دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اطلاعات جغرافیایی داوطلب::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - اطلاعات جغرافیایی داوطلب

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 Constructing gazetteers from volunteered Big Geo-Data based on Hadoop
ساخت فرهنگ جغرافیایی از داده های بزرگ جغرافیائی به طور داوطلبانه بر اساس هادوپ-2017
Traditional gazetteers are built and maintained by authoritative mapping agencies. In the age of Big Data, it is possible to construct gazetteers in a data-driven approach by mining rich volunteered geographic infor mation (VGI) from the Web. In this research, we build a scalable distributed platform and a high performance geoprocessing workflow based on the Hadoop ecosystem to harvest crowd-sourced gazetteer entries. Using experiments based on geotagged datasets in Flickr, we find that the MapReduce-based workflow running on the spatially enabled Hadoop cluster can reduce the processing time compared with traditional desktop-based operations by an order of magnitude. We demonstrate how to use such a novel spatial-computing infrastructure to facilitate gazetteer research. In addition, we introduce a provenance-based trust model for quality assurance. This work offers new insights on enriching future gaz etteers with the use of Hadoop clusters, and makes contributions in connecting GIS to the cloud computing environment for the next frontier of Big Geo-Data analytics.
Keywords:Gazetteers|Volunteered geographic information|Hadoop|Scalable geoprocessing workflow|Big Geo-Data|CyberGIS
مقاله انگلیسی
2 SWI: یک فرهنگ جغرافیایی تعاملی وب معنایی برای پشتیبانی داده های باز پیوندی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
پیاده سازی های فعلی فرهنگ جغرافیایی،دایرکتوری های جغرافیایی که نام های مکانی را به مختصات های جغرافیایی پیوند می دهند نمی توانند از معنا شناسی برای پاسخ دادن به پرس و جو های پیچیده (بیش تر فرهنگ های جغرافیایی اصطلاح نامه ای از نام های مکانی هستند) استفاده کنند و هم نمی توانند از حوزه ی هستی شناسی برای ابهام زدایی نام مکان قابل دسترس کردن مجموعه داده ها در وب معنایی یا پشتیبانی استفاده از اطلاعات اختیاری جغرافیایی بهره گیرند. نسل جدیدی از فرهنگ جغرافیایی باید با این گونه مشکلات مقابله کنند.در مقاله ما یک معماری جدید برای فرهنگ جغرافیایی که از ابزار های وب معنایی و VGI همچون هستی شناسی یا داده های باز پیوندی استفاده می کنند جهت غلبه بر این محدودیت ها ارایه میکنیم . هم چنین ما یک فرهنگ جغرافیایی - فرهنگ جغرافیایی تعاملی وب معنایی پیاده سازی شده توسط این معماری را ارایه خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که می تواند برای اضافه کردن مختصات های جغرافیای غایب به رکورد های گوناگونی زیستی مورد استفاده قرار گیرد.در آزمایش ما از این فرهنگ جغرافیایی به منظور تصحیح داده های جغرافیایی از یک نمونه بزرگ چیزی در حدود ۱۴۲ هزار رکورد رویداد نمونه های آمازون از گونه های پیوندی - یک مخزن بزرگ از مجموعه رکورد های تنوع زیستی از برزیل بهره خوایهم برد.این آزمون ها نشان دادند که SWI فرهنگ جغرافیایی قادر به اضافه کردن مختصات های جغرافیایی به رکورد های در حدود ۳۰ هزار و افزایش دادن رکورد ها با مختصات از 30.29% درصدی به 57.5% درصد از کل تعداد رکورد ها در نمونه بود .
کلمات کلیدی: وب معنایی | اطلاعات جغرافیایی داوطلب | فرهنگ جغرافیایی
مقاله ترجمه شده
3 Mining point-of-interest data from social networks for urban land use classification and disaggregation
استخراج داده های نقطه علاقه از شبکه های اجتماعی برای مناطق شهری با استفاده از طبقه بندی و جداسازی-2015
Over the last few years, much online volunteered geographic information (VGI) has emerged and has been increasingly analyzed to understand places and cities, as well as human mobility and activity. However, there are concerns about the quality and usability of such VGI. In this study, we demonstrate a complete process that comprises the collection, unification, classification and validation of a type of VGI—online point-of-interest (POI) data—and develop methods to utilize such POI data to estimate disag- gregated land use (i.e., employment size by category) at a very high spatial resolution (census block level) using part of the Boston metropolitan area as an example. With recent advances in activity-based land use, transportation, and environment (LUTE) models, such disaggregated land use data become important to allow LUTE models to analyze and simulate a person’s choices of work location and activity destina- tions and to understand policy impacts on future cities. These data can also be used as alternatives to explore economic activities at the local level, especially as government-published census-based disaggre- gated employment data have become less available in the recent decade. Our new approach provides opportunities for cities to estimate land use at high resolution with low cost by utilizing VGI while ensur- ing its quality with a certain accuracy threshold. The automatic classification of POI can also be utilized for other types of analyses on cities.© 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-NDlicense (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Information extraction | Machine learning | Points of interest | Land use | Volunteered geographic information
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer