دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله پرستاری با ترجمه فارسی::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - دانلود مقاله پرستاری با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر روی نمرات هوش هیجانی دانشجویان کارشناسی پرستاری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 25 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
طبق نظر شورای بین المللی پرستاران، هدف پرستاری، حفاظت، بهبود و بازگرداندن سلامت افراد، خانواده ها و جوامع است (بویاتزیس و فن اوستن، 2002). متخصصان پرستاری تلاش می کنند تا مراقبت های پرستاری با کیفیت را در سیستم های پیچیده مراقبت های بهداشتی فراهم نمایند که در آن منابع محدود، آسیب های بیمار و بیماری های مشترک، علاوه بر کمبود پرستاری، به بار سنگینی که بر دوش پرستاران است نیز افزوده می شود (واتسون و همکاران، 2008). نه تنها انتظار می رود که نیازهای جسمی، احساسی، معنوی و اجتماعی بیماران را برآورده سازند؛ بلکه از لحاظ اخلاقی و حرفه ای نیز موظف هستند که در هر شرایطی به طور موثر و بدون عیب عمل کنند (آکیار، 2009). پرستاری در سطح بین المللی به عنوان یکی از پُر استرس ترین حرفه ها شناخته شده است (کالیونکو و همکاران، 2012؛ جورجنس-اکرمانس و براند، 2012؛ مونتس-برگس و آگوستو، 2007)، که توسط میزان بسیار بالای فرسودگی شغلی در میان متخصصان پرستاری اثبات می گردد (گاروسا، مورنو-خیمنز و همکاران، 2011). منابع عمده استرس برای این گروه شغلی شامل در معرض قرار گرفتن و مواجهه با درد و رنج کشیدن و مرگ انسان ها، مهارت های ناکافی برای پاسخگویی به نیازهای عاطفی بیماران و خانواده های آنها، تصمیم گیری که با معضلات اخلاقی پیچیده می شود، عدم اطمینان در مورد بیماری و مسیر درمان، شغل شیفتی، ترس از مرتکب شدن خطا یا متهم شدن به غفلت، اختلاف و تمایز قدرت، عدم پشتیبانی از جانب همکاران یا سازمان، حجم کاری سنگین، و تضاد و تعارض با سایر متخصصین مراقبت های بهداشتی و بیماران و خانواده های آنها می باشد (آگوستو لاندا، 2010؛ واتسون و همکاران، 2008). این عوامل استرس زا می توانند پاسخ های عاطفی پیچیده ای را ایجاد نمایند که به نوبه خود نه تنها می توانند به سلامتی جسمی و روحی آنها منجر گردند، بلکه تشکیل دهنده توانایی آنها برای ارائه مراقبت های پرستاری با کیفیت می باشند. همانطور که اعضای تیم های مراقبت های بهداشتی چند رشته ای در محیط های پیچیده مراقبت های بهداشتی کار می کنند، پرستاران بایستی با دقت زیادی وضعیت احساسی بیماران و همکاران و نیز خودشان را درک و ارزیابی نمایند. این نوع از قابلیت ها برای ارائه مراقبت های مراقبتی باکیفیت، تضمین کار گروهی موثر، و مدیریت روابط بین فردی ضروری است (کلارک، 2006؛ شانتا و گارگیلو، 2014)، در واقع، تا جایی که هیچ تلاشی در توسعه مهارت های مورد نیاز برای تسلط یافتن بر آن در اولین فرصت، یعنی در طول سال اول یا دوم مدرسه پرستاری نبایستی مضایقه شود (شانتا و گارگیلو، 2014).
مقاله ترجمه شده
2 بسط مقیاس اندازه¬گیری صلاحیت¬های مربیگری ماماهای بالینی در ژاپن و ارزیابی روایی و پایایی این مقیاس: یک مطالعه پژوهشی مقداری اکتشافی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
زمینه: تا زمانی که ماماهای تازه¬کار وجود دارند، ماماها همواره در فعالیت های آموزشی درگیرند. اگر چه مقیاس¬های مختلف برای اندازه¬گیری صلاحیت¬های آموزشی پرستاران، پیش از این در مطالعات پیشین بسط یافته¬اند، اما هنوز هم یک مقیاس مربوط به صلاحیت آموزشی مختص به ماماها باید بسط یابد، و یا حتی هیچ یک از مطالعات قبلی، کارکرد خود را به مربیان بالینی اختصاص نداده¬اند.
اهداف: هدف از این مطالعه، بسط یک مقیاس برای اندازه¬گیری صلاحیت¬های مربیگری ماماهای بالینی (مقیاس MCCM) و تایید روایی و پایایی این مقیاس بود.
طرح¬ریزی: یک مطالعه پژوهشی مقداری اکتشافی.
روش¬ها: پرسشنامه¬ها در 148 مرکز درمانی در بین 1645 مامایی که قبلاً به ماماهای تازه¬کار تعلیم داده بودند، توزیع شدند. 1004 ماما (61%) به طور داوطلبانه پاسخ¬های معتبری داده و 296 ماما (18%) به طور داوطلبانه، موافق شرکت در نظرسنجی برای آزمون و باز آزمون پایایی بودند.
نتایج: تحلیل¬های عاملی اکتشافی برای 41 مورد انجام شده و هفت عامل زیر با ضریب پایایی 0.953(α- کرونباخ) استخراج شدند: (i) حمایت از مطالعات تجربی، (ii) ویژگی¬های شخصی مختص مربیان بالینی، (iii) اندیشمندی و تبادل افکار برای ماماهای جدید، (iv) خود آگاهی و خود اندیشه گری برای یافتن اعمتاد به نفس، (V) استفاده موثر از تجربه شخصی ماماهای جدید، (VI) تعهد به فعالیت¬های آموزشی، و (vii) به اشتراک¬گذاری عملکرد مامایی. آزمون و باز آزمون پایایی بر اساس یک نمونه ساده از 246 ماما (83.1%) انجام شد. ضریب همبستگی پیرسون آزمون- بازآزمون برای کل مقیاس r = 0.863 بود. بارگذاری¬های عاملی هر مورد در عامل مربوطه خود 0.925-0.313 بود. درجه کل مقیاس MCCM، بطور مثبتی با مقیاس کیفی تجربه شغلی پرستاران (r = 0.641, p = 0.000) و بطور منفی با درجه کل مقیاس فرسودگی شغلی ژاپنی ها (r = -0.480، P = 0.000) همبسته بود.
نتیجه گیری: مقیاس MCCM از 41 مورد و سه مقیاس فرعی اندازه¬گیری شده توسط مجموعاً هفت عامل تشکیل شده است. روایی و پایایی مقیاس MCCM توسط تجزیه و تحلیل¬های آماری تایید شد.
© 2016 Elsevier Ltd . همه حقوق محفوظ است.
کلید واژه ها: ماما | مربی | صلاحیت مربیگری | اندازه گیری آموزشی | تحلیل عاملی | بسط مقیاس | روایی و پایایی
مقاله ترجمه شده
3 دانش و برخوردهای پزشکان خانواده در کانادا دربرابر مدیریت استفاده از آزمایشگاه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
اهداف: کاهش تستهای آزمایشگاهی غیر ضروری و اضافی، یک اولویت مهم برای اطمینان از کیفیت برای آزمایشگاهها می باشد و نشانگر یک فرصتی برای صرفه جویی در هزینه در سیستم مراقبت از سلامتی می باشد. پزشکان خانواده با سهم بزرگی، نماینده بزرگترین استفاده کنندگان از تستهای آزمایشگاهی می باشند. بنابراین اتخدام پزشکان خانواده برای هر ابتکاری در مدیریت استفاده از آزمایشگاه، کلیدی می باشد. علی رغم این، پزشکان خانواده تاحد زیادی از برنامه ریزی و اجرای چنین ابتکاراتی محروم بوده اند. هدف ما (1) بررسی اهمیت مسائل مدیریت آزمایشگاه برای پزشکان خانواده و (2) تلاش برای تعریف انواع ابتکاراتی است که برای پزشکان خانواده قابل قبول ترین هستند.
طراحی و روشها: ما همه پزشکان مستقر خانواده و پزشکان تمرینی را برای شرکت در یک ارزیابی آنلاین خود – مدیریتی دعوت کردیم. سوالات ارزیابی نشانگر اهمیت مشاهده شده سوء استفاده از آزمایشگاه، شیوع انواع مختلف سوء استفاده، قابل قبول بودن دیدگاههای مشخص درباره کنترل کیفیت، و مسئولیت پذیری بخشهای مختلف در نشان دادن این مسئله.
نتایج: از 162 شرکت کننده، 95% سوء استفاده از آزمایشگاه را مهم یا بسیار مهم ارزیابی کردند. بسیاری از پزشکان مسئولیت پذیری را برای نشان دادن مسائل سوء استفاده آزمایشگاهی در بخشهای متنوع انتخاب کردند که شامل بیماران بود اما اکثر آنها به صورت معمول، پزشکان سفارشی را انتخاب کردند (97%). قابل قبول بودن راهبردهای معمول برای بهبود کیفیت در سوءاستفاده آزمایشگاهی، محدوده وسیعی را نشان می دهد (35 تا 98%).
نتیجه گیری: این جوابها می توانند به عنوان یک چارچوبی برای آزمایشگاهها جهت شروع بحث هایی درباره این موضوع مهم با گروههای سلامتی اصلی، عمل کنند.
کلیدواژه ها: آلبرتا | صرفه جویی در هزینه | پزشک خانواده | آزمایشگاه | بهبود کیفیت
مقاله ترجمه شده
4 از داخل به خارج: رویکرد جدیدی به آموزش شکل گیری هویت حرفه ای و اخلاق حرفه ای
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
شکل گیری هویت حرفه ای فرآیندی پویا است که در مقطع کارشناسی رشته پرستاری شروع می شود و در طول دوره کاری حرفه ای آن ها توسعه و ادامه می یابد. در دهه های اخیر، مدرسان حوزه پرستاری بر بعد اجتماعی شکل گیری هویت حرفه ای تاکید داشته اند که که در آن حرفه ای شدن از طریق قواعد و مقررات ذیل، و استانداردهای تعیین شده حرفه حاصل می شود. رشد شخصیت و یا روانی و به کارگیری مناسب فضایلی مانند صداقت، محبت، یا شجاعت اغلب بخشی از برنامه درسی پنهان است. هدف از این مقاله معرفی مفهوم حرفه ای بودن است که به تازگی توسعه یافته است و مبتنی بر فضائل اخلاقی و تکمیل کننده رشد شخصیتی و اجتماعی در هویت حرفه ای است که پویا و و مادام العمر می باشد. این مفهوم از طریق چارچوب حرفه ای پرستاران (FrNP) و مدل پله-مرحله تحولات حرفه ای، عملیاتی می شود.
مقاله ترجمه شده
5 تاثیر محیط بالینی پرستاری حرفه‌ای و توانمندسازی روان شناختی بر تعامل کاری پرستاران: تست مدلسازی معادلات ساختاری
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
هدف: این مطالعه بررسی تاثیر محیط بالینی پرستاری حرفه‌‌ای و توانمندسازی روان شناختی بر تعامل کاری پرستاران را هدف قرار می‌دهد.
پیش زمینه: پژوهش‌های قبلی تایید کردند که محیط کاری پرستاران و توانمندسازی روان شناختی آن‌ها بر تعامل تاثیر مثبتی دارد. به هر حال، کمتر در مورد مکانیزم‌هایی آن‌ها را پیوند می‌دهد اطلاعات وجود دارد.
روش: یک طراحی پیش بینی کننده، غیر آزمایشی برای تست مدل در یک نمونه تصادفی با 300 پرستار بالینی از دو بیمارستان سطح اول تیانجین، چین استفاده شده است. شاخص درگیر شدن در کار الترش، شاخص محیط بالینی کار پرستاری و شاخص توانمندسازی روان شناختی برای سنجش متغیرهای مطالعه استفاده شدند.
نتایج: مدلسازی معادلات ساختاری یک برازش خوب از مدل را برای داده بر اساس شاخص‌های برازش گوناگون نشان می‌دهد ( ، شاخص برازش نکوئی = 0.967)، که نشان می‌دهد که هم محیط عملی حرفه‌ای و هم توانمندسازی روان شناختی به صورت مثبتی مستقیما بر تعامل کاری تاثیر دارند و محیط بالینی حرفه‌ای می‌تواند به صورت غیر مستقیم برای تعامل کاری از طریق میانجیگری توانمندسازی روان شناختی تاثیر گذارد.
نتیجه گیری: مطالعه از فرضیه حمایت می‌کند. توانمندسازی روان شناختی روابط بین محیط بالینی و تعامل کاری را تعدیل می‌کند.
پیامدهایی برای مدیریت پرستاران: مدیران باید محیط بالینی پرستاری حرفه‌ای را فراهم کنند و پرستاران را به لحاظ روان شناختی برای افزایش تعامل توانمند سازند.
کلمات کلیدی: محیط | پرستار | توانمندسازی روان شناختی |تعامل کاری
مقاله ترجمه شده
6 تاثیر مدل های مخلوط مهارت پرستاری مختلف بر نتایج بیمار در یک مرکز مراقبت تنفسی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
سابقه و هدف: بسیاری از بیمارستان ها سیاست های بیمارستانی اصلاح شده و مدل های پرستاری تغییر یافته برای مقابله با کمبود پرسنل پرستاری و کنترل هزینه های پزشکی دارند. با این حال، مدل مخلوط مهارت پرستاری بیشترین موفقیت دستیابی به اثربخشی هزینه و مراقبت با کیفیت را دارا می باشد که هنوز مشخص نشده است. هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مدل های مختلف پرستاری بر نتایج بیمار در یک مرکز مراقبت های تنفسی (RCC) بود.
مواد و روش ها: داده گذشته نگر از سال 2006 تا 2008 از پرونده های نظارت بر کیفیت مراقبت های پرستاری و همچنین پرونده های بیمار و هزینه های پرسنل پرستاری در RCC به عنوان یک مرکز پزشکی در جنوب تایوان به دست آمده است.
در مجموع 487 نفر با توجه به ترکیب RCC کارکنان پرستاری به دو گروه طبقه بندی شدند. گروه دستیار/ RN از 247 بیمار تشکیل شده است که RN و دستیار مراقبت را با نسبت RNS 0.7-0.8از ژوئیه 2006 تا ژوئن 2007 دریافت کردند. 240 بیمار دیگر (کلا (RN 100٪ مراقبت RN را از ژانویه 2008 تا دسامبر 2008 دریافت کردند.
یافته ها: نتایج این مطالعه هیچ تفاوت معنی داری را در وقوع زخم فشار و یا عفونت دستگاه تنفسی، روزهای بستری شدن در بیمارستان، مرگ و میر و یا هزینه های پرستاری نشان نداد. با این حال، تفاوت معنی داری در از شیر گرفتن ونتیلاتور و وقوع عفونت های دستگاه ادراری و جریان خون مشاهده شد.
نتیجه گیری: نسبت بالاتری از RNS نه تنها با سرعت پایین تر عفونت ادراری بلکه با بیماران بیشتری که با موفقیت از ونتیلاتور گرفته شده بودند مرتبط بود. یافته های این پژوهش به نقش مدیران و مدیران مدیریت پرستاری در مراقبت های تنفسی اشاره دارد.
کلید واژه ها: مراقبت های تنفسی | الگوهای ترکیبی مهارت پرستاری | نتایج بیمار
مقاله ترجمه شده
7 تاثیر آموزش بهداشت دوره بلوغ بر آگاهی، گرایش و رفتار دختران 10 تا 14 ساله
سال انتشار: 2008 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
پیشینه: اشنا نبودن نوجوانان با پدیده بلوغ می تواند منجر به مشکلات جسمی، فیزیولوژیکی و عاطفی شود. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیرات یک دوره اموزشی سلامت سن بلوغ بر روی اگاهی، گرایشات و رفتار دختران 10 تا 14 ساله است.
روش ها: در یک مطالعه نیمه تجربی 1670 دختر 10 تا 14 ساله از مدارسی در استان اصفهان با استفاده از نمونه گیری لایه ای انتخاب شدند و در یک دوره سه ماهه توسط مربیان بهداشت اموزش دیدند. محتوای دوره اموزشی شامل اطلاعات فيزيولوژيکی، روان شناختی، جسمی و سایر اطلاعات درباره بلوغ بود. داده ها با استفاده از پرسش نامه هایی درباره اگاهی، گرایشات و رفتار سالم که با مصاحبه با این دختران قبل و بعد از دوره پر شده بودند جمع اوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از امار توصیفی و امار استنباطی (تست t، مجذور خي و ANOVA) انجام شد.
یافته ها: تمام شرکت کننده ها دوره را تکمیل کردند. نمرات متوسط اگاهی، گرایشات و هم چنین رفتار سالم در این افراد به میزان قابل توجهی در پایان دوره اموزشی در مقایسه با نمرات خط مبنا (p < 0.001) بالاتر بود. هم چنین رابطه ای قوی میان گرایشات دختران نسبت به بلوغ و سطح تحصیلی والدین انها (p < 0.001, r = 0.5)، و هم چنین بین موفقیت های تحصیلی شرکت کنندگان و اگاهی، گرایش و رفتار انها وجود داشت (p < 0.05, r = 0.6)
نتیجه گیری: یک برنامه اموزشی صحیح شامل تغییرات جسمی و فيزيولوژيکی و هم چنین شامل تغذیه صحیح طی دوران بلوغ دانش، گرایش و رفتار دختران نوجوان را بهبود می بخشد. برای اینکه به دختران نوجوان فرصت داده شود که پیش از مادر شدن از جوانی شان لذت ببرند، باید به انها درباره مسائل سلامتی تناسلی اموزش داده شود.
کلمات کلیدی: بلوغ | اگاهی | گرایش | رفتار | آموزش
مقاله ترجمه شده
8 عوامل استرس و راهکارهای سازگاری والدین فرزندانی که با همودیالیز درمان می شوند: مطالعه ای کیفی
سال انتشار: 2002 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
Diagnosis of a chronic disease in a child affects not only child, but also the whole family and causes them to experience grief. Nevertheless, as in the other chronic diseases, in chronic renal failure, family life is affected by the emotional, social, behavioral, and communicative aspects of the situation. The fear of the losing the child, his or her dependence of the machine, frequent hospitalization, disturbance of family life style, and financial problems are some of the primary causes of stress that the family may experience (C¸ avus¸ogˇlu, 1995; Petr & Barrey, 1993; Whaley & Wong, 1985).
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer