دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دولت محلی::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - دولت محلی

تعداد مقالات یافته شده: 9
ردیف عنوان نوع
1 آن سوی فناوری: شناسایی چالش های دولت محلی برای استفاده کردن از بسترهای دیجیتال برای مواجهه با شهروندان
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
تحقیقات قبلی تاکید کرده اند که یک فقدان راه حل های فناوارنه پیشرفته ای که قادر به پرورش همکاری های بین دولت – شهروندان باشد وجود دارد. ما بحث می کنیم که مثالهای زیادی از بسترهای مشارکتی دیجیتال، پیش از این برای استفاده دولتها و شهروندان دردسترس و نیز آماده شده اند. از این رو دلایل مواجهه ناکارآمد با شهروندان و همکاری با دولت محلی نباید در فقدان فناوری پیشرفته دنبال شود. بنابراین ما روی مسائل و چالش هایی تمرکز می کنیم که دولتهای محلی در پرورش مواجهه آنلاین و آفلاین با شهروندان با آنها روبرو هستند. ما همچنین یک دسته بندی از چالشها به شش طبقه به عنوان یک پیش نیاز برای شناسایی اقدامات و راه حل ها برای دولتهای محلی ارائه می کنیم.
کلیدواژه ها: بسترهای مشارکتی دیجیتال | چالش های دولت محلی | مواجهه با شهروند | فناوری شهری
مقاله ترجمه شده
2 بررسی سودمندی کمک مالی دولت به هتلها: شواهدی از یک منطقه در آلپاین
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
این مقاله تاثیر کمک های مالی دولت را روی عملکرد هتل ها بررسی می کند. دامنه تجربی تحلیل، صنعت هتل در استان ترنتینو ایتالیا و کمک های مالی اعطا شده از سوی دولت محلی می باشد. متغیرهای عینی مطالعه، شاخص های عملکرد نوعی هستند یعنی بهره وری، سودآوری، نرخ اشتغال و تغییرپذیری تقاضا. از یک تخمین گر شرطی اختلاف – در – اختلاف ها و ازطریق کنترل کردن ناهمگنی مشاهده شده و مشاهده نشده هتل که با گذشت زمان تغییر نمی کند، برای تخمین تاثیرات علّی استفاده شد. کمک های مالی دولت تاثیر مثبتی روی عملکرد هتل دارد. با این حال، این تاثیر در مقصدهای گردشگری که تاحد بالایی جذاب هستند نسبت به مقصدهایی با جذابیت کمتر، بزرگتر است و دخالت دولت به صورت بالقوه ای تقسیم کمک های مالی بین این دو را افزایش می دهد.
کلیدواژه ها: صنعت هتل | کمک های مالی دولت | سیاست منطقه ای | تخمین گرهای تطبیقی
مقاله ترجمه شده
3 Bandung City, Indonesia
شهر باندونگ ، اندونزی-2016
Bandung City has grown to become a very important centre in Indonesia, demonstrating a higher economic growth rate than the national average. It has experienced many challenges resulting from rapid urbanisation, in- cluding slums, basic infrastructures, and flooding. Despite such issues, a gradual improvement of urban develop- ment has occurred in recent years. This offers hope and confidence to the entire society living in Bandung for the urban future and its environmental sustainability.© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Rapid population and economic growth | Sustainable development | Inter-local government conflicts
مقاله انگلیسی
4 Potential dimensions for a local e-Government services quality model
ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات دولت الکترونیک محلی-2016
One of the main challenges underlying different Electronic Government forms is the provi- sion of a quality public service. In the Local Government context, local authorities allow for an adjustment between the characteristics of public services and the specificities of local communities, letting populations define their own priorities, which vary from community to community based on objective elements but also subjective by nature. The quality of these services in their electronic format should be analyzed and taken into account to potentiate and elaborate a strategy capable of improving offered services, increasing the satisfaction of the recipients. In the present paper we set forth a preliminary list, comprised by thirty dimensions for an Electronic Local Government Quality Model based on a litera- ture review, where we analyzed seventeen approaches for electronic and e-Government service quality, as well as an empirical study involving a group of experts and users of Local Government services.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.Contents
e-Government | e-Services | Services quality | Public administration | Local Government
مقاله انگلیسی
5 ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات دولت الکترونیک محلی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
یکی از چالشهای اصلی در زمینه شکلهای مختلف دولت الکترونیک، تامین یک سرویس همگانی کیفیت است. در زمینه دولت الکترونیک محلی، مسئولان محلی ، یک سازگاری بین ویژگیهای خدمات همگانی و خصوصیات جوامع محلی ایجاد می کنند که به جمعیت آن محله اجازه میدهد تا اولویت های خود را تعریف کنند که این اولویتها بسته به عناصر هدف و بالطبع عناصر ذهنی، از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. کیفیت این خدمات در شکل الکترونیکشان، بایستی مورد تحلیل قرار گرفته و جهت تعریف و ساخت یک راهبُرد که توانایی بهبود خدمات ارائه شده و در نتیجه افزایش میزان رضایت مندی مراجعین را داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرند. در مقاله حاضر، ما لیستی اولیه که شامل سی بُعد محتلف از یک مدل کیفیت دولت الکترونیک محلی است را بر پایه مطالعات قبلی ارائه می کنیم و هفده رویکرد را برای کیفیت خدمات الکترونیکی دولتی مورد تحلیل قرار داده و نیز مطالعه ای تجربی که با کارشناسان و کاربران خدمات دولتی محلی، سرو کار دارد، ارائه خواهد شد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک | خدمات الکترونیک | خدمات با کیفیت | مدیریت عمومی | دولت محلی
مقاله ترجمه شده
6 Domestic Private Sector Participation in Small-Town Water Supply Services in Ghana: Reflections on Experience and Policy Implications
مشارکت بخش خصوصی داخلی در سرویس های تامین آب شهر های کوچک در غنا: تأملاتی در تجربه و الزامات سیاستگذاری-2015
Public-private partnerships (PPPs) with domestic private operators were in- troduced in Ghana to improve water supply services, to ensure management and operational efficiencies, and to expand access. Based on two case studies carried out in the Ghanaian small-town water subsector, this paper explores the specific characteristic of the applied management model, takes stock of the experiences of projects implement- ed under the model, and provides useful lessons and policy actions for policy-makers and urban planners. The experience of domestic private sector’s involvement in small-towns’ water supply of Ghana raises the very issues that feature in the urban water PPP debate, including financing, cost coverage, water demand, regulatory and monitoring issues, stakeholder relationships, and risks and risk allocation. The current study contributes to filling the knowledge/research gap that exists in evidence-based reporting of the issues around domestic private sector participation in small-town water supply services. Keywords: PPPs | Small-town water supply | Local government | Domestic private operator
مقاله انگلیسی
7 یک معماری ساده طراحی چشم انداز برای حفاظت از تنوع زیستی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
سازمان‌های برنامه‌ریزی دولت محلی نقش بسیار مهمی در حفظ تنوع زیستی در چشم اندازهای تغییر یافته به دست انسان دارند. چنین سازمان‌هایی اغلب دانش محدودی از زیست شناسی حیات وحش دارند و همچنین برای انجام پژوهش، منابع کمی در اختیار دارند بنابراین به دستورالعمل‌های ساده و عملی برای حفاظت از تنوع زیستی نیاز دارند. ما یک چارچوب طراحی چشم انداز برای حفاظت از تنوع زیستی پیشنهاد می‌کنیم که ترتیبی و مبتنی بر دستورالعمل بوده و جنبه‌ی علمی اکولوژیکی چشم انداز فعلی از آن پشتیبانی می‌کند. برخلاف دستورالعمل‌های موجود، دستورالعمل ما را می‌توان در هر چشم انداز دلخواهی پیاده سازی کرد و تنها به داده‌های پوشش زمین نیاز است و به صراحت محدودیت‌های زمین برای طراحی را در نظر می‌گیرد. مراحل چارچوب ما که باید پیاده سازی شوند عبارتند از:
1)انتخاب داده‌های پوشش زمین و تصمیم برای اینکه که کدام کلاس پوشش شامل زمین‌های تغییر یافته و یا تغییر نیافته هستند؛
2)فهرست کردن محدودیت‌های برنامه ریزی استفاده از زمین (برای مثال اقتصادی و اجتماعی) که برای هر چشم انداز موجود است؛
3)به حداقل رساندن میزان و پوشش کل زمین‌های تغییر نیافته به خصوص آن دسته از زمین‌هایی که در نزدیکی آب هستند و
4) به حداقل رساندن دخالت انسان با پوشش زمین‌های تغییر یافته به خصوص در نزدیکی آب و
5) تجمع پوشش زمین‌های تغییر یافته همراه با استفاده‌ی شدید از زمین به خصوص آن دسته از زمین‌هایی که دور از آب هستند. ما مفید بودن روش خود را اینگونه نشان می‌دهیم که آن را به چشم انداز فرضی اعمال می‌کنیم و نتیجه ی بدست آمده را با دستورالعمل‌های اکولوژیکی سنتی مقایسه می‌کنیم تا در مورد برنامه ریزی استفاده از زمین اطلاع رسانی کنیم.
کلمات کلیدی: مناظر تحت سلطه انسان | تغییر کاربری زمین و زمین | چشم انداز محیط زیست | برنامه ریزی برای استفاده از زمین | برنامه ریزی حفاظت | مدیریت چشم انداز مجتمع
مقاله ترجمه شده
8 تاثیر سیاست ،تاثیرجمعی اجتماع ، اعتماد ، برون گرایی در جامعه اطلاعاتی : تفاوتهای موجود بین فعالیت های سیاسی/ مدنی آنلاین و آنلاین
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
بسیاری از مطالعات اولیه نشان میدهد که تاثیر سیاسی فرد بیشتر مرتبط با درگیری مدنی عمدا" فعالیت های سیاسی و مدنی آنلاین ازقبیل امضای درخواست ها ،اهدای پول برای مبارزات انتخاباتی سیاسی یا انجام کار داوطلبانه در اجتماعات محلی می باشد بنابراین بعضی از مطالعات تمرکز خود را براصل مو ضوع فعالیت های سیاسی و مدنی آ نلاین و تا ثیر سیاسی از قبیل ارسال پستی اطلاعات و اقعي برای شهروندان ،کار کردن برای احزاب سیاسی، یا ارسال ایمیل به مقامات دولت محلی با توجه به عصر ظهوراینترنت معطوف داشته اند. بنابراین مطالعه حاضر نسبت به بررسی روابط بین تاثیرات سیاسی انلاين و افلاين و فعالیت های سیاسی ومدنی آ نلاین می پردازد. علاوه براین ، برای فهم و آ گاهی از روابط چند بعدی ، و سایر عوامل روانی از قبیل میزان و سطح اعتماد می بایست موضو عات مربوط به برون دهي اطلاعات و تاثیر جمعی مورد بررسی قرار گیرد در این تحقیق از انجمن علوم ملی براي بررسی ار قام دو لتی سالهای 2005و 2006و 2012 استفاده شده است. با استفاده از مدلHierarchical Regression Model در تحقيق حاضر ما به وجود الگوهای متقارن بین میزان تاثیر گذاری ازقبیل اثرات سیاسی داخلی و خارجی شامل تاثیر اجتماع و فعالیت های سیاسی مدنی آنلاین وآفلاین پي بردیم. در رابطه بافعالیت های سیاسی و مدنی آنلاین می توان چنین گفت تاثیر سیاست خارجی بطور مثبت مرتبط با فعالیت های مذکوراست.ضمنا" در بحث فعالیت های آنلاین ، سیاست داخلی بیشتر از تاثیرسیاست خارجی است به عبارت دیگر افراد شهروند كه تاثیرات سیاسی داخلی بالای دارند از اینترنت بیشتر بعنوان کانال مورد نياز ارتباطی برای ایجاد ارتباط با مقامات منتخب یا خدمتگزاران يا خادمین مردم استفاده می کنند .علاوه بر اینکه تاثیر جمعی اجتماع بطور مثبت مرتبط با فعالیت های مدنی آنلاین می باشد ،در این مطالعه موردي ماتلاش می کنیم تا فهم ما در خصوص تاثیر سیاسی، تاثیر جمعی ورفتارهای سیاسی و مدنی وکاربرد اینترنت در سطح جوامع محلی گسترش یابد.
واژه های کلیدی: اثر بخشی سیاسی | اثر جمعی انجمن | اعتماد | برون گرایی | رفتارهای سیاسی و مدنی | اینترنت
مقاله ترجمه شده
9 فساد و حکومت محلی: نقش رفتاری حسابداری برای ارائه خدمات موثر
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
برای دستیابی به یک حکومت محلی، سیستم حسابداری به عنوان ابزار حکومتی می بایست فراتر از روش های سنتی دستیابی به اهداف حکومتی ، یعنی شناخت رفتار اپراتورهای سیستم، در هر بخش پیش رود. قانون اساسی جمهوری فدرال نیجریه به دولت محلی ظرفیتی را برای مشارکت در حکومت محلی با دولت مرکزی داده است. دیری نپایید که حکومت محلی با یک چالش جدی روبرو شد که در برابر اهداف حصول یافته دولت محلی که ماهیتا همان ارائه خدمات می باشد، ایستاد. این مقاله به بررسی تاثیر فساد در دولت محلی و رفتار حسابداری به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف حکومت محلی می پردازد. این مقاله از منابع اصلی و فرعی برای گرداوری داده استفاده می کند. این مقاله از دو تکنیک مجذور خی و رگرسیون برای تست فرضیه های مورد بررسی استفاده می کند. این مقاله نتیجه گیری می کند که حسابداری رفتاری محدوده ای را مد نظر قرار می دهد که تاثیرات درونی ( فرادست و فرو دست) و تاثیراتی بیرونی ( جامعه و کارمندان) در اعمال سیستم حسابداریی باعث تغییر اهداف سازمانی می شوند. شناسایی این محدوده، به این معناست که می توان به اهداف حکومت محلی رسید. این مقاله در بین مقالات دیگر، بر اهمیت ابزار حکومتی ( یعنی سیستم حسابداری) تاکید دارد که این سیستم نه تنها بر روی تخصص فنی بلکه بر روی کارایی سیستم حسابداری تاکید دارد، که در نهایت به این بستگی دارد که چگونه این سیستم بر روی رفتار کارکنان در سلزمان تاثیرگذار می باشد.
کلیدواژه: فساد | حکومت محلی | حسابداری رفتاری
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer