دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تبدیل فوریه::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - تبدیل فوریه

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 خصوصیات شیمیایی و فرسودگی اکسیداتیو آسفالت زیستی و سازگاری آن با آسفالت نفتی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
مقاله ترجمه شده
2 بررسی سریع طول عمر زیاد کامپوزیت لاستیک سیلیکون / سیلیکا برای پوشش عایق ولتاژ بالا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
لاستیک سیلیکون آویزان شده (RTV-SiR) یک ماده پلیمر برجسته برای پوشش عایق های ولتاژ بالا است. مانند دیگر مواد پلیمری، لاستیک سیلیکون نیز در برنامه های کاربردی در فضای باز ظاهر می شود. سیلیکا یکی از مؤثرترین مواد افزودنی برای بهبود خواص مواد پلیمری است. برای تجزیه و تحلیل اثر سیلیکا بر رفتار پیر سازی RTV-SiR، ما دو کامپوزیت مبتنی بر سیلیس با 10٪ میکرو + 5٪ نانو و 15٪ میکروسیلیک آماده کردیم. نمونه های آماده شده تحت فشارهای شتابنده مانند اشعه ماوراء بنفش، باران اسیدی، گرما و مه برای 9000 ساعت در یک اتاق مخصوص ساخته می شوند. برای تجزیه و تحلیل به موقع نمونه ها، میکروسکوپ اسکن الکترونی (SEM)، اسپکتروسکوپ مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، نظارت بر نشتی جاری شده و تجزیه و تحلیل هیدروفوبیسیتی همراه با بازرسی چشمی مداوم استفاده می شود. در طی زمان، تمام نمونه ها کاهش تدریجی شفافیت را نشان دادند. افزایش جریان نشتی بیشترین مقدار در مورد SiR (SiR-0) و کمترین مقدار در مورد ترکیبات ترکیبی (SiR-2) است. مقادیر اولیه جریان نشتی برای SiR-0، SiR-1 و SiR-2 به ترتیب 0.5، 0.5 و 0.3μA بود و پس از گذشت زمان، مقادیر جریان نشتی افزایش یافته 0.9، 0.8 و 0.6μA بود. از FTIR، کمترین کاهش در شدت جذب قله گروه های مهم در SiR-2 ثبت شده است. در SiR-0، قله های(پیک) متقارن C-Hکششی از خمش CH3 و Si-CH3 متقارن پس از 9000 ساعت به ترتیب 91.7 و 6/94٪ بوده است. در SiR-1 و SiR-2، کشش متقارن C-H از CH3 به ترتیب 120 و 110 درصد افزایش یافت، در حالی که خمش متقارن Si-CH3، 95 درصد از خوشه در SiR-1 و تقریبا 97 درصد در SiR- 2 ،بعد از 9000 ساعت است. هیدروفوبیت نهایی SiR-0 و SiR-1 HC-2 بود، در حالیکه نسبت SiR-1 دارای کلاس هیدروفوبیکی بالاتر از HC-1 بود. نتایج SEM همچنین حداقل تغییرات در سطح ترکیب کامپوزیت هیبرید را نشان دهد. سیلیکا تاثیر زیادی بر رفتار پیرسازی لاستیک سیلیکون نشان داده که در مورد ترکیبی هیبرید بالاتر بوده است.
کلید واژه ها: کامپوزیت | پوشش | پیری | SEM | FTIR | STRI | جریان تراوشی
مقاله ترجمه شده
3 رمزگذاری چند تصویر با استفاده از کشت های طیفی و تسهیم فضایی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
طرح رمزگذاری چند تصویر با استفاده از کشت طیفی و تسهیم فضایی بر اساس چند پارامتر گسسته تبدیل فوریه کسری (DSP FFT) ارائه شده است. اسپکتروم هر تصویر اصلی ابتدا توسط یک فیلتر پایین گذر نابود و لگدمال شده، و سپس تصویر با همان اندازه از فیلتر بازیافت شده است. تصاویر ترمیم شده بطور فضایی منتقل شده و تسهیم شده به یک سیگنال پیچیده با همان اندازه از تصویر اصلی هستند. سیگنال مرکب توسط یک عملیات درهم سازی پیکسل و ماسک فاز تصادفی ضرب شده است، و سپس به یک تصویر توسط DMPFRFT رمزگذاری شده است. اسکن تصویر چندگانه با کلیدهای صحیح بازیابی می شود و اسکن تصویر اصلی سپس با بزرگ کردن تصاویر دی مالتی پلکس شده بدست آمده است. شبیه سازی عددی برای نشان دادن اعتبار و امنیت روش پیشنهادی انجام شده است.
کلمات کلیدی: رمزگذاری چند تصویر | فراکشنال چند پارامتری گسسته | تبدیل فوریه | برداشت طیفی | تسهیم فضایی
مقاله ترجمه شده
4 سنتز نانو کامپوزیت نانو لوله کربنی چند جداره و پالادیوم جهت آشکار سازی گاز متان در دمای محیط
سال انتشار: 1395 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
استفاده از نانو لوله های کربنی در ساخت اشکار ساز گازهای خطرناک و مضر ب طور وسیع در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است .استفاده از نانو ذرات پالادیوم روی نانولوله های کربنی به روش کاهش شیمیایی می تواند در مقابل گاز متان و هیدروژن واکنش نشان دهد.در این مقاله جهت استفاده در ساخت سنسور گاز متان ابتدا نانو لوله های کربنی عاملدار شده و سپس با نانو ذرات پالادیوم تزیین می شود. در کار حاضر دو نمونه مختلف از نانو کامپوزیت با نسبت های جرمی 1:1 2:1 که به ترتیب مربوط به پالادیوم و نانو لوله کربنی می باشد ساخته می شود .گروه عاملی ایجاد شده روی سطح نانو لوله های عامل دار شده با استفاده از طیف سنجی تبدیل فوریه نور مادون قرمز (FTIR)بررسی می شود سپس با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترون رویشی (SEM)و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس(EDX )مورفولوژی نانو کامپوزیت نانو لوله کربنی و پالادیوم مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد
کلمات کلیدی :پالادیوم ،نانو لوله کربنی ،کامپوزیت ،متان ،سنسور گاز
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer