دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله::صفحه 3

تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - دانلود مقاله

تعداد مقالات یافته شده: 6759
ردیف عنوان نوع
21 حتی زن و شوهرها هم به یک تعطیلات نیاز دارند: واکنش های زنان به مسافرت بدون شوهرانشان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
"سفر کردن دخترها باهم" گفته شده است که به صورت بالقوه ای میزان رضایتمندی یک فرد از انتخاب های تفریحی را افزایش داده و به صورت بالقوه ای رضاینتمدی از رابطه زن و شوهر را بهبود می بخشد (دورکو و پتریک 2015؛ کاوالاری 2008؛ بوند 2008). این مطالعه کیفی به دنبال شناسایی دلایل مسافرت زنان بدون شوهرانشان و تاثیری که این استراحت ها ممکن است روی رابطه آنها و رضایتمندی آنها از استراحت داشته باشد می باشد. زنانی به چند دلیل کلی بدون شوهرانشان به مسافرت می روند: قیدهای زنانه، محدودیت های شخصی شوهر، فرار از روزمره گی ها و نیاز به تنهایی. اکثریت عظیمی از پاسخ دهنده ها بر این اعتقاد بودند که مسافرت کردن به صورت جدا از شریک زندگی، یک مولفه سودمند از یک رابطه سالم و عاشقانه است. تقریبا" همه آنها از استراحت کردن بدون شریک زندگی راضی بودند و اگر شریک زندگی آنها در این سفر به آنها ملحق می شد میزان رضایت آنها کمتر می شد. تقریبا" دو سوم آنها احساس می کردند که روابط آنها مثل بعد از مسافرت بوده است، درحالیکه 31% اعتقاد داشتند که سفر کردن روابط آنها را بهبود داده است. به علاوه روابط با همسفران نیز ارتقا یافته است. دلالت های بازاریابی و عملی برای صنعت گردشگری نیز ارائه می شود.
کلیدواژه ها: سودهای سفر | مسافرت های زنانه | رضایت از تفریح | رضایت از رابطه
مقاله ترجمه شده
22 دلالت های تکاملی رسانه های اجتماعی برای مدیریت دانش سازمانی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
رسانه های اجتماعی درطی دهه گذشته تبدیل به یک فناوری شده اند که به صورت گسترده ای استفاده شده و ازطریق راههای زیادی بر سازمانها اثر گذار بوده اند. یکی از مهمترین اثرات، تاثیر آن روی مدیریت دانش سازمانی است که در آن رسانه های اجتماعی بر بسیاری از محدودیت های نسل های قبلی فناوری های مدیریت دانش غلبه می کنند. در این مقاله من تاثیرات رسانه های اجتماعی روی مدیریت دانش سازمانی را بررسی می کنم. در انجام این کار، من بحث می کنم که رسانه های اجتماعی، یک دسته یکپارچه از فناوری ها نیستند بلکه یک زیرساخت متنوع و درحال تکاملی هستند که راه و روش برقراری ارتباط و همکاری بین مردم را پشتیبانی کرده و آن را تغییر می دهد. جنبه های کلیدی رسانه های اجتماعی ازطریق یک تکامل فناوری درطی دهه گذشته و از محاسبات ابری به فناوری های سیار و تحلیلی تغییر کرده اند. هریک از این جابجایی ها دارای دلالت های متمایزی برای مدیریت دانش سازمانی هستند که بسیاری از آنها هنوزهم باید به صورت کامل محق شوند. به علاوه، گرایشات بیانگر این هستند که رسانه های اجتماعی به تکامل یافتن با فناوری های نوظهور مثل هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و واقعیت بسط یافته که تاثیر بیشتری روی اینکه چگونه مدیریت دانش سامانی عملی می شود می گذارند، ادامه خواهند داد. این دیدگاه تکاملی بیان می کند که ما ممکن است بیشتر از آنکه به انتهای چگونگی اثرگذاری رسانه های اجتماعی بر سازمانها و روشهای مدیریت دانش آنها نزدیک باشیم به آغاز آن نزدیک تر باشیم. همینطور یک دیدگاه گسترده روی رسانه های اجتماعی می تواند حوزه های باز برای تحقیق در سالهای آینده را فراهم کند.
مقاله ترجمه شده
23 جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارکنان و مدیریت دانش در میان کارکنان صف هتل
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
این مطالعه به بررسی اینکه چگونه مدیران می توانند مدیریت دانش (KM) در میان کارکنان صف هتل در سطح فردی را با اثر گذاشتن بر جهت گیری هدف کارمند از طریق جهت گیری نظارتی افزایش دهند پرداخته است. دراین مطالعه تأثیر قابل توجهی از جهت گیری نظارتی بر جهت گیری هدف کارمند یافت شده است . اثر مثبت جهت گیری هدف یادگیری در دانش کارمند نیز قابل توجه است . با این حال اثر جهت گیری هدف عملکرد در مدیریت دانش ناچیز است.نتایج همچنین از اثر مثبت غیر مستقیم نتیجه نهایی نظارت، و جهت گیری قابلیت در مدیریت دانش از طریق میانجی گری از جهت گیری هدف حمایت می کند. سهم اصلی از این مطالعه شناسایی اثر غیر مستقیم جهت گیری ناظر بر دانش از طریق میانجی گری جهت گیری هدف کارکنان است. این مطالعه ارتباط سه مفهوم جداگانه؛ جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارکنان و دانش در یک مدل واحد، برای اولین بار را بیان می کند. علاوه بر این، مفهوم جهت گیری نظارتی در ادبیات مهمان نوازی موجود نیز مورد بحث است.
کلید واژه ها:جهت گیری نظارتی | جهت گیری هدف کارمند | مدیریت دانش
مقاله ترجمه شده
24 روشهای تحلیل کلان داده در علوم اجتماعی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
روشهای تحلیل کلان داده از موضوعات جذاب در حوزه علوم اجتماعی و تمام علوم محسوب میشود ، زیرا آنها میتوانند مجموعه داده ها را در جاهایی که تعداد متغیرها به مراتب بیشتر از تعداد موارد است را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند . بطور کلی ، روشهای تحلیل کلان داده بدنبال جستجوی خوشه بندیهای پایدار و بالقوه پیچیده / و یا پیش بینی داده ها هستند ، در حالیکه گامهای تهاجمی را نمیتوان بصورت تصادفی در اینموارد انجام داد . در مورد نکته سوم ، روشهای تحلیل داده های کلان اغلب در مورد ترکیب داده ها ، متغیرها اغراق میکنند ، و مدلی بمنظور اطمینان از راه حل ها ارایه میکنند ، بویژه در مواردی که روشهای آماری سنتی بندرت میتوانند اینکار را انجام دهند ، بجز در مواردی که موارد استثناء وجود دارد (مانند روشهای اعتبارسنجی متقابل ،مدلهای متغیر پنهان ) .
رونق پیشرفتهای روش شناختی و ابزار موردنیاز ، موجب شد تا دانشمندان علوم اجتماعی جعبه ابزار وسیعی را برای استفاده در اختیار داشته باشند . هدف از این موضوع فراهم ساختن برخی راهکارها برای محققان علوم اجتماعی است که ممکن است از روشهای تحلیل کلان داده ها که در دسترس قرار دارند احساس گیجی کنند و یا این روشها را مبهم بخوانند . علیرغم احساس گیجی و مستغرق بودن دانشمندان در فکر ، (یا شاید بخاطر آن) ، دانشمندان اجتماعی بصورت فزاینده ایی در جستجوی درک روشهای تحلیل کلان داده ها هستند و به تجزیه و تحلیل منطقی در مورد سووالاتِ تحقیق و داده ها میپردازند . امیدواریم این بررسی بتواند به این مسئله کمک کند ، و برخی منابع مهم را تقویت کند که :
a. ایجاد درک اساسی از روشهای مدلسازی کلیدی که برای کلان داده ها در دسترس قرار دارد .
b. -تجهیز نمودن محققان با مجموعه ایی از ابزار ، بر مبنای این روشها که در دسترس قرار دارند تجزیه و تحلیل داده ها انجام میشوند .
c. ارائه ی نمونه های اموزنده از برنامه های کاربردی مهم که برای روش شناختی کلان داده ها در علوم اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرند .
منابعی که در زیر ارایه شده اند بدقت انتخاب شده اند ، امیدواریم در وقت ارزشمندِ خوانندگان روش شناختی کلان داده ها صرفه جویی نموده باشیم . توصیف هر یک از منابع بمعنای جامع بودن آنها نیست ، در عوض ، انها سیگنالهایی برای کشف بیشتر راه های انتخابی و استراتژیکی ارایه میکنند .
مقاله ترجمه شده
25 بهینه سازی حمل و انتقال زباله های شهری ازطریق یکپارچه سازی تحلیل سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل مبتنی بر معادله و مدل مبتنی بر عامل
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
مقدار زباله های شهری جامد به طور ثابت درطی دهه گذشته به دلیل افزایش جمعیت و نرخ تولید زباله، درحال افزایش بوده است. در اکثر نواحی شهری، سایتهای تخلیه زباله به دلیل کمبود زمین، معمولا درخارج از نواحی شهری واقع شده اند. هیچ نقشه مسیر ثابتی برای انتقال زباله ها وجود ندارد. جمع آوری و انتقال کنونی زباله ها پیش از این بیش از حد مجاز بوده است که ناشی از فقدان امکانات و ناکافی بودن منابع می باشد. در این مقاله، یک مدلی برای بهینه سازی جمع آوری زباله شهری پیشنهاد خواهد شد. اولا برنامه بهینه سازی در یک زمینه ایستا و استاتیک توسعه می یابد و سپس به صورت یک زمینه پویا با استفاده از مدلسازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل، یکپارچه سازی می شود. یک مطالعه موردی مربوط به شهر هاگیانگ در ویتنام جهت نشان دادن کارآمدی مدل پیشنهادی ارائه می شود. از نتایج بهینه سازی شده پی برده شده است که هزینه جمع آوری زباله شهری جامد تا 3/11% کاهش می یابد.
کلیدواژه ها: مدیریت زباله های شهری جامد | بهینه سازی مسیر | مدلسازی محیطی | مدلسازی پویا | مدل مبتنی بر عامل | مدل مبتنی بر معادله | مدل مسیریابی وسیله نقیله
مقاله ترجمه شده
26 آنالیز هفت مرحله¬ای مدیریت زنجیره تامین در بهینه سازی دارایی قطعات الکترونیکی انبار کالا بوسیله توزیع اقتصادی بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
هدف از مطالعه پیشنهادی، ارائه بعد جدید انبار بوسیله توزیع اقتصادی بار با استفاده از فرآیندهای الگوریتم ژنتیک در هفت مرحله است- 10 عضو زنجیره تامین در بهینه سازی دارایی قطعات الکترونیکی برای توصیف تقاضای بازار مشخص و نامعین کاربرد دارد که این تقاضا بر پایه قابلیت اطمینان عرضه و برای توسعه مدل های واقع بینانه و انعطاف پذیرتر است. امیدواریم که مطالعه پیشنهادی، با استفاده از فرآیندهای الگوریتم ژنتیکی در هفت مرحله - 10 عضو زنجیره تامین در بهینه سازی دارایی قطعات الکترونیک، پتانسیل بالایی برای حل مشکلات مختلف عملی مربوط به انبار داشته باشد و همچنین یک مرورکلی بر کاربرد تکنیک های محاسباتی نرم مانند الگوریتم های ژنتیک به منظور بهبود اثربخشی و کارایی جنبه های مختلف انبار بوسیله توزیع اقتصادی بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شد.
کلید واژه ها: زنجیره تامین | بهینه سازی دارایی | انبار | بارگذاری اقتصادی | الگوریتم ژنتیک.
مقاله ترجمه شده
27 شناسایی شاخص های محوری گردشگری پایدار: یک مسیر رو به جلو
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
پیشروی به سوی یک بخش گردشگری پایدارتر در یک سطح شرکتی، کند بوده است، اگرچه که تعدادی از مطالعات، شاخص های مختلفی را تولید کرده اند. درواقع شاخص های بسیار زیادی تولید شده است که به نظر می رسد که صنعت ازطریق انتخاب، رهبری به سمت بی اثر بودن، تصمیم گیری ضعیف یا پذیرش راحت ترین گزینه، غرق در آنها شده است. هدف این مقاله بررسی یک تعدادی از مطالعاتی است که موضوعات شاخص مختلفی را جهت شناسایی اشتراکات بین آنها پیشنهاد کرده اند که ممکن است به عنوان یک نقطه شروع برای شرکتها جهت حرکت به سمت یک مسیر پایدارتر عمل کنند. هفت موضوع شاخص کلیدی شامل ایجاد شغل، ماندگاری کسب و کار، کیفیت زندگی، کیفیت آب، مدیریت پسماند، حفظ انرژی و حفظ یکپارچگی مشترک به وجود آمد. عبارت "موضوع شاخص" برای موضوعی استفاده می شود که چیزهایی را شناسایی می کند که باید جهت نظارت بر پیشروی به سوی گردشگری پایدار ارزیابی شوند، به همراه تشخیص همزمان اینکه معیارهای خاص سنجش ممکن است بسته به آیا آنها مستقر، زمینه ای یا شرکتی هستند متغیر باشد.
کلیدواژه ها: شاخص ها | تحلیل متا | پایداری | گردشگری پایدار
مقاله ترجمه شده
28 مسئولیت گسترده تولید کننده: تاثیر ابعاد سازمانی بر روی جمع آوری زباله های تجهیزات الکتریکی و الکترونیک از خانواده ها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
"مسئولیت گسترده تولید کننده" (EPR) از دهه 2000، به عنوان ستون فقرات مدیریت چرخه عمر محصول در اروپا شده است. متاسفانه، اجرای "مسئولیت گسترده تولید کننده" چندین اثر بر روی زنجیره تامین دارد و بنابراین پیامدهای آن همیشه به راحتی قابل مدیریت نیست. اگرچه چندین مطالعه به بررسی مثالهای مختلفی درداخل اروپا پرداخته اند، اما عوامل تعیین کننده سومندی مدیریت "مسئولیت گسترده تولید کننده" هنوزهم کاملا" درک نشده است. این تحقیق به دنبال پر کردن این شکاف از طریق استفاده از تحلیل های کمّی جهت بررسی اینکه چگونه مسائل کلیدی به آن مربوط می شوند، می باشد: جابجایی های رهنمودی WEEE (زباله تجهیزات و وسایل الکتریکی و الکترونیک) و شرایط سازمانی پذیرفته شده توسط هر ایالت عضو بر نتایج به دست آمده در آن ایالت های عضو درمورد جمع آوری این تجهیزات از خانواده ها اثر می گذارد. به صورت جزئی تر، یک تحلیل کلاسی مخفی (LCA) برای تحلیل راهبردهای مختلف مدیریت "مسئولیت گسترده تولید کننده" بر مبنای شرایط سیاست، ساختار زنجیره تامین، و بازدهی جمع آوری زباله الترونیک از خانواده ها، استفاده شده است. نتایج ارتباط قوی بین واگذاری مسئولیت و مدل سازمانی پذیرفته شده در ایالت های عضو و بازدهی مربوط به تجهیزات خانوارهای کوچک را پررنگ می کند. نتایج نشانگر نیاز به هماهنگی قوی تر "مسئولیت گسترده تولید کننده" و سیاست های زباله ای به منظور دستیابی به سطوح کافی از جمع آوری زباله های تجهیزات الکتریکی و الکترونیک، نیاز به تشریح واضح مسئولیت های هر بخش از زنجیره تامین و همچنین اهمیت "خانه های تمیز کننده" در وساطت کردن اثرات رقابت کوته نگرانه بین طرح های جمعی می باشد.
کلیدواژه ها: مدیریت پایدار زنجیره تامین | مسئولیت گسترده تولید کننده | زباله الکترونیک | بهره وری منبع | سیاست محیطی
مقاله ترجمه شده
29 الگوریتم بهینه سازی ترکیبی MIGA و NLPQL برای بهینه سازی پارامترهای bus الکتریکی هیبریدی پلاگین
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
در این مقاله، اقتصاد سوخت به عنوان هدف بهینه سازی bus الکتریکی هیبریدی پلاگین (PHEB) انتخاب شده است. مدل ریاضی بهینه سازی پارامترهای نیروی برق PHEB است که بر اساس استراتژی مدیریت انرژی مطلوب است و استراتژی مدیریت انرژی این الگوریتم با استفاده از الگوریتم برنامه نویسی پویا (DP) انجام میشود. در مرحله اول، اقتصاد سوخت PHEB به عنوان هدف تابع بهینه سازی پارامتر انتخاب شد. سپس، الگوریتم بهینه سازی ترکیبی توسط الگوریتم ژنتیک چند جزیره (MIGA) و برنامه نویسی مستطیلی NLPQL طراحی شد. در ابتدا MIGA برای بهینه سازی جهانی مورد استفاده قرار گرفت و NLPQL برای بهینه سازی محلی استفاده شد. در نهایت، نتایج آزمایشات نشان داد که مصرف سوخت PHEB در هر 100 کیلومتر از 18.51 لیتر دیزل به 17.41 لیتر دیزلی رسید و مصرف برق در هر 100 کیلومتر، در سطح یکسانی حفظ شد.
کلمات کلیدی: بهینه سازی پارامترها | bus الکتریکی هیبریدی | الگوریتم ژنتیک چند جزیره | برنامه نویسی درجه دوم مرتبه NLPQL
مقاله ترجمه شده
30 حسابداری مدیریت آب: چارچوبی برای اقدام شرکت
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
به دلیل نگرانی ها راجع به افزایش عدم قطعیت حول ذخایر آب و همچنین افزایش رقابت در تقاضا، اقدامات مربوط به آب برای کسب و کار و در کسب و کار در دهه 2010، رشد یافته است. چالش در اینجا عبارت است از چگونگی بهبود حسابداری با توجه به فقدان داده های تفصیلی موجود که شرکت ها می-توانند تصمیمات کسب و کار خود را در مورد امنیت آب، مازاد آب و فرصت های مدیریت آب بر آنها استوار سازند. حسابداری مدیریت آب شرکت، شاخه جدیدی در حسابداری مدیریت محیط زیست است که بمنظور حمایت از تصمیمات مدیریت شرکت و بهبود هر دو پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی کسب و کار مرتبط با آب طراحی شده است. این مقاله مشخص می نماید که اطلاعات حسابداری آب مربوطه برای تصمیم گیری، که بر گزارش دهی آب خارجی تمرکز می کنند، در ادبیات موجود و اقدامات مربوط به آب موجود نیستند. مقاله حاضر، براساس هر دو ادبیات و شکاف ها در اقدامات آب موجود، با ارائه یک مجموعه از مسائل تحقیقاتی خاص در چارچوب های حسابداری آب شرکت در کنار شیوه های کمک به مدیریت آتی آب توسط کسب و کارها، به نتیجه گیری می پردازد.
لغات کلیدی: حسابداری مدیریت آب | حسابداری آب شرکت | حسابداری مدیریت محیط زیست | اقدامات مدیریت آب | چارچوب.
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer