دانلود و نمایش مقالات مرتبط با انفجار::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - انفجار

تعداد مقالات یافته شده: 22
ردیف عنوان نوع
1 ردیابی تکامل وجهه یک مقصد ازطریق واکاوی متنی بازبینی های آنلاین – مورد ماکائو
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
درطی دهه گذشته، گذاشتن پست های آنلاین از تجربه های سفر برای گردشگران، یک اقدام معمول شده است. این مقاله از روشای واکاوی متن برای بررسی تکامل محتوای بازبینی های آنلاین سایت TripAdvisor درباره ماکائو و بین سالهای 2005 تا 2015 استفاده می کند. در طول این دوره زمانی، تعداد چنین بازبینی هایی به حد انفجار رسیده است و با تقریبا" هیچ شروع کرده است و در عین حال، ماکائو به عنوان یک مقصد گردشگری، خودش را از یک پاورقی خیلی ظریف برای هنگ کنگ به لاس وگاس شرق تبدیل کرده است. به علاوه، در این دوره زمانی، تعدادی جاذبه های غیر تصادفی جدید نیز دردسترس بازدید کننده ها قرار گرفته است. سپس این مقاله تکامل محتوای آنلاین تولید شده توسط کاربر را با تکامل وجهه ماکائو مقایسه می کند که توسط تبلیغ کننده رسمی این مقصد در این دوره زمانی طرح ریزی شده است. این مقایسه آشکار می کند که با اینکه پروژه های بعدی لزوما" همان وجهه را در این زمان طرح ریزی می کنند، بازبینی های TripAdvisor نشانگر برخی گرایشات واضح می باشد.
کلیدواژه ها: وجهه مقصد | محتوای تولید شده توسط کاربر | واکاوی متن | ماکائو
مقاله ترجمه شده
2 Chinas R&D explosion—Analyzing productivity effects across ownership types and over time
R & D انفجار تجزیه و تحلیل اثرات بهره وری چین در میان انواع مالکیت و در طول زمان-2016
Article history:Received 21 January 2015Received in revised form 3 June 2015 Accepted 24 July 2015Keywords: Productivity R&DChina Ownership type PatentsJEL classification:O32 O33In the past years, Chinese firms increased their spending on R&D substantially and worked on achieving a higher quality level of R&D. We analyze whether different R&D activities show a positive influence on total factor productivity (TFP) for firms of different ownership types and across two time periods. Our panel dataset with annual information allows us to study listed firms over the two time periods 2001–2006 and 2007–2011. Privately owned enterprises (POEs) not only obtain higher returns from own R&D than majority and minority state-owned enterprises (SOEs), they are also able to increase their leading position. Overall strong increases in the size of patent stocks are related to a decreasingly positive or even vanishing influence on TFP. POEs not only produce R&D of the highest quality but are also the only ownership type profiting from higher quality. Up to now research collaborations allow almost no benefit with the only exception stemming from domestic collaborations with individuals. Our comprehensive analysis depicts strengths but also weaknesses of the corporate sector in China. We derive implications for the further development of economic policies.© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Productivity | R&D | China| Ownership type | Patents
مقاله انگلیسی
3 Experimental investigations of the minimum ignition energy and the minimum ignition temperature of inert and combustible dust cloud mixtures
تحقیقات تجربی از حداقل انرژی اشتعال و حداقل درجه حرارت اشتعال مخلوط ابر گرد و غبار بی اثر و احتراق-2016
Article history:Received 8 October 2015Received in revised form 6 January 2016 Accepted 8 January 2016Available online 12 January 2016Keywords:Minimum ignition energy Minimum ignition temperature Dust explosionIgnition sensitivity Inert materialsThe risks associated with dust explosions still exist in industries that either process or handle combustible dust. This explosion risk could be prevented or mitigated by applying the principle of inherent safety (moderation). This is achieved by adding an inert material to a highly combustible material in order to decrease the ignition sensitivity of the combustible dust. The presented paper deals with the experimental investigation of the influence of adding an inert dust on the minimum ignition energy and the minimum ignition temperature of the combustible/inert dust mixtures. The experimental investigation was done in two laboratory scale equipment: the Hartmann apparatus and the Godbert-Greenwald furnace for the minimum ignition energy and the minimum ignition temperature test respectively. This was achieved by mixing various amounts of three inert materials (magnesium oxide, ammonium sulphate and sand) and six combustible dusts (brown coal, lycopodium, toner, niacin, corn starch and high density polyethylene). Generally, increasing the inert materials concentration increases the minimum ignition energy as well as the minimum ignition temperatures until a threshold is reached where no ignition was obtained. The permissible range for the inert mixture to minimize the ignition risk lies between 60 to 80%.© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords:Minimum ignition energy | Minimum ignition temperature | Dust explosion | Ignition sensitivity | Inert materials
مقاله انگلیسی
4 Experimental investigation of the minimum auto-ignition temperature (MAIT) of the coal dust layer in a hot and humid environment
بررسی تجربی حداقل دمای خودکار احتراق (MAID) از لایه گرد و غبار ذغال سنگ در یک محیط گرم و مرطوب-2016
Ventilation Air Methane (VAM) abatement technology is recognized as a promising and value adding technique for reducing fugitive methane emissions, however, it also increases the potential fire and explosion risks of overheated coal dust. To eliminate these risks from the abatement systems it is ne- cessary to determine the critical combustion characteristics of the minimum auto ignition temperature (MAIT) for a coal dust layer.This study investigates the auto-ignition behavior of coal dust layers in a humid environment with Relative Humidity (RH) 4 80%. The MAIT of four different coal dust samples (Australian coal) with particle sizes below 212 μm and dust layer thicknesses of 5, 12 and 15 mm were measured using a dust layer auto ignition temperature apparatus in accordance with the ASTM E2021 standard.It was concluded that the MAIT of the coal dust layer significantly decreases with decreasing particle size. The MAIT for the coal samples with a smaller D50 size were observed to be lower in comparison with samples with a larger D50 size. The dust layer thickness was shown to significantly impact on the MAIT. The MAIT increased proportionally with the increasing thickness of the coal dust layer. The effect of the coal dust moisture content and humidity on the MAIT for compacted dust layers was noticeable, whereas, this effect was less important with loose dust layers. In addition, this work investigated and compared the MAIT for a typical coal dust sample based on the existing ASTM and International Elec- trotechnical Commission (IEC) standard procedures for ignition of coal dust layers.& 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Dust layer | Coal ignition | Explosion | Volatile matter | MAIT | VAM
مقاله انگلیسی
5 Effects of ignition energy on fire and explosion characteristics of dilute hybrid fuel in ventilation air methane
اثر انرژی اشتعال در آتش سوزی و ویژگی های انفجار سوخت ترکیبی رقیق در تهویه متان هوا-2016
Deflagration explosions of coal dust clouds and flammable gases are a major safety concern in coal mining industry. Accidental fire and explosion caused by coal dust cloud can impose substantial losses and damages to people and properties in underground coal mines. Hybrid mixtures of methane and coal dust have the potential to reduce the minimum activation energy of a combustion reaction. In this study the Minimum Explosion Concentration (MEC), Over Pressure Rise (OPR), deflagration index for gas and dust hybrid mixtures (Kst) and explosive region of hybrid fuel mixtures present in Ventilation Air Methane (VAM) were investigated. Experiments were carried out according to the ASTM E1226-12 guideline utilising a 20 L spherical shape apparatus specifically designed for this purpose.Results: obtained from this study have shown that the presence of methane significantly affects explo- sion characteristics of coal dust clouds. Dilute concentrations of methane, 0.75e1.25%, resulted in coal dust clouds OPR increasing from 0.3 bar to 2.2 bar and boosting the Kst value from 10 bar m s—1 to 25 bar m s—1. The explosion characteristics were also affected by the ignitors’ energy; for instance, for a coal dust cloud concentration of 50 g m—3 the OPR recorded was 0.09 bar when a 1 kJ chemical ignitor was used, while, 0.75 bar (OPR) was recorded when a 10 kJ chemical ignitor was used.For the first time, new explosion regions were identified for diluted methane-coal dust cloud mixtures when using 1, 5 and 10 kJ ignitors. Finally, the Le-Chatelier mixing rule was modified to predict the lower explosion limit of methane-coal dust cloud hybrid mixtures considering the energy of the ignitors.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Hybrid mixture | Deflagration index | Pressure rise | Explosion characteristics | ASTM E2021 | Coal dust | Methane | Explosion | Dust cloud
مقاله انگلیسی
6 Behaviour of cylindrical steel drums under blast loading conditions
رفتاربا طبل های فلزی استوانه ای تحت شرایط بار انفجار-2016
The Buncefield incident in the UK in 2005 involved an explosion of 240,000 m3 of vapour cloud which resulted in considerable damage to properties in the surrounding area. A number of objects that can be used as overpressure indicators such as standard steel drums were located at various points around the site. These were found deformed to different levels after the explosion. These overpressure sensitive objects were used to assess the overpressure level at the locations of the objects during the incident. This study describes full scale validation tests and numerical simulations of far-field air blast loading acting on de formable steel drums in order to investigate possible forensic methods to aid the incident investigation. Subsequently, a number of numerical models are developed in order to simulate the tests. Two models with varying complexity are used in the simulations: uncoupled Eulerian–Lagrangian model and coupled Eulerian–Lagrangian approaches. These models are validated against the test data from gas detonation explosion. Comparison between the numerical and experimental results suggests that both approaches tend to over-predict the deformation of drums due to identified inaccuracies from test measurements and numerical methods. However, both methods can comparatively capture the different levels of damage arising from blast loads with various intensities. These comparative levels are in general agreement with observations from test data. Parametric studies using the validated techniques are also carried out to further examine the response of steel drums. The results are summarised in the form of pressure–impulse dia grams, and typical residual shapes of drum models are selected to complement the pressure–impulse diagrams. The methods and results presented in this paper offer a very useful tool which could be em ployed to aid forensic investigations of future explosion incidents involving steel drums or similar field objects.
Blast tests | Numerical simulation | Buncefield incident | Dynamic response | Vapour cloud explosions
مقاله انگلیسی
7 عوامل تعیین کننده وفاداری مشتری در تجارت موبایل در مالزی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
بازار نوظهور آسیا برای رشد دیجیتالی انفجاری آماده شده است. با پذیرش سریع اینترنت و آشنایی مصرف کنندگان با دستگاه های موبایل ، بازار تجاری موبایل به یکی از امیدوار کننده ترین و سودآور ترین بازارها تبدیل شده است. در مالزی ، اگرچه بازاری تجاری موبایل هنوز هم در مرحله عدم بلوغ قرار دارد اما انتظار می رود در سالهای آینده ، اینترنت موبایل به سرعت رشد کند. مطالعات متعدد در مورد اتخاذ تجارت موبایلی مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال ، توجه کمی به آن عواملی شده است که می تواند مشتریان تجاری موبایل را حفظ کند و باعث بهبود عملکرد کسب و کار شود. بنابر این ، هدف این مقاله پل زدن بین شکاف موجود بین عواملی است که بر وفاداری مشتریان در بازار تجارت موبایلی در مالزی بوسیله ترکیب کردن مدل های کیفیت خدمات الکترونیک و ارتباط بین تئوری های کیفیت در رابطه با تجارت موبایلی تاثیر می گذارد. به طور خاص ، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد کیفی خدمات الکترونیک در زمینه کارایی ، دسترسی سیستمی ، اجرا و حفظ حریم خصوصی و همچنین ارتباط ابعاد کیفی مرتبط با رضایت مندی ، اعتماد و تعهد نسبت به وفاداری مشتری در خدمات تجاری موبایل است. روش نظرسنجی انلاین برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. از 300 پرسشنامه توزیع شده ، 214 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد و نرخ پاسخ 71.3 درصدی ثبت شد. پس از آن داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق به صورت قابل توجهی در پر کردن شکاف مرتبط با عوامل تعیین کننده وفاداری مشتری در خدمات تجاری موبایلی نقش داشت. این پژوهش ممکن است به ارائه دهندگان خدمات تجاری موبایلی ، بازاریابان و مدیران در زمینه تصمیم گیری هایشان و همچنین بهبود فرآیند سودآوری در محصولات و خدمات کمک کند.
کلمات کلیدی: کیفیت خدمات الکترونیک | کیفیت ارتباطی | وفاداری مشتری | تجارت موبایل
مقاله ترجمه شده
8 Resource management for bursty streams on multi-tenancy cloud environments
مدیریت منابع برای جریان انفجاری در محیطهای ابری چند مستاجری-2016
The number of applications that need to process data continuously over long periods of time has increased significantly over recent years. The emerging Internet of Things and Smart Cities scenarios also confirm the requirement for real time, large scale data processing. When data from multiple sources are processed over a shared distributed computing infrastructure, it is necessary to provide some Quality of Service (QoS) guarantees for each data stream, specified in a Service Level Agreement (SLA). SLAs identify the price that a user must pay to achieve the required QoS, and the penalty that the provider will pay the user in case of QoS violation. Assuming maximization of revenue as a Cloud provider’s objective, then it must decide which streams to accept for storage and analysis; and how many resources to allocate for each stream. When the real-time requirements demand a rapid reaction, dynamic resource provisioning policies and mechanisms may not be useful, since the delays and overheads incurred might be too high. Alternatively, idle resources that were initially allocated for other streams could be re-allocated, avoiding subsequent penalties. In this paper, we propose a system architecture for supporting QoS for concurrent data streams to be composed of self-regulating nodes. Each node features an envelope process for regulating and controlling data access and a resource manager to enable resource allocation, and selective SLA violations, while maximizing revenue. Our resource manager, based on a shared token bucket, enables: (i) the redistribution of unused resources amongst data streams; and (ii) a dynamic re-allocation of resources to streams likely to generate greater profit for the provider. We extend previous work by providing a Petrinet based model of system components, and we evaluate our approach on an OpenNebula-based Cloud infrastructure.
Keywords: Data stream processing | Cloud computing | Profit-based resource management | SLA management | Admission control | QoS provisioning
مقاله انگلیسی
9 نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
بتن با عملکرد فوق العاده قوی (UHPC) تهیه شده و رفتار دینامیکی آن تحت نفوذ مکرر و انفجارهای عمقی مختلف با استفاده از گلوله های 14.5 میلیمتری و مواد منفجره TNT مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. عمق نفوذ UHPC در تعداد نفوذهای مختلفی اندازه گیری شد. آسیب UHPC با روش سرعت موج فراصوت اندازه گیری شد و فرآیند نفوذ UHPC با دوربین پرسرعت مورد مشاهده قرار گرفت. آسیب انفجاری UHPC با مواد منفجره TNT مدفون شده در اعماق مختلف اندازه گیری شد و فرآیند انفجار با روش المان محدود شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهند که مقاومت بتن UHPC در برابر نفود مکرر و انفجارهای عمقی مختلف به وسیله آرماتورگذاری ترکیبی فولاد و الیافت بازالت بطور چشمگیری بهبود می یابد. عمق نفوذ ثانویه این بتن با مصالح درشت دانه بازالت کاهش می یابد و آسیب بتن با مصالح درشت دانه بازالت بیشتر از آسیب این بتن بدون مصالح درشت دانه بازالت است. جرم و عمق جاگذاری مواد منفجره اثرات مهمی بر آسیب بتن UHPC دارد.
کلمات کلیدی: بتن با عملکرد فوق العاده بالا | نفوذ | انفجار | خسارت | المان محدود
مقاله ترجمه شده
10 سرمایه‌گذاری در آینده: نروژ، تغییرات اقلیمی و خروج سرمایه از صنایع سوخت فسیلی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
جنبش خروج سرمایه از صنایع سوخت فسیلی در چند سال گذشته رشدی انفجاری را تجربه کرد (از موسسات آموزشی که اتخاذ سیاست‌های سرمایه‌گذاری اخلاقی را تشویق می‌کردند به تمرکز روی شهرها، صندوق‌های بازنشستگی و موسسات خیریه‌ی انسان‌دوستانه گسترش پیدا کرد). جنبش خروج سرمایه از صنایع سوخت فسیلی به آرمان‌های جهانی مانند نشست پاریس در ارتباط با اقلیم جهانی در سال ۲۰۱۵ دست پیدا کرد (رقابت‌طلبی از صندوق‌های ثروت ملی و دولت‌های ملی جهت مشارکت در خروج سرمایه از صنایع سوخت فسیلی و الزام برای خروج سرمایه از صنایع سوخت فسیلی در گفتمان‌های بین‌المللی راجع به اقلیم جهانی).
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer