دانلود و نمایش مقالات مرتبط با خدمات با کیفیت::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - خدمات با کیفیت

تعداد مقالات یافته شده: 11
ردیف عنوان نوع
1 Potential dimensions for a local e-Government services quality model
ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات دولت الکترونیک محلی-2016
One of the main challenges underlying different Electronic Government forms is the provi- sion of a quality public service. In the Local Government context, local authorities allow for an adjustment between the characteristics of public services and the specificities of local communities, letting populations define their own priorities, which vary from community to community based on objective elements but also subjective by nature. The quality of these services in their electronic format should be analyzed and taken into account to potentiate and elaborate a strategy capable of improving offered services, increasing the satisfaction of the recipients. In the present paper we set forth a preliminary list, comprised by thirty dimensions for an Electronic Local Government Quality Model based on a litera- ture review, where we analyzed seventeen approaches for electronic and e-Government service quality, as well as an empirical study involving a group of experts and users of Local Government services.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.Contents
e-Government | e-Services | Services quality | Public administration | Local Government
مقاله انگلیسی
2 مسیریابی کانال آگاه و برنامه ریزی چند کانال اولویت آگاه برای برنامه شبکه هوشمند مبتنی بر WSN
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
شبکه حسگر بی سیم (WSNs)یکی ازامیدوار کننده ترین راه حل ها برای شبکه هوشمند با توجه به مزایا خود، مانندخود هزینه کم ، ویژگی های مختلف، و پذیرش موفقیت آمیز در محیط های شبکه هوشمند است. با این حال، لازمه ارائه خدمات با کیفیت (QoS) شبکه هوشمند با شبکه گیرنده بی سیم بدلیل محدودیتهای قدرت گره های حسگر و شرایط کانال شبکه هوشمند خشن مانند تداخل RF، نویز، محو شدن چند مسیر و درگیری گره دشوار است. برای پرداختن به این چالش های ارتباطی، در این مقاله الگوریتم مسیریابی لینک با کیفیت آگاه (LQ-CMST) و همچنین اولویت و الگوریتم زمان بندی کانال آگاه چند کانال (PCA-MC) برای شبکه هوشمند ارائه شده است. علاوه بر این، اثر فرکانس ها و طرح های رمزگذاری مختلف بر عملکرد الگوریتم پیشنهاد شده در شرایط کانال شبکه هوشمند سخت ارزیابی شده اند. ارزیابی عملکرد مقایسه ایی از طریق شبیه سازی گسترده نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی به طور قابل توجهی تاخیر ارتباطی ، انتخاب رمزگذاری و مدولاسیون را برای مواجه شدن با الزامات پیش بینی شبکه هوشمند حیاتی کاهش می دهد.
کلمات کلیدی: شبکه های هوشمند | اولویت بندی داده ها | برنامه ریزی چند کانال | مسیریابی
مقاله ترجمه شده
3 ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات دولت الکترونیک محلی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
یکی از چالشهای اصلی در زمینه شکلهای مختلف دولت الکترونیک، تامین یک سرویس همگانی کیفیت است. در زمینه دولت الکترونیک محلی، مسئولان محلی ، یک سازگاری بین ویژگیهای خدمات همگانی و خصوصیات جوامع محلی ایجاد می کنند که به جمعیت آن محله اجازه میدهد تا اولویت های خود را تعریف کنند که این اولویتها بسته به عناصر هدف و بالطبع عناصر ذهنی، از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. کیفیت این خدمات در شکل الکترونیکشان، بایستی مورد تحلیل قرار گرفته و جهت تعریف و ساخت یک راهبُرد که توانایی بهبود خدمات ارائه شده و در نتیجه افزایش میزان رضایت مندی مراجعین را داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرند. در مقاله حاضر، ما لیستی اولیه که شامل سی بُعد محتلف از یک مدل کیفیت دولت الکترونیک محلی است را بر پایه مطالعات قبلی ارائه می کنیم و هفده رویکرد را برای کیفیت خدمات الکترونیکی دولتی مورد تحلیل قرار داده و نیز مطالعه ای تجربی که با کارشناسان و کاربران خدمات دولتی محلی، سرو کار دارد، ارائه خواهد شد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک | خدمات الکترونیک | خدمات با کیفیت | مدیریت عمومی | دولت محلی
مقاله ترجمه شده
4 چشم اندازهای اجرای اصول مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در آموزش
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
به تازگی طرح هایی در تحریک بهبود کیفیت محصولات / خدمات، هم در سطح ملی و هم بین المللی به وجود آمده است. در اروپا، بنیاد اروپایی برای مدیریت کیفیت وجود دارد که رای اروپا را برای کیفیت مطابق و سازگار کرده و در سطح بین المللی مجموعه ای از استانداردهای ابزو 9000 (ISO 9000) را قرار می دهد. این ادراک جدید از کیفیت در حال حاضر به آموزش رسیده است. موسسات آموزشی ملزم به تعبیه (اختراع) روش های خاص خود برای نزدیک شدن به موضوع کیفیت و برای آشکارا نشان دادن اینکه که آنها نیز می توانند خدمات با کیفیت بالای سازگار را فراهم کنند. در میان ابتکارات و طرح های جدید، می توانیم به تضمین کیفیت، کیفیت فراگیر و مدیریت کیفیت فراگیر، با هدف بهبود کیفیت، که به دنبال رسیدن به تعالی است، اشاره نماییم. این مقاله هدف برجسته ساختن این فلسفه جدید را دارد، این روش جدید مدیریت کیفیت فراگیر نامیده می شود که به موسسات آموزشی برای تغییرات بزرگ و ایجاد ایده های آنها کمک می کند به صورتی که قادر به رویارویی با فشارهای جدید بیرونی ناشی از رقابت باشند و ما سعی در ارائه چشم اندازهای اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش هستیم.
کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت جامع | "مشتریان" خارجی | ارتباط "عرضه کننده - مشتری" | استانداردهای ایزو 9000
مقاله ترجمه شده
5 شرکت پویش معدن تجارت آریا بررسی تاثیر پاداش های مالی بر بهره وری نیروهای متخصص
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پاداش مالی بر بهره وری نیروهای متخصص شرکت پویش معدن تجارت اریا انجام شده است . روش کار : این پژهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از منظر گرداوری داده روش علمی -مقایسه ای محسوب می شود و روش گرداوری اطلاعات نیز میدانی بوده. در تحقیق حاضر جامعه اماری تمامی کارکنان شرکت پویش معدن تجارت اریا که طبق امار سرپرستی شرکت602نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 تن از کارمندان انتخاب شدند و با تکمیل پرسش نامه به بررسی تاثیر پاداش مالی بر افزایش بهره وری نیروهای متخصص شرکت پویش معدن اریا بر متغیرهای تعیین شده پرداختند.ابزار جمع اوری داده ها شامل پرسش نامه پاداش مالی بهره وری رایت (1994)بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و روش های اماری ضریب همبستگی نیمه های موازی ازمون اسپیرمن بروان و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و با استفاده از نرم افزارSPSS صورت گرفت . همچنین پایایی پرسش نامه از طریق الفای کرونباخ سنجیده شد. یافته ها :نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که بین پاداش مالی و بر بهره وری نیروهای متخصص شرکت پویش معدن تجارت اریا رابطه معناداری وجود داشت (ضریب رگرسیونی :0/862) پس نگاهی کوتاه به یافته های پژوهش نشان می دهد که سیستم حقوق و پاداش در شرکت مورد مطالعه نقش بسزایی در بهبود بهره وری کارکنان انان داشته است . به نحوی که می تواند در اثر بخشی کلی شرکت و ارایه خدمات با کیفیت بالاتر در راستای ارتقای سطح سلامت روانی جامعه موثر باشد.
کلمات کلیدی :بهره وری کارکنان ،پاداش ، شرکت پویش معدن تجارت اریا
مقاله کنفرانسی فارسی
6 بررسی تاثیر انگیزه بر بهره وری نیروهای شرکت تکنو تجهیز
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر انگیزه بر بهره وری نیروهای شرکت تکنو تجهیز انجام شده است . روش کار :این پژوهش از نظر هدف ، از نوع کاربردی و از منظر گرداوری داده روشی علمی مقایسه ای محسوب می شود و روش گرداوری اطلاعات نیز میدانی بوده . در تحقیق حاضر جامعه اماری تمامی کارکنان شرکت تکنو تجهیز که طبق امار سرپرستی در این شرکت تعداد 116 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 40 تن از کارمندان انتخاب شدند و با تکمیل پرسش نامه به بررسی تاثیر انگیزه بر افزیش بهره وری نیروهای شرکت تکنو تجهیز بر متغیرهای تجهیز شده پرداختند.ابزار جمع اوری داده ها شامل پرسش نامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام(1976) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و روش های اماری ضریب همبستگی نیمه های موازی ازمون اسپیرمن بروان و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و با استفاده از نرم افزارSPSS صورت گرفت . همچنین پایایی پرسشنامه از طریق الفای کرونباخ سنجیده شد. یافته ها :نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که بین انگیزه و بهره وری نیروهای شرکت تکنو تجهیز رابطه معناداری وجود داشت ( ضریب رگرسیونی 0/891) پس نگاهی کوتاه به یافته های پژوهش نشان می دهد که سیستم پاداش در شرکت مورد مطالعه ،نقش به سزایی در بهبود بهره وری کارکنان انانداشته است ،بنحوی که می تواند در اثر بخشی کلی شرکت و ارایه خدمات با کیفیت بالاتر به مردم در راستای ارتقای سطح سلامت روانی جامعه موثر باشد .
کلمات کلیدی :بهره وری کارکنان ، پاداش ، انگیزه
مقاله کنفرانسی فارسی
7 بررسی رابطه بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات در بانک رفاه کارگران
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 5
از دغدغه های مهم سازمان ها در عصر حاضر بازاریابی و کیفیت خدمات است. امروزه تردیدی نیست که رمز بقا و پیشرفت سازمانها و صنایع خدماتی،ارائه خدمات با کیفیت برتر بوده و در این راستا سازمان ها همواره سعی کرده اند از طریق ارائه خدمات با کیفیت رضایت بهینه مشتریان بیرونی رابدست آورند. از مهمترین عوامل کیفیت خدمات؛ رفتار کارکنان، همدلی و قابلیت اعتماد جهت جلب رضایت مشتریان می باشد که برای تحقق این مهمتعهد کارکنان به رسالت و چشم انداز سازمان و سرلوحه قراردادن مشتری محوری ضروری به نظر میرسد. با توجه به ارتباط و تعامل متقابل بینبازاریابی داخلی و کیفیت خدمات این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات در صنعت بانکداری انجام شده است. روشانجام پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد اقدامات بازاریابی داخلیبر طبق یک مدل مفهومی(تحلیل مسیر) موجب ارتقا کیفیت خدمات می باشد.
کلیدواژه‌ها: بازاریابی داخلی، کیفیت خدمات، معادلات ساختاری، بانک رفاه کارگران
مقاله کنفرانسی فارسی
8 بررسی رابطه بین استراتژی های نوآوری و کیفیت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی(مطالعه موردی : بانک های خصوصی شهرستان ایلام)
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 6
از ویژگی های قرن حاضر، توسعه ی اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و به کارگیری آن برای افزایش سرعت و کیفیت در ارائه ی خدماتمی باشد . کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتری از مباحث استراتژیک برای سازمان های خدماتی به شمار می روند. ارائه ی خدمات با کیفیت بالا برای بقاءو سودآوری سازمان ها ضروری است. ظهور پدیده هایی چون کسب و کار و بانکداری الکترونیکی از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعداقتصادی است و نوآوی در فناوری و رقابت میان سازمان های بانکداری، موجب شده است تا طیف گسترده ای از انواع محصولات و خدمات بانکی، قابلدسترس و ارائه به مشتریان کوچک و بزرگ باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر استراتژی های نوآوری بر کیفیت ارائه خدات بانکداری الکترونیکیبانک های خصوصی شهرستان ایلام می باشد. بدین منظور 14 بانک خصوصی و مشتریان آنها به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. به علت بالا بودن حجمجامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد که بر این اساس تعداد نمونه برابر با 420 نفر شد. نتایج بیانگر این امر بود که در بین بانک هایمورد مطالعه از نظر کیفیت خدمات بانک پارسیان، از نظر نوآوری در خدمات و نوآوری در فرآیند بانک سامان رتبه نخس را به خود اختصاص دادندهمچنین فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین استراتژی های نوآوری در فرآیند و نوآوری در خدمات با کیفیت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی می باشد.
کلیدواژه‌ها: کیفیت خدمات، نوآوری در فرآیند، نوآوری در خدمات، استراتژی های نوآوری، بانکداری الکترونیکی
مقاله کنفرانسی فارسی
9 ارزیابی کیفیت تجربه شده (QOE)در زمینه ی ارسال صدا روی آی پی(VOIP)شبکه های سلولی
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
خدمات VOIP دارای عوامل کیفی خاص در شبکه های ارتباطی نسل دوم و سوم هستند. اینکه این خدمات تا چه حد موجب کاهش هزینه های تماس می شوند زیاد مهم نیست اما اگر این خدمات امکان مکالمه راحت را فراهم نکند IP telephony ارزش خود را از دست خواهد داد بنابراین ارائه خدمات با کیفیت مناسب مهم است که در این مقاله به بررسی روش های ارزیابی مختلف کیفیت تجربه شده در VOIP و راه های مرتبط با هرکدام و مقالاتی که در سال های اخیر از سال 2010 تا 2014 در این زمینه کارشده است پرداخته ایم.همچنین نتایج ارزیابی هایی که در کشورهای مختلف روی این موضوع انجام شده و به نحوه ارزیابی آن ها شبکه های سلولی و مسائل جدیدی که در این رابطه تا به امروز کار شده اند می ردازیم. هدف از این مقاله فراهم آوردن یک مسیر مشخص در جستجوهای محققین برای فهمیدن امکانات و روش های ارزیابی کیفیت تجربه شده توسط VOIP است.
کلیدواژه‌ها: اQOE ،VOIP، روش های Subjective، روش های Objective، شبکه های سلولی
مقاله کنفرانسی فارسی
10 مدیریت مربی گری پارادیم قرن 12 در کیفیت خدمات نظام سلامت
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
مدیران امروزی، در عصری کار میکنند که سلامتی یکی از مهمترین دغدغه های بشر و ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در کلیه زمینه ها در زمره اولویت هایاساسی هر سازمان بشمار میرود. بخش بهداشت و درمان، به لحاظ اهمیت نوع خدمات و سر و کار داشتن با سلامت و جان انسانها، اعتلای مدیریت آن وکیفیت خدمات و تضمین آن برای نظام بهداشت و درمان و مردم بطور فزاینده و مداوم مورد توجه قرار گرفته است..در بخش خدمات بهداشتی ، موضوعکیفیت دارای جایگاه ویژه ای است . زیرا وظیفه و رسالت خطیر حفظ سلامت و مراقبت از حیات جامعه برعهده این بخش است .در حال حاضر ، مبحث کیفیت در مراقبت های بهداشتی درمانی طلایه دار توجهات حرفه ای ، سیاسی و مدیریتی است ، زیرا نه تنها به عنوان ابزاری برایرسیدن به پشتیبانی بیشتر ، مزایای رقابتی و سودآوری طولانی مدت در نظر گرفته می شود ، بلکه به عنوان رویکردی جهت رسیدن به پیامدهای بهداشتیدرمانی برای ارباب رجوع مطرح می شود و در نتیجه کیفیت خدمات می تواند یک راهبرد مهم برای سازمان های بهداشتی درمانی تلقی گردد. ارائهدهندگان خدمات بهداشتی درمانی باید برای تغییرات آرمانی خود شایستگی های خود را نشان دهند و این کار را در پیاده سازی مدیریت مربیگری دیدندتا آموزش ببینند و به نحو موثرتری بتوانند کارمندان و بیماران را مدیریت کنند. مربیگری ، ابزاری اساسی در انتقال واقعیات است. سازمانهای بهداشتیپیش از گذشته باید بر مدیریت مربی گری در ارائه کیفیت خدمات به بیماران و مدیریت کارکنان با موفقیت به پیش روند و بر مشکلات گذشته فائق آیند:به نظر میرسد مدیران ، مدیریت مربی گری و کارهای تیمی در بیمارستانها را بخوبی اجرا ننموده و این ممکن است عللی مانند فرهنگ سازمانی حاکم بربیمارستان، تفاوت در بخشها ، بالا بودن بیش از حد انتظارات کارکنان و عوامل دیگر داشته باشد. با توجه به مطالب و یافته های این پژوهش بنظر میرسد سبک مدیریت در بیمارستان ، مدیریت استبدادی- خیرخواهانه با محوریت تیم گرایی بوده تا رضایت کارکنان و در نهایت رضایت مشتریان در دریافتبهتر کیفیت خدمات برآورده شود. این مقاله به بررسی مدیریت مربیگرایی با کیفیت خدمات نظام سلامت بصورت مروری پرداخته است.
کلیدواژه‌ها: مدیریت مربی گرایی، کیفیت خدمات، بخش سلامت
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer