مقاله isi | دانلود مقاله انگلیسی | خرید ترجمه فارسی مقاله
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده - کامپیوتر
تعداد مقالات یافته شده با ترجمه فارسی: 792
برای مشاهده مقالات انگلیسی، مقالات فارسی، کتاب ها و ژورنال های کامپیوتر از منوی سمت راست استفاده کنید
 • یک رهیافت برای کشف اتوماتیک پلاک وسیله نقلیه و تشخیص کاراکتر با استفاده از الگوریتم طبقه بندی 581 - یک رهیافت برای کشف اتوماتیک پلاک وسیله نقلیه و تشخیص کاراکتر با استفاده از الگوریتم طبقه بندی

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  یک رهیافت برای کشف اتوماتیک پلاک وسیله نقلیه و تشخیص کاراکتر با استفاده از الگوریتم طبقه بندی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  An Approach for Automatic Detection of Vehicle License Plate and Character Recognition Using Classification Algorithm


  منبع:

  International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering , Volume 3, Issue 6, June 2013


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • امنیت محاسبات ابری 582 - امنیت محاسبات ابری

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  امنیت محاسبات ابری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Cloud Computing Security


  منبع:

  International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, Volume: 1 Issue: 1, 36 – 39


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • زمانبندی کار ابری بر اساس بهینه سازی مورچگان 583 - زمانبندی کار ابری بر اساس بهینه سازی مورچگان

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  زمانبندی کار ابری بر اساس بهینه سازی مورچگان


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Cloud Task Scheduling Based on Ant Colony Optimization


  منبع:

  IEEE, Computer Engineering and Systems (ICCES), 2013 8th International Conference on, Year: 2013, Pages: 64 – 69


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • زمان بندی وظایف پویا در محاسبات ابری براساس استراتژی حریصانه 584 - زمان بندی وظایف پویا در محاسبات ابری براساس استراتژی حریصانه

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  زمان بندی وظایف پویا در محاسبات ابری براساس استراتژی حریصانه


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Dynamic Task Scheduling in Cloud Computing Based on Greedy Strategy


  منبع:

  springer - ISCTCS 2012, CCIS 320, pp. 156–162, 2013


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • برنامه کاربردی سیستم هوشمند مبتنی بر قانون برای قوانین جرایم علیه زنان در سیستم قضایی هند 585 - برنامه کاربردی سیستم هوشمند مبتنی بر قانون برای قوانین جرایم علیه زنان در سیستم قضایی هند

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  برنامه کاربردی سیستم هوشمند مبتنی بر قانون برای قوانین جرایم علیه زنان در سیستم قضایی هند


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Rule Based Expert System Application for Crime against Women Law in Indian judicial system


  منبع:

  IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 16, Issue 6 (Nov. - Dec. 2013), PP 19-22 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • الگوریتم زمانبندی انرژی-کارآمد سبز با استفاده از تکنیک DVFS برای مراکز داده ابر 586 - الگوریتم زمانبندی انرژی-کارآمد سبز با استفاده از تکنیک DVFS برای مراکز داده ابر

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  الگوریتم زمانبندی انرژی-کارآمد سبز با استفاده از تکنیک DVFS برای مراکز داده ابر


  عنوان انگلیسی مقاله:

  A green energy-efficient scheduling algorithm using the DVFS technique for cloud datacenters


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Future Generation Computer Systems, Volume 37, July 2014, Pages 141–147


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • نگرانی های امنیتی در محاسبات ابری 587 - نگرانی های امنیتی در محاسبات ابری
  نگرانی-های-امنیتی-در-محاسبات-ابری

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  نگرانی های امنیتی در محاسبات ابری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Security Concerns in Cloud Computing


  منبع:

  2013 10th International Conference on Information Technology: New Generations


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • امنیت محاسبات ابری : چالش علمی و مروری بر راه حل ها 588 - امنیت محاسبات ابری : چالش علمی و مروری بر راه حل ها
  امنیت-محاسبات-ابری-:-چالش-علمی-و-مروری-بر-راه-حل-ها

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  امنیت محاسبات ابری : چالش علمی و مروری بر راه حل ها


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Cloud computing security: The scientific challenge, and a survey of solutions


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - The Journal of Systems and Software 86 (2013) 2263–2268


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • الگوریتم زمان بندی کار بر اساس بهینه سازی اجتماع ذرات برای محاسبات ابری 589 - الگوریتم زمان بندی کار بر اساس بهینه سازی اجتماع ذرات برای محاسبات ابری

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  الگوریتم زمان بندی کار بر اساس بهینه سازی اجتماع ذرات برای محاسبات ابری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Job scheduling algorithm for cloud computing based on particle swarm optimization


  منبع:

  Advanced Materials Research Vol. 662 (2013) pp 957-960


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

 • مسیرهای ایجاد شیوه توسعه نرم افزار جدید 590 - مسیرهای ایجاد شیوه توسعه نرم افزار جدید

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مسیرهای ایجاد شیوه توسعه نرم افزار جدید


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Constructing Routes of New Software Development Method


  منبع:

  International Conference on Engineering and Technology (AASRI-WIET 2013)


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10

  مشاهده جزییات کامل و خرید مقاله

موضوعات
footer