics
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer