دانلود و نمایش مقالات مرتبط با زنجیره تامین یکپارچه::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - زنجیره تامین یکپارچه

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 Integrated forward and reverse supply chain: A tire case study
زنجیره تامین یکپارچه رو به جلو و معکوس: مطالعه موردی تایر-2017
This paper attempts to integrate both a forward and reverse supply chain to design a closed-loop supply chain network (CLSC). The problem in the design of a CLSC network is uncertainty in demand, return products and the quality of return products. Scenario analyses are generated to overcome this uncertainty. In contrast to the existing supply chain network design models, a new application of a CLSC network was studied in this paper to reduce waste. A multi-product, multi-tier mixed integer linear model is developed for a CLSC network design. The main objective is to maximize profit and provide waste management decision support in order to minimize pollution. The result shows applicability of the model in the tire industry. The model determines the number and the locations of facilities and the material flows between these facilities.
Keywords: Waste management | Closed-loop supply chain | Network design | Reverse logistics
مقاله انگلیسی
2 An integrated producer-buyer supply chain with delivery cost under stochastic transportation time
زنجیره تامین یکپارچه تولید کننده و خریدار با هزینه تحویل در زمان حمل و نقل تصادفی-2017
An integrated producer–buyer supply chain is used to simultaneously determine the opti mum levels of the safety stock, delivery quantity, and number of shipments in this paper. The scenario is created by scheduling a single-setup at the producer with multiple de liveries to the buyer, and all shipments to the buyer are equal-sized batches. This study attempts to study the effects of delivery cost and transportation time, assumes that there is a stochastic transportation time between both producer and buyer, and that shortages are allowed. The transportation time is assumed to be Weibull distributed. The objective functions of the integrated model include the setup cost, inventory carrying cost, and de livery cost. We analyze the scenario where the delivery cost is explicitly considered in the model rather than considered as part of the fixed ordering cost or insignificant. A numer ical example is also presented to demonstrate the proposed model using actual shipping rate data. In particular, the results show that when the producer’s and buyer’s carrying costs are low, and/or the mean time of transportation and delivery costs are high, then this can benefit both parties with regard to sharing total profit.
Keywords: Stochastic transportation time | Delivery cost |Supply chain
مقاله انگلیسی
3 یک برنامه نرم افزاری برای ارزیابی سریع ریسک در زنجیره تامین یکپارچه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
با حرکت به سمت زنجیره تامین جهانی و افزایش بروز رویدادهای ریسک داخلی و خارجی، ارزیابی ریسک زنجیره تامین (SCRM) به مولفه ای مهم در مدیریت زنجیره تامین تبدیل شده است. مدیریت کارآمد ریسک های زنجیره تامین نیازمند ارزیابی جامع و سریع همه عوامل ریسک در زنجیره تاکین و اثرات بالقوه آنان است. این مقاله چهارچوب برنامه نرم افزاری را برای ارزیابی سریع ریسک (RRA) در زنجیره تامین یکپارچه ارائه می کند. چهارچوب پیشنهادی روش های کمی و کیفی ارزیابی و اولویت بندی ریسک ها را ترکیب می کند. روش های کیفی براساس پیمایش هایی هستند که برای جمع آوری داده های احتمال ریسک و اثر عوامل اصلی در زنجیره تامین استفاده می شوند (مانند تامین کننده، مشتری، تولیدکننده و غیره). روش های کمی براساس نظریه احتمال و منطق فازی هستند. ریسک ها برای هر عامل در زنجیره تامین محاسبه شده و سپس برای هر نوع محصول انباشته می شوند. ابزار پیشنهادی RRA در محیط تولیدی به منظور ارزیابی روایی چهارچوب پیشنهادی تست شد. نتایج مطالعه موردی نشان دادند که ارزیابی حاصل شده توسط چهارچوب پیشنهادی با نظر متخصصان مدیریت ریسک در مورد سطوح ریسک و اولویت های شرکت ها همخوانی دارد.
کلیدواژگان: ارزیابی سریع ریسک | نظریه احتمال | منطق فازی | ماتریس اولویت ریسک | زنجیره تامین یکپارچه
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer