دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله عمران - بتن با ترجمه فارسی::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - دانلود مقاله عمران - بتن با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 اثرات افزودنی‌های جدید پلیمری کاهنده انقباض روی تغییرشکل خودبخودی خمیرهای سیمان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
هدف این تحقیق بررسی مکانیزم‌های خودبخودی کاهش انقباض در افزودنی‌های پلیمریِ کاهنده انقباض (SRA) و دارای قابلیت کاهش آب است. برای مقایسه از SRA سنتی از نوع پلی‌اتری استفاده شد. در این تحقیق، ایجاد تغییرشکل خودبخودی، سرعت هیدراسیون، رطوبت نسبی (RH) درونی، مقاومت الکتریکی، غلظت یون‌ها و افزودنی‌های پلیمری کاهنده انقباض در محلول‌های حفره و بخش بلوری خمیرهای سیمان بطور کامل بررسی شد. برخلاف مخلوط SRA پلی‌اتری که در سنین اولیه دارای یک بازه انبساطی است، در مخلوط SRA پلیمری سیر تکاملی نسبتاً کند و یکنواخت انقباض مشاهده شد. در نهایت نتیجه‌گیری شد که تأخیر و تنظیم هیدراسیون سیمان در مخلوط SRA جدید در مقایسه با مخلوط پلی‌اتری تأثیر واضحی روی تشکیل ریزساختار خمیر و سیرهای تکاملی متفاوت عملکرد خمیرهای سیمان دارد. علاوه بر این، فشار موئینگی ناشی از خودخشک‌شوندگی خمیر سیمان و تنش انبساطی ناشی از فشار تبلور روی چگونگی کاهش انقباض مخلوط‌ها در تغییرشکل خودبخودی خمیرهای سیمان تأثیر می‌گذارد.
کلیدواژه‌ها: افزودنی (D) | انقباض (C) | محلول حفره (B) | هیدراسیون (A) | فرآورده‌های هیدراسیون (B)
مقاله ترجمه شده
2 مدل کمانشی برای طراحی مبتنی بر پایداری ستون‌های فولادی با بارهای ثقلی میانی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
در این مقاله مدل کمانش دقیقی برای تعیین طول موثر خمشی ستون فولادی تحت بارهای ثقلی میانی برای کاربردهای تحلیل ارتجاعی مرتبه دوم دوبعدی برپایه روش طراحی نشان داده می‌شود. مدل کمانش پیشنهادی دارای قیود افقی «موهومی» است که در آنها نیروهای افقی معادل اعمال می‌شوند و به راحتی می‌توان آنها را برای نرم‌افزار تحلیل و طراحی سازه برنامه‌نویسی کرد. تعداد ۳۰ ستون با قیود انتهایی مختلف و تحت بارهای ثقلی هم‌محور در طول غیرتکیه‌گاهی‌شان تحلیل می‌شوند تا مزیت‌های مدل کمانش پیشنهادی نشان داده شود. در این مقاله ثابت می‌شود که در اغلب موارد تحلیل، مدل کمانش پیشنهادی در مقایسه با حالت استفاده از طول موثر واحد یا مدل کمانشی که در آئین‌نامه طراحی قفسه متحرک اروپا آمده است ظرفیت قابل‌توجه‌تری برای ستون حاصل می‌کند. ظرفیت‌های قابل‌توجه‌تر به بارهای نهایی که از طریق تحلیل ناحیه پلاستیک مرتبه دوم تعیین می‌شوند بسیار نزدیکترند.
کلیدواژه‌ها: مدل کمانش | طراحی ستون | قفسه متحرک | طول موثر | بار موهومی طراحی مبتنی بر پایداری
مقاله ترجمه شده
3 جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
این مقاله جذب آب سطحی در بتن خودمتراکم (SCC) حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا را با استفاده از آزمایش جذب سطحی نشان می دهد. سیمان پرتلند معمولی تا حدی با ترکیب های مختلف خاکستر بادی و فوم سیلیکا جایگزین شد. نتایج آزمایش نشان می دهد که وجود خاکستر بادی و فوم سیلیکا جذب آب سطحی در بتن SCC را در نسبت آب به سیمان (مواد سیمانی) 0.38 کاهش می دهد. زمانی که تنها خاکستر بادی برای جایگزینی جزئی از سیمان پرتلند معمولی استفاده می شود، کاهش بیشتری در جذب سطحی در زمانی که مقدار خاکستر بادی بیش از 20% است حاصل می شود. اثر کاربرد ترکیبی خاکستر بادی و فوم سیلیکا بر کاهش جذب آب و جذب آب سطحی نسبت به استفاده ی تنها از خاکستر بادی بسیار بیشتر است. افزون براین، ملاحظه می شود که افزایش نسبت خاکستر و فوم سبب کاهش بیشتر جذب آب می شود. افزودن خاکستر بادی و فوم سیلیکا بطور کلی سبب افزایش مقاومت 28 روزه ی مکعبی می شود. با این حال، هیچ همبستگی ای بین مقاومت فشاری و جذب سطحی در SCC حاصل نشد.
کلیدواژه ها: جذب آب | جذب سطحی | بتن خودمتراکم | خاکستر بادی | فوم سیلیکا | مقاومت فشاری
مقاله ترجمه شده
4 نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
بتن با عملکرد فوق العاده قوی (UHPC) تهیه شده و رفتار دینامیکی آن تحت نفوذ مکرر و انفجارهای عمقی مختلف با استفاده از گلوله های 14.5 میلیمتری و مواد منفجره TNT مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. عمق نفوذ UHPC در تعداد نفوذهای مختلفی اندازه گیری شد. آسیب UHPC با روش سرعت موج فراصوت اندازه گیری شد و فرآیند نفوذ UHPC با دوربین پرسرعت مورد مشاهده قرار گرفت. آسیب انفجاری UHPC با مواد منفجره TNT مدفون شده در اعماق مختلف اندازه گیری شد و فرآیند انفجار با روش المان محدود شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهند که مقاومت بتن UHPC در برابر نفود مکرر و انفجارهای عمقی مختلف به وسیله آرماتورگذاری ترکیبی فولاد و الیافت بازالت بطور چشمگیری بهبود می یابد. عمق نفوذ ثانویه این بتن با مصالح درشت دانه بازالت کاهش می یابد و آسیب بتن با مصالح درشت دانه بازالت بیشتر از آسیب این بتن بدون مصالح درشت دانه بازالت است. جرم و عمق جاگذاری مواد منفجره اثرات مهمی بر آسیب بتن UHPC دارد.
کلمات کلیدی: بتن با عملکرد فوق العاده بالا | نفوذ | انفجار | خسارت | المان محدود
مقاله ترجمه شده
5 اثرات چسبندگی در لوله های کوتاه مستطیلی از جنس GFRP و پر شده با بتن
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
عملکرد خمشی لوله های پرشده با بتن تا حد زیادی به عملکرد مرکب هسته بتنی و لوله پوششی می باشد. این تحقیق به بررسی عملکرد لوله های مستطیلی از جنس پلیمر مسلح به الیاف شیشه (GFRP) با مقادیر چسبندگی مختلف بین هسته بتنی و لوله GFRP می پردازد. آرایش های چسبندگی به چند صورت می باشند از جمله: (1) بدون چسبندگی، (2) چسبیدن جان ها، (3) چسبیدن بال ها و (4) چسبیدن جان ها و بال ها. تحقیق شامل دو تحلیل آزمایشگاهی و المان محدود برای هر آرایش است. مقایسه عملکرد هر آرایش، یک افزایش دو برابر در سختی و مقاومت در نتیجه چسبندگی بین هسته بتنی و لوله GFRP نشان داد. علاوه بر این، نتیجه گیری شد که چسبندگی بال ها در ازای چسبندگی جان بحرانی ترین است که تنها افزایش اندکی در عملکرد ایجاد می کند.
کلید واژه ها: کامپوزیت | لوله | بتن پر شده | پیوند دادن | پرتو | المان محدود
مقاله ترجمه شده
6 کاهش آسیب زلزله در قاب های بتن آرمه با بهره گیری از محصورکنندگی FRP
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
هدف این تحقیق، بررسی اثر محصورکنندگی FRP بر کاهش آسیب یک قاب بتن آرمه 8 طبقه با محصورشدگی ضعیف است که در معرض شدت های لرزه ای مختلف قرار می گیرد. تحلیل های تاریخچه زمانی غیرالاستیک و آسیب برای قاب با محصورشدگی ضعیف و مقاوم سازی آن با FRP انجام می شود. تحلیل ها هم چنین برای یک قاب مشابه از لحاظ هندسی انجام گردید که با الزامات محدودکننده تر یک قاب متوسط برای مقایسه با قاب های با محصورشدگی ضعیف و مقاوم شده طراحی شدند. نتایج حاصل، اثر مثبت محصورکنندگی FRP که بطورچشمگیری آسیب قاب های با محصورشدگی ضعیف را تا یک یا دو سطح آسیب کاهش می دهد، تأیید می نماید. این مقایسه آشکار کرد که قاب با محصورشدگی ضعیف بطور اساسی به قاب متوسط ارتقا یافته است. این نتایج برای طراحی سازه که در زمینه مقاوم سازی فعالیت دارند، سودمند خواهد بود. محدودیت این تحقیق نیز ارائه می گردد.
کلمات کلیدی: FRP | انفرادی | ارزیابی خسارت | قاب رادیویی | بار لرزه ای
مقاله ترجمه شده
7 تعریف خصوصیات مخلوط‌های هیدروفوبیک برپایه سیلان در بتن با استفاده از TOF-MS
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
مخلوط‌های هیدروفوبیک برپایه سیلان به ویژه آلکیل تریال اکسیلان ها به عنوان افزودنی‌های دافع آب برای حفاظت از سطح بتن بکار می‌روند. برای بهینه سازی ساختار آلکیل تریال اکسیلان ها از نظر عملکرد دوام بلندمدت، فهم واکنش‌های شیمیایی که بین ترکیبات آلی سیلیکون انجام می‌شود و موادی که این ترکیبات در آنها استفاده می‌شود مهم است. برای همین منظور، تعریف خصوصیات اکسیلان ها و فراورده‌هایواکنششان در بتن ضروری است. بنابراین ما روش تحلیلی مبتنی طیف سنجی جرمی پرواز (TOF/MS) با ترکیب یونیزاسیون الکترواسپری (ESI) و یونیزاسیون جذب لیزری با کمک ماتریس (MALDI) انتخاب کردیم. اکسیلان های تکپار را می‌توان با روش پیشین تحلیل کرد که فرآورده‌های واکنش را می‌توان با روش سابق الذکر به عنوانSilsesquioxanes(SSO) شناخت. نتایج نشان می‌دهند که ESI-TOF/MS و MALDI-TOF/MS به عنوان ابزاری مطمئن و راحت برای تعریف خصوصیات مخلوط‌های هیدروفوبیک برپایه سیلان تکپار و نیز فرآورده‌هایواکنششان ناشی از هیدرولیز و چگالش بکار می‌روند.
کلیدواژه‌ها: تعریف خصوصیات B، | مخلوط D | پلیمرهای D
مقاله ترجمه شده
8 ارزیابی خصوصیات ارتعاشی یک پل بتنی سه‌دهنه سرتاسری از طریق مدل المان محدود دینامیکی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
این مطالعه به دنبال دو هدف می‌باشد: اول، تعیین، اثر تعریف درجه‌ی آزادی دینامیکی اصلی بر خصوصیات ارتعاشی و افزایش سرعت انجام تحلیل سازه‌ای و دوم، برآورد صحت پاسخ و خصوصیات ارتعاشی مدل المان محدود دینامیکی ساده‌شده پل از طریق المان یک‌بعدی و جرم مجموع. پس از طراحی مدل ساده‌شده پل با نه (9) جرم کل، نرخ خطا تخمین در دوره‌ی اصلی سازه هم در مدل دقیق و هم در جرم مجموع موردبررسی قرار می‌گیرد. ماتریس جرم و ماتریس سختی به‌دست‌آمده از تحلیل نرم‌افزار انسیس نیز نشان داده‌شده است. پاسخ‌های مدل ساده‌شده و مدل دقیق موردمطالعه قرار گرفت، و مشاهده شد که مدل المان محدود ساده‌شده دارای برآورد مناسبی از خصوصیات ارتعاشی پل می‌باشد.
کلمات کلیدی: پل بتنی | المان محدود دینامیک | ماتریس جرم | ماتریس سختی | درجه‌ی آزادی دینامیکی مدل اصلی | نرم‌افزار انسیس.
مقاله ترجمه شده
9 بازتوزیع لنگر خمشی در تیرهای سراسری بتنی مسلح به FRP
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
هدف اصلی این مقاله، محاسبه بازتوزیع لنگر خمشی در تیرهای سراسری بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمر مسلح به الیاف (FRP) می باشد. یک شیوه عددی بر پایه تعادل نیروها و سازگاری کامل کرنش ها جهت محاسبه روابط لنگر-انحنا و ظرفیت های خمشی مقاطع بتن مسلح به فولاد و مسلح به FRP ابداع گردید. سپس بازتوزیع لنگر خمشی با مقایسه لنگرهای الاستیک و آزمایشگاهی در لحظه تسلیم و ظرفیت خمشی گزارش شده در مقاطع بحرانی تیرهای سراسری بتن مسلح به FRP در مطالعات مربوطه محاسبه شد. انحنای مقاطع کمFRP در لحظه گسیختگی FRP زیاد بود اما تسلیم بصورت ناگهانی رخ داد که اجازه هیچ بازتوزیع لنگرخمشی را نداد. از سوی دیگر، مقاطع پرFRP، انحنای بیشتری را در لحظه تسلیم نسبت به مقاطع پرفولاد تجربه کردند که دلیل آن، کمتر بودن مدول ارتجاعی FRP بود. هرچند توزیع های لنگرخمشی آزمایشگاهی و الاستیک در تسلیم برای بسیاری از تیرهای آزمایش شده در محلی دیگر به ویژه تیرهای بتن مسلح به CFRP اختلاف قابل توجهی داشت، با این حال لنگر خمشی آزمایشگاهی در تکیه گاه میانی در لحظه تسلیم نسبت به ظرفیت خمشی متناظر بسیار کمتر بود که دلیل آن جداشدگی آرماتورهای FRP از بتن در ناحیه تگیه گاه میانی بود. علاوه بر این، بازتوزیع لنگرخمشی منفی روی تکیه گاه میانی همواره بزرگتر از مقدار نظیر در وسط دهانه است که این اختلاف حدود 66% است. هم چنین نشان داده شد که پیش بینی ظرفیت باربری تیرهای سراسری بتن مسلح به FRP با استفاده از لنگر جداکننده در مقطع تکیه گاه میانی، نزدیک ترین پیش بینی به بار تسلیم آزمایشگاهی است.
کلیدواژه ها: تیرهای بتنی | تیرهای سراسری | بازتوزیع لنگر خمشی | پلیمر مسلح به الیاف
مقاله ترجمه شده
10 یک مدل ساختاری اصلاح شده برای بتن محصور شده با FRP در مقاطع دایروی و اجرای آن با برنامه نویسی OpenSees
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
Open sees نرم افزاری شناخته شده با منبع آزاد با سطح سازگاری بالا است و دارای یک روش گسترش یافته المان الیافی برای انجام تحلیل سازه ای غیر خطی می باشد. بتن محصور شده با پلیمرهای مسلح به الیاف (FRP) می تواند به طور موثری عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی را بهبود بخشد. با این حال، مدل های ساختاری پیچیده برای بتن محصور شده با FRP در ویرایش کنونی استفاده شده open sees موجود نیست. در این مقاله بعد از مرور چندین مدل ساختاری بتن محصور شده با FRP، یک مدل ساختاری برای بتن محصور شده با FRP با مقطع دایروی بر اساس مدل لام و تنگ با چهار اصلاح اساسی شامل تعیین کرنش شکست FRP، شرایط نهایی، شکل محیطی و قواعد هیسترزیس پیشنهاد شده است. پیاده سازی مدل ساختاری پیشنهاد شده در برنامه ‌open sees ، یک راه حل عملی برای شبیه سازی مهندسی است. ازین رو، تعمیم ثانویه OpenSees (usermat) به طور مختصر شرح داده شده و مجموعه ای از گامهای اصلی در فلوچارتی نمایش داده شده اند. در نهایت، با پیاده سازی عددی مجموعه اعضای بتن محصور شده با FRP تحت طیف وسیعی از حالات مختلف بارها، حالات مختلف محصورشدگی FRP و مشخصات هندسی، کارایی و دقت مدل بیان شده با مدل لام وتنگ مقایسه شده و مصالح جدید در OpenSees به خوبی ارزیابی شده اند.
کلمات کلیدی: بتن محصور شده با FRP | مدل سازمانی | OpenSees | مواد کاربران | توسعه ثانویه
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer