دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت بازاریابی با ترجمه فارسی::صفحه 8

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت بازاریابی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 100
ردیف عنوان نوع
71 چارچوب تجربه مشتری به عنوان پایه استراتژی و اجرای بازاریابی خدمات
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
محققان بازاریابی خدمات به تازگی رضایت مشتری را از نظر چگونگی روبرو شدن آنها با خدمات و در نتیجه مفهوم مدیریت تجربه مشتری در نظر گرفتند. در حالی که چند مطالعه در این زمینه توسعه یافته است، هنوز هم مطالعاتی برای ارائه یک راهنمای جامع برای بازاریابان در درک برخورد سرویس از نقطه نظر مشتریان می تواند صورت گیرد. با توجه به ساختار کار Verhoef و همکاران در مجله خرده فروشی (2009) و کارهای دیگر در این زمینه، ما یک چارچوب تجربه مشتری جدید (CEF) را بیشتر در مرکز تجربه خدمات متمرکز بر سفر مشتری ارائه کردیم. چارچوب ما متشکل از پنج لایه تعاملی: (1) ارزش های مشتری، نیازها و خواسته ها؛ (2) استراتژی بازاریابی تجربی؛ (3) مراحل تجربه مشتری ؛ (4) تجربه انباشته مشتری (5) تغییر رفتار مشتری است. این متفاوت از کار Verhoef و همکاران است که در درجه اول بر طراحی تجربه مصرف کننده مطلوب از نظر ارائه دهنده تمرکز می کردند. ما پیشنهاد می کنیم که CEF هم به عنوان یک ابزار برای ایجاد تجربه و هم برای تجزیه و تحلیل تجربه پس از برخورد مصرف کننده مفید می باشد.
کلمات کلیدی: تجربه مشتری | خدمات بازاریابی.
مقاله ترجمه شده
72 تاثیر میراث دانش بازاریابی بر بازاریابی غیر انتفاعی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
این تحقیق به بررسی تاریخچه شکل گیری دو اندیشه بازاریابی غیر انتفاعی از طریق توصیف تاثیر میراث چگونگی پایه ریزی دوره اولیه این رشته بردانش بازاریابی غیر انتفاعی در حال حاضر می پردازد این کار کیفی از منابع گوناگون گسترده ای از یک دوره ی تاریخی ترسیم شده در جهت آگاهی بیشتر در مورد دیدگاه موضوعات مربوطه ای که بر توسعه دانش بازاریابی غیر انتفاعی تاثیر گذاشته اند استفاده می کند این تحقیق حاکی از این است که گرچه بحث در خصوص اینکه آیا بازاریابی یک علم است یا نه ظاهرا سالها پیش حل و فصل شد. منشا دانش بازاریابی به عنوان یک قاعده کسب و کار به کار گرفته شده تاثیر گذار باقی مانده است تاثیرات در خصوص این اثر گذاری یک مجموعه تحقیقی است که تجزیه (تقسیم) می شود و با هم مغایرت دارد و گهگاه نامعتبر است و چندین نظریه کلی که بیانگر یک علم اجتماعی است ایجاد کرده است پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت دانش بازاریابی غیر انتفاعی ارائه می شود.
واژگان کلیدی : تاریخچه بازاریابی | نظریه بازاریابی | بازاریابی غیر انتفاعی | دانش بازاریابی غیر انتفاعی | تحقیق بازاریابی غیر انتفاعی
مقاله ترجمه شده
73 الگوی شباهت ها/ تفاوت ها درموردگرایش زمانی و نگرش به تبلیغات: مقایسه بین فرهنگی مصرف کنندگان گرجستانی و ماکائویی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 24 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
هدف- مطالعه تجربی و بین کشوری که در این مقاله ارائه شده است به بررسی نحوه تأثیرگذاری گرایش های زمانی بر نگرش به تبلیغات در دو اقتصاد نوظهور آسیایی با پس زمینه و گرایش زمانی بسیار متفاوت (یعنی ماکائو و گرجستان) می پردازد. هدف این مقاله بحث درباره این مسائل است.
طرح/ متدولوژی/ روش- از پرسشنامه به عنوان ابزاری برای انجام پیمایش این مطالعه استفاده شد. طراحی پرسشنامه برگرفته از مطالعه روخاس-مندز و همکاران است. از طریق روش پیاده و سوار کردن یا مصاحبه خیابانی دو نمونه جمع آوری شد.
یافته ها- مشخص شد که گرجستانی ها گرایش بیشتری به گذشته دارند و نسبت به تبلیغات بدبین تر هستند در حالی که داده های ماکائو نشان داد که برجسته ترین ابعاد آن ها آینده گرایی بیشتر است و نگرش بهتری نسبت به تبلیغات دارند.
دستاوردهای عملی- با این یافته ها مدیران حاضر در بازارهایی با گرایش های زمانی متفاوت می توانند یک عامل دیگر را برای ایجاد تعادل بهینهدر تنظیم بودجه تبلیغاتی بین استراتژی کشش و فشار و بین فعالیت های بالا خطی و فعالیت های زیرخطی در هنگام اجرای استراتژی کشش در نظر بگیرند.
دستاوردهای اجتماعی- دولتی باگرایش زمانی متفاوت می تواند از اثربخشی استفاده از تبلیغات برای برقراری ارتباط با شهروندان خود در فرهنگ خود آگاهی بیشتری پیدا کند.
اصالت/ ارزش- مطالعات مربوط به نحوه ارتباط گرایش زمانی با نگرش به تبلیغات محدود هستند و به نظر می رسد این رابطه هرگز در دو کشور آسیایی با پس زمینه و گرایش زمانی بسیار متفاوت مقایسه نشده است.
کلیدواژه ها: تبلیغات بین المللی | رفتار مصرف کننده | ارزش های فرهنگی | مشتری مداری | تبلیغات
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
مقاله ترجمه شده
74 نقشه ی نظری بازاریابی کسب و کار: روابط و دیدگاه های شبکه ای
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
بازاریابی کسب و کار پدیده ی پویا، چندلایه و پیچیده ی اجتماعی است که با استفاده از انواع نظریه های اصولی به تنوع مسائل اقتصادی و روانشناسی آزموده شده است. این تکامل نظریه ای منجر به چارچوبی دانش محور شده است. این مقاله روابط بازاریابی و دیدگاه های شبکه ای کسب و کار را در بازاریابی کسب و کار می آزماید. بر اساس بازبینی گسترده ای در زمینه ی متانظریه ایmetatheoretical، مطالعات نشان داد که این روش ها بر اساس فرضیه های نظری ناسازگار هستند و نمی توان آنها را در یک نظریه ی جامع روابط بازاریابی جمع بندی کرد. با ایجاد یک نقشه ی نظری بند به بند، مقاله فضایی را فراهم کرده و پنج روش بازاریابی کسب و کار را تحلیل می کند: CRM، از نظر رفتاری برگرفته از روابط بازاریابی، کانال های روابط، بازار به عنوان شبکه ها و و روابط بازیگری، سبکه های کانونی و استراتژیک است. سپس مقاله به پیگیری توسعه ی دو نظریه که در طیف میانه قرار دارند تشویق می کند: ”بازاریابی کسب و کار مبتنی بر بازار” و ”بازاریابی کسب و کار مبتنی بر شبکه”. از این توسعه ها برای ارائه ی برنامه ی کار بند به بند تحقیقاتی برای پیشرفت نظریه ی بازاریابی کسب و کار و بحث در مورد امکان نظریه ی عمومی بازاریابی استفاده می شود.
کلیدواژه ها: بازاریابی روابط، نظریه ی بازاریابی، شبکه های کسب و کار، نظریه یعمومی طیف میانه ی بازاریابی.
مقاله ترجمه شده
75 اهمیت اقتصادی و بازاریابی محصولات غذایی داخلی در سیاست تجاری زنجیره خرده فروشی محصولات غذایی مجارستان
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
محصولات داخلی که با شیوه های مرسوم و با طعم دهنده های سنتی درست می شوند، روز به روز بیشتر مورد پسند مشتریان قرار می گیرند. به دلیل مزایای اغذیه ای-روانی و نیز خاص بودن آنها، این محصولات می توانند مزیت رقابتی قابل ملاحظه ای را برای بازار محصولات غذایی کشور فراهم آورند. هدف این مطالعه، بررسی این امر است که چگونه تولیدکنندگان محصول غذایی داخلی، در سیاست تجاری یکی از بزرگترین زنجیره های خرده فروشی محصولات غذایی مجارستان، جای گرفته و ترویج می شوند.
کلیدواژه ها: محصولات غذایی داخلی | تبلیغ فروش | بازاریابی | تجارت
مقاله ترجمه شده
76 نقد عدالت سلامت بازاریابی اجتماعی: کجا مداخلات تاثیر می گذارند اما میزان موفقیت شان ناکافی است؟
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
مداخلات سلامت به طور فزاینده ای بر تحقیق کیفی سازنده و تکنیک های بازاریابی برای تاثیر بر تغییر رفتار متکی هستند. با این حال مطالعات کمی، تحقیق کیفی را به فرایند تکامل برنامه پیوند زده اند تا درکی از اثر و میزان موفقیت آن را ارائه دهند، یعنی مداخلات تغییر رفتار تا چه حد؟، برای چه کسی؟ و در چه زمینه هایی؟ تاثیر می گذارند. ما موفقیت یک مداخله بهداشتی مبتنی بر جامعه را انعکاس می دهیم که در محلات فقیرنشین کاتماندو نپال انجام شده است و رفتار مادر و سلامت نوزاد را مورد ارزیابی قرار می دهد. ما همه جفت مادران و نوزادان در دسترس (n=88) را مشارکت داده و آنها را به گروه های کنترل و گروه های مداخله تقسیم کردیم. تحقیق کیفی سازنده پیرامون عمل بهداشتی شستن دست ها شامل مشاهدات ساختاریافته 88 مادر، 3 گروه متمرکز و 26 مصاحبه جامع شد. مداخله ما توسط محرک های اجتماعی همچون تبلیغ گسترده پیرامون شستن دست ها با آب و صابون هدایت می شد. دوره ارزیابی شش ماهه شامل شستن دست ها و نرخ مرگ و میر، مشاهده شرکت کننده، سوابق نظام مند از جلسات دوهفتگی انجمن و مصاحبه با 12 مادر می شد. درحالیکه اندازه گیری های کمی نشان دهنده بهبود در نرخ شستن دست ها و کاهش 40 درصدی در میزان ابتلای کودکان به اسهال بود. استدلال ما این است که یک رویکرد بازاریابی اجتماعی ذاتاً محدود است: تمرکز بر عاملیت فردی به جای رفتار تحمیل کننده شرایط ساختاری می تواند سهواً نابرابری بهداشت و سلامت را تشدید کند. این امر از این تناقض جلوگیری می کند که افراد با بیشترین نیاز به بازاریابی اجتماعی سلامت احتمالاً از آن کمتر سود می برند که این نشان می دهد شستن دست ها در محلات فقیر نشین بی ارتباط یا بی فایده است. بنابراین بازاریابی اجتماعی به بهترین شکل خود در محدوده ای از مداخلاتی که با محرک های ساختاری، رفتاری و شناختی تغییر رفتار سر و کار دارند توسعه می یابد. نتیجه آنکه منتقدان بازاریابی اجتماعی توجه کافی به مسائل برابری بهداشت و سلامت نداشته اند و این نشان می دهد که چگونه این را می توان با استفاده از داده های کیفی گنجانده شده در مراحل سازنده و ارزیابی یک مداخله بررسی کرد.
واژگان کلیدی: نپال | محله فقیر نشین | شستن دست ها | مردم نگاری | تغییر رفتار | ارزیابی برنامه | تحقیق کیفی | مطالعات مداخله
مقاله ترجمه شده
77 ساخت برنامه بازاریابی موثر و خوداستوار
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 58
اهداف یادگیری
در انتهای این فصل، شما قادر خواهید بود:
1- اصول ایجاد برنامه بازاریابی خوداستوار را توصیف کرده، و مزایای تدارک ان را بیان نمایید.
2- بیان کنید که چگونه کسب و کارهای تجاری کوچک می توانند به دقت بازارهای هدف خود را شناسایی نمایند.
3- نقش بررسی بازار را در ایجاد برنامه بازاریابی خوداستوار را بحث نموده و فرایند تحقیقات بازار را بطور مختصر بیان نمایید.
4- توضیح دهید چگونه کسب و کارهای تجاری کوچک می توانند لبه مقایسه ای را در فضای بازار با استفاده از استراتژی های بازاریابی خوداستوار بسازند.
مقاله ترجمه شده
78 اهمیت اقتصادی و بازاریابی محصولات غذایی داخلی در سیاست تجاری زنجیره خرده فروشی محصولات غذایی مجارستان
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
محصولات داخلی که با شیوه های مرسوم و با طعم دهنده های سنتی درست می شوند، روز به روز بیشتر مورد پسند مشتریان قرار می گیرند. به دلیل مزایای اغذیه ای-روانی و نیز خاص بودن آنها، این محصولات می توانند مزیت رقابتی قابل ملاحظه ای را برای بازار محصولات غذایی کشور فراهم آورند. هدف این مطالعه، بررسی این امر است که چگونه تولیدکنندگان محصول غذایی داخلی، در سیاست تجاری یکی از بزرگترین زنجیره های خرده فروشی محصولات غذایی مجارستان، جای گرفته و ترویج می شوند.
کلیدواژه ها: محصولات غذایی داخلی | تبلیغ فروش | بازاریابی | تجارت
مقاله ترجمه شده
79 نقش مشتری مداری در رابطه ی بین برقراری ارتباط با مدیر و رضایت مشتری
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
در حوزه ی صنعت رستوران و مهمان نوازی، رفتار و ارتباط کارمندان برای تعیین رضایت مشتری بسیار مهم است. مطالعه ی پیش رو، ادبیات مهمان نوازی را با توجه به رضایت مشتری به سه طریق با استفاده از طرح بررسی مقطعی توسعه می دهد. در ابتدا ارتباط بین برقراری ارتباط با مدیر و مشتری مداری مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج از یک رابطه ی مثبت و معنی دار تبعیت می کنند. دوماً، این مطالعه به تأیید مطالعات قبلی که ارتباط بین مشتری مداری و رضایت مشتری را با استفاده از معیار پاسخ مشتری تک آیتمه را نشان می دهد کمک می کند. در نهایت با استفاده از یک آزمون تفکر بررسی می کنیم که آیا مشتری مداری تأثیر کاملی بر ارتباط مدیر و رضایت نهایی مشتری دارد یا خیر. نتایج بدست آمده از یک آزمون تفکر پشتیبانی می کنند. پیامدهای تئوریکی و عملی برای محققان مهمان نوازی و متخصصان مورد بررسی قرار گرفته اند.
کلمات کلیدی: مشتری مداری | ارتباط | رضایت مشتری | تفکر | رستوان
مقاله ترجمه شده
80 پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی:دیدگاه های چند رشته ای
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
بازاریابی به عنوان یک اصل به طور کلی و به ویژه بازاریابی صنعتی تعدادی جنبه های مختلف نظریه ای حوزه های متنوع تئوری ترتیب داده شده چون تحلیل سیستم ها، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی برای درک و فهم ما مطرح کرده است. اگرچه برای ایجاد این درک و افزایش تحقیق بازاریابی ما نیازمند آگاه شدن از فرضیه های هستی شناسی هستیم که در چنین جنبه هایی مورد استفاده قرار میگیرد.هدف از این مبحث ویژه پیشنهاد و ارائه یک چهارچوب برای پیگیری، مقایسه، کاربرد و در نظر گرفتن انتخاب تئوری هستی شناسی و مفهوم آن در تحقیق بازاریابی صنعتی است. برای دستیابی به این هدف در بخش اول نظریه های دانشمندان پیشین در زمینه بازاریابی صنعتی را مورد بازبینی قرار می دهیم، در بخش دوم ما جریان ها و موارد برجسته ای را که تحقیق بازاریابی صنعتی به موجب آنها توسعه و پیشرفت یافته شناسایی می کنیم ودر بخش آخر مقاله هایی در مورد این مبحث ویژه در فرم پیگیری موضوعی توسعه های نظری در تحقیق مدیریت بازاریابی صنعتی مورد بازبینی قرار می دهیم.
کلمات کلیدی: تحقیقات بازاریابی صنعتی | هستی شناسی | تئوری توسعه
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer