دانلود و نمایش مقالات مرتبط با حسابداری اجتماعی::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - حسابداری اجتماعی

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 An integrated model for marine fishery management in the Pearl River Estuary_ Linking socio-economic systems and ecosystems
یک مدل یکپارچه برای مدیریت ماهیگیری دریایی در رودخانه مروارید خور: ارتباط سیستم های اجتماعی و اقتصادی و اکوسیستم ها-2016
The paper devises an integrated ecological–economics–social model to assess the implementation of ecosystem-based fisheries management in the Pearl River Estuary (PRE) in the South China Sea (SCS). In particular, this paper presents the development of an integrated model, which links a regional economics social accounting matrix (SAM) model to an ecological model constructed using Ecopath with Ecosim (EwE) software. The impacts on the ecological–economics–social system are examined by varying fishing efforts for four scenarios, including status quo management, fishing effort reduction policy, fishing gear switch policy, and summer closure extension policy. Key results from the predictions (2010–2020) and policy simulations illustrate that the collapse effect is apparent in the status quo scenario. Further, re- ducing or switching of fishing effort (e.g. elimination of overfishing and reduced habitat disturbance) positively affects the ecosystem and can lead to economic and social welfare gains in the PRE's economy. The gear switch scenario presents a compromise among the economics, social, and conservation metrics, and also outperforms other scenarios in terms of biomass at the end of the simulation period. The fishing effort reduction policy performs better than the summer closure extension policy in terms of the con- servation metrics but does relatively poorly in economic terms.& 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Integrated model | Ecopath with Ecosim | Social accounting matrix | SAM | Pearl River Estuary | Over fishing
مقاله انگلیسی
2 جنبه های حسابداری اجتماعی در سطوح پیش دانشگاهی بازپرداخت به دانش آموزان
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
رویکردهای ویژه حسابداری در حسابداری پیش دانشگاهی کاهش پیدا کرده اند از جمله بخش حساب شده برای بازپرداخت هزینه های سفر و سایر مزایا به دانش آموزان. هدف این مقاله مشخص کردن تصویری از جنبه های اجتماعی تحصیلات در آموزش عمومی پیش دانشگاه است که توسط بازپرداخت به ذینفعان آموزش، نحوه انعکاس آنها در حسابداری از طریق طبقه بندی بودجه و اعلام به کاربران از طریق رسانه های عمومی ارائه می شوند. به طور خاص، رویکرد ما به کمک هزینه تحصیلی اشاره دارد که توسط اداره عمومی برای پشتیبانی از یادگیری، بورسیه حرفه ای و همچنین برنامه های مختلف پشتیبانی برای دانش آموزانی فراهم می شود که از خانواده هایی با مشکلات مادی می آیند و حامی مالی آنها دولت از طریق هیئت رسیدگی مدرسه است.
کلیدواژگان: حسابداری اجتماعی | آموزش پیش دانشگاهی | مزایای اجتماعی | بورسیه | دانش آموزان | بازپرداخت.
مقاله ترجمه شده
3 New accounts: Towards a reframing of social accounting
حساب های جدید: به سوی یک reframing حسابداری اجتماعی-2014
This paper is a speculative and exploratory essay on the emerging field of social accounting. In essence, the paper explores whether the fact that most social accounting has, traditionally at any rate, being promulgated by accountants might be a partial explanation for its self-disciplining limitations and, arguably, its weak inroads into discourse and practice. Through the lens of Erik Olin Wright’s work, the paper reconsiders the potential of the social accounting project(s) and argues for the importance of accounts as a means of interstitial transformation as a complement to the traditional privileging of accounts directed towards symbiotic transformations. Keywords: Social accounting New accounts Interstitial Symbiotic Accounts Accountability Sustainability Multiple Speaking truth to power
مقاله انگلیسی
4 Responsible social accounting communities, symbolic activism and the reframing of social accounting: A commentary on new accounts: Towards a reframing of social accounting
جوامع مسئول حسابداری اجتماعی، فعالیت های نمادین و reframing حسابداری اجتماعی:تفسیر در حساب های جدید: به سوی یک reframing حسابداری اجتماعی-2014
Establishing a vision of what is possible and desirable is a critical stage in any transformation process. Gray, Brennan, and Malpas, (2014) build on a series of articles that have critiqued the impact of the social accounting academic community and the merits (futility?) of further developing this field (e.g. Gray, 2002; Gray, Dillard, & Spence, 2009; Gray & Tinker, 2003; Lehman, 2001, 2002; Neu, Cooper, & Everett, 2001; Owen, 2008; Parker, 2011; Spence, Husillos, & Correa-Ruiz, 2010; Ruiz & Laine, 2014). What differentiates Gray et al. (2014) (see also Bebbington and Larrinaga, 2014) is that it goes beyond critique, presents a normative analysis of alternative ‘voyages of exploration’ for social accounting research and provides a vision of what social accounting should be. This vision includes different scenarios where social accounting and accountability practices (appropriately reconstituted) could be effectively integrated into sustainable transformation programmes. Gray et al. (2014) provide new insights into social accounting through the lens of Wright’s theoretical framing, identify social accounting practices with interstitial transformative potential and suggest an agenda for future social accounting and accountability research. There are so many aspects of this paper that are worthy of further reflection, but I would like to focus on how to construct a ‘responsible’ social accounting academic community aligned with the normative objective of sustainable transformation.
مقاله انگلیسی
5 چارچوبی برای تحقیقات حسابداری اجتماعی و زیست محیطی
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
حسابداری به طور سنتی به عنوان یک عمل تاریخی ترسیم شده است .اما معضلات اخیر جهانی حسابداری اجتماعی و محاسباتی که به مسائلی مانند افزایش حمایت گرایی ، نارضایتی از روند سیاسی و تنس های احتمالی با عصر جهانی شدن و تغییر سیاست و تغییر اقلیم در جهان که اخبار مشخص و سرمایه داری متداول و نهایتا افزایش نئولیبرالیزه شدن سازمان های غیر دولتی و موسسات دولتی می شود .این مقاله به عنوان یک راهنما برای افرادی که برای اولین بار در این باره می اندیشند در نظر گرفته شده است تا کشف کنند حسابداری جتماعی و زیست محیطی چیست ؟ حسابداری اجتماعی و زیست محیطی به نوبه خود به کشف معضلات محیط طبیعی برای همه شهروندان می پردازد . پروفسور چامبرز معتقد است که نیازهای حسابداری انقلابی است که حسابداری اجتماعی و زیست محیطی باید راه حل های این معضلات جهانی را به طور اساسی در نظر بگیرد. این مقاله دارای طبقه بندی تدریجی از چهار نوع ایده ال رویه اخلاقی، نظریه انتقادی ، پست مدرنیسم و تفسیر گرایی است . در موضوع کسب و کار نظریه انتقادی و رئالیسم انتقادی به تفسیر گرایی تبدیل شده است .این مقاله بر چگونگی توسعه چهار گانه با استفاده از چهار منظر متمرکز دارد . هدف ما این است که با توجه به حسابداری اجتماعی و زیست محیطی تعیین می کنیم که چگونه می توان به بهبود روابط با محیط طبیعی کمک کرد .
کلمات کلیدی : حسابداری اجتماعی و زیست محیطی ، نظریه انتقادی ، چارچوب ارزیابی ، پست مدرنیسم
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer