دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله منطق فازی با ترجمه فارسی::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - دانلود مقاله منطق فازی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 آشکارسازی و دسته‌بندی اشیا متحرک با استفاده از روش عصبی – فازی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
فرابینی مراقبت عمومی به سرعت به سمت بهره‌گیری از سیستم مراقبت هوشمند به پیش می‌رود. جرایم خیابانی در سال‌ها اخیر رو به افزایش است که این امر نیاز به استفاده از یک سیستم مراقبت عمومی هوشمند و مطمئن‌تر را مقتضی ساخته است. در این مقاله، توانایی و دقت یک سیستم استنتاج عصبی – فازی سازگار (ANFIS) جهت دسته‌بندی اشیا متحرک برای استفاده در صحنه‌های خیابان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله سعی می‌شود دسته‌بندی اشیا متحرک قبل از ارائه ویژگی‌های گروهی آن‌ها صورت گیرد که این ویژگی‌ها نیز بر سه فرآیند عمده شامل آشکارسازی اشیا، استخراج ویژگی متمایز کننده و دسته‌بندی هدف مورد نظر تأکید می‌نماید. برنامه کاربردی مراقبتی مورد نظر بر صحنه خیابانی متمرکز خواهد بود، از این رو، دسته‌های هدف مورد نظر را عابر پیاده، موتورسوار و خودرو تشکیل می‌دهند. شبکه سازگار مبتنی بر سیستم عصبی – فازی به طور جداگانه برای سه پارامتر خروجی طراحی گردیده است که هر یک از آن‌ها از 3 ورودی و 27 قاعده سوگنو تشکیل می‌شوند. علاوه بر این، آزمایش وسیعی روی ویژگی‌های مهم انجام شده است و تجزیه و تحلیل عملکرد ارزیابی به لحاظ کمی در سه پایگاه داده صحنه‌های خیابانی اجرا شده است که بر حسب پیچیدگی پس‌زمینه فرق می‌کند. نتایج آزمایشی مربوط به پایگا‌ه داده‌های عمومی و پایگاه داده‌های شخصی ما اثبات می‌نماید که روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های شبکه عصبی یا فازی صرف به عملکرد 1/93 درصدی در دسته‌بندی صحیح صحنه خیابانی با اشیا متحرک دست می‌یابد.
واژگان کلیدی: آشکارسازی اشیا متحرک | سیستم‌های عصبی – فازی | دسته‌بندی اشیا | جرایم خیابانی | مراقبت بصری
مقاله ترجمه شده
2 یک چارچوب فازی برای ارزیابی کیفیت خدمات در صنایع مراقبت بهداشتی: یک مطالعه تجربی از ارزیابی خدمات بیمارستان عمومی در سیسیل
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
یک چارچوب ارزیابی فازی نوین در این مطالعه اعمال شد تا کیفیت خدمات در بخش مراقبت بهداشتی عمومی را ارزیابی کند. به ویژه، چارچوب پیشنهادی بر اساس الگوی عدم تایید ServQual می باشد و به روش فرایند سلسله مراتبی تحلیل (AHP) برای استخراج تخمنی های قابل اطمینان از انتظارات کیفیت خدمات کمک می کند. از این گذشته، درجه عدم اطمینان، ذهنی بودن و ابهام از سوی سهامداران با مقیاس های ارزیابی زبانی بیان می شود که با اعداد فازی مثلثی پارامتری می شود. در نه بیمارستان عمومی وابسته در ناحیه سیسیل (ایتالیا)، یک مطالعه موردی با جزئیات با ارزیابی چهار معیار خدمات هسته ای و 15 مورد خدمات اساسی انجام شد به طوری که ویژگی های نارضایتی از خدمات مراقبت بهداشت عمومی در این ناحیه را ارائه کند. دلایل نارضایتی از خدمات ارائه شده در این تحلیل مشخص می شود تا کارایی روش پیشنهادی را تایید کند.
کلیدواژه ها: کیفیت خدمات سلامت | رضایت بیمار | کیفیت خدما | نظریه سری های فازی | عدم قطعیت سهامدار | AHP
مقاله ترجمه شده
3 رویکرد برنامه ریزی تصادفی و تعاملی برای مسئله ی مکان یابی هاب چند هدفه : طراحی اقتصادی و محیطی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 52
در این مقاله یک مدل چند هدفه ی ریاضی جدید در زمینه ی مسئله ی مکان یابی هاب چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت احتمالی –تصادفی , ارائه میشود.هدف از این مدل ارائه شده به حداقل رساندن حمل و نقل و آلودگی صوتی ناشی از ترافیک وعلاوه بر این، به حداقل رساندن حداکثر زمان حمل و نقل بین مبدا-مقصد برای اطمینان از احتمال دست یابی به تضمین خدمات , است .ما به منظور مقابله با عدم قطعیت و مدل چند هدفه، رویکردی دو فاز از جمله روش فازی برنامه نویسی تعاملی چند هدفه و یک روش کارآمد بر اساس اندازه گیری ME ارائه میکنیم . با توجه به مدل ارائه شده ی NP-hardness , دو الگوریتم فرا ابتکاری، با نام های تکامل تفاضلی ترکیبی و الگوریتم رقابتی استعماری ترکیبی، توسعه یافته است. علاوه بر این،تعدادی تجزیه و تحلیل حساسیت برای نشان دادن اثر این مدل ارائه شده است .در نهایت، مسائل متا اکتشافی و یا ابتکاری فوق با هم از طریق معیارهای مقایسه ای مختلف مقایسه شده است.
کلیدواژه ها - مشکل مکان برجسته | طراحی محیطی | عدم قطعیت | دیدگاه تعاملی فازی | اکتشافات متا
مقاله ترجمه شده
4 اجرای منطق فازی و AHP در بهبود عملکرد مدل EFQM : مطالعه موردی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 46
در محیط کسب و کار فرار و سختِ کنونی ،مدیران بسیار مشتاقِ نشان دادن این هستند که سازمانهای آنها آنقدر عالی است که میتوانند از راهِ بهبود مستمرِ عملکردها به اهداف خود دست پیدا کنند . یکی از بهترین ابزارهای کاربردی و مفید که با ارزیابی سازمانها نشان میدهد چگونه آنها در مسیرِ تعالی سازمانی قدم بر میدارند مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) است . پژوهش حاضر با هدفِ ارایه ی یک رویکرد یکپارچه جدید مبتنی بر مدل EFQM با استفاده از منطق فازی ،تکنیکِ فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل تحقیق در عملیات(OR) بمنظورِ بهبود سطحِ تعالی سازمانی با افزایش کیفیتِ ارزیابی عملکرد کسب و کار و تعیین پروژه های بهبود یافته با اولویت بندی عالی ارایه شده است . مطالعه موردی در شرکت برق منطقه ای یزد در ایران بمنظور نشان دادن انطباقِ رویکردهای پیشنهادی انجام شده است . تا اندازه ایی ، ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل قطعی و روش پیشنهادی ، روش فازی ، صورت گرفته است . سپس ، نقاط قوت و حوزه های بهبود یافته بطور خاص با استفاده از امتیازات به دست آمده در معیارهای فرعی تعیین شدند . در ادامه ، معیار فرعی بمنظورِ بهبود پروژه با استفاده از تکنیک AHP و مدل تحقیق در عملیات اولویت بندی شد . در نهایت ، بهبودی در پروژه ها با انجام اولویت بندی تعیین میشود و برخی طرح های عملکردی بمنظور بهبود عملکردِ پروژه تعریف میشوند . در نهایت ، پروژه های بهبود عملکرد با اولویت بندی عالی تعیین میشوند .
واژگان کلیدی : منطق فازی | فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) | مدل تحقیق در عملیات | بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت | مدل تعالی بنیاد اروپایی مدییریت کیفیت (EFQM) | تحقیق در عملیات (OR) | بهبودِ عملکرد .
مقاله ترجمه شده
5 یک روش MCDM فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های داروسازی در دست عامه
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 33 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 51
افزایش ارزش سهام داران تا حد نهایی، یک هدف لازم الاجرا برای شرکت های تجاری در دست عامه محسوب می شود. ارزش سهام داران تا حد زیادی به مخارج عملیاتی، حاشیه سود (درصد سود حاصل از فروش خالص)، بازگشت به سرمایه و عملکرد کلی در شرکت های عمومی وابسته است. ما یک روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های در دست عامه در صنعت داروسازی پیشنهاد می دهیم. روش پیشنهادی به سرمایه گذاران کمک می کند تا یک موجودی صحیح از سهام را با وجود آشفتگی و ناپایداری محیطی برگزیند. روش پیشنهادی متشکل از سه فاز مجزا اما مرتبط به یکدیگر می باشد. در فاز پیش از گزینش، یک مجموعه از معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی براساس روش فهرست امتیازات متوازن (BSC) انتخاب می شوند. در مرحله سنجش بازدهی، روش DEMATEL در ابتدا برای تعیین روابط بینابین جنبه های مختلف BSC بکار گرفته می شود. یک روش ANP فازی سپس برای تعیین اهمیت نسبی معیارها براساس شبکه تعاملی DEMATEL حاصل شده استفاده گردید. در گام سوم، دو روش متفاوت تحلیل پوش داده های فازی استفاده می شود تا بازدهی نسبی واحدهای تصمیم گیری (DMU) استفاده می شوند. مدل های DEA فازی با استفاده از اهمیت نسبی معیارها و روابط برتری بین وزن های ورودی و خروجی به عنوان قیدهای اضافی اصلاح می شوند. درنهایت، مدل های DEA فازی اصلاح شده برای محاسبه امتیازات بازدهی نسبی DMUها استفاده می شوند. در مرحله رتبه بندی، یک روش تلفیقی بر پایه مفهوم آنتروپی شانون جهت ترکیب امتیازات بازدهی متفاوت و تعیین رتبه کامل DMUها بکار گرفته می شود. روش پیشنهاد شده در این مطالعه، به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های داروسازی در دست عامه که به شکلی فعال در زمینه تبادل سهام سوییسی (SSE) فعال هستنند، استفاده می شود.
کلیدواژه ها: ارزیابی عملکرد | فهرست امتیازات متوازن | DEMATEL | ANP فازی | DEA فازی
مقاله ترجمه شده
6 ارزیابی Means-K و بخش بندی تصاویر IMR از مغز و فازی means-C
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
این مقاله کیفیت فازی means-C و بخش بندی Means-K مقایسه می کند ، و تصاویرIMR پیچیده از تومور مغزراباهیستوگرام اولیه مشخص میکند.دقت دربخش بندی به طورجداگانه بستگی به توانایی دکتربرای تشخیص طبقات مختلف بافت دارد . از این رو ، یک پیش نیاز جدی برای ارزیابی توانایی قبل ازبخش بندی تصاویرپزشکی وجود دارد . این مقاله توانایی FCM و Means-K بخش بندی خاکستری ماده(GM) ،ماده سفید(WM)،مایع مغزی-نخاعی (CSF) ، نکروزی گلیوبلاستمامولتی (GBM) ،ورم ازوژنیک،کنتراست1Tکه محورهم سطح تصاویر ورم MR تومور است را ارزیابی می کند . آزمایش نشان می دهدکهFCMازوژنیک وماده سفیدبه عنوان یک بافت و ماده به طور مشابه به رنگ خاکستری و نکروتیک شناسایی می شوند Means-Kقادربه تشخیص مناطق است که نسبت به FCM بهتر تشخیص می دهد . FCM تنها 3 بافت را شناسایی می کند در حالی که ، Means-K تمام 6 بافت را شناسایی می کند . ارزیابی تجربی Means-K و FCM ، با هیستوگرام در نرم افزار متلب انجام می شود .
کلید واژه ها: مولتی گلیوبلاستوما | تمرکز نکروتیک | ادم وازوژنیک | فیلتر دو طرفه | کنتراست تطبیقی محدود | برابری هیستوگرام
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer