دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ارتقای عملکرد::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - ارتقای عملکرد

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 عملکرد خنک سازی یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی تحت جریان باد مخالف و یک روش حصارسازی جهت ارتقای بازدهی خنک سازی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
عملکرد خنک ¬سازی یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی در شرایط وجود باد مخالف کاهش می‌یابد. براساس یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی که در یک واحد 660 مگاواتی در چین در حال بهره برداری بود، روش محاسباتی دینامیک سیال با صحت آزمایی انتخاب گردید تا عملکرد خنک سازی در سرعت‌های مختلف باد بررسی شود. مکانیسم مقاومتی مبتنی بر نیروی لزجت مرتبه اول در شبیه سازی مقاومت جریان هوا برای رادیاتور بکار گرفته شد. نتایج عددی یافته‌های پیشین را تأیید می‌کند که زمانی که سرعت باد بیش از 4 متربرثانیه باشد، عملکرد خنک سازی برج خنک کننده خشک با افزایش سرعت باد تقلیل می‌یابد، اما کاهش عملکرد نسبتاً کم است. تهویه غیریکنواخت پیرامونی و گرداب‌های داخل برج بیشترین سهم را در کاهش عملکرد خنک سازی دارند زمانی که باد مخالف وجود دارد. برای ارتقای عملکرد کلی خنک کننده، یک روش حصارسازی با دهانه‌ای در ضلع رو به باد پیشنهاد شده است تا بدین صورت سطح فشار بیرونی آن ضلع و رادیاتورهای پشتی افزایش یابد. نتایج عددی نشان می‌دهند که چنین روش حصارسازی می‌تواند عملکرد خنک سازی را در تمامی سرعت‌های باد موردبررسی با افزایش 36 درصدی سرعت تهویه و کاهش تقریبی 7% دمای آب در حال گردش در سرعت 20 متربرثانیه ارتقا دهد.
کلیدواژه‌ها: NDDCT | CFD | خنک سازی خشک غیرمستقیم | باد مخالف | حصارسازی | ارتقای عملکرد
مقاله ترجمه شده
2 تحلیل تقارن راه رفتن برای کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم حین قدم زدن روی زمین
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
تقارن راه رفتن به عنوان شاخصی برای عملکرد عصبی مورد استفاده قرار می گیرد. راه رفتن سالم غالباً حداقل عدم تقارن را به همراه دارد، در حالیکه راه رفتن بیمارگونه، عدم تقارن شدیدی را بروز می دهد. هدف از این پژوهش، آزمودن تقارن پارامترهای مکانیکی راه رفتن طی قدم زدن روی زمین در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (ASD) است. داده های حرکتی و حرکت شناختی از 10 کودک (سنین 5 تا 12 سال) مبتلا به ASD به دست آمد. به منظور مقایسه ی پارامترهای بین اندام های حرکتی در ارتباط با راه رفتن از روش آماری مدل (α=0.05) استفاده شد. تحلیل ها نشان داد کودکان مبتلا به ADS، در نیروی عکس العمل زمین و وضعیت مفاصل اندام های تحتانی، عدم تقارن قابل ملاحظه ای در سراسر مدت زمان راه رفتن از خود نشان می دهند. عدم تقارن مشاهده شده برای هر کدام از آنها، منحصر بفرد بود. این داده ها با پژوهش پیشین در ارتباط با تقارن راه رفتن در کودکان مبتلا به ADS، همخوانی نداشت. بسیاری از افراد مبتلا به ADS، مداخلات درمانی فیزیکی دریافت نمی کنند، با اینحال، مداخلات دقیق پزشکی با تمرکز بر عدم تقارن اندام-های تحتانی می تواند موجب بهبود عملکرد راه رفتن و ارتقای عملکرد حین فعالیت های روزمره شود.
کلیدواژه ها: بیومکانیک | راه رفتن | حرکت شناسی | تحرک.
مقاله ترجمه شده
3 ارزیابی ایمنی تقاطع های مجهز به چراغ راهنما دارای منطقه ی انتظار گردش به چپ در چین
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
در سال های اخیر کلان شهرها در چین شاهد راه اندازی فزاینده ی منطقه ی انتظار گردش به چپ (LWA) در تقاطع های مجهز به چراغ راهنما بوده اند. این طراحی اجازه می دهد خودروهایی که گردش به چپ می کنند از آغاز سبز شدن چراغ (مربوط به همان مسیر) به تقاطع وارد شده و منتظر علامت گردش به چپ اختصاصی در LWA شوند. طرح LWA می تواند بطور مؤثر احتمال صف بندی و سرریز شدن صف خودروهایی را که به چپ گردش می کنند، کاهش دهد، اما تا به امروز هیچ مطالعه ای عملکرد ایمنی تقاطع های چراغ دار دارای LWA را بررسی نکرده است. این مقاله تکنیک تعارض ترافیکی (که توسط زمان پس از تخطی نمود پیدا می کند) را دنبال کرده، انواع تعارض میان تقاطع های دارای LWA و فاقد آن را مقایسه نموده، و مدل های شدتی را جهت شناسایی عوامل دخیل در تعارض های گردش به چپ توسعه می دهد. نتایج نشان می دهد که حجم گردش به چپ، حرکت به بیرون از LWA، رد کردن چراغ قرمز، وجود تعارض های ثانویه، و برخورد جلو به عقب بطور قابل ملاحظه ای بر شدت تعرض های ترافیکی در LWA می افزاید. این یافته ها در راستای فراهم آوردن توصیه هایی جهت تجدید نظر در استاندارد فعلی طراحی LWA (GB5768-2009) و در نتیجه ارتقای عملکردهای ایمنی تقاطع های مجهز به چراغ راهنما دارای منطقه ی انتظار گردش به چپ در چین است.
کلیدواژه: منطقه ی انتظار گردش به چپ | تکنیک تعارض ترافیکی | زمان پس از تخطی | مدل پروبیت ترتیبی
مقاله ترجمه شده
4 بررسی تاثیر رفتار شهروند سازمانی بر مشتری مداری کارکنان
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
پس از شکل گیری نهضت روابط انسانی ، نقش افراد در سازمان ها مورد توجه روزافزونی قرار گرفت. به گونه ای که هم اکنون هیچ اندیشمندی در حوزه مدیریت ، منکر نقش برجسته نیروی انسانی در موفقیت سازمان نیست . در سازمان های خدماتی نیروی انسانی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است .چرا که در تماس مستقیم با مشتریان به منظور ارائه خدمات هستند از ان میان سازمان هایی گوی سبقت را از سایرین می ربایند که مشتری مدارتر بود و توانایی درک نیازها و خواسته های مشتریان را دارا باشند .در این راستا رفتار شهروندی سازمان نیز به عنوان شکل دهنده سرمایه اجتماعی سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و منجر به ارتقای عملکرد سازمانی می شود .چراکه افرادی که فراتر از انتظارات شغلی عمل می نمایند می توانند راه کارها و خدمات مناسب تری را برای مشتریان بیایند . تحقیق حاضر به بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بر مشتری مداری کارکنان در 2سازمان خدمات رفاهی وگردشگری می پردازد . نمونه مورد استفاده به منظور جمع اوری داده ها شامل 241 نفر از کارکنان سطح عملیاتی سازمان های مذکور بوده و به منظور سنجش فرضیات تحقیق از ازمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شده است . نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار رفتار شهروندی سازمانی و کلی ابعاد ان بر مشتری مداری کارکنان است .
کلمات کلیدی : رفتار شهروندی سازمانی ، مشتری مداری ،سازمان های خدماتی
مقاله کنفرانسی فارسی
5 رویکرد مدیریت استراتژی کارت امتیازی متوازن و ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
هدف از این تحقیق شناسایی رابطه پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی در سال 1395-96 می باشد . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد . جامعه اماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی به تعداد 260 نفر تشکیل می دهند . حجم نمونه مطابق با جدول مورگان برای 260 نفر 156 نفر براورد گردید و به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . ابزار گرداوری داده ها برای متغیر ابعاد مدیریت استراتژی کارت امتیازی متوازن از پرسش نامه استاندارد « مدیریت استراتژی کارت امتیازی متوازن » کاپلان و نورتون و برای سنجش میزان ارزیابی عملکرد کارکنان نیز از پرسش نامه استاندارد شده « ارزیابی عملکرد کارکنان » هرسی بلانچارد می باشد .ضریب الفای کرونباخ برای پرسش نامه های مدیریت استراتژی کارت امتیازی متوازن و ارزیابی عملکرد کارکنان به ترتیب مقادیر0/85 و 0/95 بدست امد که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسش نامه های مذکور بود . داده های جمع اوری شده با استفاده از ازمون های اماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss نسخه 16 استفاده شده است . نتایج نشان داد بین مدیریت استراتژی کارت امتیازی متوازن و ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد . بنابراین با افزایش مدیریت استراتژی کارت امتیازی متوازن و ترویج ابعاد ان در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی می توان به ارتقای عملکرد کارکنان کمک کرد .
کلمات کلیدی : ارزیابی عملکرد کارکنان ، استراتژی کارت امتیازی رشد و یادگیری ، استراتژی کارت امتیازی فرایندهای داخلی ، استراتژی کارت امتیازی مالی ، استراتژی کارت امتیازی مشتری
مقاله کنفرانسی فارسی
6 ارتقای عملکرد قطعه بندی تصاویر2D با استفاده از کانتور فعال فازی
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
مدل های تغییرپذیر راهکاری نیرومند برای نویز تصویر و گسستگی مرزها به حساب می آیند و مرزی پیوسته و سازگار با تعریفی ریاضی را ارائه می کنند. در قسمت نیروی خارجی همه مدل های اسنیک از یک فرمول ریاضی استفاده می شود. و برای انتشار بردارهای گردایان به منظور گسترش ناحیه جذب آن فرمول را به طور ریاضی مینیمم می نماییم. البته این کار با پیچیدگی در محاسبات روبه رو است. در این مقاله نوع جدیدی از نیروی خارجی برای اسنیک به نام نیروی خارجی فازی FEF معرفی شده است که از منطق فازی برای گسترش بردارهای گردایان در تصویر استفاده می کند. در این روش با استفاده از مجموعه های فازی که به طور جداگانه در جهت های x و y تعریف می کنیم. مرزها را فازی می نماییم. نتایج آزمایشات نشان می دهد که اسنیک نیروی خارجی فازی با پیچیدگی ریاضی کمتر و هم گرایی سریع تر به خوبی روش های مبتنی بر GVF قطعه بندی را انجام می دهد.
کلیدواژه‌ها: آشکارسازی لبه، مدل های تغییرپذیر، کانتور فعال، میدان برداری گردایان، قطعه بندی تصویر
مقاله کنفرانسی فارسی
7 رابطه سرمايه فكری (انساني، مشتری و ساختاری) و عملكرد صنعت بانكداری (مطالعه موردی بانک تجارت گرگان)
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
در دو دهه اخیر بحث های گسترده ای در خصوص اهمیت سرمایه فکری تحت عنوان دارایی های نامشهود بیان شده است که می توان آن را به عنوان منبعیحیاتی برای بقای سازمانی و مزیت رقابتی پایدار به کار گرفت. نیروی انسانی باکیفیت و دانش مدار مهم ترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع دراقتصاد دانش محور امروز است. در چنین شرایطی سرمایه ی فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی به شمار می رود . هدف از نگارش این مقالهبررسی رابطه ابعاد سرمایه ی فکری بر عملکرد بانکداری از دیدگاه مدیران می باشد و تعیین اینکه کدام یک از ابعاد سرمایه ی فکری اثربخشی بیشتری برروی عملکرد کارکنان دارد. نتایج نشان می دهد، سرمایه های فکری، انسانی، مشتری (رابطه ای) و ساختاری، با عملکرد رابطه معنادار و مثبتی دارند لذاسرمایه گذاری در سرمایه فکری سازمان و ابعاد آن باعث بهبود عملکرد بانک می شود.
کلیدواژه‌ها: سرمایه ی فکری، عملکرد کارکنان، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی مشتری، سرمایه ی ساختاری
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer