دانلود مقالات ترجمه شده : مدیریت استراتژیک | strategic Managment::صفحه 3

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده - مدیریت استراتژیک
تعداد مقالات یافته شده با ترجمه فارسی: 57
برای مشاهده مقالات انگلیسی، مقالات فارسی، کتاب ها و ژورنال های مدیریت استراتژیک از منوی سمت راست استفاده کنید
 • عنوان مقاله: مطالعه ای بر روی توانمندسازی زنان از طریق استراتژی های مشارکتی 21 - عنوان مقاله: مطالعه ای بر روی توانمندسازی زنان از طریق استراتژی های مشارکتی
  عنوان-مقاله:-مطالعه-ای-بر-روی-توانمندسازی-زنان-از-طریق-استراتژی-های-مشارکتی

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  عنوان مقاله: مطالعه ای بر روی توانمندسازی زنان از طریق استراتژی های مشارکتی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Women Empowerment through Participatory Strategies – A Study


  منبع:

  ICA-ILO International Research Conference, Antalya, Turkey, 10-11 November 2015


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 30
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • آموزش حرفه¬ای متخصصین اقتصاد سبز آینده و اولویت¬های استراتژیک برای مدیریت زیرسطحی پایدار 22 - آموزش حرفه¬ای متخصصین اقتصاد سبز آینده و اولویت¬های استراتژیک برای مدیریت زیرسطحی پایدار
  آموزش-حرفه¬ای-متخصصین-اقتصاد-سبز-آینده-و-اولویت¬های-استراتژیک-برای-مدیریت-زیرسطحی-پایدار

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  آموزش حرفه¬ای متخصصین اقتصاد سبز آینده و اولویت¬های استراتژیک برای مدیریت زیرسطحی پایدار


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Professional Training of Future Green Economy Specialists and Strategic Priorities for Sustainable Subsurface Management


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Procedia - Social and Behavioral Sciences 214 ( 2015 ) 657 – 666


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • کاربرد تئوری بازی تکاملی برای نوآوری استراتژیک 23 - کاربرد تئوری بازی تکاملی برای نوآوری استراتژیک

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  کاربرد تئوری بازی تکاملی برای نوآوری استراتژیک


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Application of Evolutionary Game Theory to Strategic Innovation


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Procedia - Social and Behavioral Sciences 235 ( 2016 ) 685 – 693


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • واژه کار آفرینی استراتژیک و تئوری تخریب خلاق شومپیتر 24 - واژه کار آفرینی استراتژیک و تئوری تخریب خلاق شومپیتر

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  واژه کار آفرینی استراتژیک و تئوری تخریب خلاق شومپیتر


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Term of Strategic Entrepreneurship and Schumpeters Creative Destruction Theory


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Procedia - Social and Behavioral Sciences 207 ( 2015 ) 720 – 728


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • آینده تحقیقات مدیریت استراتژیک: ارزیابی کیفیت استقراض تئوری ها 25 - آینده تحقیقات مدیریت استراتژیک: ارزیابی کیفیت استقراض تئوری ها
  آینده-تحقیقات-مدیریت-استراتژیک:-ارزیابی-کیفیت-استقراض-تئوری-ها

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  آینده تحقیقات مدیریت استراتژیک: ارزیابی کیفیت استقراض تئوری ها


  عنوان انگلیسی مقاله:

  The future of strategic management research: Assessing the quality of theory borrowing


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - European Management Journal ■■ (2015) ■■–■■


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک 26 - نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک
  نقطه-اشتراک-کارآفرینی-و-مدیریت-استراتژیک:-کارآفرینی-استراتژیک

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک


  عنوان انگلیسی مقاله:

  The Intersection of Entrepreneurship and Strategic Management: Strategic Entrepreneurship


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Food Control, 60 (2016) 31-43. doi:10.1016/j.foodcont.2015.07.002Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 ( 2015 ) 1288 – 1294


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد به منظور شناسایی کارمندان کلیدی 27 - عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد به منظور شناسایی کارمندان کلیدی
  عوامل-موثر-بر-قابلیت-مدیریت-ارشد-به-منظور-شناسایی-کارمندان-کلیدی

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد به منظور شناسایی کارمندان کلیدی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Determinants of top management’s capability to identify core employees


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - BRQ Business Research Quarterly (2015) 18, 69---80


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • مشارکت سازمانی جمعی: مرتبط سازی مقدمات انگیزشی، پیاده سازی استراتژیک، و عملکرد شرکت 28 - مشارکت سازمانی جمعی: مرتبط سازی مقدمات انگیزشی، پیاده سازی استراتژیک، و عملکرد شرکت

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مشارکت سازمانی جمعی: مرتبط سازی مقدمات انگیزشی، پیاده سازی استراتژیک، و عملکرد شرکت


  عنوان انگلیسی مقاله:

  COLLECTIVE ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT: LINKING MOTIVATIONAL ANTECEDENTS, STRATEGIC IMPLEMENTATION, AND FIRM PERFORMANCE


  منبع:

  Academy of Management Journal2015, Vol. 58, No. 1, 111–135.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 53

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • اثر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی 29 - اثر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  اثر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  The Effect of Information Literacy on Managerial Performance: The Mediating Role of Strategic Management Accounting and the Moderating Role of Self Efficacy


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Procedia Economics and Finance 31 ( 2015 ) 199 – 205


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • محتوا و آنالیز مقایسه ای از تحقیقات مدیریت استراتژیک در منطقه بالتیک 30 - محتوا و آنالیز مقایسه ای از تحقیقات مدیریت استراتژیک در منطقه بالتیک
  محتوا-و-آنالیز-مقایسه-ای-از-تحقیقات-مدیریت-استراتژیک-در-منطقه-بالتیک

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  محتوا و آنالیز مقایسه ای از تحقیقات مدیریت استراتژیک در منطقه بالتیک


  عنوان انگلیسی مقاله:

  A content and comparative analysis of strategic management research in the Baltic area


  منبع:

  Baltic Journal of Management, Vol. 10 No. 2, 2015, pp. 243-266, © Emerald


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 25
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

موضوعات
footer