دانلود و نمایش مقالات مرتبط با رضایت از زندگی::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - رضایت از زندگی

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 شفافیت خود- پنداری : بررسی نقش آن در رفتار مصرف کننده
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
حتی دو دهه بعد از زمانیکه شفافیت خود-پنداری (SCC) اولین بار در مقالات روان شناسی پدیدار شد ، این مفهوم با اهمیت توجهات روان شناسان مصرف کننده را به خود جلب کرد. در مقالات روان شناسی از مفهوم عزت نفس متمایز شد ، مطالعه ما نقش SCC را در رفتار مصرف کننده انتخاب شده را بررسی میکند. یک نظر سنجی از 301 مصرف کننده بیان کرد که SCC با رضایت کلی مصرف کننده از زندگی ارتباط دارد و نبود آن منجر به بعضی رفتارهای مصرف کننده مانند استعداد برای اثر میان شخصی ، مادی گرایی ، شک بعد از خرید ، خرید به عنوان فرار ، و استفاده از محصولات به عنوان یکتایی هویت. این مجموعه اخیر از نتایج نشان میدهد که مصرف کنندگان SCC کم ، که با تعریف با خود- سردرگمی و اضطراب همراه ، از بازار به عنوان یک منبع مقابله استفاده میکند. این نتایج استعمال مفهوم را در گسترش دانش ما از رفتارهای مصرف کننده معین پیشنهاد میدهد
کلمات کلیدی : شفافیت خود-پنداری | عزت نفس | مادی گرایی | خرید به عنوان فرار | رضایت از زندگی
مقاله ترجمه شده
2 Holiday recovery experiences, tourism satisfaction and life satisfaction - Is there a relationship?
تجارب بازیابی تعطیلات، رضایت گردشگری و رضایت از رابطه زندگی وجود دارد؟-2016
This research examines the relationships between holiday recovery experiences and life satisfaction through mediating variables of tourism satisfaction. Derived from a sample of 777 American re- spondents, it was found that individuals who were able to control what they want to do, feel relaxed and detached from work, and have new and challenging experiences during a holiday vacation were more likely to be satisfied with their holiday experiences and their life in general. The paper concludes with recommendations for the success of tourism businesses as well as the enhancement of tourists' senses of well-being.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Recovery experience | Tourism satisfaction | Life satisfaction | Tourism and wellness | Benefits of tourism | Tourism and quality of life
مقاله انگلیسی
3 تجربیات بازیابی تعطیلات، رضایت از گردشگری و رضایت از زندگی – ایا رابطه ای وجود دارد؟
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
این تحقیق به بررسی روابط بین تجربیات بازیابی تعطیلات و رضایت از زندگی از طریق متغیرهای واسطه ای رضایت از گردشگری می پردازد. از نتایج حاصل از یک نمونه 777 نفری از پاسخ دهندگان آمریکایی، پی برده شد که افرادی که قادر هستند تا چیزی که می خواهند انجام دهند، کنترل کنند، احساس آرامش و جدایی از کار کنند و تجربیات چالش انگیز و جدیدی را در طی یک مرخصی و تعطیلات داشته باشند، احتمال بیشتری داشتند که به طور کلی از تجربیات تعطیلات و زندگی خودشان راضی باشند. این مقاله با ارائه پیشنهاداتی برای موفقیت تجارت گردشگری و نیز افزایش احساس خوب بودن گردشگران، به پایان می رسد.
کلیدواژه ها: تجربه بازیابی | رضایت از گردشگری | رضایت از زندگی | گردشگری و خوبی | منافع گردشگری | گردشگری و کیفیت زندگی
مقاله ترجمه شده
4 اتحاد کاري به عنوان یک ناظر و یک واسط اثربخشی مشاوره شغلی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
این مطالعه نقش اتحاد كاري در مشاوره شغلی فردی را تجزيه و تحليل كرد. سطح مشکلات تصمیم شغلي و رضایت از زندگی 188 ارباب رجوع در آغاز و در پایان مشاوره شغلی مورد بررسی قرار گرفت. اتحاد کار مشاهده شده‌ي ارباب رجوع پس از جلسه سوم مورد بررسی قرار گرفت، و رضایت آنهابا مداخله (SWI) در پایان مداخله ارزيابي شد. نتایج نشان داد که اتحاد کاري (1) تعدیل کاهش عدم اطلاعات شغلی، (2) پیش بینی SWI، و (3) اجراي نقش واسطه در کاهش اطلاعات شغلي ناسازگار را ایفا کرده است. این مطالعه اهمیت عوامل رابطه ای در مشاوره شغلی، به خصوص شرایط مشاوره ارباب رجوع در مورد اهداف مداخله و وظایف را تایید كرد.
کلمات کلیدی: اتحاد کار | نتایج و پروسه های مشاوره شغلی | مشکلات تصمیم گیری شغلی | رضایت از زندگی | رضایت از مداخله | واسطه و اعتدال
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer