دانلود و نمایش مقالات مرتبط با جذب سطحی::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - جذب سطحی

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
این مقاله جذب آب سطحی در بتن خودمتراکم (SCC) حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا را با استفاده از آزمایش جذب سطحی نشان می دهد. سیمان پرتلند معمولی تا حدی با ترکیب های مختلف خاکستر بادی و فوم سیلیکا جایگزین شد. نتایج آزمایش نشان می دهد که وجود خاکستر بادی و فوم سیلیکا جذب آب سطحی در بتن SCC را در نسبت آب به سیمان (مواد سیمانی) 0.38 کاهش می دهد. زمانی که تنها خاکستر بادی برای جایگزینی جزئی از سیمان پرتلند معمولی استفاده می شود، کاهش بیشتری در جذب سطحی در زمانی که مقدار خاکستر بادی بیش از 20% است حاصل می شود. اثر کاربرد ترکیبی خاکستر بادی و فوم سیلیکا بر کاهش جذب آب و جذب آب سطحی نسبت به استفاده ی تنها از خاکستر بادی بسیار بیشتر است. افزون براین، ملاحظه می شود که افزایش نسبت خاکستر و فوم سبب کاهش بیشتر جذب آب می شود. افزودن خاکستر بادی و فوم سیلیکا بطور کلی سبب افزایش مقاومت 28 روزه ی مکعبی می شود. با این حال، هیچ همبستگی ای بین مقاومت فشاری و جذب سطحی در SCC حاصل نشد.
کلیدواژه ها: جذب آب | جذب سطحی | بتن خودمتراکم | خاکستر بادی | فوم سیلیکا | مقاومت فشاری
مقاله ترجمه شده
2 جذب CO2 در سطح و انتهای نانولوله کربنی تک دیواره، یک مطالعه مقایسه ای
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
جذب CO2 بر روی سطح نانولوله کربنی زیگزاکی (5.0) و صندلی (4.4) با کمک تئوری تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفت. بهینه سازی این ساختار با کمک سطح B3PW91 و تابع پایه 6-311++G** با کمک مجموعه برنامه گوسین 03 انجام شده است. در مدل ساختاری بهینه شده انرژی جذب، شکاف پیوندی، بار انتقالی و ممان دوقطبی با کمک پارامترهای اسپکتروسکوپی با روش رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) و رزونانس چهار قطبی هسته (NQR) در مدل (CO2-CNTs) برای نانولوله کربنی زیگزاکی (5.0) و مدل صندلی (4.4) را بدست آوردیم. مقایسه ای از نتایج در مدل زیگزاکی و صندلی با کمک محاسبات جابجایی شیمیایی، با استفاده از تنسور گرادیان میدان مغناطیسی برای جذب CO2 در ناحیه ای از سطح و انتهایی نانولوله کربنی انجام شد. این محاسبات نتایج چشمگیری را درباره ساختار الکترونی نانولوله و جذب سطحی نانولوله بیان کرده است. جذب در سطح نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT-S (5, 0) در حدود -1.5747eV بدست امده است.
واژه های کلیدی: 03 گوسی | جذب NMR | NQR | SWCNTs | نانولوله
مقاله ترجمه شده
3 شیمی آلومینا، واکنش در محلول آبی و کاربرد آن در آب درمانی
سال انتشار: 2004 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 30 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 76
به دلیل وجود و اهمیت آلومینا در محیط¬های طبیعی آبی و افزایش کاربرد آن در نوشیدن و تصفیۀ فاضلاب، دانش ساختار آلومینا و تعاملات احتمالی آن با ترکیبات آلی و غیرآلی در آب، اهمیت فوق¬العاده¬ای دارد. درک فرآیندهای محیط¬های طبیعی آبی و کاربردهای مؤثر صنعتی هر دو اهمیت ویژه¬ای دارند. شیمی واکنش آلومینا در آب پیچیده است. توانایی جذب سطحی در آلومینا به سمت ترکیبات آلی و غیرآلی ممکن است تحت تأثیر چندین عامل از جمله ویژگی¬های سطحی جاذب (مساحت سطح، تراکم، حجم منافذ، تخلخل، توزیع اندازه منافذ، pHPZC، و همچنین مقاومت مکانیکی و خلوص)، میزان pH محلول، قدرت یونی، ترکیبات آب و خواص فیزیکوشیمیایی جاذب است. هدف این مقاله بازبینی کوتاهی در مورد ویژگی¬های آلومینا و واکنش¬پذیری آن با ترکیبات آلی و غیرآلی موجود در محلول آبی است. همچنین این مقاله کاربرد آلومینا و فازهای تأیید شدۀ آن در تکنولوژی آب درمانی را نیز به طور خلاصه بیان می¬کند.
کلمات کلیدی: آلومینا | فازهای تأیید شدۀ آلومینا | جذب سطحی | آب | آب درمانی | ازوناسیون کاتالیستی | اکسیداسیون کاتالیستی هوای مرطوب
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer