دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تولید پایدار::صفحه 1

تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - تولید پایدار

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 Prioritizing the barriers to achieve sustainable consumption and production trends in supply chains using fuzzy Analytical Hierarchy Process
Prioritizing the barriers to achieve sustainable consumption and production trends in supply chains using fuzzy Analytical Hierarchy Process-2017
Currently, production systems and consumption patterns are based on conventional courses of action and utilize methods and technologies that are generally not sustainable. As a result, Sustainable Consumption and Production (SCP) is becoming an important means by which business organizations prepare for sustainable development. Achieving sustainable consumption and production trends in supply chains is difficult due to the presence of several related barriers. In this contribution, we aim to identify and prioritize the barriers pertaining to the achievement of sustainable consumption and production trends in a supply chain context. In this work, firstly, 30 barriers related to implementing SCP trends in supply chain are recognized. These barriers are derived from a literature survey and from field and industrial experts’ inputs. Secondly, an operational model is suggested using the fuzzy Analytical Hierarchy Process to prioritize the identified barriers with the goal of improving overall performance. The fuzzy Analytical Hierarchy Process helps determine the priority of concerns of the identified barriers under fuzzy surroundings. Inputs in this work are based upon an ancillary auto manufacturing firm in India. Research findings indicate that the Organizational barriers dimension obtains the highest priority (i.e., it serves as a key hurdle in achieving SCP trends in supply chains. This work also performs a sensitivity analysis to analyze the priority stability of the given SCP implementation focused barriers. This work presents the most important barrier to efficiently manage SCP initiatives. Accordingly, the proposed model is useful for regulatory bodies, policy makers, and industry managers/practitioners not only to recognize a set of related hurdles they will reasonably encounter, but also to provide a means by which to structure their efforts for the effective accomplishment of SCP trends in a supply chain context.
Keywords: Sustainable Consumption and Production| Barriers| Supply Chain Management|Fuzzy Analytic Hierarchy Process| Multi Criteria Decision Making
مقاله انگلیسی
2 سیستم های خدمات تولید پایدار- از ایجاد محتوا تا شرح یک مدل تجارت برای یک سیستم به اشتراک گذاری دوچرخه در برلین
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
به منظور توسعه یک مدل تجارت متمایل به پایداری،جنبه های پایدار باید در حال حاضر در مراحل برنامه ریزی زمانی که استراتژی ها،ایده،فرصت ها و محتواها شناسایی و ایجاد شده اند، باید در نظر گرفته شود.باید درنظر گرفته شود.با این حال،فقدان روش هایی برای کمک به ایجاد مدل های تجارت پایدار دیده می شود.برای مقابله با این چالش،روشی به نام طرح های پیشنهادی تنظیم سیستم خدمات تولید(PSS) به منظور حمایت از کمپانی ها برای ایجاد مدل های تجارت جهت عملکرد فروش به جای ویژگی های تولید توسعه یافته است.از طریق استفاده از این روش به همراه تکنیک برنامه ریزی سناریو،محتوای تولید به مدل تجارت سیستم خدمات تولیدی تبدیل شده است.برای این منظور،تیم هایی چند منظوره مسئول ایجاد محتوای به کار برده شده در روش هستند تا مدل تجارت را برای Pedelec (چرخه الکتریکی پدال) قرار داده شده در سیستم به اشتراک گذاری توسعه یافته و توسعه آینده شهر برلین در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی:پایداری | مدل های تجارت | سیستم های خدمات تولید | سناریو
مقاله ترجمه شده
3 تولید پایدار در آموزش مهندسی ویتنامی-رویکردها از دانشگاه Vietnamese-German
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
صنعتی شدن ویتنام رشد ملت را تضمین می کند.این همیشه به صورت مثبت بر شرایط محیطی و اجتماعی اثر نمی گذارد.عامل کلیدی برای مقابله با چالش ها ،بالا بردن آگاهی مردم است.نظام آموزشی می تواند تاثیر فوق العاده ای در این موضوع داشته باشد.این مقاله یک مرور کلی در مورد ساختارهای آموزشی موجود در ویتنام است و یک برنامه آموزشی جدیدی را برای ایجاد آموزش ارائه می کند.برنامه آموزشی در دانشگاه Vietnamese-German صورت می گیرد و قرار است تا دانشجویان را از طریق همکاری بین تئوری و عمل جذب نماید.هدف این است که جنبه های دانش و پایداری فنی افزایش یابد.دوره های آموزشی برای یادگیری مبتنی بر عمل فعال طراحی شده است.دانشجویان بهره وری منابع فرآیندهای صنعتی را آنالیز می کنند تا یاد بگیرند که چگونه ضایعات در کارخانه آموزشی و توسعه مدل های تجارت پایدار کاهش یابد.برای جهت گیری آن در پایداری برنامه ،توجه ویژه ای از کمپانی های صنعتی شده است که نیاز آن ها را برای فارغ التحصیلان با مشخصه های صلاحیت جدید بیان کرده است.در نتیجه،بورس های تخصیلی به دانشجویان ارائه شده تا در مورد این برنامه آموزشی مطالعه کنند و بیشتر از 50% از دانشجویان تراز اول قبل از اتمام مطالعه خود انتخاب شدند.
کلمات کلیدی: تولید پایدار | آموزش مهندسی | آموزش مبتنی بر عمل | یادگیری فعال | کارخانه آموزشی
مقاله ترجمه شده
4 رویکرد تناسب اراضی برای برنامه ریزی پایدار مرکبات با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه و GIS
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
برنامه ریزی کاربری اراضی و ارزیابی زیست محیطی زمین، مهم ترین ابزار و فاکتورهای توسعه پایدار درنظرگرفته شده اند. دوجنبه دارای اهمیت است، اول تناسب بالقوه زمین برای کاربری خاص و دوم روش های مدیریت که فاکتورهای مختلف را از جمله استعداد کشاورزی-محیط زیست، اثر زیست محیطی، شرایط آب–اقلیم و محدودیت های اقتصادی–اجتماعی را تجمیع می کند. هدف این مقاله شناسایی انواع تعاملات متقابل، وابستگی ها و بازخورد بین عوامل سطح بالاتر و پایین تر و اثر این عوامل دارای تعامل متقابل، بر تولید پایدار مرکبات است. این چارچوب جدید از سه دسته معیار تشکیل شده است: وضعیت اقتصادی – اجتماعی، توپوگرافی و آب – اقلیم. در این مدل چند معیاره مطرح شده، فرایند تحلیل شبکه ANP)) ما را قادر می سازد تا وابستگی های متقابل بین 14 معیار مختلف را در نظر بگیریم. براساس نظر کارشناسان به هریک از این 14 معیار مختلف وزن هایی تخصیص داده شد و با استفاده از ANP و GIS-MCDM، مناطق بالقوه براساس اهمیت یا فاکتورهای محدود کننده تعیین شدند. نتایج حاصل از این روش تناسب اراضی LSP)) تعدادی فاکتوهای حیاتی را مشخص می کند که به مدیران برای رسیدن به بازده بهینه محصول و کاهش اتلاف تولید مرکبات کمک می کند. با توجه به نظرات کارشناسان، وزن های بالاتر بجای به سایر معیارهای دیگر، به حداقل دما و ارتفاع تخصیص داده شد. همچنین نتایج نشان می دهد که شرایط اقلیمی و توپوگرافی، نقش اساسی در توسعه بالقوه مرکبات ایفا می کنند. مناطق مناسب (مناطق بدون ریسک) برای تولید مرکبات، براساس فاکتورهای زیست محیطی اصلی شناسایی شد و نقشه تناسب بهینه با روی هم گذاری 14 لایه GIS به دست آمد. این نقشه برای برنامه ریزی تصمیمات آینده ی مرکبات ارزش خواهد داشت و به کاهش سرمایه گذاری و توسعه مرکبات در مناطق با ریسک بالا منجر می شود.
کلمات کلیدی: برنامه ریزی مرکبات | فرآیند تحلیل شبکه (ANP) | سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) | تناسب اراضی | عامل محیطی
مقاله ترجمه شده
5 ارزیابی اقدامات تولید سبز صنعت لاستیک سازی با بکارگیری رویکرد ترکیبی فازی مبتنی بر تکنیک های VIKOR وDANP
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
در بین رویکردهای مختلف تولید پایدار تولید سبز بیش از هر روش دیگری مورد توجه تولید کنندگان قرار گرفته است . با توجه به اهمیت این مقوله ،لزوم تعیین میزان اهمیت هر یک از مولفه های تولید سبز در عملکرد سازمان ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی ، ارزیابی و انتخاب مهم ترین اقدامات تولید سبز در صنعت لاستیک سازی و سپس رتبه بندی پنج شرکت فعال در صنعت لاستیک سازی ایران با توجه به معیارهای تولید سبز است . داده های مورد نیاز پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه های ارسالی به مدیران و کارشناسان ارشد هر یک از شرکت های مورد مطالعه جمع اوری شده است .به منظور تحلیل داده ها با بکارگیری تکنیکFDANP (ترکیبی از دو تکنیکANP ٍو DEMATEL فازی ) میزان اهمیت عوامل تولید سبز اعم از عوامل محیطی ، عوامل درونی ، عامل خارجی ،عوامل قانونی ،عوامل زیر بنایی و مولفه های متناظر هر یم از انها مشخص شد. سپس با استفاده از تکنیک FVIKORشرکت های مورد مطالعه با توجه به معیارهای تولید سبز رتبه بندی شدند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که زبر معیارهای طراحی سبز از خوشه ی عوامل محیطی ،مزایای مالی از خوشه عوامل خارجی و همچنین زیر معیار عملکرد کسب و کار از خوشه ی عوامل زیر بنایی به ترتیب جایگاه های اول تا سوم اهمیت را به خود اختصاص داده اند.
کلمات کلیدی :تولید سبز، صنعت لاستیک سازی ، FDANP ، FVIKOR
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer