دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله شیمی با ترجمه فارسی::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - دانلود مقاله شیمی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 65
ردیف عنوان نوع
1 خواص هندسی، الکترونی، و نوری ازکاتیون با جایگزینی تک و چند تایی نانولوله تیتانیوم دی اکسید
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
خواص ساختاری، پایداری، الکترونیکی و نوری از فلز جایگزینی تک و چند تایی کالبد نانولوله ، به عبارت دیگر با توضیح دادن پتانسیل های دیگر برای کاربردهای کاتالیتیکی نوری، ارزیابی شده است. متوجه شده ایم که جایگزینی در نانولوله نسبت به سایر اتصالات نانولوله پایداری بیشتری دارد. تمام افزودنی ها دارای شکاف پیوند کمتر، کاهش وابستگی در اشباع و انواع دیگر جایگزینی ها دارد. به طور مشابه، در اینجا یک جابجایی قرمز در خواص نوری برای تمام انواع جایگزینی ها موجود است. حتی در میان یک جایگزینی تک نانولوله شکاف پیوند کمتر دارد، این سیستم برای شکاف اب، در مغایرت با و جایگزینی تک در نانولوله مناسب نیست. به عبارت دیگر، جایگزینی چند تایی در بالا بردن خواص کاتالیستی نوری از هزارن اتصال نشان داده نمی شود. کلمات کلیدی: نانولوله | تیتانیا | دوپینگ فلز | خواص الکترونیکی و نوری | نظریه تابعی چگالی
مقاله ترجمه شده
2 خواص ساختاری و الکترونی از حامل داروی SWGaPNT
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
برهمکنشی از داروی 5-فلورواراسیل همراه نانولوله تک دیواره گالیوم فسفید (4, 0) ، (SWGaPNT)، به وسیله استفاده از مکانیک کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفت. تمام محاسبات با استفاده از روش تئوری تابعی چگالی هیبریدی (DFT/B3LYP) و تابع پایه استاندارد 6-31G∗ فراهم شده است. توصیف کوانتوم مولکولی و انالیز اربیتال مرزی در سیستم نانولوله و دارو مطالعه شده است. (SWGaPNT) و کاربردهای انها به عنوان انتقال دهنده دارو مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داده است که (SWGaPNT) می توان به عنوان یک وسیله انتقال دهنده مناسب دارو 5- فلورواراسیل مطابق با سیستم بیولوژیکی نقش ایفا کند.
کليدواژگان: تابع رفتار تراكم (DFT) | SWGaPNT | تحویل دارو | 5-فلورووراكسیل (5FU)
مقاله ترجمه شده
3 ارزیابی از متابولیسم بالینی دارویی برهمکنش دارو از داروی ضد مالاریای α/β- ارتریر و سولفادوکسین-پریمتامین
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
ترکیب های درمانی داروی ضد مالاریا اکنون استفاده گسترده ای برای درمانی از مالاریای بدون عارضه است. هدف از مطالعه اخیر بررسی اثری از تزریق همزمان بین مولکولی ارتریر α/β (AE) و سولفادوکسین –پریمتامین خوراکی (SP) بر روی خواص فارموکوکنتیک از هر دارو به عنوان یک مطالعه برهمکنش دارو-دارو برای حمایت از توسعه درمان با دوز ثابت ترکیب ها است. یک ازمایش بالینی تک دوزی، باز، و متقاطع در مرد داوطلب هندی بزرگسال سالم (18-45 سال، n=13) اجرا شده است، دریافت تک دوز از AE, SP و دوزی ترکیبی از AE و SP انجام شد. نمونه خون به مدت 21 روز پس از تزریق جمع اوری شد و غلظتی از الفا- ارتریر، بتا- ارتریر، سولفادوکسین و پریمتامین به وسیله استفاده از روش اسپکتروسکوپی جرمی کروماتوگرافی مایع تایید شده تعیین شد. پارامترهای فارماکوکنتیک تعیین شده و انالیز اماری با محاسبه نسبت هندسی مهم و فاصله های مطمئن تجزیه و تحلیل شد. پس از یک بار مصرف دوز تزریق عضلانی از AE بین مولکولی و SP خوراکیف خواص فارماکوکنتیک از الفا-بتا ارتریر به طور قابل ملاحظه ای بر روی خواص فارماکوکنتیک از SP در گروه انتخابی از داوطلبان سالم تحت اثر قرار نگرفت. با وجود این، تحقیقات بیشتر در اینده دارای اهمیت است.
کلمات کلیدی: فارماکوکینتیک | مالاریا | درمان ترکیبی | α / β-arteether | الفادوکسیین | پیریمتیامین
مقاله ترجمه شده
4 روش محاسبات شیمی برای مواد نانو متخلل
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
ما در اینجا روش محاسبات کامپیوتری گروهی را با استفاده از تحقیق کردن خواص شیمیایی و فیزیکی از مواد نانو متخلل و متغییر های جذبی را ارائه می کنیم. ما زمان چندگانه را نشان داده و مقیاس طول در هر کدام از این خواص را امتحان می کنیم و ابزار مناسب با هر مقیاس را مورد بحث قرار می دهیم. بنابراین، ما نقاط کلیدی با موقعیت های بالا، پایین، و گودال های ممکن برای این مدل را شامل می شویم.
مقاله ترجمه شده
5 ارزیابی اثر حلال در برهمکنش داروی کارموستین همراه نانولوله تک دیواره اولیه و بهینه شده با COOH : یک چشم اندازی از تئوری تابع چگالی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 35 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
رفتار جذبی داروی کارموستین در سطح نانولوله تک دیواره اولیه (5.5) و نانولوله تک دیواره بهینه شده همراه یک گروه کربوکسیلیک اسید به کمک محاسبات DFT بررسی شد. برای مطالعه هر دو نانولوله ، اثر جهت گیری مولکول ها در انرژی جذبی ، ساختار مولکولی، فاصله تعادلی و توصیف کوانتوم مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. بر طبق نتایج بدست امده، فرایند جذب کارموستین در سطح خارجی نانولوله عامل دار گرمازا است و تمام صورتبندی های عامل دار پایدار است، در حالی که فرایند جذب دارو در سطح خارجی نانولوله اولیه گرماگیر است و ساختار جذبی ناپایدار است. بعد از ان یافت شدکه برهمکنش پیوند هیدروژن بین مولکولی بین کارمستین و نانولوله بهینه شده نقش زیادی در پایداری جذب فیزیکی صورتبندی بازی می کند. بنابراین انرژی پایداری منفی به وسیله یک مدل قطبش پذیر پیوسته نشان می دهد که افزایش در حلالیت نانولوله بعد از جذب دارو در سطح در محلول اب حاضر صورت می گیرد. برهمکنش های بین مولکولی به وسیله محاسبات دانسیته الکترونی و لاپلاسین در نقاط بحرانی پیوند با استفاده از نظریه اتم در مولکول توضیح داده شد. انالیز اربیتال پیوند طبیعی نشان داد که مولکول کارمستین می توان جذب سطح نانولوله همراه با انتقال بار از نانولوله به مولکول دارو شود.
کلمات کلیدی: جذب دارو | روش DFT | AIM | NBO | SWCNT | f-SWCNT
مقاله ترجمه شده
6 ازریابی حلال و اثر یون بر روی جذب لفلونومید در نانولوله کربنی تک دیواره زیکزاکی (6:0) و اتصال فعال دی هیدرواراتات دی هیدروژناز :کی مقایسه بین DFT و مطالعات ازمایشگاهی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
در این مقاله به بررسی لفلونومید در حلال های ابی و غیر ابی (DMF.. متانول . انپروپانال. محلول بافر بازی اب و DMSO) در فعالیت دی هیدرواراتات دی هیدروژناز و اثر لفلونومید بازدارنده می پردازیم. با یافتن اثر منفی از محلول ابی در فعالیت و بازدارندگی، انتخاب حلال اب در یک حالت میانه مناسب است. اثر یون های در ازمایشگاه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که دارای اثر مثبت بر فعالیت انزیم دارد و بر روی لفلونومید هم اثر منفی ایجاد نمی کند. شدت فلورسانس یک اطلاعات کامل تری از انزیم بعد از رشد با نشان می دهد.در بخش تئوری نتایج DFT زمانی که و کاتیون تک اتمی جانشین همراه یک کربن تک در SWCNT شود ، اتم جانشین شده در سطح خارجی نانولوله گسترش پیدا می کند. نتایج برهمکنش بین لفلونومید و SWCNT اولیه، لفلونومید و ضعیف است که نشان از جذب فیزیکی بر روی نانولوله ذکر شده در بالا را دارد. با وجود این نتایج محاسبا نشان می دهد که کاتیون های تک اتمی جانشین شده بر روی نانولوله انرژی جذب بزرگ و فاصله پیوند کوتاه تر از SWCNT خالص با جذب شیمیایی مولکول لفلونومید دارد. نتایج مدل قطبش پذیری مداوم پایداری وابسته در تحت شرایط مختلف در زمان کاربرد نفوذ پذیری حلال بررسی می کند. انرژی جذبی زمانی که ممان دوقطبی در محلول افزایش می ابد ، کاهش می یابد . نتایج بدست امده همراه تئوری AIM برروی خروجی حاصل از هندسه بهینه شده اماده شده است.
کلید واژه ها: SWCNTs تخدیر شده | جذب مواد مخدر | روش DFT | اثر حلال | روش های تجربی
مقاله ترجمه شده
7 خواص جذبی و توصیف مکانیک کوانتومی جذب داروی اسیدفولیک بر روی نانولوله تک دیواره زیگزاکی و صندلی :شبیه سازی DFT
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
رفتار جذبی اسیدفولیک FA بر روی نانولوله کربنی SWCNT زیکزاکی(5.0) و صندلی(5.5) با کمک تابع دانسیته B3LYP در تابع پایه 6-31G* بررسی شد. انرژی جذبی، انالیز اربیتال مولکولی و تغییرات ساختار نشان دهنده جذب کوالانسی در سطح نانولوله تک دیواره زیکزاکی است، در حالی که جذب بر روی SWCNT صندلی به صورت فیزیکی است. نقشه دانسیته حالتDOS و توصیف کوانتوم مولکولی QMD با تغییرات در خواص الکترونی سیستم SWCNT بعد از نزدیک شدن جذب شونده به سطح لوله بررسی می شود. بر طبق نتایج محاسبات SWCNT با پتانسیل موثر جذبی برای جذب داروی اسید فولیک انتخاب می شود و همچنین برای انتقال دهنده مناسب دارو در داخل سیستم بیولوژیکی است.
کلمات کلیدی: جذب | فولیک اسید | نانولوله کربنی | توصیفگرهای واکنشی | DFT
مقاله ترجمه شده
8 خواص جذبی اسید فولیک بر نانولوله کربنی عامل دار شده :مطالعات ایزوترمی و ترمودینامیکی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
در این مقاله نتایجی از مطالعات سیستماتیک بر روی خواص جذبی اسید فولیک FA روی نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT عامل دار شده با استفاده از فاکتورهای متنوع مانند دوز جذب شده، زمان تماس، دما و غلظت اسید فولیک اولیه گزارش شده است. نتایج بیان می کند که SWCNT جاذب سطحی عالی برای اسید فولیک است. همراه درصد جذبی رو به بالا تا 76.2 درصد در غلظت اولیه اسید فولیک به میزان 20 PPM و دمای 298.15 کلوین است.تفسیر ایزوترم تعادلی در پایه از مدل های جذب مختلف شامل لانگمویر و فروندلیچ، نشان می دهد که مدل لانگمویر در توصیف فرایند جذب بهتر از نوع دیگر عمل می کند. با امتحان رفتار جذبی، محاسبات ترمودینامیکی تهیه شد و هر کدام نشان داد که واکنش جذبی اسید فولیک بر SWCNT گرمازا و فرایند خودبه خودی در رنج دمایی 298.15 تا 313و15 است. اساس کارهای ازمایشگاهی .، در SWCNT عامل دار شده پیش بینی پتانسیل موثر در جاذب سطحی و همچنین استفاده از یک حامل انتقال داروی مناسب در داخل سیستم بیولوژیکی است.
کلمات کلیدی: جاذب | جذب | مدل های ایزوترم | توابع ترمودینامیکی | تعادل
مقاله ترجمه شده
9 دستاوردی بزرگ با حذف تتراسایکلین با استفاده از ترکیب فیبردار Zno میله کربن فعال شده با یک روش میکرو ویو ساده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
مواد ترکیبی جدید از فیبر کربن فعال شده (ACF) که با اکسید روی پوشش داده شده است, بوسیله بکار بردن رنگ سبز و هزینه ی مقرون به صرفه و مسیر مصنوعی سریع, و با استفاده از یک اجاق ماکروویو تجاری, بدست می اید. میله های اکسید روی با یک ساختار یکسان و پایدار, و یک قطر متوسط 0.3-0.5 µm وطول 1.0-1.5 تنها پس از 3 دقیقه ماندن در ماکروویو بدست امدند. خواص اکسید روی به صورت موثر و کارامد تبدیل شدند به ACF, به طوریکه مواد حاصل شده, به اکسید روی میلهACF- نامیده میشود. پتانسیل نوید دهنده به عنوان یک فتوکاتالیست کارامد و ضمنن به عنوان یک ماده ی جاذب و گیرا نشان داده شد. داروی تتراسایکلین در یک غلظت 40 میلی گرم برای ارزیابی حجم الاینده های ارگانیک حذف شده از مواد ترکیب شده مورد استفاده قرار میگیرد. در PH8, اکسید روی میلهACF_ ظرفیت حدف شده بسیار عالی (بیش از 99%) را به نمایش گذاشت و مواد معدنی (90.7%) از تتراسایکلین در محلول ابکی در طول 1ساعت تحت اشعه UV قرار گرفت. ثبات اکسید روی میله-ACF و همچنین مواد معدنی تتراسایکلین در 81.35% پس از دوره های استفاده ی متعدد حفظ شده بود. مسیر تخریب نوری تتراسایکلین بر مبنای شناسایی واکنش حد متوسط مطرح شده بود.
کلمات کلیدی: میله های اکسید روی | فیبر کربن فعال | تتراسیکلین | جذب | عکس گرفتن
مقاله ترجمه شده
10 سنتز التراسونیک دستیار دو اوره ای چارچوب های فلز عاملدار آلی برای سنجش فنل: مطالعه مقایسه ای
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
دو رکن چهار چوب الی فلزی شامل گروه عامل دار شده اوره به وسیله یک روش فرا شیمیایی سنتز می شود و به وسیله اسکن میکروسکوپ الکترونی، انکسار باروت X-ray ، طیف سنجی IR و انالیز اصلی توصیف می شود. زمانی از کاتیون صوتی و غلظتی از مواد اغازین با سنتز نانوذراتی ازTMU-32 وtmu-31 بهینه می شود. دو چهار چوب انتخاب شده جذاب برای یک مطالعه فلورسانس تطبیقی است. بنابراین، این توانایی پتانسیلی برای مشاهده فنول ارزیابی می شود. ارزیابی اشکاری از نقش نقش حساسی از پیوند هیدروژنی داخل گروه اوره حفره منفذ در توانایی از این ساختار در مشاهده فنول بخشیده می شود.
کلید واژه ها: چار چوب فلزی | Sonochemical | نانوذرات | پیوند هیدروژنی | گروه اوره
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer