مقاله isi | دانلود مقاله انگلیسی | خرید ترجمه فارسی مقاله
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده - مدیریت
تعداد مقالات یافته شده با ترجمه فارسی: 910
برای مشاهده مقالات انگلیسی، مقالات فارسی، کتاب ها و ژورنال های مدیریت از منوی سمت راست استفاده کنید
 • اثرات فناوری اطلاعات برروی BPR: مطالعه فناوری اطلاعات به عنوان یک توانمندساز BPR در صنعت تراکتورسازی در پاکستان 611 - اثرات فناوری اطلاعات برروی BPR: مطالعه فناوری اطلاعات به عنوان یک توانمندساز BPR در صنعت تراکتورسازی در پاکستان

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  اثرات فناوری اطلاعات برروی BPR: مطالعه فناوری اطلاعات به عنوان یک توانمندساز BPR در صنعت تراکتورسازی در پاکستان


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Impact Of Information Technology on BPR: A Study Of Information Technology As BPR Enabler in Tractor Industry In Pakistan


  منبع:

  Journal of Information Engineering and Applications, Vol.4, No.7, 2014


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • رهبری انتقالی در کارگروه خدمات مصرف کننده: مدل های رقابتی رضایت شغلی، تعهد تغییر و تضاد مشارکتی 612 - رهبری انتقالی در کارگروه خدمات مصرف کننده: مدل های رقابتی رضایت شغلی، تعهد تغییر و تضاد مشارکتی

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  رهبری انتقالی در کارگروه خدمات مصرف کننده: مدل های رقابتی رضایت شغلی، تعهد تغییر و تضاد مشارکتی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN THE CONSUMER SERVICE WORKGROUP: COMPETING MODELS OF JOB SATISFACTION, CHANGE COMMITMENT, AND COOPERATIVE CONFLICT RESOLUTION


  منبع:

  Psychological Reports: Employment Psychology and Marketing2014, 114, 1, 33-49.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • مدلسازی فرهنگ کسب و کار اخلاقی: توسعه‌ی بررسی فرهنگ کسب و کار اخلاقی و کاربرد آن برای تأیید مدل CEBC فرهنگ کسب و کار اخلاقی 613 - مدلسازی فرهنگ کسب و کار اخلاقی: توسعه‌ی بررسی فرهنگ کسب و کار اخلاقی و کاربرد آن برای تأیید مدل CEBC فرهنگ کسب و کار اخلاقی

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مدلسازی فرهنگ کسب و کار اخلاقی: توسعه‌ی بررسی فرهنگ کسب و کار اخلاقی و کاربرد آن برای تأیید مدل CEBC فرهنگ کسب و کار اخلاقی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Modeling Ethical Business Culture: Development of the Ethical Business Culture Survey and Its Use to Validate the CEBC Model of Ethical Business Culture


  منبع:

  Springer J Bus Ethics (2014) 119:29–43


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری 614 - برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Journal of Business Research 67 (2014) 218–224


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • ارزیابی ترکیب پانل دلفی بمنظور پیش بینی استراتژیک – یک مقایسه از پانل های مبتنی بر شرکت کنندگان درون- شرکتی و خارجی 615 - ارزیابی ترکیب پانل دلفی بمنظور پیش بینی استراتژیک – یک مقایسه از پانل های مبتنی بر شرکت کنندگان درون- شرکتی و خارجی

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارزیابی ترکیب پانل دلفی بمنظور پیش بینی استراتژیک – یک مقایسه از پانل های مبتنی بر شرکت کنندگان درون- شرکتی و خارجی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Assessing Delphi panel composition for strategic foresight — A comparison of panels based on company-internal and external participants


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Technological Forecasting and Social Change 84 (2014) 215–229


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 53

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • توسعه قابلیت روابط تولید کننده- مصرف کننده(نیمه حرفه ای ) ( prosumer ) برای کارایی کسب و کار 616 - توسعه قابلیت روابط تولید کننده- مصرف کننده(نیمه حرفه ای ) ( prosumer ) برای کارایی کسب و کار

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  توسعه قابلیت روابط تولید کننده- مصرف کننده(نیمه حرفه ای ) ( prosumer ) برای کارایی کسب و کار


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Prosumer-oriented Relationship Management Capability Development for Business Performance


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Procedia Technology 16 ( 2014 ) 606 – 612


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • طبقه خلاق و توسعه اقتصادی 617 - طبقه خلاق و توسعه اقتصادی

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  طبقه خلاق و توسعه اقتصادی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Economic Development Quarterly 2014 28: 196


  منبع:

  Economic Development Quarterly August 2014 vol. 28 no. 3 196-205


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری 618 - تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Journal of Business Research 67 (2014) 734–739


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهای CO2 در اقتصادهای در حال ظهور 619 - تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهای CO2 در اقتصادهای در حال ظهور

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهای CO2 در اقتصادهای در حال ظهور


  عنوان انگلیسی مقاله:

  The effect of urbanization on CO2 emissions in emerging economies


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Energy Economics 41 (2014) 147–153


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • یک شروع خوب: بازاریابی رابطه‌مند بین المللی در بازارهای نوظهور 620 - یک شروع خوب: بازاریابی رابطه‌مند بین المللی در بازارهای نوظهور

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  یک شروع خوب: بازاریابی رابطه‌مند بین المللی در بازارهای نوظهور


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Get off to a good start: International Relationship Marketing in emerging markets


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Procedia - Social and Behavioral Sciences 150 ( 2014 ) 1230 – 1239


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

موضوعات
footer