دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ارزیابی کارایی::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - ارزیابی کارایی

تعداد مقالات یافته شده: 27
ردیف عنوان نوع
1 Evaluation on Chinas forestry resources efficiency based on big data
ارزیابی کارایی منابع جنگل چین براساس داده های بزرگ-2017
The development of Chinas forestry resources has never been more challenging due to serious problems such as shortage, inferiority and uneven distribution of forestry resources. Therefore, the study and evaluation of Chinas forestry resources has a great significance to improve efficiency and ensure the sustainable development of the forestry resource. Meanwhile, the vast territory, huge population and widespread forest landscape of China have led to the numerous indexes and the huge data. To perform the research and evaluation accurately, this paper utilized the big data theory to analyze the relevant data of Chinas forestry resources. This study collected the data from 31 inland provinces and munici palities of China from 2005 to 2013, after which we carefully examined economic, social and ecological factors to choose assessment indexes and processed data accordingly. Firstly, we performed a cross sectional dataset analysis using the method of data envelopment analysis to investigate the forestry resources efficiency in 31 inland provinces and municipalities of China in years 2008, 2012 and 2013. Secondly, we analyzed time series data of the 31 inland provinces and municipalities from 2005 to 2013 using the Malmquist total factor productivity index method. Our results showed the dominant factor that restraining forestry resources efficiency for the 31 inland provinces and municipalities is the imple mented technology. So we suggest increasing the investment in science and technology to improve the overall efficiency of forestry resources, along with improvement of operation and management by relevant administrative departments to improve technology utilization. The innovation of this paper lies in the dynamic process of analysis.
Keywords:Big data|Chinas forestry resources|DEA|Malmquist total factor productivity index
مقاله انگلیسی
2 ادغام تکنیک های VLIW و پردازش بردار برای معماری پردازنده اي با عملکرد بالا و ساده
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 44
در این مقاله یک معماری پردازنده جدید به نام VVSHP برای افزایش سرعت برنامه های داده موازی پیشنهاد شده است که اهمیت رو به رشدي دارد و خواستار افزایش عملکرد سخت افزار می باشد. VVSHP، تکنیک های VLIW و پردازش بردار را برای معماری پردازنده ساده با عملکرد بالا ادغام كرد. نکته کلیدی VVSHP، اجراي دستورالعمل هاي اسکالر متعدد در داخل VLIW و دستورالعمل هاي بردار در مسیر های داده در اجرای موازی واحد است. نکته کلیدی دیگر این است که کاهش پیچیدگی VVSHP با طراحی دو بخش فایل ثبت صورت مي گيرد: (1) بخش مشترک بردار اسکالر با هشت پورت خوانده شده / چهار پورت نوشتن است كه ثبت 6432 بیتی (64 اسکالر یا 164 ثبت بردار) را برای ذخیره سازی عددی داده ها / بردار دارد و (2) بخشی برداری با دو پورت خواندن / یک پورت نوشتن كه 48 ثبت بردار را براي هر ذخيره داده های برداری 432 بیتی دارد. علاوه بر این، داده های برداری پردازش با طول مختلف 1 تا 256 نشان دهنده یک نکته کلیدی برای کاهش سربار حلقه است. VVSHP می تواند به چهار عملیات اسکالر / بردار در هر چرخه برای پردازش موازی مجموعه ای از عملوند و تولید تا چهار نتایج براي بازگشت به فایل ثبت VVSHP نوشته شود. با این حال، آن نمی توانید بیش از یک عملیات حافظه در یک زمان، که بارهای / ذخيره هاي داده های عددی / بردار 128 بیتی از حافظه داده باشد. طراحی پردازنده VVSHP پیشنهادی ما با استفاده از VHDL و هدف قرار دادن Xilinx FPGA Virtex-5 اجرا مي شود و عملکرد آن ارزیابی شده است.
کلمات کلیدی: برنامه های کاربردی داده های موازی | VLIW | پردازش برداری | VHDL | ارزیابی کارایی
مقاله ترجمه شده
3 افزایش مدل بارندگی-جریان آب حاصل از بارندگی برای ارزیابی تاثیرات اقدامات BMP و LID بر آب حاصل از بارندگی های طوفانی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
بهترین اقدامات مدیریتی (BMP) و اقدامات پیشرفتی کم اثر (LID) به صورت روز افزون به عنوان تکنیک های مدیریت آب های طوفانی جهت کاهش تاثیرات توسعه شهری بر آب شناسی و کیفیت آب مورد استفاده قرار می گیرند.برای کمک به طراحان و سیاست مداران در مراخل مختلف پروژه های توسعه (طراحی،اجرا،و ارزیابی)، ابزار دوستدار کاربر برای ارزیابی کارایی اقدامات BMPو LID مورد نیاز است.این تحقیق یک ابزار ساده با عنوان ارزیابی تاثیرات بلند مدت آب شناسی LID را توصیف کرده است که با افزایش اقدامات BMP و LID رشد داشته است و روشهای ارزیابی آب شناسی و کیفیت آب را ارتقا داده و نشانگر اقدامات پیوسته (کاربرد مرکب) است. این ابزار برای ارزیابی عملکرد BMP و LID به صورت انفرادی و پیوسته برای اطلاعات گردآوری شده در طول بارش های 30 ساله برای چهار نوع کاربری اراضی آبخیز مورد استفاده قرار گرفته است ( مناطق مسکونی کم تراکم،مناطق مسکونی پرتراکم ،مناطق صنعتی و تجاری).نتایج شبیه سازی ها با نتایج به دست آمده از دیگر تحقیقات منتشر شده مقایسه شدند.نتایج شبیه سازی نشان داد که کاهش حجم آب باران و آلاینده ها بعد از استفاده از BMPو LID هم به صورت انفرادی و هم به صورت پیوسته قابل مقایسه با تاثیرات مشاهده شده این اقدامات می باشند. مدل L-THIA-LID 2 قابلیت کمک رسانی به تصمیم گیرندگان در ارزیابی تاثیرات محیطی حاصل از اقدامات BMPو LID و ارتقای کارایی تصمیمات مدیریتی آب های طوفانی را دارد.
کلمات کلیدی: بهترین اقدامات مدیریتی | اقدامات توسعه کم اثر | مدلسازی | میزان بارش | مناطق شهری
مقاله ترجمه شده
4 یک روش زمانبندی- بهینه‌سازی چند هدفه بر اساس الگوریتم کلونی مورچگان در محاسبات ابری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
برای برنامه‌های زمانبدی وظیفه در محاسبات ابری، یک روش بهینه‌سازی چندهدفه در اینجا معرفی می‌شود. ابتدا، با هدف تنوع زیستی منابع و وظایف در محاسبات ابری، ما یک مدل هزینه‌ی منبع معرفی می‌کنیم که تقاضای وظایف بر روی منابع را با جزئیات بیش‌تری تعریف می‌کند. این مدل انعکاس‌کننده‌ی رابطه‌ی بین هزینه‌های منبع و هزینه‌های بودجه می‌باشد. یک روش زمانبندی-بهینه‌سازی چندهدفه بر اساس مدل هزینه‌ی منبع معرفی شده‌است. این روش، makespan (زمان تکمیل) و هزینه‌های بودجه‌ی کاربر را به عنوان محدودیت‌های مسئله‌ی بهینه‌سازی در نظر گرفته و به بهینه‌سازی چندهدفه‌ی هر دو مورد کارایی و هزینه دست می یابد. یک الگوریتم کلونی مورچگان بهبود یافته به منظور حل این مسئله معرفی شده است. دو تابع محدودیت برای ارزیابی مور استفاده قرار گرفته و بازخوردی با توجه به کارایی و هزینه‌ی بودجه ارائه می‌دهد. این دو تابع محدودیت اعمال شده بر روی الگوریتم، کیفیت راه‌حل را بصورت بموقع و بر اساس بازخورد به منظور دستیابی به راه‌حل بهینه، تعدیل می‌کند. بعضی از آزمایشات شبیه‌سازی به منظور ارزیابی کارایی این مدل با استفاده از چهار متریی ذیل، طراحی شده‌اند: 1) makespan؛ 2) هزینه؛ 3) نرخ نقض مهلت؛ و 4) بهره‌برداری از منبع. نتایج آزمایشی (تجربی) نشان می‌دهند که بر اساس این چار متریک، یک روش بهینه‌سازی چندهدفه بهتر از دیگر روش‌های مشابه می‌باشد، بخصوص به این دلیل که کارایی آن در سناریوی بهترین حالت، حدود 56.6% افزایش پیدا کرد.
کلمات کلیدی: محاسبات ابری | کلونی مورچگان | زمانبندی وظیفه | مهلت | محدودیت هزینه.
مقاله ترجمه شده
5 ارزیابی کارایی کاوش انجمنی در تک گره های خوشه ای Hadoop با داده های بزرگ
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
داده کاوی یعنی بیرون کشیدن اطلاعات خاصی از مجموعه داده های عظیم از قبل موجود. تکنیک های استخراج داده( یا داده کاوی) تقریبا در تمام حوزه ها همچون آموزش ، مراقبت های بهداشتی ،بازار بورس و ... به کار برده شده است. از وقتی که اندازه داده ها به صورت تعریفی در حال افزایش است ، حفظ عملکرد بالا چالش عمده ای در حوزه داده کاوی محسوب می شود. داده ممکن است در قالب ساختارمند و یا فرمت بدون ساختارمند باشد پس از این رو پژوهش بر روی نحوه استخراج الگو های مکرری که در یک مد تکراشونده تکرار میشوند به نظر دشوار میاید .‮اهداف این مقاله ازریابی عملکرد کلان داده های خوشه ای با گره منفرد در رابطه با داده های بزرگ است .الگوریتم آپریوری بر اساس قوانین الگوریتم داده کاوی برای یافتن الگو های تکرار و قواعد مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت مدت زمان نیاز برای اجرای داده کاوی پیدا میشد و عملکرد هم ارزیابی و مورد سنجش قرار میگرفت .‬‬‬‬
کلمات کلیدی: داده های بزرگ | Hadoop | داده کاوی | مجموعه موارد مکرر | خوشه
مقاله ترجمه شده
6 ارزیابی کارایی سیستم های اطلاعاتی حسابداری: مطالعه ای بر روی شرکت های ارتباطات سیار در بنگلادش
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
این مطالعه به ارزیابی کارایی سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری شرکت¬های منتخب ارتباطات سیار می-پردازد. سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری موجود (که منابع مهم اطلاعات حسابداری را ارائه می¬کنند) در شرکت¬های منتخب ارتباطات سیار بیشتر به عنوان سیستمی برای ثبت و گزارش¬دهی عملیات کسب و کار شناخته می¬شوند تا یک سیستم اطلاعاتی برای مدیریت تصمیم¬گیری. سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری در قالب مجموعه¬ای از سرمایه و منابع انسانی درون سازمان مسئول آماده¬سازی اطلاعات مالی و اطلاعات به¬دست¬آمده از گردآوری و پردازش داده¬های تراکنش¬ها هستند. برای اجرای اثربخش فرایند تصمیم¬گیری به اطلاعات حسابداری کافی نیاز داریم و این اطلاعات کافی زمانی به دست می¬آید که سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری به صورت کارآمد عمل کنند. سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری کارآمد به این دلیل اهمیت دارند که تضمین می¬کنند تمام سطوح مدیریت اطلاعات کافی، مناسب، مرتبط و صحیح را برای برنامه¬ریزی و کنترل فعالیت¬های سازمان تجاری دریافت می¬کنند. سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری محدوده وسیعی را در محیط سازمانی پوشش می¬دهند و اطلاعات باکیفیت را برای کاربران داخلی و خارجی سازمان تجاری را تولید می¬کنند. کاربران سیستم¬های اطلاعاتی از سیستم¬های خود رضایت دارند. این مطالعه نشان می¬دهد که سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری شرکت¬های منتخب ارتباطات سیار کارآمد هستند زیرا بررسی شاخص¬های مختلف کارایی به نتایج مطلوبی منجر شد و پاسخ پاسخ¬دهندگان پیمایش حاوی نظرهای مثبتی بود.
مقاله ترجمه شده
7 کاربرد بسته‌های رها‌شده برای تحویل داده در VANETها
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
تحویل داده چند گامی به موقع و باهزینه کارآمد در میان وسایل نقلیه برای شبکه‌های اقتضایی وسایل نقلیه (VANETs) ضروری بوده، و پروتکل‌های مسیریابی متنوعی برای ارتباطات بدون زیرساخت وسیله نقلیه-به-وسیله نقلیه (V2V) معرفی شده‌اند. در حالت کلی، وقتی که یک بسته (یا یک تکرار از آن) از مسیر مسیریابی خارج شود، رها خواهد شد. اما، ما مشاهده می‌کنیم که این بسته‌ها (یا تکرار آن‌ها) ممکن است زود تر از بسته‌هایی که از طریق مسیرهای مسیریابی اصلی تحویل داده می‌شوند، به مقصد تحویل داده شوند. در این مقاله، ما یک شمای مسیریابی مبتنی بر درخت (TBRS) جدید برای بهره‌گیری از بسته‌های رها شده در VANETها معرفی می‌کنیم. در TBRS، بسته از طریق یک درخت مسیریابی که مقصد به عنوان ریشه آن است، تحویل داده می‌شود. و وقتی که بسته از درخت مسیریابی خود خارج شود، فورا رها نشده و اگر بتواند بعد از مدتی به شاخه‌ای دیگر از درخت برسد، تحویل داده خواهد شد. ما شبیه‌سازی‌های گسترده‌ای را برای ارزیابی کارایی TBRS بر اساس نقشه راه یک شهر واقعی که از Google Earth جمع‌آوری شده است، انجام می‌دهیم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که TBRS می‌تواند پروتکل‌های موجود را پشت سر بگذارد، مخصوصا زمانی که منابع شبکه محدود باشند.
کلمات کلیدی: مسیریابی | vanet | پیشرانی فرصت ‌طلب
مقاله ترجمه شده
8 چالش تفکیک و تشخیص سخنرانی CHIME دوم: مجموعه داده‌ها، وظایف و مبناها
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
تشخیص خودکار گفتار (ASR) دور از میکروفون هنوز هم به عنوان یک هدف چالش‌برانگیز در محیط‌های روزمره از جمله منابع پس‌زمینه متعدد و پژواک، باقی مانده است. این مقاله مایل است تا به مرجعی در زمینه چالش CHiME دوم تبدیل شده و بصورت ابتکار عملی درآید که برای تحلیل و ارزیابی کارایی سیستم‌های ASR در محیط‌های داخلی دنیای واقعی طراحی شده است. دو مسیر (Track) جداگانه پیشنهاد شده است: یک وظیفه مجموعه واژگان کوچک با جابجایی کم گوینده و یک وظیفه مجموعه واژگان متوسط بدون جابجایی گوینده. ما درباره منطق چالش فوق بحث کرده و یک توضیح با جزئیات از مجموعه داده‌ها، وظایف و نتایج کارایی پایه را برای هر مسیر ارائه می‌دهیم.
کلمات کلیدی: ASR نویز قوی | چالش CHiME
مقاله ترجمه شده
9 نمودارهای UML برای شبکه های رنگی پتری : یک ابزار اتوماتیک کارایی نرم افزار
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
سختی کارایی نرم افزار در چگونگی دستیابی به ارزیابی سریع و صحیح کارایی، و انجام آن در سراسر دوره ی حیات نرم افزار است. بر اساس مطالعه روی توسعه ی تکراری، یک پلتفرم کارایی نرم افزار به کمک ابزارهای مدل سازی با نام UML و CPN ساخته می شود. با استفاده از همه ی اطلاعات کارایی فراهم شده توسط مستندات UML و سلسله مراتب مدل CPN و نیز معماری سیستم مهیا شده توسط ترکیب چند شکل، اجتناب از یکسونگری (توجه به فقط یک جنبه) حاصل از یک نمودار UML واحد که سیستم را توصیف می کند، آسان است. پیامی که می تواند توالی فرایندها و احتمال آن ها را توصیف کند، خط اصلی مطالعه ی ما است. با توسعه ی ساده کردن اتومات سازی قوانین تبدیل UML/CPN، مدل CPN که در پایان تبدیل شده است، بین سطوح مختلف، شفاف بوده و بین هر یک از واسط ها، روشن خواهد بود. داده ی مورد نیاز برای ارزیابی کارایی با استفاده از شبیه سازی مدل CPN بدست خواهد آمد. ابزارهای تبدیل اتوماتیک که برای دست یابی به تبدیل از UML به CPN مورد استفاده قرار می گیرند و نیز مثال هایی که عملی بودن پلتفرم فوق را بررسی می کنند، در پایان این مقاله آمده اند.
کلمات کلیدی: نمودارهای UML | ارزیابی کارایی نرم افزار | رویکرد تبدیل UML/CPN | تبدیل اتوماتیک
مقاله ترجمه شده
10 ارزیابی کارایی پروتکل های مسیریابی ادهاک برای ارتباطات نظامی
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
شبکه های ادهاک موبایل (MANET) هم برای مطالعه ارتباطی و هم مطالعات نظامی بسیار جالب توجه هستند که این به علت توان بالقوه آنها برای استقرار شبکه ارتباطی در هر موقعیتی که شامل مواقع اضطراری نیز می شود، می باشد. مثال هایی در مورد فرایندهای تحقیق و نجات، ارتقا نظامی در محیط های مربوط به دشمن و چندین نوع از عملیات های پلیسی وجود دارد. یکی از موضوعات تعیین کننده در مورد چگونگی مسیریابی پیام هایی می باشد که دربردارنده ی مشخصاتی برای این شبکه ها هستند. گره ها به عنوان مسیرهایی در یک محیط بدون ساخت و ساز ثابت شده عمل می کنند، گره ها متحرک هستند، محیط بی سیم دارای محدودیت های مربوط به خودش در مقایسه با شبکه های سیمی است و پروتکل های مسیریاب موجود نمی توانند در این زمینه حداقل بدون تغییرات به کار برده شوند. در طول چندین سال گذشته، تعدادی از پروتکل های مسیریاب پیشنهاد داده شده و برای درج موضوع مسیریابی در MANET ها ارتقا یافته اند. مشخص نمی باشد که چگونه این پروتکل های متفاوت تحت شرایط محیطی مختلفی شکل می گیرند. یک پروتکل ممکن است بهترین در یک شکل گیری شبکه بدون بدتر بودن در دیگری باشد. این مقاله یک سری آنالیزها و ارزیابی ها را از این پروتکل ها فراهم ساخته است که ممکن است برای ارتباطات نظامی مناسب باشد. ارزیابی صورت گرفته در این جا نشان دهنده و هدایت کننده دو فاز می باشد. در فاز اولیه، ما پروتکل ها را براساس شاخص های کیفی نسبت به مکان این ها مقایسه می کنیم که ممکن است برای ملاک ارزیابی ما متناسب باشد. در فاز دوم، ما پروتکل های انتخاب شده از فاز اولیه را براساس شاخص های کمی در سناریو متحرک ارزیابی می کنیم که منعکس کننده حرکت های تاکتیکی نظامی می باشد. نتایج نشان دهنده این است که هیچ گونه پروتکل مسیریابی در مرحله موجود بدون تغییرات وجود ندارد که می تواند مسیریابی موثر را نسبت به هر اندازه ای از شبکه با توجه به تعداد گره ها و بار و تحرک شبکه فراهم سازد.
کلمات کلیدی: سیستم های بی سیم ادهاک | MANET | پروتکل های مسیریابی | شبیه ساز شبکه (ns-2)
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer