دانلود و نمایش مقالات مرتبط با انتخاب سبد سهام::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - انتخاب سبد سهام

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 مدل یکپارچه چند هدفی و میان بهره ای Markowitz–DEA برای بازگشت سرمایه فازی برای مساله انتخاب سهام
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
در این مقاله برای انتخاب سهام، مدل چند هدفی جدیدی ارائه شده است. مدل پیشنهادی ، مدل میان بهره‌ای DEA را در مدل واریانس متوسط Markowitz مشارکت میدهد. به دلیل پیچیدگی کامپیوتری برای مدل پیشنهادی، نسخه دوم الگوریتم ژنتیک رتبه بندی غیر مغلوب. (NSGA-II) بکار گرفته شده است. برای نشان دادن عملکرد مدلمان ، این مدل برای 52 شرکت که در لیست بازار سهام ایران بودند برقرار شد و نتایج ، انالیز شدند. نتایج نشان داد که در مدل پیشنهادی به دلیل بازگشت سرمایه در مقایسه با مدل Markowitz و DEA بطور قابل توجهی ، میزان ریسک و بازده به طور همزمان؛ مناسب است.
کلمات کلیدی: انتخاب سبد سهام | مدل میانگین واریانس مارکوویتز | تحلیل پوششی داده ها (DEA) | اعداد فازی | الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیر دامنه ای 2 | (NSGA-II)
مقاله ترجمه شده
2 ارائه مدل ترکیبی تحلیل شبکه ای -الکتر با استفاده از نسبت های مالی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش پتروشیمی ایران در دوران پسابرجام
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
رونق و رشد اقتصادی هر کشوری رابطه مستقیم با تولید و سرمایه گذاری ان کشور دارد . در سال های اخیر با توجه به رشد منفی اقتصاد و رکورد بازار سرمایه و همچنین تحریم های بین المللی ،کاهش سود بانکی ،نیاز اقتصادی کشور به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در دوران پسابرجام نیز بیش از پیش احساس می شود که دراین میان بورس اوراق بهادار می تواند با توجه به محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ،نقش ویژه ای را در رشد و رونق اقتصادی ایفاکند .این پژوهش در نظر دارد با مقایسه روش تحلیل شبکه ای و تحلیل سلسه مراتبی و ارائه رویکرد ترکیبی چند معیاره تحلیل شبکه ای -الکتر با توجه به نسبت های مالی و نتایج حاصله بتواند با افزایش مشارکت افراد و همچنین بالا بردن سطح کیفیت و هدایت سرمایه گذاری ان ها در بازار بورس ،باعث رشد اقتصادی در کشور و همچنین با جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی ،کمبود منابع مالی در پروژه های دولتی و خصوصی جبران شود.ابتدا در این پژوهش به تنظیم پرسش نامه پرداخته شده سپس با استفاده از ان ،وزن معیارها و زیر معیارها از روش تحلیل شبکه ای و روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار سوپر دسیژن و مقایسه ان ها ،نتایج استخراج گردیده و در انتها با اطلاعات بدست امده در نرم افزار رهاورد نوین و از صورت های مالی اساسی حسابرسی شده شرکت ها که از میانگین شش ساله ی داده های واقعی در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 بدست امده ،از روش الکتر با استفاده از نرم افزار الکتر سولور جهت رتبه بندی شرکت های پتروشیمی عضو بورس اوراق بهادار استفاده شده است . نتایج نشان می دهد سه زیر معیار نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام و نسبت جاری دارای بیشترین وزن بوده در نتیجه بیشترین اثر گذاری را در رتبه بندی خواهد داشت . از نظر رتبه بندی نیز شرکت های پتروشیمی اصفهان ،پتروشیمی فجر و پتروشیمی فارابی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کرده و بقیه در رتبه های بعدی قرار دارند .
کلمات کلیدی :تحلیل شبکه ای ،تحلیل سلسله مراتبی ،الکتر ،انتخاب سبد سهام ،نسبت های مالی ،سرمایه گذاری خارجی ،پسابرجام ،پتروشیمی ایران ،بورس
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer