دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تقاضای وابسته::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - تقاضای وابسته

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 ارزیابی قابلیت اطمینان استراتژیهای مدیریت سهام در تقاضای وابسته
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
در این مقاله، یک رویکرد روش شناختی پیشنهاد شده که این رویکرد، امکان محاسبه کمیت سهام ایمنی در تقاضای وابسته را با توجه به الزامات قابلیت اطمینان زنجیره تامین فراهم می کند. انواع مختلف استراتژیهای مدیریت دارایی در تقاضای وابسته بررسی شد؛ نتایج کل محاسبه هزینه ها با توجه به قابلیت اطمینان بدست آمد.
کلید واژه ها: قابلیت اطمینان زنجیره تامین | مدیریت دارایی | تقاضای وابسته | نظم کامل
مقاله ترجمه شده
2 Forward and backward stocking policies for a two-level supply chain with consignment stock agreement and stock-dependent demand
سیاست های انبارداری پیشین و عقب برای یک زنجیره تأمین دوجانبه با توافقنامه سهام توزیع و تقاضای وابسته به سهام-2017
We consider a vendor-managed inventory with consignment stock agreement applied to the integrated vendor–buyer system, in which the vendor manufactures a single product in batches and delivers it in equal-sized transfer lots to the buyer. Some of the delivered items are presented to the end customers in the buyer’s display area, while the rest of the items are kept in the buyer’s backroom warehouse. Demand is assumed to be positively dependent on the amount of stock displayed. We propose a new joint economic lot sizing (JELS) model, taking into account the vendor’s stocking policy, to maximize the total profit for the coordinated system. This paper first proves that, for any stock-dependent demand, a minimum restocking level at the buyer’s sales floor is a more profitable strategy than the traditional run out replenishment policy. It then shows that when the unit inventory holding cost decreases as stock moves downstream the supply chain, the vendor ought to adopt the forward stocking policy, in which product is pushed forward to the buyer’s warehouse as soon as possible. Finally, it derives the analytical formulations for the maximum inventory levels at different stocking points, while the vendor adopts either forward or backward stocking policy. Numerical examples are also provided for illustration.
Keywords: Inventory | Stocking policy | Stock-dependent demand | Joint economic lot sizing |Consignment
مقاله انگلیسی
3 Two-way product recovery in a closed-loop supply chain with variable markup under price and quality dependent demand
بازیابی محصول دو طرفه در زنجیره تامین حلقه بسته با نشانه گذاری متغیر تحت قیمت و تقاضای وابسته به کیفیت-2017
This article considers a two-way product recovery in a two-echelon closed-loop supply chain which comprises one manufacturer and one retailer for trading a single product. The market demand of the product is linearly dependent on selling price and product quality. The retailer sets the selling price with a variable markup on the wholesale price of the manufacturer. The manufacturer also sets his wholesale price with a fixed markup on the production cost of the product. The retailer recovers the used product in two ways. He collects from consumers the used products, which is a fraction of newly sold products in the forward channel. He also collects the used products through an exchange offer and replaces a fraction of the collected used products by new ones. We analyze the proposed model under four different decision structures: decentralized (Nash game), manufacture led and retailer-led Stackelberg games and centralized (cooperative game) structures. We then compare these policies to identify the best policy. We also examine the feasibility of the cooperative game through a bargaining model. To examine the effects of key model-parameters on the decisions, we perform a sensitivity analysis for a numerical example.
Keywords: Two-way product recovery | Exchange offer | Product quality | Variable markup |Closed-loop supply chain
مقاله انگلیسی
4 Two-period pricing and decision strategies in a two-echelon supply chain under price-dependent demand
استراتژی های قیمت گذاری و تصمیم گیری دو مرحله ای در یک زنجیره تامین دو الگوی تحت تقاضای وابسته به قیمت-2017
This paper presents a two-period supply chain model which is comprised of one manu facturer and one retailer who are involved in trading a single product. The demand rate in each period is dependent on the selling prices of the current period and the previ ous period. We assume that the manufacturer acts as the Stackelberg leader and declares wholesale price(s) to the retailer who follows the manufacturer’s decision and sets his selling prices for two consecutive periods. The manufacturer adopts one of the two pricing options: (1) setting the same wholesale price to both the selling periods (2) setting differ ent wholesale prices to two different selling periods. Based on these pricing options, we develop four decision strategies of the manufacturer and the retailer and compare them. For a numerical example, we study the effects of these decision strategies on the optimal results of the supply chain. Further, we graphically analyze under what circumstances a particular decision strategy plays a dominant role.
Keywords: Two-echelon supply chain | Two-period | Pricing and decision strategy | Price-dependent demand | Dynamic pricing
مقاله انگلیسی
5 Manufacturers pricing strategy in a two-level supply chain with competing retailers and advertising cost dependent demand
استراتژی قیمت گذاری سازنده در یک زنجیره تامین در سطح دو با رقابت خرده فروشان و تقاضای وابسته به هزینه تبلیغات-2014
The paper studies a two-echelon supply chain comprising one manufacturer and two competing retailers with advertising cost dependent demand. The manufacturer acts as the Stackelberg leader who specifi es wholesale price for each retailer. The two retailers compete with each other in advertising and they have different sales costs. The manufacturer uses one of the following two pricing strategies: (i) setting the same wholesale price for both the retailers irrespective of the difference in their sales costs; (ii) setting different wholesale prices for the retailers dependin g on their sales costs. Two m odels are developed. In the fi rst model, the manufacturer shares a fraction of each retailers advertising cost while in the second model, the manufacturer does not share any ret ail ers ad ver tis ing ex pen ses . In bot h the m odel s, we der ive th e ret ail ers and ma nuf actu rer s opt im al strategies. A numerical example is given to illustrate the theoretical results developed in each model. Computational results show that it is always benefi cial for the manufacturer to adopt different wholesale pricing strategy for the retailers. Ke yw or ds : Supply chain Advertising cost dependent demand Pricing strategy
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer